maandag 5 juli 2010

Liber AL vel Legis in het Nederlands!

LIBER AL VEL LEGIS
SUB FIGURA CCXX

1. Had! De manifestatie van Nuit.
2. De ontsluiering van het hemels gezelschap.
3. Iedere man en iedere vrouw is een ster.
4. Ieder getal is oneindig; er is geen verschil.
5. Help me, oh krijgsheer van Thebes, in mijn ontsluiering voor de Mensenkinderen!
6. Weest u mijn Hadit, mijn geheime centrum, mijn hart & mijn tong!
7. Aanschouw! Het is onthuld door Aiwass, de prediker van Hoor-par-kraat.
8. De Khabs is in de Khu, de Khu niet in de Khabs.
9. Aanbid dan de Khabs, en zie, mijn licht zal over u strijken!
10. Laat mijn dienaren met weinig & verborgen zijn, ze zullen heersen over de velen en de bekende.
11. Het zijn dwazen, die door mensen aanbeden worden; zowel hun Goden & hun mensen zijn dwazen.
12. Kom tevoorschijn onder de sterren, oh kinderen & vervul jezelf van liefde!
13. Ik ben boven je en in je. Mijn extase is in de jouwe. Het is mijn vreugde jouw vreugde te zien.
14. Boven het met edelstenen bezaaide azuur
Is de naakte luister van Nuit; in extase buigt ze zich
En kust de geheime hitte van Hadit.
De gevleugelde globe, het sterrenblauw,
Zijn van mij, oh Ankh-af-na-khonsu!
15. U zult weten dat de gekozen priester & apostel van de oneindige ruimte de prins-priester het Beest is en in zijn vrouw de Scharlaken Vrouwe is alle macht gegeven. Ze zullen mijn kinderen in hun schoot verzamelen; ze zullen de glorie van de sterren in de harten van mensen brengen.
16. Want hij is altijd een zon, en zij een maan. Maar hem komt de gevleugelde geheime vlam toe, en haar het gebogen sterrenlicht.
17. Maar zo bent u niet gekozen.
18. Brand op hun wenkbrauwen, oh luisterrijk serpent!
19. Oh azuurgehelmde vrouw, buig u over hen!
20. De sleutel tot de rituelen ligt in het geheime woord dat ik hem gegeven heb.
21. Met de God & de Aanbidder ben ik niets: ze zien me niet. Ze zijn als op aarde; ik ben de Hemel en er is geen ander God dan ik en mijn heer Hadit.
22. Daarom ben ik aan u bekend met mijn naam Nuit en aan hem met een geheime naam die ik hem zal geven als hij me eindelijk kent. Want ik ben de oneindige ruimte en de oneindige sterren daarin, handelt u ook aldus: Bindt niets! Laat geen verschil gemaakt worden tussen de ene en de andere zaak, daarvan zal pijn komen.
24. Ik ben Nuit en mijn woord is zes en vijftig.
25. Deel, tel op, vermenigvuldig en begrijp.
26. Toen sprak de profeet en slaaf van de schone: "Wie ben ik, en wat zal het teken zijn?" Zich naar beneden buigend antwoordde ze hem, een blauw likkende vlam, alles rakend, alles doordringend, haar prachtige handen op de zwarte aarde & haar lenig lichaam een liefdesark, en haar zachte voeten de kleine bloemen niet beschadigend: u weet het! En het teken zal mijn extase zijn, bewustzijn van de voortgang van het bestaan, mijn lichaam alom tegenwoordig.
27. Toen antwoordde de priester & sprak tot de Koningin van de Ruimte, haar prachtige wenkbrauwen kussend, en met het dauw van haar licht zijn hele lichaam badend in een zoet ruikend parfum van zweet: Oh Nuit, voortgaande van de hemel, laat het altijd zo zijn: dat mensen niet over u spreken als Eén, maar als Geen; en laat ze in het geheel niet over U spreken, want u duurt voort!
28. Niets, ademde het sterrenlicht, zwak en sprookjesachtig, en twee.
29. Want ik ben verdeeld in naam van de liefde, voor de kans op eenwording.
30. Dit is de schepping van de wereld, dat de pijn van verdeeldheid niets lijkt en de vreugde van ontbinding alles.
31. Want deze menselijke dwazen en hun jammerklachten bekommeren u volstrekt niet! Ze voelen weinig; wat is, wordt gebalanceerd door zwakke geneugtes: maar u bent door mij gekozen.
32. Gehoorzaam mijn profeet! Voer de beproevingen van mijn kennis uit! Zoek mij alleen! Dan zal het genoegen van mijn liefde je van alle pijn verlossen. Dit is zo: ik zweer het bij het gewelf van mijn lichaam; bij mijn heilige hart en tong; bij alles wat ik kan geven; bij alles wat ik van u allen verlang.
33. Toen beving een diepe trance of bezwijming de priester & hij sprak tot de koningin van de Hemel: schrijf de verzoekingen voor ons, schrijf onze rituelen, schrijf ons de wet voor!
34. Maar zij sprak: de verzoekingen zal ik niet schrijven, de rituelen zullen half bekend en half verborgen zijn: de Wet is voor iedereen.
35. Wat u nu schrijft is het drievoudige boek der Wet.
36. Mijn schrijver Ankh-af-na-khonsu, de prinsenpriester, zal geen letter van dit boek wijzigen; maar in geval van dwaasheid moet hij commentaar geven met de wijsheid van Ra-Hoor-Khu-it.
37. Ook de mantra's en bezweringen; de obeah en de wanga; het woord van de staf en het woord van het zwaard; deze zal hij leren en onderwijzen.
38. Hij moet onderwijzen; maar hij kan de verzoekingen zwaar maken.
39. Het woord der wet is Thelema
40. Wie ons Thelemieten noemt maakt geen fout, als hij maar nauwgezet het woord aanschouwt. Want daarin zijn Drie graden, de Heremiet, de Geliefde en het Mens van de Aarde. Doe wat u wilt zal het geheel der wet zijn.
41. Het woord van Zonde is Restrictie. Oh man, als uw vrouw wil, weiger niet! Oh geliefde, als u wilt, vertrek! Geen band dan liefde kan de verdeelden verenigen; al het andere is een vloek. Vervloekt! Laat het vervloekt zijn door de Aeonen heen! Hel.
42. Laat het die gebonden en weerzinwekkende staat van veelvuldigheid zijn. Dus voor u allen: u hebt geen ander recht dan het doen van uw wil.
43. Doe dat, en niemand zal u weerspreken.
44. Want zuivere wil, onverzacht door doel, verlost van de zucht naar resultaat, is in ieder opzicht volmaakt.
45. De Volmaakte en de Volmaakte zijn een Volmaakte en niet twee; nee, ze zijn geen!
46. Niets is een geheime sleutel van deze wet. Eenenzestig noemen de joden het; ik noem het acht, achttien, vierhonderd & achttien.
47. Maar deze hebben de helft; verenig met uw kunst zodat alles verdwijnt.
48. Mijn profeet is een dwaas met zijn een, een, een; zijn ze niet de Os en niets door het boek?
49. Alle rituelen zijn afgeschaft, alle verzoekingen, alle tekens. Ra-Hoor-Khuit heeft zijn zetel in het Oosten ingenomen op de Equinox der Goden; en laat Asar met Isa zijn, ook een. Maar zij zijn niet van mij. Laat Asar de aanbidder zijn en Isa het slachtoffer; Hoor in zijn geheime naam is inwijdend heer.
50. Er is een woord te zeggen over het Hierophantisch doel. Aanschouw! Er zijn drie verzoekingen in één, die op drie manieren gegeven kunnen worden. De lompen moeten door het vuur gaan; laat de fijnzinnigen beproefd worden in intellect, en de verheven gekozenen in het hoogste; Zo is er ster & ster, systeem & systeem; laat niet een de ander goed kennen.
51. Er zijn vier poorten in een één paleis; de vloer van dat paleis is van zilver en goud; lapis lazuli & jaspis zijn daar, en alle zeldzame geuren; jasmijn & rozen en de doodsemblemen. Laat hem om beurten of in een keer de poorten binnengaan; laat hem staan op de vloer van het paleis. Zal hij niet zinken? Amn, Ho! Krijger, als uw dienaar zinkt? Maar er zijn middelen en middelen. Weest daarom mooi, kleedt u zich in fijne gewaden en drink zoete wijnen en schuimende wijnen! Neem ook uw teug van en wil tot liefde zoals u wilt wanneer, waar en met wie u wilt! Maar altijd gericht op mij.
52. Als dit onjuist is, als u de ruimtetekens verwart zeggend: Ze zijn een, of zeggend: Ze zijn veel; als het ritueel nooit tot mij gericht is, verwacht dan het ijselijk oordeel van Ra-Hoor-Khuit!
53. Dit zal de wereld regenereren, de kleine wereld, mijn zuster, mijn hart & mijn tong die ik deze kus zend. Daarom, oh schrijver en profeet, hoewel u van de prinsen bent, zal dit u verzachten noch vrijspreken. Maar extase zal u toebehoren en vreugde van de aarde: altijd Tot mij! Tot mij!
54. Verander niet meer dan de stijl van een letter; want zie! U, oh profeet zal niet alle mysteriën daarin aanschouwen.
55. Het kind van uw binnenste, hij zal ze aanschouwen.
56. Verwacht hem uit het Oosten noch uit het Westen; want uit geen enkel verwacht huis komt dat kind! Aum! Alle woorden zijn heilig en alle profeten getrouw; behalve dat ze weinig begrijpen; los het eerste deel van de vergelijking op en laat het tweede deel onaangetast. Maar u hebt alles in het heldere licht en iets, niet alles, in het duister.
57. Invoceer me onder mijn sterren! Liefde is de wet, liefde onder wil. Laat de dwazen zich ook niet in liefde vergissen; want er is liefde en liefde. De duif is er, en het serpent. Kiest u goed! Hij mijn profeet, heeft gekozen, de wet van het fort kennende, en het grote mysterie van het huis van God.
Al deze oude letters van mijn boek zijn juist, maar 'tsaddi' is niet de ster. Dit is ook een geheim: mijn profeet zal het de wijze onthullen.
58. Ik geef onvoorstelbare vreugdes op aarde: zekerheid, geen geloof. Levend, bovenop de dood; onuitdrukbare vrede, rust, extase; ook eis ik niets als offer.
59. Mijn wierook is van geurig hout & hars; en daarin is geen bloed: door mijn haren zijn de bomen van Eeuwigheid.
60. Mijn getal is 11, zoals alle getallen die van ons zijn. De Vijfpuntige Ster, met een Cirkel in het Midden, & de cirkel is Rood. Voor de blinden is zwart mijn kleur, maar het blauw & goud worden door de zienden gezien. Ook heb ik een geheime glorie voor hen die me liefhebben.
61. Maar mij liefhebben is beter dan alles: als je onder de nachtsterren mijn wierook nu voor me brandt, me invocerend met een zuiver hart, en de Slangevlam daarin, zul je een beetje in mijn boezem komen te liggen. Voor één kus zal je alles willen geven; maar wie ook maar één stofdeeltje geeft, zal alles dat uur verliezen. Je zult goederen verzamelen en voorraden vrouwen en spijzen; je zult rijke wijnen drinken; je zult de naties van de aarde overtreffen in luister en trots; maar altijd uit liefde voor mij, zo zal je tot mijn vreugde komen. Ik vraag je in alle oprechtheid voor me te komen gekleed in een enkele robe en met rijke hoofdtooi. Ik houd van je! Ik smacht naar je! Bleek of paars, gesluierd of voluptueus, ik die vol is van genoegen ben en paars, en de innerlijkste dronkenschap, verlang naar je. Doe je vleugels aan en wek de gekronkelde luister in je; kom tot mij!
62. Op al mijn ontmoetingen met jou zal de priesteres zeggen -en haar ogen zullen branden van verlangen terwijl ze zich naakt verheugt in mijn geheime tempel- Voor mij! Voor mij! De hartenvlammen van iedereen oproepend in haar liefdeslied.
63. Zing voor mij het vervoerde liefdeslied! Brand parfums voor me! Drink op me, want ik houd van je, ik houd van je!
64. Ik ben de blauwgetooide dochter van de Zonsondergang; ik ben de naakte luister van de weelderige nachtlucht.
65. Voor mij! Voor mij!
66. De Manifestatie van Nuit is ten einde.

1. Nu! De schuilplaats van Hadit.
2. Komt, u allen, en leer het geheim dat nog niet onthuld is. Ik, Hadit, ben het complement van Nu, mijn bruid. Ik ben niet uitgestrekt en Khabs is de naam van mijn Huis.
3. In de sfeer ben ik overal het centrum zoals zij, de omtrek, nergens gevonden kan worden.
4. Toch zal zij gekend worden & ik nooit.
5. Aanschouw! De rituelen van de oude tijden zijn zwart. Laat de boze uitgebannen worden; laat de goede gezuiverd worden door de profeet! Dan zal deze kennis de juiste kant opgaan.
6. Ik ben de vlam die brandt in het hart van ieder mens, en in de kern van iedere ster! Ik ben het leven en de schenker van Leven, toch is daarom mijn kennis die van de dood.
7.Ik ben de Magiër en de Exorcist, ik ben de as van het wiel en de kubus in de cirkel. "Kom tot mij" is een dwaas woord, want ik ben degene die gaat.
8. Zij die Heru-pa-kraath aanbeden hebben aanbaden mij; verkeerd, want ik ben de aanbidder.
9. Onthoud allemaal dat bestaan zuivere vreugde is; dat alle zorgen als schaduwen zijn; ze komen & gaan; maar er is dat wat blijft.
10. Oh profeet! Mijn lering staat je tegen.
11. Ik zie dat je de hand & de pen haat, maar ik ben sterker.
12. Vanwege mij in jou, die je niet kende.
13. Waarom? Omdat ik de kenner was, en mezelf.
14. Laat deze schrijn nu gesluierd worden: laat het licht de mensen opeten en ze verteren met blindheid!
15. Want ik ben volmaakt als Niet; en voor de dwazen is mijn getal negen; maar voor de rechtvaardigen ben ik acht, en een in acht; wat vitaal is, want ik ben zeker niet. De keizerin en de Koning zijn niet van mij; want er is een ander geheim.
16. Ik ben de Keizerin en de Hierophant. Dus elf, net zoals mijn bruid elf is.
17. Hoor me, oh mensen van zuchten!
De zorgen van pijn en spijt
Worden voor de doden en stervenden gelaten
Het volk dat me niet kent zoals nu.
18. Ze zijn dood deze lieden; ze voelen niet. Wij zijn niet voor de armen en de bedroefden. De heren der de aarde zijn onze verwanten.
19. Moet een God in een hond wonen? Nee, maar de hoogsten zijn van ons. Ze zullen zich verheugen, onze uitverkorenen: wie treurt is niet van ons.
20. Schoonheid en kracht, een schaterlach en een zoet kwijnen, macht en vuur, zijn van ons.
21. Wij hebben niets van doen met de verstotene en de ongeschikte: laat ze sterven in hun misère. Want ze voelen niet. Compassie is de zonde van koningen; vertrap de ongelukkige & de zwakke: dit is onze wet en de vreugde van de wereld. Denk niet aan deze leugen, oh koning: dat U Zult Sterven: werkelijk, u zult niet sterven, maar leven. Laat dit begrepen zijn: als het lichaam van de koning ontbindt, zal hij voor eeuwig in zuivere extase verkeren. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! De Zon, kracht en Zicht, Licht; deze zijn voor de dienaren van de Ster en de Slang.
22. Ik ben de Slang die Kennis & Genoegen schenkt en heldere glorie, die de harten van mensen met dronkenschap vervoert. Neem om mij te aanbidden wijn en vreemde drugs waarover ik mijn profeet zal vertellen & wees dronken daarvan ! Ze zullen je in het geheel niet schaden. Het is een leugen, deze dwaasheid tegen het zelf. De tentoonspreiding van onschuld is een leugen. Wees sterk, oh mens! Lust, geniet van al het zintuiglijke en alles dat vervoering brengt: vrees niet dat een God u hiervoor zal afwijzen.
23. Ik ben alleen: waar ik ben is geen God.
24. Aanschouw! Dit zijn diepe mysteriën; want sommige van mijn vrienden zijn kluizenaars. Denk niet ze te vinden in het woud of op de berg; maar in purperen bedden, geliefkoosd door enorme beestvrouwen met grote ledematen, en vuur en licht in hun ogen, en massa's vlammend haar rondom ze; daar zul je ze vinden. Je zult ze zien heersen, in alle overwinnende legers, bij alle vreugde; en in ze zal een vreugde zijn die een miljoen maal groter is dan dit. Pas op, anders wordt een ander overmand. Koning tegen Koning! Heb elkaar lief met brandende harten; vertrap de lagere mens in de woeste lust van je trots, op de dag van je gramschap.
25. U bent tegen de mensen, oh mijn gekozenen!
26. Ik ben het geheime serpent opgerold om te verrijzen; in mijn kronkeling is vreugde. Als ik mijn hoofd ophef, zijn ik en mijn Nuit een. Als ik mijn hoofd laat hangen, en gif spuit, is er vervoering van de aarde, en ik en de aarde zijn een.
27. Er is een groot gevaar in mij; want hij die deze runen niet begrijpt, zal een grote vergissing maken. Hij zal in de put vallen die Omdat heet, en daar zal hij omkomen met de honden van Rede.
28. Een vloek op Omdat en zijn verwanten
29. Laat Omdat voor altijd vervloekt zijn
30. Als Wil stopt en Waarom roept, Omdat invocerend, dan stopt Wil en doet niets.
31. Als kracht waarom vraagt, dan is kracht zwakte
32. Ook de Rede is en leugen; want er is een oneidige & onbekende factor; en al hun woorden zijn verdraaide wijsheden.
33. Genoeg van Omdat! Laat hem verdoemd zijn als een hond!
34. Maar u, oh mijn mensen, verrijs en ontwaak!
35. Laat de rituelen juist uitgevoerd worden met vreugde & schoonheid!
36. Er zijn rituelen van de elementen en feesten van de tijden.
37. Een feest voor de eerste nacht van de Profeet en zijn Bruid!
38. Een feest voor de drie dagen waarin het Boek der Wet geschreven is.
39. Een feest voor Tahuti en het kind van de Profeet - geheim, oh Profeet!
40. Een feest voor het opperste ritueel, en een feest voor de Equinox van de Goden.
41. Een feest voor vuur en een feest voor water; een feest voor het leven en een groter feest zelfs voor de dood!
42. Elke dag een feest in uw harten in de vreugde van mijn vervoering!
43. Elke nacht een feest voor Nu, en het genoegen van de opperste vreugde!44. Ja! Feest! Verheug je! Er is geen vrees hierna. Er is ontbinding en eeuwige extase in de kussen van Nu.
45. Er is dood voor de honden.
46. Faalt u? Hebt u spijt? Is angst in uw hart?
47. Waar ik ben zijn deze niet.
48. Heb geen medelijden met de gevallenen! Ik kende ze nooit. Voor hen ben ik niet. Ik bied geen vertroosting: ik haat de trooster & de vertrooste
49. Ik ben uniek & veroveraar. Ik behoor de uitstervende slaven niet toe. Laat ze verdoemd & dood zijn! Amen. (Dit is van de 4: er is een vijfde die onzichtbaar is, & daarin ben ik als een baby in een ei.)
50.Blauw ben ik en goud in het licht van mijn bruid; maar de rode glans is in mijn ogen; & mijn lovertjes zijn purper & groen.
51.Een purper dat purper voorbij is; het licht is het, hoger dan de ogen kunnen zien.
52. Er is een sluier: dat sluier is zwart. Het is het sluier van de bescheiden vrouw; het is het sluier van droefheid & de lijkwade van de dood: dit behoort mij niet toe. Trek dit leugenachtig kleed van de eeuwen omlaag: versluier je ondeugden niet in deugdzame woorden; deze ondeugden zijn mij van dienst; je zult het goed doen & ik zal je erna belonen.
53. Wees niet bevreesd, oh profeet, als deze woorden gezegd worden, u zult geen spijt hebben. U bent nadrukkelijk mijn uitverkorene en de ogen waarnaar u vreugdevol zult kijken zijn gezegend. Maar ik zal u in een masker van droefheid verbergen; zij die u zien zullen vrezen dat u gevallen bent: maar ik zal u optillen.
54 Zij, die in hun dwaasheid roepen dat u niets betekent zullen niet slagen: u zult het onthullen: u zult slagen: zij zijn de slaven van Omdat: ze behoren mij niet toe. De rustpunten zoals u wilt; de letters? Wijzig ze niet in stijl of waarde!
55. De ordening & waarde van het Engels alfabet zult u vinden; u zult nieuwe symbolen vinden om ze aan toe te schrijven.
56. Ga weg! bespotters; zelfs als u in mijn eer lacht, zal het lachen u vergaan: als u bedroefd bent, weet dan dat ik u verlaten heb.
57. Hij die rechtschapen is zal nog steeds rechtschapen zijn. De smeerlap zal een smeerlap blijven.
58. Ja! Denk niet aan verandering: u zult zijn zoals u bent & niet anders. Daarom zullen de koningen van de aarde altijd Koningen blijven. De slaven zullen dienen. Er is niemand die verheven wordt of zal vallen: alles is zoals het altijd was. Toch zijn er gemaskerde mijn dienaren; het kan zijn dat de bedelaar daarginds een Koning is. Een Koning kan het kleed kiezen dat hij wil: er is geen zekere test: maar een bedelaar kan zijn armoede niet verbergen.
59. Let daarom op! Heb iedereen lief, want een Koning kan verborgen zijn! Zegt je dat? Dwaas! Als hij een koning is kan je hem niet kwetsen
60. Sla daarom hard & laag, en naar de hel ermee, oh meester!
61. Er is een licht voor uw ogen, oh profeet, een ongewenst licht allerwenselijkst.
62. In uw hart word ik opgetild; en de kussen van de sterren regenen hard op uw lichaam neer.
63. U bent uitgeput in de voluptueuze volheid van inspiratie; de uitademing is zoeter dan de dood, sneller en lachwekkender dan een liefkozing van de helleworm.
64. Oh, u bent overmand: wij zijn met u; ons genoegen bedekt u helemaal: heil! heil: profeet van Nu! Profeet van Had! Profeet van Ra-Hoor-Khu! Verheug u nu! Kom nu in onze luister & vervoering! Kom in onze gepassioneerde vrede, & schrijf zoete woorden voor de Koningen!
65. Ik ben de Meester: u bent de Heilige Uitverkorene
66. Schrijf, & vind extase in schrijven! Werk, & wees onze rustplaats in uw werk! Huiver met de vreugde van leven & dood! Ah! Uw dood zal lieflijk zijn: wie het ook ziet zal zich verheugen. Uw dood zal het zegel zijn van de belofte onzer eeuwenlange liefde. Kom! Verhef uw hart & verheug u! We zijn een; we zijn geen.
67. Houd het vast! Houd het vast! Steun op uw vervoering; bezwijm niet door de uitmuntende kussen!
68. Harder! Recht uw rug! Hef uw hoofd! Adem niet zo diep - sterf!
69. Ah! Ah! Wat voel ik? Is het woord uitgeput?
70. Er is hulp & hoop in andere spreuken. Wijsheid zegt: Wees sterk! Dan kunt u meer vreugde dragen. Wees niet dierlijk; verfijn uw vervoering! Als u drinkt, doe dat dan volgens de acht en negentig regels van kunst; als u liefhebt, overtref dan iedere fijnbesnaardheid; en welke vreugde u ook beoefent, laat subtiliteit erin besloten zijn!
71. Maar overtref! Overtref!
72. Streef altijd naar meer! En als u werkelijk van mij bent - en twijfel daar niet aan, en als u ooit vreugdevol bent! - De dood zal alles bekronen.
73. Ah! Ah! Dood! Dood! Naar de dood zult u verlangen. De dood, oh mens, is u verboden.
74. De duur van uw verlangen zal de kracht van uw overwinning zijn. Hij die lang leeft & er veel naar verlangt te sterven is altijd een koning onder de koningen!
75. Zeker! Luister naar de getallen en de woorden:
76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L . Wat Betekent dit, oh profeet? U weet het niet; u zult het nooit te weten komen. Er komt een om u te volgen: hij zal het uitleggen. Maar onthoud, oh uitverkorene, om mij te zijn; om de liefde van Nu over de met sterren verlichte hemel te volgen; om tegen de mensen aan te kijken, om ze dit blijde woord te zeggen.
77. Oh dat u trots en machtig onder de mensen mag zijn!
78. Verhef uzelf! Want er is niemand zoals u onder de mensen of de Goden! Verhef uzelf, oh profeet, uw formaat zal de sterren overtreffen. Zij zullen uw naam aanbidden, vierkant, mystiek, wonderbaarlijk, het getal van de mens; en de naam van uw huis 418.
79. Het einde van de schuilplaats van Hadit; en zegen & aanbidding voor de profeet van de lieflijke ster!

1. Abrahadabra; de beloning van Ra Hoor Khut.
2. Hierheen naar huis is verdere verdeeldheid; er is een onbekend woord. De spelling is ter ziele; alles is niet iets. Pas op! Houd vast! Wek de spreuk van Ra-Hoor Khuit!
3. Laat het eerst begrepen zijn dat ik een God van oorlog en wraak ben. Ik zal ze zwaar vallen.
4. Kiest u een eiland!
5. Verstevig het!
6. Bemest het met oorlogsmachinerie!
7. Ik zal u een oorlogsmachine geven.
8. Hiermee zult u de mensen kastijden; en niemand zal u weerstaan.
9. Verschuil! Trek u terug! Bovenop ze! Dit is de wet van de veroveringsstrijd; dus zal de aanbidding van mij gaan over mijn geheime huis.
10. Neem de Stélé van onthulling zelf; zet het in uw geheime tempel - en die tempel staat nu al tot uw beschikking- en voor eeuwig zal het uw Kiblah zijn. Het zal niet vervagen, maar dag na dag zal kleur op wonderbaarlijke wijze erop terugkeren. Sluit het af in glas als bewijs aan de wereld.
11. Dit zal uw enige bewijs zijn. Ik verbied discussie. Verover! Dat volstaat. De abstructie van het slecht beheerste huis in de overwinnende stad. U zult het zelf van aanbidding voorzien, oh profeet, hoewel dit u niet bevalt. Gevaar & problemen zult u kennen. Ra-Hoor-Khu is met u. Aanbid me met vuur en bloed; aanbid me met zwaarden & met speren. Laat de vrouw voor mij met een zwaard omgord zijn: laat bloed naar mijn naam toevloeien. Vertrap de heiden; wees bovenop ze, oh strijder. Van hun vlees zal ik u te eten geven.
12. Offer vee, klein en groot: hierna een kind.
13. Maar niet nu.
14. U zult dat uur zien, oh gezegend Beest, en u, Scharlaken Concubine waarnaar zijn verlangen uitgaat.
15.U zult daar verdrietig om zijn.
16. Denk niet te snel de beloftes te vangen; wees niet bevreesd de vervloekingen te ondergaan. U, zelfs u, weet deze betekenis niet volledig.
17. Wees onbevreesd; vrees mensen noch Noodlot, of Goden, of wat dan ook. Wees onbevreesd voor geld, of de hoonlach van het dwaze volk, of iedere andere kracht in de hemel of op aarde. Nu is uw schuilplaats zoals Hadit uw licht is; en ik ben de kracht, macht, energie, van uw armen.
18. Laat genade achterwege: vervloekt zij die medelijden! Moord en martel! Spaar niemand! Bovenop ze!
19. Deze Stélé zullen ze de Gruwel van Verlatenheid noemen: tel de naam ervan goed en het zal voor u als 718 zijn.
20. Waarom? Door de val van Omdat, dat hij niet weerom is.
21.Zet mijn afbeelding op in het Oosten: u zult een afbeelding kopen die ik u zal tonen, bijzonder, niet ongelijk het beeld dat u al kent. En ineens zal het u makkelijk vallen dit te doen.
22. De andere afbeeldingen clusteren zich rond me om mij te ondersteunen: Laat ze allemaal aanbeden worden, tot meerdere glorie van mij zullen ze zich groeperen. Ik ben het zichtbare object van aanbidding; de andere zijn geheim; deze zijn voor het Beest & zijn bruid; en voor de winnaars van vuurproef x. Wat is dit? U zult het weten.
23. Mix meel & honing voor parfum & dikke resten rode wijn: dan olie van Abramelin en olijfolie, en maak het hierna zacht & vloeiend met rijk vers bloed.
24. Het beste bloed is van de maan, maandelijks: hierna het verse bloed van een kind, of druppels van de hemelse heerscharen: dan van vijanden; dan van de priester of de aanbidders: in de laatste plaats één of ander beest, om het even welk.
25. Brand dit: maak hiervan cakes & eet deze voor mij. Dit heeft ook een ander nut; laat het voor mij gelegd worden en verzadigd zijn van het parfum uwer gebed: het zal als het ware vol kevers komen en kruipende dingen die me heilig zijn.
26. Slacht deze, uw vijanden noemend, & ze zullen voor u vallen.
27. Ook zullen ze lust & lustesmacht in u kweken als u ervan eet.
28. Ook zult u sterk zijn in oorlog.
29. Als ze bovendien lang bewaard worden, is dat beter; want met mijn kracht zwellen ze. Alles voor mij.
30. Mijn altaar is van open koperwerk; brand daarop in zilver of goud!
31. Er komt een rijke man uit het Westen die u met zijn goud zal beladen.
32. Smeed staal van goud!
33. Wees voorbereid om te vliegen of te kastijden!
34. Maar uw heilige plaats zal door de eeuwen heen ongeschonden blijven: hoewel het met vuur en zwaard platgebrand & vernietigd zal worden, staat er een onzichtbaar huis dat daar zal blijven tot de val van de Grote Equinox: als Hrumachis verrijzen zal en degene met de dubbele staf mijn troon en plaats inneemt. Een andere profeet zal verrijzen en verse koortsen uit de hemelen meenemen. Een andere vrouw zal de lust & aanbidding van de Slang wekken. Een andere ziel van God en Beest zullen zich mengen in de wereldpriester; een ander offer zal de tombe bevlekken; een andere koning zal heersen; en zegeningen worden niet langer uitgestort over de mystieke heer met de Havikskop!
35. De helft van het woord van Heru-ra-ha, Hoor-pa-kraat en Ra-Hoor-Khut genaamd.
36. Toen sprak de profeet tot de God:
37. Ik aanbid u in gezang-
Ik ben de Heer van Thebes, en ik
De geïnspireerde redenaar van Mentu;
Voor mij ontsluiert de gesluierde lucht,
De zelf-geslagen Ankh-af-na-khonsu
Wiens woorden waarheid zijn, ik invoceer, ik begroet
Uw aanwezigheid, Oh Ra-Hoor-Khuit!
Opperste eenheid getoond
Ik aanbid de macht van uw adem
Opperste en vreselijke God
Die de goden en de dood maakt
Om voor u te trillen: -
Ik, ik aanbid u!
Verschijn op de troon van Ra!
Open de paden van de Khu!
Verlicht de paden van de Ka!
De paden van de Khabs stromen erdoor
Om me te beroeren of verstillen!
Aum, laat het me vervullen!

38.Opdat uw licht in mij is: & de rode vlam ervan als een zwaard in mijn handen, om uw orde af te dwingen. Er is een geheime deur die ik maken zal om uw pad in alle kwartieren te grondvesten. (dit zijn de adoraties, gelijk u geschreven hebt), zoals gezegd wordt:

Het licht is in mij: de stralen ervan verteren
Me: ik heb een geheime deur gemaakt
In het huis van Ra en Tum
Van Khepra en van Ahathoor.
Ik ben uw Thebaan, oh Mentu,
De profeet Ankh-af-na-khonsu!
Door Bes-na-Maut klopt mijn borst
Door de wijze Ta-Nech weef ik mijn spreuk
Toon uw sterrenluister oh Nuit!
Vraag mij te wonen in uw huis.
Oh gevleugelde slang van licht, Hadit!
Blijf bij mij, Ra-Hoor-Khuit!

39. Dit alles en een boek om te zeggen hoe u hier gekomen bent en een reproductie van dit papier en deze inkt voor eeuwig- want daarin is een geheim woord & niet alleen in het Engels - en uw commentaar hierop het Boek der Wet zal prachtig in rode inkt gedrukt worden en zwart op prachtig handgemaakt papier; en aan iedere man en vrouw die u ontmoet, al is het maar om mee te eten en drinken, zult u de Wet geven. Dan hebben ze de kans in deze gelukzaligheid te verkeren of niet; dat maakt niet uit. Doe dit snel!
40. Maar het werk van het commentaar? Dat is eenvoudig: en Hadit brandend in uw hart zal uw pen snel en trefzeker maken.
41. Vestig in uw Kaaba een klerk-huis: Alles moet goed en zakelijk gedaan worden.
42. De proeven zult u zelf overzien, behalve de blinde. Weiger niets. Maar de verraders zult u kennen en vernietigen. Ik ben Ra-Hoor-Khuit; en ik ben machtig in de bescherming van mijn dienaar. Succes is uw bewijs: betoog niet; bekeer niet; spreek niet overveel. Zij die u in de val willen lokken, die u ten val willen brengen, val ze genadeloos en zonder kwartier te maken aan & verwoest ze volkomen. Kronkel en sla toe met de snelheid van een vertrapt serpent! Opdat u nóg dodelijker mag zijn! Sleep hun zielen naar een ontzagwekkende kwelling: lach om hun angst: spuug op ze!
43. Laat de Scharlaken Vrouwe voorzichtig zijn! Als mededogen en medelijden en teerhartigheid haar hart bezoeken; als ze mijn werk verlaat om met oude heerlijkheden te spelen; dan zal mijn wraak bekend zijn. Ik zal haar kind slachten; ik zal haar hart vervreemden; ik zal haar van de mensheid verjagen; als een verschrompelde en verachte hoer zal ze door de schemerige natte straten strompelen en verkild en uitgehongerd sterven
44. Maar laat haar zich trots verheffen! Laat haar mijn pad volgen! Laat haar de werken van wreedheid doen! Laat haar hart gedood zijn! Laat haar luid en overspelig zijn.! Laat haar met juwelen bedekt zijn, en rijke gewaden dragen, en laat haar schaamteloos zijn voor alle mensen.
45. Dan zal ik haar verheffen naar de toppen van macht; dan zal ik een kind bij haar verwekken dat machtiger is dan alle koningen van de aarde. Ik zal haar vervullen van vreugde; met mijn kracht zal ze zien & slaan naar de aanbidding van Nu: ze zal Hadit bereiken.
46. Ik ben de krijgsheer van de Veertiger: de Tachtiger kruipen voor me weg en zijn vernederd. Ik zal u naar overwinning & vreugde brengen: in strijd zal ik op uw wapens staan & u zult er genoegen in scheppen te doden. Succes is uw bewijs; dapperheid uw bewapening; ga door, ga door, in mijn kracht & u zult door niemand gekeerd worden.
47. Dit boek zal in alle talen vertaald worden; maar altijd met het origineel in handschrift van het Beest; want in de willekeurige vorm van de letters en hun positie ten opzichte van elkaar: hierin rusten geheimen die geen Beest zal raden. Laat hem het niet proberen; maar één zal na hem komen, die de Sleutel hiervan zal ontdekken. Dan is deze getekende lijn een sleutel: dan is deze mislukte kwadratuur van de cirkel ook een sleutel. En Abrahadabra. Op een vreemde manier zal het zijn kind zijn. Laat hem hier niet naar zoeken; want alleen al daarom kan hij er vandaan vallen.
48. Nu is het mysterie van de letters voorbij, en ik wil voortgaan naar de heiligere plaats.
49. Ik ben in een geheim viervoudig woord, de lastering tegen alle goden van mensen.
50. Vervloek ze! Vervloek ze! Vervloek ze!
51. Met mijn havikskop pik ik naar de ogen van Jezus terwijl hij aan het kruis hangt.
52. Ik klapwiek mijn vleugels naar Mohammed & verblind hem
53. Met mijn klauwen verscheur ik het vlees van de Indiër en de Boeddhist , Mongool en Din.
54. Bahlasti! Ompehda! Ik spuug op uw onmatige richtingen.
55. Laat de ongeschonden Maria op wielen uiteengerukt zijn: veracht in haar naam ook alle kuise vrouwen onder u!
56. Ook in de naam van schoonheid en liefde.
57. Veracht ook alle lafaards; beroepssoldaten die niet durven te vechten, maar spelen; veracht alle dwazen!
58. Maar de hartstochtelijke en de trotse, de koninklijke en de verhevene; u bent broeders!
59. Als broeders vecht u!
60. Er is geen wet voorbij Doe wat u wilt.
61. Er is een einde aan het woord van de God getroond op de zetel van Ra, de gordels van de ziel verlichtend.
62. Mij betuigt u eerbied! naar mij komt u door de tegenspoed van verzoekingen, wat gelukzaligheid is.
63. De dwaas leest dit Boek de Wet, en het commentaar erop: & hij begrijpt het niet.
64. Laat hem door de eerste verzoeking gaan en het zal het zal voor hem op zilver lijken
65. Door de tweede, goud.
66. Door de derde, stenen van kostbaar water.
67. Door de vierde, vonken van het intieme vuur
68. Maar voor iedereen zal het prachtig lijken. De vijanden ervan, die het tegendeel beweren, zijn niet meer dan leugenaars.
69. Er is succes.
70. Ik ben de havikkoppige Heer van Stilte & van Kracht; mijn nemyss versluiert de nachtblauwe lucht.
71. Heil! u tweelingstrijders rondom de pilaren van de wereld! Want uw tijd is bijna aangebroken
72. Ik ben Heer van de staf van dubbele macht.; de staf van de macht van Coph Nia - maar mijn linkerhand is leeg, want ik heb een universum verpletterd; & niets blijft over.
73. Plak de bladen van links naar rechts en van boven naar beneden; en zie!
74. In mijn naam is een luister verborgen, glorieus zoals de middernachtelijke zon altijd de zoon is.
75. Het einde van de woorden is Abrahadabra.
Het Boek der Wet is Geschreven
En verborgen.
Aum. Ha.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails