vrijdag 4 juni 2010

Midzomer Ceremonie

BEGIN VAN DE CEREMONIE

Iedereen treedt binnen vanuit het Westen en gaat 'zonsgewijs' de cirkel rond,om het Oosten te groeten. alvorens een plaats in de cirkel in te nemen.

HERAUT: Bij de kracht van de ster en de steen
Bij de kracht van het land
Bij alles dat eerlijk en vrij is
Heten we je welkom bij deze ceremonie
In .......

WEST: Wij zijn hier uit het Oosten en het Westen, het Noorden en het Zuiden gekomen om hier bijeen te zijn. (Men geeft elkaar een hand in de cirkel)

DRUIDE 2: Laten we driemaal in en uitademen
Samen met de Aarde onder ons….
Samen met de Lucht boven ons….
Samen met de Zee rondom ons….

NOORD: Moge de ceremonie beginnen met de zegeningen van Aarde. Zee en de lucht
(Allen laten de handen los.)

DRUIDE 1: (Groet her oosten met het gezicht naar het oosten.)
O Spirit
We groeten u en eren u envragen uw zegen (keert zich naar het midden van de cirkel )
O, Geest van deze plaats, O Geest van deze cirkel we vragen uw zegen, uw begeleiding en uw inspiratie bij onze ceremonie.

DRUIDE 2: Laten wij beginnen met het toewensen van vrede aan de windstreken omdat er zonder vrede niet gewerkt kan worden. (Gaat de cirkel rond om een groet aan iedere windstreek te brengen om weer terug te komen in het westen)

Moge er Vrede zijn in het Noorden
Moge er Vrede zijn in het Zuiden
Moge er Vrede zijn in het Westen
Moge er Vrede zijn in het Oosten

ALLEN; Moge er Vrede zijn in de hele wereld.

DRUIDE 1: Laten Wij het gebed uitspreken dat alle druïden verenigt.

ALLEN:
Schenk, O Spirit uw Bescherming (Spirit/great spirit/god/godin, kies overal zelf de term die je aanspreekt. dit geldt voor het hele ritueel)
En door bescherming, Kracht
En door kracht. Begrip
En door begrip, Kennis
En door kennis, Kennis van Rechtvaardigheid
En door kennis van rechtvaardigheid, Liefde ervoor
En door liefde ervoor, Liefde voor alle Wezens
En door de liefde voor alle wezens, de Liefde voor Spirit en alle Goedheid.

ALLEN: 3 x AWEN

DRUIDE 1: Laten we alle verstorende gedachten van ons afglijden (trekt met de zon mee de cirkel terwijl DRUIDE 2 zegt: )

DRUIDE 2: De cirkel van onze horizon, ons leven en ons land, de tijd en van het jaar, de seizoenen, van het goede, van geboorte en groei, van dood en wedergeboorte...

DRUIDE 2: Terwijl de cirkel wordt getrokken vervaagt de betovering van de zichtbare wereld. We zijn hier bij elkaar in het licht van de zon de sterren, hier en nu, lussen het verleden en de toekomst. De aarde onder ons en de hemel boven ons en de cirkel om ons heen. Dit is een heilige tijd... Dit is een heilige plek.

DRUIDE 1: Laten we nu onze cirkel zegenen met Water en Vuur.

WEST of WATERDRAGER: Moge onze cirkel worden gezuiverd en gezegend met het element Water (gaat met de zon mee met water rond)

ZUID of VUURDRAGER: Moge onze cirkel worden gezuiverd en gezegend met het element Vuur (gaat met de zon mee met een kaars rond)

DRUIDE 1: We komen bij elkaar als gelijken in onze fysieke vorm hierop aarde. Ieders aanwezigheid is een zegen en met iedere ademhaling, ademen we licht en leven in deze cirkel.

DRUIDE 2: Laten Wij eer betonen aan de vier windrichtingen en laten we de poorten naar de windrichtingen openen, zodat de kracht en uitstraling onze cirkel binnen kan komen voor het welzijn van ieder

OOST: (zich naar buiten kerend) Met de zegen van havik van de dageraad die vliegt in de heldere, zuivere lucht roep ik de krachten van her oosten op.

ZUID: (zich naar buiten kerend) MeI de zegen van het grote hert tijdens de sensatie van de jacht, en het innerlijke vuur van zon roep ik de krachten van het zuiden op.

WEST: (zich naar buiten kerend) Met de zegen van de zalm van wijsheid die rondwaart in de heilige wateren van het meer, roep ik de krachten van het westen op.

NOORD: (zich naar buiten kerend) Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de diepe vruchtbare aarde roep ik de krachten van het noorden op.

Alle vier keren zich dan weer naar her midden van de cirkel.

ALLEN: Moge de harmonie binnen de cirkel volmaakt zijn.

HET RITUEEL

OOST: We zijn hier bijeen op deze Plaats van Licht, onder het oog van de zon, om het
Zomersolstitium te vieren.

ZUID: Ik proclameer het festival van Alban Hefin: het Licht van de Kust -op dit moment van het Solstitium.

WEST: De grootste van alle vuurfeesten, geliefd door het feëenvolk.

NOORD: De tijd van de triomf van het groene van het land.

ZUID: Ik proclameer de tijd van het grootste licht.

NOORD: Laat deze cirkel gezegend worden door de vuren van de vier elementen.

OOST: Ik roep de vuren van de Lucht aan. Ik roep de kracht van de bliksem aan, gericht
op het hart van de Eik. Moge deze cirkel geïnspireerd worden door het element Lucht!

WEST: ik roep de vuren van het Water aan. Ik roep de Godin van de kokende bron van het water aan dat stroomt, en het water dat geneest. Moge deze cirkel doordrenkt zijn van het element water!

ZUID: Ik roep de vuren van de Zon aan. Ik roep het felle oog van licht aan en de dansende vlam van de passie. Moge deze cirkel gloeien met het elemem Vuur!

NOORD: Ik roep de vuren van de Aarde aan, ik roep het gloeiende hart van de aarde aan, op de bergtoppen die branden en stenen die vloeien. Moge de cirkel vervuld zijn van het element Aarde!

ALLEN: Moge de harmonie van onze cirkel en van onze landen compleet zijn.

WEST: We zijn hier bijeen op deze tijd van de langste dag van het jaar om de zenit te vieren van de Zon. We komen bijeen om een groot mysterie te eren -het feit dat iedere zenit zijn nadir bevat, iedere nadir zijn zenit. We komen bijeen om de kracht van het licht te vieren, en van de warmte en de Zomer.

OOST: De zon die ons verwarmd en verlicht heeft gedurende het Wiel van het Jaar, schijnt voor en paar dagen stil te staan. Dit is de tijd van het Grootse Licht.

HERAUT: (groet aan de zon) Groeten aan jou, Zon van de seizoenen; AIs je hoog door de lucht reist ;Met je sterke tred op vleugel van de hoogten; Jij bent de blije moeder van de hoogten; Je zinkt neer in de gevaarlijke oceaan; Zonder letsel en zonder krenking; Je rijst omhoog op de kalme golf; Zoals een jonge koningin in bloei.

WEST: Moge de Oude Wijsheid van ons druïdenerfgoed, die diepe bron van Eeuwige Waarheid, aanwezig in onze landen en onze mensen, verwarmd worden door het Innerlijke Licht van de Zon, wiens kracht we op deze dag erkennen. Laat ons samen, verenigd in een verbond van liefde, vrede en harmonie uitstralen in de wereld; heling zenden naar deze Aarde, ons Huis, onze Moeder, ten behoeve van onze kinderen en alle Leven.

DRUIDE 1: Laat nu degenen een voor een naar voren treden die in het centrum van deze heilige plaats willen staan. In het ook van de zon en binnen de cirkel van hun metgezellen

[[ de Wis ]]

Wanneer allen die dat wensen dit gedaan hebben...

EIK-DRAGER: (stapt naar het midden) Op deze kroon van het jaar, in het centrum van dit heilige land. groet ik de Koning van de Bomen. (Houdt de Eikenkroon omhoog) Ik prijs de glorie van de Eik, de geliefde van het weerlicht, de gever van schaduw tijdens de brandende middagzon. In deze lijd van de
grootste kracht verenig ik je leven met deze cirkel, op deze manier markeer ik de zenit van het jaar.


ZWAARD-DRAGER: (stapt naar het midden) In deze tijd van het grote licht. (Houdt zwaard (staf)
omhoog) hef ik het zwaard (staf) dat in vuur geboren is als een brug tussen hemel en aarde.

( Eikdrager brengt de kroon omlaag op het gevest van het zwaard en samen lopen ze
zonsgewijs rond de cirkel waarbij het gekroonde zwaard (of staf) getoond wordt, en keren dan terug
naar hun plaatsen.)

Ecstatici lopen naar het centrum
ECSTATICI 1 : Het oog van de grote goden
ECSTATICI 2: Het oog van de goeden van de glorie
ECSTATICI 1: Het oog van koningin van de gastheren
ECSTATICI 2: Het oog van de koning van de levenden
ECSTATICI 1: Licht schijnt op ons, op iedere tijd en seizoen
ECSTATICI 2: Licht schijnt op ons, zachtjes en overvloedig.
ECSTATICI 1: Glorie aan u, gij glorieuze zon!
ECSTATICI 2: Glorie aan u. gij zon. gezicht van de goden van Leven!

ZONVEREERDER: Moge onze her ontwakende visie de ware schoonheid en passie kennen die
leven IS.

DRUIDE 2: Op deze dag van het grootste licht zijn we hier in viering bijeen. Moge de Zon
die de inspirator is, schijnen in ome harten. Laat ons het Heilige woord zingen naar de overwinnende zon. Moge onze stemmen in de hemelen gehoord worden.

ALLEN: Allen zingen 9 x AWEN door elkaar heen [cascading Awensl.

DRUIDE 2: Moge de kracht van dit moment ons inspireren, hier tijdens de wedergeboorte van het licht. Moge onze levens en onze harten met vreugde gevuld zijn.

DE SLUITING

DRUIDE 2: De tijd van de sluiting is gekomen. Moge het vuur dal hier uitgedoofd wordt weer oplaaien in ons hart. Moge in ons geheugen staan wat onze oren hebben gehoord en onze ogen hebben gezien.

AIlen geven elkaar weer een hand in de cirkel.

ALLEN:
Wij zweren voor vrede en liefde te staan.
uit vrije wil, nu we hand in hand hier staan,
zie ons, O spirit, en hoor ons aan,
nu wij deze heilige eed aangaan.
(3 keer, met iedere keer een pauze)

DRUIDE 1: Wij danken de geesten van de vier windrichtingen voor hun zegeningen.

NOORD: In de naam van de Grote Beer van de sterrenhemel en het element Aarde. danken wij de krachten van het Noorden

WEST: In de naam van de Zalm van wijsheid en het element Water danken we de krachten van het Westen.

ZUID: In de naam van het grote Hert en het element Vuur dank ik de krachten van het Zuiden.

OOST: In de naam van de Havik van de dageraad en het element Lucht dank ik de krachten van het Oosten.
Allen keren zich weer naar her midden van de cirkel.

ALLEN: Moge de harmonie in het land volmaakt zijn .

DRUIDE 2: heft de cirkel op tegen de richting van de zon in

DRUIDE 1: Moge de zegen van de Spirit voor altijd bij ons zijn.
Ik verklaar de ceremonie van Alban Hefin voor gesloten in de zichtbare wereld.
Moge haar inspiratie blijven voortbestaan in onze ziel

2 opmerkingen:

 1. Het lijkt mij een super mooi ritueel met wonderschone teksten.

  Ik vraag mezelf alleen wel af hoelang dat ritueel dan duurt? Is er iemand die sterzoeker leest die hier zijn licht over kan schijnen

  groetjes nans

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoi haar Toffe,

  Ik zou zeggen opvoeren die hap en je weet hoe lang het duurt :-) Je kan de tekst ook langzaam oplezen en onderwijl even de tijd opnemen, dan weet je ongeveer hoeveel tijd er in dit ritueel gaat zitten. Neem voor een ritueel in iedere geval altijd ruim de tijd, zodat je het in alle rust kan opvoeren, dan gaat het helemaal goed komen.

  Hartelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails