donderdag 27 januari 2011

De Zichtbaarheid van de Magiër,

Tijden veranderen, zo ook de magie. Vroeger gebruikte de magiër zijn magie om zich zelf onzichtbaar te maken ten opzichte van de buitenwereld. Tegenwoordig echter gebruikt de moderne magiër haar magie om zichzelf zo zichtbaar mogelijk te maken. Er wordt geëxposeerd op Youtube, televisie, in tijdschriften, op Twitter, een Weblog, Facebook enz. Dit aller ter eigen eer en glorie. Vroeger was het bedrijven van magie iets wat gedaan werd in het verborgene, binnen de deuren van een magische tempel of een gewijde plek, waar buitenstaanders geweerd werden. Tegenwoordig kent de magiër hierin geen grenzen en is een ieder welkom, zolang er maar betaald wordt. Magie kan zelf een onderdeel zijn van een Discoshow.

De moderne magiër is hier mee verworden tot een mediageile publiekstrekker die het liefst een one-woman show geeft om een zo groot mogelijk publiek aan te trekken. De magiër schuwt zich dan ook niet van moderne technieken om het publiek te bereiken.

Deze maand is daar weer een mooi voorbeeld van te vinden, in de Paravisie van februari 2011. Aan het woord in de Paravisie is Ina Custers van Bergen, de Marijke Helwegen van de magie. Dit artikel is de zoveelste poging van Ina Custers om de aandacht van de media en de lezer naar haar Hermetic Order of the Temple of Starlight (TOS) te trekken. Om het interview in Paravisie te rechtvaardigen heeft Custers elders op het internet, op het forum van Silver Circle geschreven dat ze bewust de publiciteit zoek om vindbaar te zijn tussen de new age- en andere cursussen. Ja, het gaat om de poen.

In de afgelopen jaren is er een onophoudelijke stroom van artikelen in tijdschriften over haar tempel verschenen. Je kan je afvragen waarom dit soort mensen voortdurend in de mediabelangstelling wil staan. Meestal is deze exposure ze te doen uit ijdelheid, om persoonlijke aandacht, geld, macht en aanzien

Ina Custers wordt geïnterviewd door Arne Bijvoets. Over Bijvoets is verdomd weinig te vinden, behalve dat er eerder een aantal andere artikelen onder deze naam in de Paravisie zijn verschenen. Sterzoeker betwijfelt echter of het hier wel echt een interview betreft. Het artikel bevat namelijk te veel stukjes tekst die letterlijk zijn overgenomen uit teksten welke we kunnen lezen op de website site van de Temple of Starlight, waardoor het artikel in de paravisie meer lijkt op een verkapte ingezonden reclame advertentie, van de hand van Ina Custers zelf, dan op een interview van deze journalist zonder Résumé.

Het Custers artikel is weggestopt achterin de Paravisie en is te vinden op pagina 59. Het betreft een 3 pagina's tellende interview met veel tekst. Op de achtergrond van de eerste pagina staat een foto van een gemutste dame die tegen een zonsondergang haar handen omhooghoudt in een opwaartse beweging. De dame lijkt te staan aan de oever van Loch Ness Zo te zien is dit niet mevrouw Custers. Wat deze dame daar op die pagina doet wordt niet duidelijk in het artikel. We nemen aan dat het om beeldvulling gaat. Verderop in het artikel is wel de kleine bekende portretfoto van Custers te vinden, uit de serie die ook achter op haar folders en op haar website te vinden is, gemaakt door Annie Draaier, een ex-lid van de TOS .

Het artikel opent met een stukje geschiedenis. Custers vertelt hoe ze tot magiër is verworden. Dit is een uniek stukje interview, want zij die Custers persoonlijk kennen weten dat ze in de regel nooit iets over zichzelf verteld, laat staan over haar verleden of over haar familie. Degelijke interviews als deze in de Paravisie laat Custers dan ook niet thuis afnemen. Wie Custers in het wild wil tegenkomen kan het beste eens zijn licht opsteken bij de esoterische winkel Mystiek in Rotterdam. Dat is de place to be waar zij regelmatig met mensen afspreekt die haar willen spreken of interview.

Zo leert het interview ons verder dat Custers op de Academie voor beeldende kunsten in Tilburg heeft gezeten en dat zij zich bezig heeft gehouden met schilderen, maar dat het haar al snel bleek dat hier maar moeilijk een boterham in te verdienen was. Deze uitspraak van Custers maakt meteen duidelijk met welke werkzaamheden zij wel een dik belegde boterham weet te behalen, daarover gaat immers het artikel: The Hermetic Order of the Temple of Starlight.

Dat er bij TOS aardig wat geld binnenkomt is bekend uit de gegevens, van een ex-lid, die elders op Sterzoeker onderstaande rekensom noteerde. We herhalen de som graag even;

Er van uitgaande dat de TOS 50 leden heeft (in werkelijkheid zijn het er meer), met een cursusgeld van voor 5 lessen, van 365 euro. 50 x 365 = 18.250,00
In een jaar zitten 10 lessen dat is dus 2x dit bedrag: 36.500,00.
daarnaast geef Custers ieder jaar een wekend workshop van: 375,00 eruo.
Stel dat er 15 mensen komen,
dan is 5.625,00 euro aan inkomsten.
Custers doe dit twee keer per jaar dat is dan 11.250.00.
Dan heeft ze een bedrag van: 47.750,00. euro
Om dit bedrag te verdienen met haar magische orde,
behoeft Custers maar drie dagen in de maand plus twee lange weekenden in het jaar te werken, maar we zijn er nog niet met het bedrag van 47.750,00 euro.
Dan is er nog de solo magical training> daar hoeft Custers weinig zelf voor te doen.
Het begeleiden van de correspondentie cursuscursisten laat Custers doen door trouwe leerlingen, die al wat langer in orde rond lopen.
Stel nu er zijn 25 mensen die de correspondentiecursus volgen.
Dat is dan 25 x 425,00 euro per 5 lessen.
Dan zitten we op een bedrag van 10.625,00 euro.
Omdat hiervan ook 10 lessen in een jaar gaan is dit ook x2 dan komen we op 21.250,00 euro.
Tel hier het eerdere bedrag van 47.750,00. bij op,
dan heeft Custers een jaar inkomen van: 69.000.00 euries.
Nu snapt u waarom ze is gestopt met schilderen.
daar moet natuurlijk nog wel de zaal huur van af,
van de gebouwen van de vrijmetselarij.
Sluit meteen mooi aan bij die berucht linage.
De gemiddelde huur is daar 75 euro per dag..
we kunnen dus verder rekenen.
We hebben 3x10 dagen dat is in totaal 30 lesdagen x75,00 euro.
Dat 2.250.00 euro wat ze kwijt is aan onkosten maar als we dit aftrekken van wat er binnenkomt bij de TOS, dan houden we nog altijd 66.750.00 euro over.
Dat is niet mis, maar nog altijd niet genoeg, daarnaast geeft Custers namelijk nog lezingen, ritueel begeleiding, persoonlijke gesprekken van 75 euro per uur, en geeft ze workshops in het buitenland. kort om een inkomen van 80.000,00 wordt makkelijk door Custers behalen en dat doet ze allemaal onder de noemer van "vrijwilliger" binnen haar eigen tempel.. die een stichtingsvorm kent, en die als kerkgenootschap voor de belasting genoteerd staat, niet slecht voor een magister dachten we zo...!

Laten we terugkeren naar het interview in de Paravisie. Custers stelt dat mensen die graag leren bij haar in de Lodges in een groep terecht kunnen, waar ze zielsverwanten kunnen ontmoeten. Daarvan is bekend dat het dan ook alleen bij ontmoeten blijft, want binnen de TOS wordt niet gestimuleerd dat mensen onderling met elkaar communiceren en zeker niet over privé zaken. Buiten de orde mag men van Custers niet met elkaar socialiseren en mag er niet gepraat worden over zaken binnen de orde. Dit is een van de gouden orderegels die leden dienen te ondertekenen bij toetreding van tot TOS.

Custers verteld in het artikel dat zij Europees coördinator is geweest van de Servants of the Licht School of Occult Sciences van Dolores Ashcroft Nowicki. Wat niet door Custers wordt vertelt is dat zij door Ashcroft Nowicki geroyeerd uit de Servants of the Licht. Het huidige les materiaal, waar Custers in het artikel over spreekt, en waar zij lezingen, les, mysteriespelen en rituelen mee verzorgt, zijn allemaal afkomstig van deze Engelse school, van de hand van Ashcroft Nowicki.

Na de ruzie met de Servants of the Licht, is Custers haar eigen school begonnen en in feite heeft de TOS door deze breuk dus helemaal geen aanspraak meer op de linage met de bekende magiërs waarover Custers in dit artikel spreekt. Deze link is immers bij en door Ashcroft Nowicki verbroken. De uitspraak van Ashcroft Nowicki in het artikel stamt dan ook uit de tijd van voor de magische oorlog met Custers. Het opleidingstraject waar in dit artikel over wordt gesproken is dan ook zeer waarschijnlijk kant en klaar door Custers uit het magische kabinet van Ashcroft Nowicki overgenomen.

Custers vertelt dat het goed gaat met haar school en dar er veel belangstelling is vanuit Duitsland, België, en Joegoslavië. Zelf is zij geïnteresseerd in Amerika. Al deze belangstelling toont aan dat de drang van Custers om zichzelf te exposeren en om zichzelf in het middelpunt van de magische belangstelling te plaatsen zeer groot is. Hieruit kan de lezer concluderen dat Custers er op uit is om zoveel veel mogelijk mensen te trekken naar haar school.

Custers doet er alles aan om zoveel mogelijk reclame te maken voor haar tempel. Dit alles in de hoop op nieuwe leden. Kwantiteit lijkt hierdoor verkozen boven kwaliteit. Custers verdeeld haar aandacht over verschillende landen en tracht ook hier zoveel mogelijk lodges op te richten. Al deze lodge's bestierd zij in haar eentje, want uit handen geven doet zij niets.

Ina Custers beweerd dat zij Egyptische magie als specialiteit heeft. Waar deze specialitiet uit bestaat wordt echter niet duidelijk in het artikel. Ook op haar website is over Egyptische magie geen diepgaande kennis te vinden. Haar website lijkt net als het artikel in de Paravisie niet meer dan een grote advertentie te zijn, ten bate van het werven van nieuwe leden. Nieuwe leden aan te trekken daar lijkt alles om te draaien bij de TOS.

Onlangs is Custers een Weblog begonnen met blogjes over magie en aanverwante zaken. Ieder verhaaltje eindigt steevaast met een advertentie of een verwijzing hoe u lid kan worden van de TOS:
"Binnen de Temple Trainingen leer je alle kneepjes van de Hoge Rituele Magie. We nemen telkens verschillende mythologische thema's die in een rituele vorm gegoten zijn. We hebben diverse groepen die Hoge Rituele Magie beoefenen. Je vindt de groepen en de bijeenkomsten op de website bij 'Events'. Wil je een keertje meedoen, dan kun je je hiervoor aanmelden via ons contactformulier en dan nemen wij contact met je op"

Custers haar blogjes zijn dus helemaal niet spontaan geschreven om ons van informatie en kennis te voorzien. Haar Weblog is niet meer dan bijeen geraapte informatie die ook elders op het internet te vinden is. Custers haar Weblog is een bewust opgezet om de argeloze lezer naar de TOS-honingpot te lokken, zodat men verstrikt raakt en het inschrijfformulier voor lidmaatschap van de TOS invult. Ledenwerving daar schijnt alles om te draaien bij Custers.

Het artikel in de Paravisie geeft dan ook geeninhoudelijk informatie over de diepere achtergronden van de werking van de Hogere Magie. Wat in het artikel wordt aangemerkt en wat bekend is van wat door Custers in de praktijk wordt aangeboden is niet meer dan Lagere magie en praktisch gezien kunnen mensen, zoals dit Custers zegt, inderdaad heel goed toepasbaar in het dagelijkse leven.

Zo laat Custers haar leden gedurende een tempeltraining een elementale draak visualiseren, die men bijvoorbeeld een jaar en dag kan inzetten. Dit alles te eigen bate voor van alles en nog wat, b.v. ter bescherming van persoonlijke eigendommen, maar ook kan de draak worden ingezet om mensen af te schrikken en om materie aan te trekken en dat is precies de magie waar het bij Custers om lijkt te draaien.

Custers is behept met de gave van het aantrekken van materie, materie in de vorm van geld, aandacht en roem. Hierbij mogen we niet vergeten dat er heel veel magiërs uit de koers zijn geraakt wegens succes en de mogelijkheid om veel geld te maken. Het is een persoonlijke keuze. Custers heeft haar keuze uit zwakte gemaakt, niet uit kracht want dan had ze een andere koers gevaren. Het is een bekende valkuil waar misschien wel 98% van de mensheid in trapt. Custers is geen uitzondering, maar ze had het wel kunnen zijn.

De TOS had iets moois kunnen zijn als ze haar belofte werkelijk waar zou maken. Veel leden worden dan ook aangetrokken door het boek van Custers, daarin wordt het allemaal heel erg mooi beschreven. Echter in de praktijk van de TOS pakt het heel anders uit en de ervaring leert dat mensen na verloop van tijd teleurgesteld de TOS weer verlaten. De TOS kent dan ook meer ex-leden dan leden en dat zegt voldoende.

Custers beweerd in het artikel dat er heel veel klinkklare onzin over magie op het internet is te vinden. Deze bewering is op zichzelf klinkklare onzin, want er zijn ook heel veel mooie en goeie dingen op het internet te vinden. Als Custers nu zelf eens zou beginnen om de magische kennisbronnen vrij te geven, dan zou het internet wellicht een stuk verrijkt kunnen worden en zou er eindelijk een waardevolle exposure uit de toverdoos van Custers kunnen komen, maar dat zit waarschijnlijk niet in en is het wachten op het eerstvolgende publieke optreden van Custers.

U bent al gewaarschuwd in het artikel; U wordt de komende 15 jaar door haar aan het magische lijntje gehouden. Om in de woordentrant, van de slotalinea, van Bijvoets te spreken: daar is helaas geen toverdrankje tegen opgewassen.

Hier volgt enige toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Naast de webpagina Temple of Starlight beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw brengen.

Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/

37 opmerkingen:

 1. Ik denk dat ik ook maar eens een magische orde ga beginnen. *lol*

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ina Custers van Bergen, de Marijke Helwegen van de magie! Daar zit wat in.

  Custers heeft namelijk meerdere vlakken ook niet zo heel veel wat echt van haar zelf is. Trouwens wisten jullie dat Magiërs als ze te lang zelfzuchtig bezig zijn op veel kraaien gaan lijken. Op een bepaald moment gaan de zwarte veren uitvallen en wordt het schedeldak bovenop zichtbaar en dan moet hebzuchtige Magiër de schone schijn van perfectie hoog houden en de kast met hupmiddelen wordt opengetrokken. Deze nep veren kunnen dan tijdelijk ingezet worden, maar er zal een moment komen dat de schijn van de magie niet meer hoog te houden is en dan is daar de beruchte val door de mand. Dat is het moment waarop de magiër gelijk Ikaros uit de hemel naar beneden stort, omdat alle veren zijn uitgevallen en ballast van de schijnverhulling te zwaar is geworden.

  Dus beste TOS-leden als jullie Custers de komende les weer met een volle zwarte verenpracht zien, dan weten jullie dat dit slecht verhulling is van het kalende schedeldak en dat het verval daaronder reeds in heftigheid begonnen is....Vrekkigheid en hebzucht knaagt op de lange duur namelijk aan je haarwortels. Dat weet iedere oprechte Magiër.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. lipjes getuit borstjes vooruit.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Nu begrijpen we waar de naam "Boldie" vandaan komt. In de HC's horen we deze bijnaam vaak vallen als het over Custers gaat. Dit maakt een hoop duidelijk. Boldie komt van de valse pruik van Custers

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Moest al niets van dat enge mens hebben! Ze is zo gemaakt als de pest plus dat het een zwarte engel is die zich voordoet als vriendelijk lichtgevend mens terwijl het niet meer dan een materialistisch vals secreet is die smerige valse streken uithaalt om een sekte van manipulatie en bedrog in stand te houden.

  Is er geen bekwaamde magier die Ina Cüsters naar de maan kan flitsen zodat de wereld van dat griezelige enge mens verlost raakt?

  Chasechemoey

  BeantwoordenVerwijderen
 6. EEN ANDER GELUID31 januari, 2011 14:55

  Met deze blog vind ik dat Ina Custers veel te kort wordt gedaan. Zij mag dan een graag geziene gast zijn in tijdschriften als Paravisie, maar het doet er niet toe af dat zij wel degene is zo niet de enige die een dergelijke cursus aanbod heeft. Okay de lessen zijn niet goedkoop, maar voor 85 euro krijg je van haar wel een hele lange cursus dag en ze maakt er veel werk van. Ze is wat dat betreft zeker niet duurder dan anderen.
  Nu spreek ik over anderen, maar goed beschouwd is de TOS de enige school in Nederland waar je zo'n uitgebreide cursus aanbod kan vinden op gebied van magie en mysterie spelen. Daar mogen we best trots op zijn, ondanks alle kritiek die er ook is.
  Ik hoop dan ook van harte dat er eens een blog komt over de TOS van iemand die verslag wil doen van van zijn positieve ervaringen met binnen de TOS, wedden dat die er zijn Sterzoeker!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ander Geluid, laat ik er dit van zeggen. Mijn eerste jaar bij de TOS was echt een goed jaar. De groep was prettig, de lessen bestonden vooral uit verkenningen, de ogen waren niet zo zeer op Custers gericht maar op wat er te leren viel, de ervaringen waren okee.

  Het was echter Custers zelf die de narigheid in het midden bracht. Ten eerste verketterde ze iedereen die niet in haar straatje paste. Wicca was de peuterschool van de magie, David Goddard was de Voldemort van de SOL, het was verboden om je met de boeken van Crowley bezig te houden, ze maakte ruzie met SOL cursisten die aan de buitenlandse workshops deelnamen, de wilde uitmaken wat iedereen te denken en te doen had. En nou overdrijf ik dus echt niet.
  Ze verspreidde leugens over groepsleden, liet haar spion aanpappen met de argeloze beginners, het was verboden om haar tegen te spreken of eventuele twijfels in het midden te brengen. Ook dat is niet overdreven voorgesteld.

  Nee, haar lessen zijn niet goed. Eerlijk gezegd zijn het helemaal geen lessen. In de jaren daarop heb ik dat leren herkennen.
  Ze weet absoluut niets van de Kabbala, de harkt onderdelen van andermans rituelen bij elkaar, ze gebruikt echt heel veel teksten van anderen omdat ze zelf helemaal niet schrijven kan. Ook haar boek heeft ze voor het grootste gedeelte laten schrijven door haar PR-dame die ook lid van haar groep is. Heus Ina Custers is totaal overschat.

  Het is zeker niet zo dat zij de enige school in Nederland is. Er opereert er nog een, Deze school timmert helemaal niet aan de weg, je krijgt er fantastisch les in de Levensboom en de Kabbalistische teksten. De rituelen daar zijn authentiek en bovendien veel intensiever dan die van Custers. Custers' rituelen zijn daarbij vergeleken amateur toneelstukjes.

  De school waarover ik spreek rekent geen fantasieprijzen zoals Custers dat doet. Het is tegen de traditie om geld te vragen voor deze kennis, dat is het principe dat bij deze school gehanteerd wordt. Geld mag geen belemmering zijn om de lessen te kunnen volgen. Dat betekent wel dat deze school geen dure website heeft, geen administratiekantoor, geen duur drukwerk of betaalde campagnes.
  Gewoon goeie lessen en prachtige rituelen, veel beter dan die van Custers. En dat voor 12,50 euro voor 3 uur les. De rituelen zijn gratis omdat de magus het als not done beschouwt om daar geld voor te vragen. Erezaak, snap je?

  Van mijn jaren bij de TOS was dus het eerste jaar het beste, de rest was rommelig, vol ruzie, ongeorganiseerd, teveel vertoon, te weinig leerstof en teveel indoctrinatie van Custers. En ook nog veel te duur voor wat het was.

  Ik weet wel waarom er een handvol mensen zijn bijven hangen daar. Die probeerden er zelf een slaatje uit te slaan of ze waren niet echt van de pientere soort, maar dat hou je toch.
  Maar door de bank genomen blijven mensen niet zo lang in Custers' groep.

  Er is bij Custers niks om trots op te zijn, het is een beschamende vertoning. Ik ben inderdaad blij dat er van haar soort maar eentje is. Dat is er al een teveel.

  Ander Geluid, hier heb je dan waarom je gevraagd hebt en het is de volle waarheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Een ander geluid01 februari, 2011 15:24

  Het bovenstaande is typisch des sterzoeker. Meteen komt er weer iemand die een negatieve reactie komt posten. Wellicht is dat de reden waarom we hier zo weinig positieve reacties horen van uit de TOS zelf. De TOS wordt meteen de grond in gestampt en ik heb zo'n vermoeden dat sterzoeker ook niet bereid zou zijn om een positieve blog over de TOS op te nemen. Mocht een TOS lid daar toe bereid zijn, dan zou dit een goed tegenwicht geven, zodat lezers zelf hun conclussies kunnen trekken. Doordat Sterzoeker de TOS tot nu toe steeds de grond in heeft geboord zijn TOS leden zeer waarschijnlijk ook niet meer bereid om te reageren op sterzoeker en dat is jammer want het zou goed zijn als de TOS ook eens van een andere kant zou worden belicht. Of heeft Sterzoeker de kleur al bepaald?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @serna. Waar kan ik die andere school vinden? Graag zou ik hier meer over weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ander geluid, waarom zet je zelf je fantastische ervaringen met Custers niet op Sterzoeker? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zet nou maar niet zo snel je hakken in het zand.

  Anoniem, je kunt een bericht naar het mailadres van Sterzoeker sturen, daar sturen ze je bericht vast wel door. Voor alle zekerheid zal ik zelf even naar Sterzoeker mailen om te vragen of ze willen doorsturen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Hallo allemaal,
  Wat ik wel eens zou willen weten is waar we the tempel of starlight thuis kunnen brengen. Is dit allemaal wel serieus bedoeld? Is het waar dat er mensen zijn die in 2011 nog geloven in magiërs, mysteries en inwijdingen. Ik kan me daar geen voorstelling van maken. Het klinkt erg op wat we kunnen lezen in de verhalen over Harry Potter. Wat moeten we denken van deze grossiers in sprookjes??

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Daar heb je best een goed punt, Anoniem. Natuurlijk is magie een achterhaald begrip. De vraag waarom mensen daar nu nog in geloven is op zichzelf grappig. Aan de ene kant trekt de romantiek van vroeger, aan de andere kant verschaft het een twijfelachtige status als je het "geheim" kent. Tegenwoordig is magie een soort hebbedingetje voor gefrustreerden.

  Er bestaat geen Harry Potter magie. De temple of starlight volgt een paar boeken die begin 20e eeuw zijn verschenen uit een groepje dat zich Golden Dawn noemde. Erg origineel waren die ook niet, maar het was in die tijd wel hip om iets met geesten en zogenaamde magische dingen te doen. en nu is het dus ook weer hip.

  Als bij zo'n groep wilt horen dan volgt er na een tijdje ook een plechtige installatie en dat heet dan inwijding. Dan hoor je er pas echt bij.

  Mysteries? Het kan geen kwaad om je te verdiepen in de manier waarop de menselijke geest werkt. Neem zoiets als zelfbewustzijn. Dat is op zich een mysterie. Misschien wel het enige echte mysterie.

  Ook de temple of starlight is ook een grossier in sprookjes. Dat kun je niet serieus nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik weet niet hoe anderen het zien maar als ik de internetpagina van de TOS bekijk zijn er een aantal dingen waar ik me enorm aan stoor. Ina Custers gaat er vanuit dat als men lid wil worden van de TOS men per definitie opzoek is naar o.a. bevrijding en zelf-actualisatie, en dat de TOS de deuren opent voor verkrijgen van hogere kennis en dat de TOS aldus instaat is om je bewustzijn te openen.

  De TOS beweerd dat je bij hun meer kan leren dan dat ergens elders al hebt geleerd en geeft een hele opsomming van waarom men bij de TOS moet zijn als men gefrustreerd bent. het woord gefrustreerd staat letterlijk op de TOS pagina. ik zit hier niet iets te verzinnen.

  De TOS gaat er dus vanuit dat u niet okay bent en dat mensen hun kennis nog niet geïntrigeerd hebben, dat men zich maar ontwikkeld heeft tot een bepaalde punt, dat men overal al is geweest en men niet heeft gevonden. Natuurlijk met je als je dit allemaal ervaart bij die TOS zijn want daar is het antwoord op al uw vragen te verkrijgen.

  Hier kunnen we uit opmaken dat de TOS is eigenlijk alleen maar opzoek naar mensen die gefrustreerd zijn en zich afhankelijk willen maken van de magister Templi, want nergens lees ik dat de TOS een platform aanbied voor mensen die wel goed in hun vel zitten, die al vele weten over magie en dat in een werkgroep vorm willen oefenen of delen. De tos is niet opzoek naar mensen die al thuis zijn in de oude mysteriën. In die zin is de TOS niet veel anders dan andere new-age scholen en cursus aanbieders die bijna allemaal werken vanuit de gedachte dat je al mens ergens aan moet werken, dat je nog lang niet volmaakt bent.

  Bijna alle new age cursussen hebben en kennen dan ook de ingang vanuit een persoonlijke problematiek of behandelen een onderwerp van uit het "willen hebben" van datgene wat men nog niet kan of bezit. Als je een cursus volgt omdat je iets wil hebben, betekend dat dus je niet compleet bent . Doordat mensen als Ina Custers ons willen laten geloven dat zij het antwoord heeft op al onze onzekerheden ontstaat er de neiging en het gevaar dat men zichzelf heel erg afhankelijk gaat opstellen van iemand die beweerd het allemaal wel te weten.

  Op de website van de TOS laat Ina het de lezer dan ook duidelijk weten dat zij het allemaal wel op een rijtje heeft waar u zo naarstig naar op zoek bent . Ina is een ingewijde, via Ina loopt de adept lijn naar de Golden Dawn, Ina is een z.g. Cosmic Mediator, ina is een zeer ervaren rituele magiër, ina is een getrainde sociotherapeut, gecertificeerd hypnotherapeut en NLP practitioner, in ais schrijfster, mysticus, kunstenares. Kort om het komt er eigenlijk op neer dat Ina alles is wat u niet bent en dus alles vertegenwoordigt wat u graag wilt worden.

  Daarom erger ik me kapot aan dergelijke groepen ze zetten de lezer in de zwakte en spiegelen ons voor dat we aan het einde van de rit net zo geweldig goed kunnen worden als deze mevrouw, maar daarvoor moet we ons wel eerst afhankelijk maken van Custers en precies opvolgen wat de TOS ons aanbied.

  Van gelijkwaardigheid of werkelijke interesse in wat u bent of wat u in te brengen heeft is hier dus geen plaats.

  In mijn beleving is de TOS dan ook niet meer dan een commerciële new-age bedoening en heeft het weinig met een echte orde te maken, daar gelden immers hele andere normen en omgangsvormen. Custers is dan ook zeker geen echte ingewijde, maar iemand die verder is gegaan met de illusie van inwijdingen, toen de golden Dawn allang was gestopt en het verhaal van die linages is prachtig maar praktische gezien beidt het mensen op deze wijze geen groei of waardigheid in wat men is of zoek. De TOS het veel eer een bindmiddel en een persoonlijkhiedsdoder en daar wil ik het voor nu even bij laten.

  Mvg Bert

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Beste scherp gezien, Bert.

  Dit verklaart ook waarom het publiek van Custers is zoals het is: een verzameling gefrustreerden.
  Wie in controle is over zijn/haar eigen leven die heeft niks met deze school. Hoogstens ga je er een tijdje kijken .... om dan van een kouwe kermis thuis te komen. De niet-gefrusteeerden en de mensen die echt kennis zoeken horen niet bij de "doelgroep" van Custers.

  Dat zegt dus wel genoeg en het komt ook helemaal overeen met mijn ervaring bij de tos.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Kunnen we stellen dat we hier met een sekte van doen hebben, of hoe moeten dit zien?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. anti sektenspray02 februari, 2011 19:48

  Er zijn sites genoeg waarop iedereen kan lezen hoe sektes te werk gaan, wat hun "catch" is en hoe hun methodes werken. Een sekte is een sekte volgens bepaalde definities en die zijn verbonden met hun tactieken.

  Volgens die lijn (of moet ik lineage zeggen) is de TOS een sekte. Zelfs de magus voldoet aan de criteria van een sekteleider.

  Als je die definities toepast op bepaalde HP's, HPS-sen of bijvoorbeeld een vrij bekende eigenaar van een paganistisch forum dan kom je tot verrassende conclusies.

  Voor ieders geruststelling: er is ook koren onder het kaf, maar er is wel heel veel kaf.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. De TOS lijkt niet alleen veel op een cult of sekte, het is een sekte of zo u wilt een cult. dit alles gezien de regels en richtlijnen die Custers op haar leden toepast.

  Dit is bij de TOS zichbaar door , depersonalisatie en uniformiteit binnen de groep, het afhouden van persoonlijke contacten van leden onderling, de contracten die getekend moeten worden, de uniformiteit, de machtspositie van de magus, de hiërarchische groepsopbouw, de 'orde' structuur en uiterlijke tekenen en regalia, het geen inspraak mogen hebben in de lessen of het groepsgebeuren van de leden, het verkondigen dat dat de TOS beter en boven alle andere scholen staat, de aanslag op de portemonnee van de leden, de wijze waarop mensen gestimuleerd worden om steeds meer "producten" te kopen van de TOS willen ze verder komen en zo steeds dieper in de TOS structuur verzeild raken, het autoritaire gedrag van Custers, het afhankelijk maken van de leden door ze beloftes te doen over hun ontwikkeling, dat zijn zo wat kenmerken en zo kunnen we nog wel even door gaan.

  Je zou denken dit bovenstaande heel herkenbaar is en welke weldenkende mens wil zich hier van afhankelijk maken? Helaas gaan dit soort groepen zo geraffineerd te werk dat mensen die er instappen pas na verloop van tijd doorhebben dat de gedane beloftes niet uit komen of dat ze er veel te veel voor in moeten leveren. Dat is het kwaad meestal geschied en stappen mensen gedesillusioneerd uit een dergelijke groep.

  Het verbazingwekkende is dat uit onderzoek is gebleken dat juist hoogopgeleide mensen en mensen met een goede maatschappelijke positie vaak slachtoffer worden van dergelijke groepen. Waarschijnlijk stappen dergelijke mensen makkelijk in een groep zoals de TOS, omdat geld geen belemmering is en ze zich hoge levensdoelen hebben gesteld. De belooft die de sekte doet op toekomst verbetering of persoonlijke ontwikkeling kan hierin een grote aantrekkingskracht hebben.

  Het is jammer dat in Nederland dit soort groepen vrij spel hebben en vrijelijk hun gaan kunnen gaan. blijkbaar is hier geen enkele toezicht op en kan men ook nergens terecht om te melden dat een groep sekteachtige tendensen vertoont die leden zou kunnen schaden. Custers en soortgenoten kunnen dus vrijelijk hun gang gaan.

  Ik zou graag zien dat de overheid hier eens een oogje in zeil zou houden en de lucratieve wildgroei van groepen als de TOS aan banden zou leggen. Ook zou het niet slecht zijn als de beastingdienst hier een inspectie ging houden. Er gaat ook veel geld om in deze groep. De (heksen)bezem moet er dus maar eens flink doorgehaald worden.

  Mvg Bert

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Nou loop je toch wat te hard van stapel, Bert.
  Hoogopgeleid zijn is geen garantie voor levensgeluk, noch is het een vrijstelling van frustraties. Haal die dingen alsjeblieft niet door elkaar.

  Je ziet ook over het hoofd dat juist in de groep hoogopgeleiden de zoekers zitten, de weetgierigen. Hoe mooi de stand van zaken in de huidige wetenschappen ook is, er is gaat altijd kennis verloren op de weg van hier naar morgen. Of die van gisteren naar hier. Naar die kennis wordt wereldwijd gezocht.

  Je kunt de mensen met deze intentie onmogelijk op dezelfde lijn zetten met mensen wiens psychische leven wat uit de rails gelopen is want die zoeken gewoon hulp, desnoods bij een geloof. Weters en gelovers zijn van een andere soort.

  Het bedrog zit in de pretenties van Custers. Zij wil zich voordoen als een deskundige, iemand met een hoge opleiding en diploma's. Daaraan ontbreekt het echter. Ze is niet hoogopgeleid, integendeel. Ze meet zich een aura van wetenschappelijkheid aan maar als je goed kijkt noemt ze zichzelf deskundig op het terrein van wetenschappelijk niemandsland: sociotherapeut, NLP-practioner. Het zijn geen beschermde titels dus iedereen kan zich zo noemen.
  Dat is dus mensen zand in de ogen strooien in de hoop dat je daarin trapt. Voor het geld wat zij vraagt voor die "opleiding" kun je aan een universiteit studeren en dan ben je beter af.

  Het is dus geraffineerde misleiding. En toch moet ik er niet aan denken dat de overheid hier iets in te zeggen krijgt. Ik ben sterk voor de vrije keuze. Iedereen mag een aap van zichzelf maken, zich laten oplichten, zich een oor aan laten naaien. Zit dan maar op de blaren, maar niemand moet voor gaan schrijven wat je te geloven of te weten hebt.

  Vergeet ook niet dat Custers een geraffineerde constructie onder die TOS gelegd heeft, eentje die aanhaakt bij de vrijheid van godsdienst. De FIOD maakt haar helemaal niks.

  Laat maar gaan, zulke mensen als zij worden na verloop van tijd vergeten. Dat is een natuurlijk proces omdat er betere scholen zijn dan die van haar. Komt goed.

  Trouwens, waar blijven toch die mooie ervaringen met de TOS?

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Nee Custers is zeker geen wetenschapper en er gaan verhalen dat ze een telg is uit een bekende Roermondse kermis familie met alleen Mulo diploma op zak. De ze geen relgiestudie aan de universiteit heeft gedaan is wel duidelijk. De vraag is dan ook de TOS niet een grote Cuters-show is en dat Custers het is die de regie voert over een prachtig toneelstuk. Of dat ze er zelf ook in geloven in de show die daar opgevoerd wordt? Magie en kermis zijn van oudsher immers al met elkaar verboden en tussen een circusnummer, een kristal kijken, en magiër zit op de kermis niet zo heel veel verschil. Ze staan allen op de kermis om je ter vermaken en ze vermaken je omdat ze daarmee geld verdienen, gelijk kermis Custers.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Dat haar school niets voorstelt of dat ze duur is, is niet het belangrijkste. Daarin onderscheidt ze zich niet van andere new-age onzin.
  Maar die new-age onzin is doorgaans van een onschuldige soort. Ga een middagje chakra-buikdansen voor 150 euro, doe maar. Je wordt er niks wijzer van maar het doet geen kwaad.

  Bij Custers ligt dat anders, die brengt mensen emotionele schade toe. Het is inderdaad zo dat 95% van haar cursisten psychisch uit de rails gelopen is, op die mensen mikt ze ook. Zonder te overdrijven kun je stellen dat het een kwetsbare groep is en die wordt zwaar gemanipuleerd. Deze mensen raken nog verder uit de koers. Dat is het meest schadelijke aan deze school. Daarmee onderscheidt zij zich inderdaad van andere new-age cursussen maar dan op een boze manier.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Een ander geluid05 februari, 2011 12:21

  Jammer dat er hier zo negatief of over de TOS wordt gesproken en het is ook helemaal niet terecht wat serna schrijft dat mensen uit koers raken door deel te nemen aan de TOS, ook is het niet waar dat 95% van de cursisten uit de rails gelopen is. Hoe komt serna aan deze info, wat een rot opmerking, want het is gewoon niet waar. Dit is pure onzin en dit riekt naar kwaadsprekerij. Ina heeft wel degelijk wat te bieden en is goed in wat ze doet en dat heeft ze de afgelopen jaren wel bewezen door al het werk wat ze verzet heeft voor haar school. Ina is dan misschien wel geen wetenschapper, maar ze is wel degelijk op de hoogte van veel zaken en ze weet de link te leggen tussen het rationele denken en het omvormen van deze gedachten naar de belevingswereld, zodat de oude mysteriën weer gaan leven en beleefd kunnen worden in onze moderne tijden en dat kan geen enkele universiteit ons leren.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ja, daar is Custers goed in doen als of en dan zijn er altijd van die sukkels die daar in trappen en het dan nog voor haar verkopen ook, dat is de ware magie van Custers. Of ze echt wat kan op het gebied van magie dat is de grote vraag. Soms geloven dit soort figuren zo sterk in hun eigen kunnen dat andere het ook gaan geloven en dan wordt het gevaarlijk, lijkt mij.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. In wat voor sprookjes wereld leven jullie? Magiers bestaan allang niet mneer!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. O jawel, Anoniem, ze zijn er echt nog. Magier is aleen de ouderwetse naam.

  Ander Geluid weet echt niet waar ze het over heeft. Die staart zich blind op de poppenkastspeler die Custers heet, maar dat is geen magier.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Dan vraag ik me toch af waar het werk van van moderne magier uit bestaat? Ik krijg de indruk dat vernamelijk bestaat uit leden werven, cursussen geven en PR maken. Of zie ik dat verkeerd en doen ze ook nog nuttige dingen, voor het nu van het algemeen of zo??

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Dat zie je inderdaad verkeerd. Ja, ze doen voornamelijk dingen tot nut van het algemeen. De meeste magiers werken alleen, een enkeling geeft les. Maar ze zijn niet op het internet te vinden, doen niks met ledenwerving, twitteren niet, hebben geen facebook account enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Verwar magiers niet met iemand als Ina Custers want dat is geen magier. Al drukt ze zichzelf honderd keer dat aureooltje op het hoofd, al bazuint ze nog zo hard over een lineage of allerlei zogenaamde deskundigheden, ze is geen magier.
  Iemand als Custers kan alleen bestaan als lui zoals Ander Geluid roepen dat ze zo geweldig is. We wachten echter nog steeds op tekst van Ander Geluid waaruit dan moet blijken hoe fantastisch ze is.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Er zijn nog veel meer voorbeelden van intimidatie door dat zootje van Custers. Daar zijn die gasten van Caros nog heilig bij.

  Kom mensen, laat je neppen, bedreigen en het vel over de neus halen bij Kermis Custers! Een en al gestoord gezelschap daar. Wil iemand iets anders beweren?

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Is de vrouw met de baard ook in de freakshow van Kermis Custers?

  Breitling

  BeantwoordenVerwijderen
 30. De vrouw met het kunsthaar en de blauwe contactlenzen in elk geval wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Leuk, leuk! En de man zonder hersens, is die er ook?

  Breitling

  BeantwoordenVerwijderen
 32. De kroonprins van mevrouw Kunsthaar? Ja, die is er ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Zij die niet meer aanwezig is14 februari, 2011 14:24

  Of was het hermes, die daar in dat gezelschap was? Nu even alle gekheid op een (tover) stokje. Ik zal de naam van Hermes nier meer misbruiken. Het vervelende is dat ordes als de TOS de naam hermetica en nog een aantal andere mooie kreten misbruiken als toevoeging aan hun naam en beweren van uit dergelijke tradities te werken. Echter de mysterie spelen die Ina Custers in haar bijeenkomsten opvoert hebben niets maar dan ook niets van doen met hermetica of met de leer van Hermes Trismigistus. Als mensen denken dat er bij de TOS hermetica wordt onderwezen dan moeten ze hier niet zijn. Als mensen denken dat ze bij Ina Custers Hogere magie kunnen leren, dan moeten ze ook niet bij de TOS zijn. Als je gek bent op gekleurde gewaden, pruiken, maskers, haartooien, geurende wierook, het opvoeren van toneelstukjes, en Xenos -achtige kitscherige voorwerpen, zoals glazen bollen, beeldjes, glanzende stoffen, kaarsen en sterretjes en steentjes, dan ben je bij Ina Custers aan het goede adres. Zij heeft een keur aan toneelstukjes. In totaal zo'n 120, die je van mij kado kan krijgen, waar al deze aspecten voorbijkomen en letterlijk bewierookt worden. Dus als je van bedompte dichtberookte tempelbijeenkomsten houdt ben je ook zeker aan het juiste adres bij Custers, maar kennis over de werken van Hermes Trismigistus zul je er niet zeker niet gedoceerd krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. 120 "rituelen"? Ja, die wil ik graag gratis ontvangen!

  Ik mail wel even.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Zoals Dion Fortune in 1929-1930 al schreef in het boek Psychic Self Defense, is het van groot belang dat je uitzoekt met wie je te maken hebt voordat je je met een groep inlaat die magie bedrijft of zich met andere occulte zaken bezig houdt. De band die al snel gemaakt wordt door de door de groep gecreëerde eggregore(groepsgeest) moet niet onderschat worden.
  Als je psychisch onevenwichtig bent zou je je al helemaal niet met occulte zaken moeten inlaten, het gevaar hiervan is groter dan menigeen vermoedt.

  Tot anoniem wil ik zeggen, lieve ziel doe je ogen open want ik weet zeker dat je diep in je hart weet dat er iets niet in orde is met Custers en haar "tempel". De Q'lippoth zijn sterk in haar omgeving aanwezig en des te groter zal haar val zijn.
  Ga weg nu het nog kan en laat je helpen door een ervaren adept(wat ik niet ben) om de band met de eggregore te verbreken.

  Ik ben ervan overtuigd dat Ina ooit met de goede intentie is begonnen maar zoals het ook ging met diverse leden van de veel aangehaalde Golden Dawn is de macht haar naar haar hoofd gestegen. Dion Fortune schrok toen ze erachter kwam dat Moina Mathers, die ze als haar vriendin beschouwde, zich bezig hield met zaken die het daglicht niet konden verdragen(zwarte magie). Het resultaat was een zware strijd op het astrale vlak die bij Dion fysieke wonden achterliet.
  Magie, het klinkt allemaal leuk en spannend maar ik ben ervan overtuigd dat 99% van de mensen die zich ermee bezig houden beter andere dingen zouden kunnen doen. Het gevaar voor je eeuwige ziel weegt niet op tegen wat je ervoor terug krijgt. (uitgezonderd de adepten die zich met exorcisme bezig houden en goed werk verrichten)
  Ik denk dat veel mensen die zich hier mee bezig houden eigenlijk op zoek zijn naar een stukje erkenning en belangrijk zijn. En helaas duiken de roofdieren hierop om er een financieel slaatje uit te slaan over de rug van goedwillende zielen. Wordt a.u.b wakker je bent als ziel al prachtig zoals je bent, je hebt geen erkenning van andere mensen nodig. Laat magie over aan diegene die daarvoor geroepen zijn en het aan kunnen(en daar behoor ik niet toe). Sta in je kracht.

  Serna bedankt voor je verhelderende stukjes, ze klonken me bekent in de oren.

  ik groet u, ga met Elohim.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Ik ben niet zo voor vage aanduidingen en versluierend taalgebruik. De boodschap van Metatron is zeker zinvol en zal - naar ik zeer hoop - navolging vinden. Toch moet ik uit zijn/haar tekst een paar angels halen. Door het taalgebruik wordt hier en daar de indruk gewekt dat magie een superieure activiteit zou zijn die voor een enkeling weggelegd zou zijn. Dat is niet zo.

  Het jargon. Een eggregore is een object waarin elk groepslid zijn/haar verbondenheid projecteert. Goed beschouwd heeft de zilveren kandelaar van tante Marie dezelfde functie als eggregore. De kandelaar vertegenwoordigt de familiegeest en dat is ook een bepaalde groepsgeest. Toch zal niemand kwaad vermoeden in de kandelaar .... tot er ruzie ontstaat over de vraag van wie deze nou eigenlijk is. Op dat moment wordt de macht van de eggregore zichtbaar. Zou de groepsgeest/familiegeest niet in deze kandelaar
  vertegenwoordigd zijn dan zou er ook geen ruzie kunnen ontstaan. Dit ter illustratie van het begrip eggregore.

  Het "gevaar" van magie voor de onevenwichtige geest schuilt hierin dat de kans niet uitgesloten is dat men waan van werkelijkheid niet meer kan onderscheiden. Een gevaar dat ook heel reeel in drugsgebruik schuilt of in medicijnen, en verder alles wat tot een obsessie kan worden. Ja, zelfs liefde. Dus wat is onevenwichtig? Zijn we dat niet allemaal bij tijd en wijle? Maakt ons dat ongeschikt voor magie? Absoluut niet.
  Het taalgebruik van Metatron is op dit punt te suggestief en laat bovendien vermoeden dat magie weer iets uitzonderlijks is, zelfs een machtsding. Ik moet corrigeren op dit punt.
  Ik zeg het ronduit: wie magier wil worden is niet goed bij zijn hoofd. Toch is het streven naar magische kennis niet verkeerd. Ik zou een hele rij grote namen kunnen opsommen van wetenschappers die zich in deze oude kennis verdiept hebben of dat nog steeds doen.
  Voor een leerling is het echter van belang wie de leraar is. Een zorgvuldige, verantwoordelijke leraar gidst een leerling behoedzaam naar belangrijke inzichten. Het is de gebrekkigheid en de zelfgerichtheid van een leraar die de leerling de grootste schade toebrengt en zelfs de meest evenwichtige geest uit balans kan brengen. Daarom is de Temple of Starlight zo schadelijk. Het gevaar schuilt niet in de kennis maar in de intentie waarmee de kennis gebruikt wordt.

  Q'lippoth? De boze krachten, zoals Custers dat zo graag voorstelt? Ach, het goede brengt het kwade voort en omgekeerd. Wie met engelen werkt krijgt de duivels erbij cadeau, da's inclusief. De Q'lippothkrachten liggen in de zelf-gerichtheid van de magus, om bij het onderwerp te blijven. Als die voorgaat in dat kwaad zijn er ook altijd volgelingen. En slachtoffers.

  De boemanverhalen van Fortune kennen we, zullen we zeggen dat het de tijdgeest was? Opmerkelijk dat die z.g. astrale schade tegenwoordig zo zelden meer geregistreerd wordt.
  Nee, de intenties van Ina zijn nooit goed geweest. Geen opleiding, geen werk... en dan stuit je op de S.O.L. die toen nog geen grote bekendheid had. Iedereen kon die opleiding volgen, maar niet iedereen had de ambitie om daar meteen groot geld uit te slaan. Zij wel. Zelfs Dolores Ashcroft is er niet zo rijk van geworden als Ina.
  Maar eerlijk is eerlijk: die wilde ook een stuk erkenning en belangrijk zijn. Je mooie advies heeft dus ook twee kanten, Metatron.

  Verwijzingen naar de eeuwige ziel zijn irritant versluierend. Ieder heeft op dat vlak een ondeelbare verantwoordelijkheid voor zichzelf. Jouw woorden passen een prediker die wat graag die verantwoordelijkheid overneemt. Afblijven!

  Magie is niet voor de geroepenen maar voor iederen die in het bezit is van een brein. Er is niets exclusiefs aan kennis van de eigen geest. Ik kan iedereen aanbevelen die kennis te vergaren en te gebruiken ook, dat vooral. Dan blijft men vanzelf weg bij Custers en haar "tempel".

  En nou niet meer zo snoeverig doen, Metatron. Dat doet afbreuk aan je boodschap.

  De Elohim (dat is meervoud) zijn met ons allen.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @Zij die niet meer aanwezig is zei. Onze dank voor het toesturen van de lijst met rituelen en voor de bereidwilligheid om de rituelen in te scannen die wij nog niet in ons bezit hebben. Inmiddels heeft sterzoeker ook rituelen naar deze trouwe lezer verzonden, zodat er een mooie wisselwerking is ontstaan.

  Rituelen en mysterie spelen zijn graag gezien door Sterzoeker. Als lezers deze met ons willen delen, dan ontvangen we ze graag en delen we graag wat we al hebben.

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails