donderdag 10 juni 2010

De Tombe, de Baarmoeder, de Athanor, en het Bruidsvertrek (2)

De Fama beschrijft de Rozekruisers tombe als het graf van de Christiaan Rosencreutz. Op een bepaald niveau is het verhaal van het leven van de CRC symbool van het leven van Christus. In tegenstelling tot Christus is CRC niet opgestaan, maar zijn lichaam is perfect bewaard gebleven. Zijn graf is een graf van de Dood.

En toch is de opening van het graf van CRC de aankondiging van de wedergeboorte van de mysterieuze Rozekruisers Broederschap, zoals uitgebeeld in het Fama. Daarom is de tombe een symbool van dood en geestelijke opstanding.

De wetenschap van de Alchemie is lange tijd beschouwd als het domein van de Rozenkruisers. Voor de lezers van de Fama zou CRC's perfect geconserveerde lichaam kunnen zinspelen op Alchemistische geheimen, die de mysterieuze Rozenkruisers hebben gebruikt om zijn restanten te behouden. Of dit was bedoeld om de verbeelding van de lezers te prikkelen is onduidelijk. Wat wel duidelijk is dat het idee van dood en opstanding inherent is aan de praktijk en de literatuur van de alchemie.

Alchemie is een oude wetenschap die zich bezighoudt met zuivering en transformatie. Spirituele Alchemie houdt zich bezig met de transformatie van de menselijke ziel, van een staat van algemene zijn naar een staat van spirituele verlichting. In spirituele termen staat Alchemie symbool voor een conversie van het zware, loodzware, aarde-gebonden-bewustzijn, naar het verfijnde goud van het goddelijk geïnspireerde wezen.

Van het Alchemistische proces wordt gezegd dat het zal plaatsvinden in drie primaire fasen: scheiding, zuivering en Calcinatie (of recombinatie). Dit is een intern proces waarin de verschillende onderdelen van het basismateriaal worden getransformeerd en worden geanalyseerd en worden gescheiden. Dit wordt vaak genoemd in de Alchemistische literatuur als een vorm van dood of verbrokkeling en het wordt vaak gesymboliseerd in de Alchemie door de afbeelding van een zwarte kraai, of een draak. In de Alchemie worden de gescheiden delen vervolgens gereinigd of gezuiverd. Ten slotte worden ze samenvoegen tot een nieuwe, meer gezuiverd geheel dat groter is dan de som der delen. Dit deel van het Alchemistische proces wordt vaak gesymboliseerd door het begrip van wedergeboorte of opstanding uit de dood.

Het gewelf of de tombe van de Fama is symbolisch de Athanor of de Alchemistische oven, waarin het eerste onderwerp, in dit geval; het lichaam van CRC en de geheimen die met hem begraven worden omgezet worden in de opgestane Rozenkruisers-Broederschap, waarvan het doel is het verhogen van het spirituele bewustzijn van de mensheid. Op een bepaald niveau kan dit worden gezien als grootste werk van de Broederschap van de Alchemie; de Philosopher’s Stone, of Steen der Wijzen (welke een metafoor is voor spirituele verwezenlijking), waarmee de "Algemene Transformatie van de hele Wereld" kan worden bewerkstelligd.

In de “Adeptus Minor” ceremonie van de Golden Dawn, staat de officier bekend als de “Chief Adept”, dit is een ingewijde, die dit Alchemistische proces van zelf-transmutatie en spirituele evolutie heeft ondergaan. De Chief Adept, is hij die Christian Rosencreutz versymboliseert. Op een bepaald punt in het ritueel, vertelt de aspirant:

"Begraven met dat licht in een mystieke dood, weer oprijzende in een mystieke opstanding, gereinigd en gezuiverd door Hem onze Meester, O Broeder van het Kruis en de Roos. Zoals Hij, O adepten van alle leeftijden, gij hebt gezwoegd. Zoals Hij, hebt gij geleden in verdrukking. Armoede, marteling en dood hebt gij gepasseerd. Zij Zijn, maar het zuiveren van het Goud, in de distilleerkolf van uw Hart, door de bezoeking van de Athanor zoek gij de ware Steen der Wijzen."

In de “Adeptus Minor” ceremonie van de Golden Dawn heeft het graf van Christiaan Rosencreutz nog een andere naam. Deze plaats werd met recht door de oudere Fratres en Sorores genoemd; Het Graf van Osiris Onnophris, de Gerechtvaardigde.

Osiris was de Egyptische god van de doden en de god van de opstanding. De legende vertelt dat Osiris werd gedood door de kwade god Seth, die het lichaam van Osiris begroef in een kist en hem in een rivier wierp. De kist met het lichaam werd uiteindelijk ontdekt door de godin Isis, waarop Seth hem heeft gevonden en Seth deelde het lichaam van Osiris in veertien stukken, welke hij verstrooid. Isis zocht geduldig naar de overblijfselen en vond ze. Ze verenigde de delen weer tot lichaam, met uitzondering van de fallus. Geholpen door de goden Thoth, Anubis en Horus, was Isis in staat om de dode Osiris weer tot leven te wekken.

De Isis en Osris mythe handelt over dood, verbrokkeling, en opstanding. Dit zijn eveneens terugkerende thema's in Alchemistische en Rozekruizers teksten. Als geheel is het verhaal van Christiaan Rosencreutz symbolisch, zoals het verhaal van Jezus Christus. Dus kan het geen verrassing zijn dat de magiërs van de Golden Dawn een gemeenschappelijk thema van de dood en opstanding als verbindende overeenkomst zagen tussen Osiris en Christus. In de Adeptus Minor ceremonie van de Golden Dawn, worden de tombe van Christiaan Rosencreutz, uit de Fama, en de sarcofaag van Osiris uit de Egyptische legende, en de kist van Jezus Christus uit het Nieuwe Testament allen geïdentificeerd met de Pastos van CRC, waaruit de Chief Adept, in het ritueel, symbolisch uit de dood opstaat doordrenkt met nieuwe geestelijk leven.

In het verhaal van de wederopstanding van Osiris speelt de godin Isis een belangrijke rol. In dit verband, is het graf van CRC een graf van de dood, maar ook symbool van wedergeboorte in een nieuwere meer verheven leven. In de Golden Dawn Tombe van de Adepti, werd dit gesymboliseerd door dat de deur van de Tombe. Deze is gelegen op de zijde welke toegewezen is aan de planeet Venus. Alleen door de deur van Venus is het mogelijk de Tombe binnen te treden en te verlaten.

Venus, de godin van de liefde is altijd een belangrijke figuur in Rozekruisers symboliek. In het verhaal van de Alchemistische bruiloft, heeft Christian Rosencreutz een ontmoeting met de Vrouwe Venus in haar eigen Tombe. CRC beschrijft het Licht van de Tombe van Venus, als een van de meest waardevolle dingen die de natuur ooit heeft gemaakt.

Hier is de Tombe of het graf ook een symbool van de bruiloft-kamer, en is CRC, zoals Christus, de bruidegom. Het idee hier achter is dat van geestelijke huwelijk, waarin twee Een worden.

Van alle planeten, is het symbool van de planeet Venus een symbool waarvan gezegd wordt, dat zij de enige is die alle tien Sephiroth op de kabbalistische boom des levens te omarmd. In de Golden Dawn-systeem wordt Venus toegeschreven aan de Hebreeuwse letter Daleth. Dit betekend "Deur", waaruit blijkt dat Venus, de Kracht van de Liefde is en de deur van de initiatie naar de hogere geheimen.


In de Tweede Orde van de Golden Dawn is dit ook gesymboliseerd door regalia, welke gedragen wordt door de drie belangrijkste officieren -de Crux Ansata of Ankh, het Egyptische symbool van het leven- naar verluidt een vorm van de roos en het kruis, welke de sleutel is waarmee het graf wordt geopend. Het is ook het planetaire symbool van de planeet Venus.

De roos is de bloem gewijd aan de godin Venus en in de christelijke symboliek is de roos de bloem van de Maagd Maria, die de Rosa Mystica werd. De processies ter ere van de Moeder van God liep over rozenblaadjes, net zoals eerder in de optochten met de beelden van de heidense goden werd gedaan. Christelijke geleerden vermoeden dat het symbool van de roos een afgeleid oorsprong heeft, van de druppels bloed van Christus op de doornstruik. De structuur van de roos, een buitenlaag van kroonbladeren die een geheime innerlijke kern verbergt, is het symbool van het eeuwige mysterie van het leven. Zo werd de roos een symbool van mysterie en geheimhouding. Een Perzische dichter schreef: Mysterie gloeit in het rozenbed, het geheim is verborgen in de roos.

En wat heeft liefde te maken hebben met "Het Compendium van de Universele Eenheid"? Het is zoals een bekende auteur het uitdrukte: Spirituele liefde is een alles-doordringende geestelijke macht, het verenigen van de hoge elementen van de mensheid in een onlosmakelijk geheel. Het wordt niet geleid door externe sensuele attracties. Het is de kracht waardoor de mens de eenheid (h)erkent van het Al, en het product van deze kennis, welke ontstaat in het bestaan, wanneer de mens de identiteit van zijn eigen geest met de geest van elk ander wezen (h)erkent

Dit is deel twee in een serie over de Tombe van Christiaan Rosencreutz ;
In deze blog serie zijn verschenen:

Deel 3:
De Moderne Tombe van de Adepti
Deel 2:
De Tombe, de Baarmoeder, de Athanor, en het Bruidsvertrek
Deel 1: De Graftombe van Christian Rosencreutz

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails