dinsdag 8 juni 2010

Magie en de Astrale Poorten van de Pijnappelklier

Mystieke ervaringen kunnen spontaan optreden, maar zij kunnen ook opgewekt worden door verschillende technieken. Een beproefde techniek, welke zijn oorsprong heeft in de Golden Dawn, is doormiddel van het gebruik van de zogenaamde Tattwa kaarten. Middels deze techniek kunnen mystieke ervaringen worden opgeroepen.

De Tattwa Tijden Calculator waarmee de meest gunstige tijden en de bij behorende tattwa, kunnen worden uitgemeten, voor toegang tot de astrale gebieden.

De oefening of studie van de tattwas werd van oudsher beoefend in de "Outer Order" van de Golden Dawn, maar het gebruik van de tattwas is een krachtige innerlijke orde Adept tool. Verschillende tempels hadden verschillende locaties waar de studie van de tattwas plaatsvond. De meeste begonnen de studie in de "Theoricus" graad, maar sommige van de "Stella Matutina" groepen plaatsten de studie van de tattwas later in de "Portal grade" Portal is de ruimte tussen de "Outer Order" van de Golden Dawn en de "Second order".

Het primaire doel van tattwas is de ontwikkeling als wat bekend staat als tattwa visie. Dit is een soort mentale yoga. In het kort, de yogi's beweren dat er een onzichtbare adem gaat door het hele universum. Het wordt vaak aangeduid als de 'grote adem' of Swara. Net als bij het concept van de goddelijke geest, is dit universele levenskracht.
De geavanceerde leringen van de Golden Dawn (of innerlijke orde) hebben twee soorten van de Geest, de een actief en de andere passief. Hetzelfde is vergelijkbaar met Swara. Deze universele adem is, hetzij in een staat van evolutie of involutie.

In de actieve fase is het de adem van de zon, of Pingala. In de passieve fase is het de adem van de maan, bekend als Ida.

Nu is het Swara is verder onderverdeeld in vijf verschijningsvormen. Deze vormen zijn bekend als verfijnde vormen, want elk heeft een eigen vibratieniveau kwaliteit en functie, plus een andere vorm. Ze heten tattwas. Let op de gelijkenis van de betekenis van het pentagram.

De tattwas zijn als volgt:

Ether:(1) Akasa: Ether of de geest, de donkere eivorm, verwant aan geluid

Lucht: (2) Vayu: Gasvormige lucht, een blauwe bol, aanraking

Vuur:(3) Tejas: Vuur, rode driehoek; zicht

Water:(4) APA's: Vloeistof, water, zilveren maansikkel; smaak


Aarde: (5) Privithi: Vaste, geel vierkant; geur

Natuurlijk, zijn in de fysieke wereld de vijf voren niet gescheiden, maar treden ze op als een mix in zien we delen verschijnen in de ruimte van de andere, en vanaf dit krijgen we een mix of uitgewisselde Tattwa. Zo eindigen we met een totaal van 25 tattwa symbolen.

In de oosterse leer wordt gedacht dat tattwas regelmatige wisseling in de hele zenuwstelsel van het menselijk lichaam stromen. precies zoals in het heelal. "Zoals boven, zo beneden." (Smaragden Tafel van Hermes)

Rama Prasad beschrijft in zin boek genaamd, "Nature's Finer Forces," dat deze tattwas in hun aspect van negatieve en positieve het hele proces van de schepping uit te voeren op welk ieder van het bestaan, en dat alles wat is of wordt op onze planeet heeft een leesbaar record heeft in de ether de ether.

Als je aanvaarden dat dit; de opslag van alles wat ooit heeft plaatsgevonden in askashic waar is, en dat alles is opgenomen in deze registers, dan zou het volgens de beoefenaars van de tattwa techniek, absoluut zin om je vaardigheden met de tattwas ontwikkelen. Door middel van de ontwikkeling, de praktijk en verfijning van deze vaardigheden, ontwikkled de adept je een grotere kennis van wat was, wat is, en wat komen gaat. Hierdoor kunnen we begrijpen waarom veel van de oudere adepten van de Golden Dawn het gebruik en de praktijk van de Tatwas hoog in het vaandel hielden.

In een later Stella Matutina manuscript staat: "De student zal na mate hij zich ontwikkeld door de garden, in zijn staat om in de toekomst te kijken en zal alle zichtbare werelden voor ogen hebben, en hij zal in staat zijn om de natuur commanderen; deze kracht zal ook het geheim blootleggen van de werking van de wereld. "Door de kracht van dit leven kracht, doelgericht, geregisseerd en gecontroleerd door een adept, kan iedere vijand vernietigd kan worden, macht, rijkdom, weelde enz. verkregen worden. "

Natuurlijk, het spreekt vanzelf dat het gebruik van de tattwas een geheim en krachtig middels is bij het gebruik voor genezing.

De Tattwa techniek met de tattwa's werkt als volgt:
Men staart geconcentreerd naar het symbool van een bepaald element, afgebeeld op de Tattwa kaart, gedurende enkele seconden. Als men dan vervolgens kijkt naar een witte of neutraal oppervlak, dan neemt men een reflexbeeld waar, van de complementaire kleur. Dit is een normale optische illusie zonder dat dit op zichzelf bijzondere betekenis heeft. Als men dit optische beeld heeft verkregen, dan dient men de ogen te sluiten, en zich voor te stellen dat dit de symbolische vorm en de complementaire kleur van het element is. De vorm wordt vervolgens uitgebreid totdat het lijkt dat het groot genoeg is om hier zichtbaar doorheen te wandelen. In dit stadium dient men de goddelijke en Aartsengelen-namen, welke toeschreven zijn aan dat bepaald symbool te vibreren. Na voldoende training kan men vervolgens ervaren dat men zich bevindt in de astrale gebieden.

Neurowetenschapper hebben een rationele verklaring voor dergelijke mystieke of buitenzintuigelijke ervaring. Zij schrijven dit toe aan de werking van de pijnappelklier.

Onze pijnappelklier (epifyse), een klein orgaan in het centrum van het brein, staat in de neurowetenschappen bekend als een hormoonklier die een scala aan hormonen produceert, die gereguleerd worden door onder andere de licht-donker (dag-nacht) cyclus. De hormonen zijn serotonine, melatonine, DMT (dimethyltryptamine), 5meo-DMT (5-methoxy-dimethyltryptamine) en pinoline.1-5 Oude spirituele tradities zoals Yoga en Tantra beschouwen de pijnappelklier als een “kosmische antenne” via welke wij in contact staan met een diepere, mystieke realiteit.6 De wetenschap heeft aanwijzingen dat de pijnappelklier inderdaad een rol speelt in mystieke (oftewel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen, omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn.

Deze hormonen verbinden zich met de serotonine-receptoren in vele gedeelten van de hersenen. Dit leidt tot complexe patronen van electrische activiteit. De betreffende persoon krijgt dan innerlijke ervaringen, die variëren van hallucinaties via dromen tot en met mystieke ervaringen. Er is aangetoond dat met name de slaapkwabben complexe electrische activiteitspatronen vertonen tijdens mystieke ervaringen.11

De vraag is echter welke hersen-structuren worden actief vóór de pijnappelklier de hormonen gaat produceren die betrokken zijn bij de mystieke ervaring? Welke activiteit vertoont de pijnappelklier zelf? De vraag is ook wat voor invloed heeft het gebruik van middelen die mystieke ervaringen kunnen oproepen, bijvoorbeeld het gebruik van deze Tattwa, techniek op onze hersenen en op de pijnappelklier.

Welke mechanismen en zenuwbanen een rol spelen in de stimulering en remming van de hormoonproductie en electrische activiteit van de pijnappelklier als gevolg van de licht-donker-cyclus, is reeds bekend.1-5 De mechanismen die de productie van bepaalde pijnappelklier-hormonen teweegbrengen bij mystieke ervaringen, zijn onbekend.

De vraag is dan ook of dergelijke technieken zonder meer zomaar gedaan kunnen worden door een beginnende student in de magie en of dit schadelijke gevolgen kan hebben. belangrijk bij dergelijke oefeningen is dat je het onder begeleiding doet van iemand die hier ervaren in is en dat het gedoceerd wordt toegepast.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails