donderdag 17 juni 2010

De Moderne Tombe van de Adepti (3)

Het is waarschijnlijk dat een deel van de afbeeldingen, in het gewelf of tombe–kamer, uit de vroege dagen van de Golden Dawn werden geschilderd op grote vellen canvas, met de gedachte dat deze min of meer draagbaar waren, opdat men de Tombe op een andere plaats ook kon opbouwen.


Moina Mathers was verantwoordelijk voor het schilderen van de uitgewerkte ontwerpen van de Tombe bij Isis-Urania in Londen en mogelijk voor een ander tombe bij Ahathoor in Parijs. De door Moina’s gebruikte techniek was een combinatie van olieverf en collage op doek. Het is mogelijk dat de wanden van sommige tombes of Gewelven ook werden gedecoreerd op deze wijze.De Tombe van de Adepti
Onder het genie van MacGregor Mathers, werd de korte beschrijving van het graf van CRC's Fama omgevormd tot een uitgebreide kamer voor de inwijdingsceremonies van Inner Orde of the Golden Dawn's. Het wordt als volgt uitgelegd aan de aspirant in het Minor Adeptus ritueel:


De Tombe Deur

Bij nader onderzoek van de deur van de tombe, zult u zien, zoals als Frater NN en als die met hem gezien hebben, dat onder de CXX in inscriptie de karakters IX zijn geplaatst, aldus:
Post CXX Annos Patebo IX


... Gelijkwaardig aan Post Annos Lux Crucis Patebo-Aan het einde van 120 jaar, Ik, het Licht van het Kruis zal mezelf openbaren. De letters die LVX vormen, zijn gemaakt van de uiteengenomen en samengevoegde hoeken van het kruis, en 120 is het product van de getallen 1 tot 5, vermenigvuldigd in regelmatige progressie, dat is nummer vijf in het kruis, gesymboliseerd door vier uiteinden inhet centraal punt. De volgende ochtend forceerden, Frater NN en zijn metgezellen de deur en zij ontwaarden het zicht op een tombe, met zeven zijden en zeven hoeken. Elke zijde was vijf voet breed en acht voet hoog, evenals de getrouwe representatie voor U.

Hoewel in de Tombe de zon niet schijnt, is het licht symbolisch vertegenwoordigd door de roos van onze Orde, in het centrum van de eerste pentagonaal plafond. In het midden van de Tombe staat een rond Altaar met deze tekens en beschrijvingen er op:

A. G. R. C, - Ad gloriam Roseae Crucis
A. C. R. G. - Ad Rosae Crucis gloriam
Hoc Universal Compendium Unius mihi Sepulchrum Feci


Ter Glorie van het Rozen kruis heb ik deze Tombe gebouwd, voor mezelf als een compendium van de Universele Eenheid. Met de volgende cirkel is geschreven:

Yeheshua mihi Omnia - Yeheshua is alles voor mij.

In het centrum zijn vier figuren van de Kerubim ingesloten, in cirkels, omringd door de volgende vier opschriften en elke gescheiden door een van de volgende vier opschriften en elke weer gescheiden door een van de letters van het Tetragrammaton:

Yod-Lion-Nequaquam Vacuüm-Nergens- een leegte.
Heh-Eagle-Libertas Evangelii-Vrijheid van het Evangelie.
Vau-Man-Dei Gloria intacta-Onbezoedeld Glorie van God.
Heh (eind)-Ox-Legis Jugum-juk van de Wet.

En in het midden van alles is Shin, de letter van de Geest en dus de Goddelijke Naam Yeheshuah, van het Tetragrammaton.

De complexe symboliek van de Tombe wordt later verder beschreven in hetzelfde ritueel:

Het is verdeeld in drie delen, het plafond is wit en met Heptagonal muren van de zeven kleuren van de regenboog, en de vloer waarvan de hoofdkleur zwart is, dus laat het de krachten van de Heptad tussen het Licht en de Duisternis zien.

Op het plafond staat een driehoek met daarin een roos met 22 bloemblaadjes, binnen een Heptangle gestileerd vanuit de Zeven hoeken van de muur. De Driehoek staat voor de drie Hemelse Sephiroth, de Heptagram, de Lagere-Zeven, de Roos staat voor de 22 paden van de Slang van Wijsheid.

De Vloer
De vloer heeft daarop ook het symbool van een driehoek, omsloten door een Heptagram, met de titels van de Afkerige en Kwade Sephiroth van de Qlippoth, de Grote Rode Draak met zeven hoofden, en de omgekeerde en kwade driehoek.

In het graf van de Adepti vertrappen we de kwade machten van de Rode Draak en zo stapt gij op de kwade krachten van uw natuur. Want in de Driehoek van het kwaad wordt het ook de redding gevonden; Wanneer het Symbool van het Gouden Kruis zich verenigd tot de Rode Roos van zeven maal zeven blaadjes. Zoals het geschreven staat; Hij daalt neer in de hel. Maar de helderheid van hierboven schijnt stralender door de duisternis, die eronder ligt, en dus moogt gij begrijpen dat het kwaad het Goede voort helpt.

Er trillen tussen het Licht en de Duisternis de schitterende kleuren van de regenboog, wiens gekruiste en teruggekaatste stralen met de Planetaire vertegenwoordiging zijn opgenomen op de zeven Wanden. Vergeet niet dat gij zijd binnengetreden door de deur van de planeet Venus, wiens symbool het geheel van de Tien Sephiroth van de Boom des Leven omvat. Elke muur van de tombe is mystiek gezegd; in de breedte vijf voet en in hoogte acht voet, dus bevattende veertig vierkanten, waarvan er tien zijn gemarkeerd en meer opvallend. Deze Tien Sephiroth in de vorm van de Boom des Levens vertegenwoordigen de krachten die de gehele planeet besturen. De resterende vierkanten vormen de Kerubim en de Eeuwige Geest, de Drie alchemistische Principes, de drie elementen, de zeven planeten, en de twaalf tekens, alle operationeel en differentiëren in de stralen van elke planeet. Merk op dat op alle wanden alleen het centrale vierkant wit blijft en ongewijzigd, welke de onveranderlijke essentie van de Goddelijke Geest vertegenwoordigt; de ontwikkeling van alles uit de Ene, door de vele onder het bestuur van Een.

W.B. Yeats Maan Muur

De kleuren van de verschillende vierkanten kan worden vertegenwoordigd door ofwel de kleur van de Planeet of door de kleur van de kracht daarin vertegenwoordig, deze gemixt, of door deze kleuren naast elkaar geplaatst (niet de voorkeur-of meest accurate methode) of op een andere geschikte wijze; maar het fundament van hen allen is de Minutum Mundum diagram.


Sommige van de Golden Dawn manuscripten beschrijven de Tombe meer in detail. Een van deze geschriften is getiteld “The Book of the Tomb.” (Het Boek van de Tombe) Een andere is genaamd “The Symbolism of the Seven Sides” (De symboliek van de zeven zijden). Deze werd geschreven door Dr William Wynn Westcott. Hierin legt hij uit hoe de muren van de Tombe toegewezen zijn aan de zeven planeten:

... Deze planetaire zijden blijken een speciale volgorde te hebben, noch astronomische noch astrologische. De gemeenschappelijke order van de opeenvolging van de planeten wordt bepaald door hun relatieve afstanden van de Aarde. De zon echter wordt, in plaats van de aarde, in de deze volgorde aldus geplaatst; Saturnus, Jupiter, Mars, Zon, Venus, Mercurius, Maan. Saturnus is het verst van de Aarde en de Aarde is tussen Mars en Venus, beginende met Saturnus in het geval van de wanden van de Tombe. De volgorde is Saturnus; Jupiter, Mars, Zon, Mercurius, Venus, Maan. Hier zijn Mercurius en Venus omgedraaid.

Westcott legt verder uit dat in de Tombe, Mercurius en Venus zijn omgewisseld omdat:

De planeten zijn in de volgorde van de kleuren van de regenboog en in deze kleuren omdat de Adeptus Minor-graad de bijzondere exponent van kleuren is. U Adepti op het pad van de Chamelion-Hodoš Chamelionis. Als u nu de planetaire kleuren neemt en U brengt dit samen met de planeet en schik ze in de volgorde van het zonnespectrum en U buigt de reeks tot een ring en maakt van deze keten een Heptagram, en U draait het geheel totdat de twee uiteinden elkaar ontmoeten op de oostelijke punt, dan zult U dit mysterium hebben; Violet - Jupiter. Indigo - Saturnus. Blue - Maan. Groen - Venus. Geel - Mercurius. Oranje - Zon Rood - Mars.

Met andere woorden, de zeven muren zijn gekleurde in de natuurlijke progressie van de regenboog of kleurenwiel. Zo gebogen dat de beide uiteinden van de regenboog elkaar ontmoeten in het oosten waar de infrarood-en ultraviolettestralen-kleuren ontmoeten die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog en symbool staan voor de geestelijke wereld, die bestaat buiten de menselijke zintuigen.

De Fama bepaalt dat elke muur van CRC's Tombe 8 voet hoog meet en 5 voet breed, waardoor een totaal van 40 vierkante voet ontstaat, welke is onderverdeeld in 10 vierkanten. Westcott beweert dat elke muur een totaal moet hebben van 40 vierkantjes, waarvan er tien zijn gemarkeerd en zich onderscheiden- Dit zijn de sephiroth. In het gewelf van de Adepti, zijn dit de vakjes met randen er om heen.

In aanvulling op het centrale vierkant van de zuivere geest, is de bovenste rij van de kwadraten toegewezen aan de vier-Kerubim; de Stier, de Mens, de Arend en de Leeuw, die de letters van de naam YHVH vertegenwoordigen. Ze hebben de kleuren van de krachten van de vier elementen en ze zijn altijd in de Hebreeuwse volgorde van de letters geplaatst (van rechts naar links).

Onder de Kerubim zijn de Drie Alchemistische Principes afgebeeld; Mercurius, Zout en Suphur aan de linkerkant, en de elementen die behoren bij de drie Hebreeuwse Moeder-letter aan de rechterkant. De Vierkanten met de zeven planeten zijn geplaatst naast hun respectieve Sephirah. De vierkanten met de 12 tekens van de dierenriem zijn geplaatst in de 5e, 7e, 8e en rijen. De Kerubic of vaste tekens worden weergegeven in de 5e rij, in de volgorde van het Tetragrammaton. De kardinaal tekens zijn geplaast in de 7e rij, in de volgorde van de seizoenwisselingen, te beginnen met de lente. De beweeglijke tekens zijn in de onderste rij geplaatst.

Gebruik van de Tombe: inwijding, meditatie, en Astral Werk

De Tombe van CRC zoals beschreven in de Fama werd waarschijnlijk nooit een echt gebouw, maar was veeleer een symbolische constructie- een westerse Mandala- bedoeld om de gelijkgestemde individuen die verlangde naar de dageraad van een nieuwe, meer verlichte geestelijke tijdperk. Hedendaagse beoefenaars van verschillende Rozekruisers-groepen kunnen gebruik maken van de symboliek van de tombe in meditatie en visualisatie, ontworpen om spiritueel bewustzijn te verheffen. Een afbeelding van het graf, zoals beschreven in de Fama kan worden in de imaginatie techniek, gecreëerd ten behoeve van astraal werk, vergelijkbaar met pathworkings (geleide fantasie) technieken in de Golden Dawn traditie.

Uiteraard gebruiken de magiërs van de Golden Dawn hun eigen unieke versie van Tombe- of het gewelf van de Adepti- als een fysieke ruimte van inwijding en als plaats voor bemiddeling, en voor verschillende soorten van astraal werk. In een geschrift van Stella Matutina genaamd ; “Concerning the Use of the Vault” (Aangaande het gebruik van de Tombe) gaf Dr Robert Felkin een aantal suggesties voor rituele werk in dede Tombe. Hij schrijft:

Iedereen die in aanmerking komt zou gebruik moeten maken van de Tombe als het moment daar is . Bij het werken is het goed om gekleed te gaan in een wit gewaad en gele sjerp, gele slippers en gele en witte Nemyss op het hoofd. Het Rozekruis moet worden gedragen op de borst. Vergeet niet dat binnen de Tombe, je nooit gebruik maakt van een “banishing Ritual”. De kamer wordt zeer beladen door de ceremonies die er hebben plaatsgevonden en de sfeer aldus ontstaan, mag niet worden verstoord.


Felkin vervolgt door te zeggen dat de adept de tombe moet betreden met een kaars en wat wierook, plaats een stoel in het oosten, en sta dan in het oosten met het gezicht naar het westen en geef het teken van de verrezen Osiris. Hij suggereert om:

... Ademen in een viervoudig ritme, regelmatig, en orden uw geest, wordt kalm en bedaard, maakt het volledige LVX tekenen, herhaal de begeleidende woorden, en streef tot het neerhalen van de Goddelijke Witte Schittering.

Na dit gedaan hebbende, zit je zelf, en geef je jezelf over aan de meditatie, kalm en zonder angst. Probeer in eerste instantie te voelen, aan het zijn, of aan het spel van de kleuren, te zien zoals ze lopen en verlopen van links naar rechts en van vierkant tot vierkant. Wacht dan met sereen vertrouwen welke boodschap er aan jou wordt geschonken. Als je gewend bent aan de plaats is het goed om het licht te dempen, hoeveel te donkere de sfeer van het materiaal, des beter het is. Voor het verlaten van de Tombe, maak het LVX teken, en sluit het, met de armen gekruist op de borst, in het teken van de verrezen Osiris.

[...] De volgende zeven bezoeken moet worden besteed aan een zorgvuldige studie van de zijden van de tombe, per keer aanschouwd. Een andere keer het plafond, en als je je sterk genoeg voelt, de vloer. [...] Ook hier kunt je naast het altaar gaan staan, tilt het deksel van de Pastos op en denk na over de figuur die ja kan ontvangen, liggend binnen in het. Voor dit je dit doet moet een klein kaarsje aangestoken op het altaar. Of je mag zelf in de Pastos liggen en er mediteren. Soms ziet je de simulacrum van CRC in de Pastos, of het kan je eigen Hogere Zelf zijn. In elk geval behoor je er kennis, kracht en voldoening te verwerven.

De huidige beoefenaars van de Golden Dawn voeren van een aantal esoterische technieken uit in de Tombe, met inbegrip van Rozekruisers Rituelen, kabbalistische en Planetaire aanroepingen, en Talisman wijdingen. Een groot deel van het werk, vooral astrale Skrying (schouwen) en andere vormen van helderziend-methoden vindt daarin plaats, met inbegrip Skryings in de verschillende vierkanten op elk van de zeven muren, in het kruis op de vloer, de roos op het plafond, de circulaire altaar, en de grafieken op de Pastos. Elk stukje van de symboliek in de Vault kan een hulpmiddel voor skrying werk. Maar het is ook bekend, dat gewoon rustig zittend mediteren in de Vault of liggend binnen in de Pastos, de beste manier is om de energie te ervaren en zijn essentie te begrijpen als een symbool van de Mystieke Centrum.

Het Mystieke Centrum

Ik zou graag uw aandacht vestigen op een nogal humoristische gravure uit de 17e eeuw, gepubliceerd in 1604. De tekening zit vol Rozekruisers- symboliek, met inbegrip van een roos en een kruis op beide zijden van de deuropening, een gevleugelde klokkentoren, een geleerde die in het gebouw een wereldbol aan het bestuderen is, zondaars die gered worden uit een ondergrondse kerker, nieuwe sterren die verschijnen in de hemel, en de vleugels van YHVH overschaduwduwen dit alles. Het toont eveneens de tempel van de Rozenkruisers Broederschap als een gebouw op wielen- een soort van Rozekruisers stacaravan.

Enkele jaren nadat de manifesten werden gepubliceerd, hebben veel mensen tevergeefs gezocht naar de originele Tombe van de Christiaan Rosencreutz, ervan uitgaande dat er ergens in Duitsland een fysieke tombe bestond. Zelfs vandaag de dag hebben sommige wensdenkers de hoop nog niet opgegeven dat de oorspronkelijke Tombe of een overblijfsel er van het nog kunnen worden gevonden. Degenen die hier aan vast houden hebben de clou van het verhaal niet begrepen.

Alle alchemistische en Rozenkruisers leringen die we tot nu toe hebben onderzocht, vertellen ons vrijuit in symbolische taal waar de ware kennis, vervat in de Tombe, kan worden gevonden. Dit is hoog op een berg en op hetzelfde moment, is het in de kern van de berg te vinden. Het is in het centrum van de aarde. Het is niet vervat in een gebouw. Het is mobiel, dus kan het zich verplaatsen van plaats naar plaats. Waar is dit centrum? Het is overal. Maar belangrijker nog, het spirituele centrum van de mens,-de ware Steen van filosofen, de Steen van de Wijzen- ligt in ons. Zo als een Alchemistisch spreekwoord ons vertelt: Bezoek het binnenste van de aarde en daarin vind je de Verborgen Steen.

Hier zien we de figuur van Christus in de roos. Eeuwenlang werd het mystieke centrum van de mens, gesymboliseerd door de Rozekruisers Tombe, ook gesymboliseerd door de roos. Voor ingewijden, is de roos het levende symbool van de openbaring van de Universele Harmonie van het Zijn. Het is het embleem van Schoonheid, Leven, Liefde en Goedheid. Het is het hiëroglief teken van de voltooiing van het Grote Werk. En om de roos te verenigen met het kruis in ons, is het doel voorgesteld door inwijding in de geheimen van de Hoogste westerse esoterische traditie.

Zoals van de complexe en uiteenlopende symboliek vervat in de Vault, gezegd wordt het is: "Een Compendium van de Universele Eenheid," zo sluit ik af met dit vers uit de eerste Korintiërs, hoofdstuk 12 vers 4-6: Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt

Verder lezen:
The Golden Dawn by Israel Regardie The Essential Golden Dawn by Chic Cicero and Sandra Tabatha Cicero
The Rosicrucian Enlightenment by Frances Yates
The Rosicrucians by Christopher Mclntosh
The Fama and Confession of R:C: (Privately printed for the SRIA)
The Golden Game by Stanislas Klossoski De Rola
Secret Symbols of the Rosicrucians of the 16th and 17th Centuries by "A Brother of the Fraternity"
The Hermetic Museum: Alchemy and Mysticism by Alexander Roob
Magic and the Western Mind by Gareth Knight
Cosmology or Universal Science by Franz Hartman A
Compendium on the Rosicrucian Vault edited by Adam McLean A
Dictionary of Symbols by J.E. Cirlot
Flowers Through the Ages by Gabriele Tergit, London: Oswald Wolff, 1961.

Dit is deel drie in een blog serie over de Tombe van Christian Rosencreutz
In deze serie zijn tot nu toe verschenen:
Deel 3:
De Moderne Tombe van de Adepti
Deel 2: De Tombe, de Baarmoeder, de Athanor, en het Bruidsvertrek
Deel 1: De Graftombe van Christian Rosencreutz

1 opmerking:

  1. Adeptus iniminimi20 juni, 2010 13:51

    WOW, dat is mooi spul! Zulke boekjes willen we allemaal wel. Prachtig Sterzoeker, dit mis ik op andere websites over magie, waar toveren jullie dit toch weer vandaan??

    BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails