dinsdag 10 mei 2011

Egyptische Mysterie spelen.

De oude Egyptische religie is gebaseerd op de relatie die ontstaat tussen de neteru en de deelnemers aan de religie. Het primaire voertuig waardoor het mogelijk wordt deze relatie te ontwikkelen, is ritueel. We weten dat in het Oude Egypte de priesters een verscheidenheid aan rituelen uitvoerden, die allen bedoeld waren om deze koppeling tussen het goddelijke en de materiële wereld te versterken.

Dit wordt geïllustreerd in de dagelijkse ritueel met haar offers, reiniging van de tempel standbeelden, liederen en aanroepingen. Al deze gebruiken en handelingen creëren een kanaal voor communicatie, tussen zij die de ritus uitvoeren en de andere wereld, voor wie het ritueel wordt uitgevoerd. Daarnaast kende het nog een aantal betekenissen.

Rituelen werden uitgevoerd namens de gemeenschap en helpen om het verband tussen de bevolking en de neteru te versterken. Naarmate de dag vorderde werd er elk uur een begroetingen gebracht, ter ere van de vordering van reis van de zonnegod, door de opeenvolgende stadia van zijn transformatie. Ook diende dit om de gemeenschap tussen de deelnemers en de de neteru te vergroten.

Door ritueel eer-brenging, van de uur-veranderingen van de mythische reis van Ra, erkende de priesterschap niet alleen het bestaan van deze grote spirituele kracht in hun leven, maar werden ze zelf de deelnemers aan deze goddelijke reis.

Zo was ook het met de viering van de feesten die in het oude Egypte werden gevierd gedurende het jaar. Elk festival werd gekoppeld aan een mythische gebeurtenis of spirituele actualiteit. Het is belangrijk om te melden dat we met het woord 'mythische' niet duiden op fantasie. maar op de mythen en legenden van Egypte. Dit zijn symbolische voorstellingen van spirituele waarheden, leringen en voor stellingen van andere werelden. Elk van deze mythen, als ze juist begrepen worden, hebben een directe impact op het leven en de ontwikkeling van de deelnemers aan de Egyptische spirituele discipline.

Voor degenen onder ons, die vandaag de dag actief zijn in dit esoterische systeem, is het duidelijk dat dit in praktijk, dezelfde betekenis en waarde heeft als dat het had voor de Oude Egyptenaren. De rituele naleving van deze oude gebruiken intensiveert de relatie tussen het individu en de neteru. Wat op zijn beurt, een spirituele betrokkenheid bij de mythische gebeurtenis oplevert; de "andere wereld werkelijkheid ". Zelf voor ons vandaag is dit geldend.

In die zin is de ritualist niet langer een gewoon aanbidder ter ere van het evenement, maar wordt hij geplaatst in in de spirituele werkelijkheid en gaat hij deel uitmaken van het proces. Het is om deze reden dat er zo veel te vinden is over de oude religies, waarin sprake is dat men feest vierde doormiddel van festivals, waarbinnen rituele drama centraal stond.

Men zou dit als volgt kunnen verwoorden" In esoterisch werk kunnen symbolische karakters en drama's doelbewust worden geformuleerd om spirituele krachten aan te roepen en te formeren. In rituele magie wordt dit proces uitgevoerd middels een picturale verbeelding, voorgesteld en verlevendigt in een fysieke omgeving - van de tempel of de plaats- waar de handeling plaats heeft. Door rituelen of middels voorstellingsvermogen kon men deze vorm aannemen. Spirituele werkelijkheden worden, aldus fysiek uitgedrukt. Op deze wijze wordt er een verbinding gemaakt tussen geest en materie en omgekeerd tussen materie en geest.

In veel van deze rituelen hadden de deelnemers een vast gesteld rol van specifieke Goden en Godinnen. Dit was niet zomaar een toneelstuk. Voor de Egyptenaren, werden de priesters en priesteressen, die deze posities in de ceremonie bekleden, daadwerkelijk gezien als dat zij werkelijk doordrenkt waren met het bewustzijn, de spirituele essentie, van de Neter in kwestie.

In deze hoedanigheid ze werden beschouwd de macht te hebben om goddelijke gunsten te verlenen. Tijdens deze riten verbond de priester of de priesteres zich, met de de god of Godinnen, door naam die ze hadden aangenomen. Er zijn Egyptische teksten, uit verschillende periodes bekend, waaruit blijkt dat priesteressen Godinnen vertegenwoordigd zoals als Hathor en Meret. Dit werd vaak gedaan "als poging om een mythische drama opnieuw na te spelen door stervelingen".

Van hieruit is het makkelijk te begrijpen, dat een festival waarbij ritueel drama werd uitgevoerd, een zeer effectieve vorm van aanroepen was. Dit was een geëerd methode die vandaag de dag nog steeds in gebruikt is binnen de verscheidenheid van de esoterische en magische ordes.

Miserie spelen vereisen, wil het hoogste effect behaald worden, een groot aantal deelnemers. Toch is het wel degelijk mogelijk, voor de individu, om een dergelijk ritueel uit te voeren, door het aan nemen van verschillende rollen tijdens de ceremonie. De sleutel tot een succesvol invocatie, in een dergelijke ceremonie, is dat de focus op het hoogtepunt van het drama, door de leidende deelnemer, wordt toegespitst op de Neter, waarvan de bedoeling is dat deze gedurende ceremonie wordt aangetrokken of aangenomen.

Tijdens een dergelijke ritueel, als men deze alleen uitvoert, moet het individu een punt bereiken waarop hij of zij open is en volledig gericht is op de Neter, welke hij of zij tijdens het ritueel vertegenwoordigt.

De ritualist kan het als nuttig en passend ervaren om hierbij gebruik te maken, gewaden, hoofdtooien, regalia, amuletten en andere voorwerpen, die in verband staan met de Neter. Dit zijn praktische zaken om de het bewustzijn te helpen met het focussen.

Sterzoeker zal in een reeks van nog te verschijnen blogjes verder ingaan op Egyptische mysterie drama's, rituelen en gebruiken, en praktische Egyptische magie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails