vrijdag 7 januari 2011

Het Huwelijk tussen Zon en Maan

In de vorige twee blogjes ging het op Sterzoeker uitgebreid over moderne ritueelbegeleiders en over wat ritueelbegeleiding wel en niet is. In deze blog wil Sterzoeker u een voorbeeld laten lezen van zo'n moderne ritueel. In dit geval een huwelijksceremonie. Op verzoek van de inzendster zijn de namen van bruid, bruidegom, ceremonie begeleider en enkele andere persoonlijke details in dit ritueel gewijzigd of niet opgenomen.

1. Nadat het wettelijk huwelijk is afgesloten door de ambtenaar van de burgerlijke
stand gaat de ritueelbegeleider naar voren: Inleidend praatje: hierin wordt vertelt dater in deze ceremonie een oude mythe wordt uitgebeeld. Deze mythe is voor deze gelegenheid omgezet naar een ritueel drama; het
het is een gebed in beweging. Hierdoor worden , bruid en bruidegom de
levende verpersoonlijkingvan Het Huwelijk van de Zon en de Maan.
2. De gasten wachten even  totdat de voorbereidingen zijn getroffen
3. inrichten. mandjes met bloemblaadjes en brandende
theelichtjes op de hoeken van de kerkbanken. muziek aan.
5. De muziek van Vangclis (Light and Shadow) wordt op repeat gezet
6. Als de muziek aan gaat, en de gong 3x klinkt. is de kapel klaar. De twee helpers
mogen met de gasten binnenkomen.
7. Helpers zorgen ervoor dat de gasten in tweetallen binnen lopen: één van de helpers staat bij de deur en maakt tweetallen, de ander staat bij de stoelen en zorgt dat de stoelen van voor af aan worden bijgevuld, op zo 'n manier dat er langs het hele middenpad mensen zitten.
8. Vrouwen gaan links zitten. mannen rechts. Op elk van de kerkbanken slaan kleine
mandjes met bloemblaadjes en een brandend theelichtje.
9. Als iedereen zit. slaat één van de helpers, dan komen éérst de ritueelbegeleider, dan bruid en bruidegom met z'n tweeën, en lopen op de maat van de muziek.
10. De ritueelbegeleider besprenkelt de vloer en de gasten met wijwater.
11. Ze lopen naar het altaar en gaan om het altaar staan

Benodigdheden:
1. Zon en Maanspiegel, met standaard op het altaar,
2. altaar tafel met een kaars erop voor de Zon en de Maan,
3. rood-wit lint
4. wierook + brander + kooltje
5. rozenolie
6. een rode ruikende roos (Extase)
7. bloemblaadjes om uit te strooien
8. Muziek Vangelis - Light and Shadow
9. kelk met wijn, karaf
10. één grote hostie + mis-brood op pentagram
11. gong,
12. rozen spray
13. kaarsen voor degenen uit de ongeziene gebieden
14. altaarkleed + altaarlicht
15. brandende theelichtjes in houdertjes + vuur
16. kaarsen voor de niet-aanwezigen
17. ringen (op zwart fluwelen kussentje?)

Processie in van hogepriesteres(cermoniebegeleidr) en bruidspaar, door het middenpad. op de maat muziek naar het altaar.

Hogepriesteres
Zwartpaarse cape en paars gewaad,
gewijd water met rozengeur sprenkelen.


Bruid
Houdt de Maanspiegel vast,

Bruidegom
Houdt de Zonnespiegel vast.

Gaan gedrieën 0m het altaar heen staan.

Hogepriesteres
We zijn hier verzameld bij het altaar van de mysteriën.
Op dit altaar staan twee kaarzen.
Het betreft een gouden en een zilveren kaars en deze stralent uit over het hele altaar.
en creëert zo een licht van de gebeurtenissen
die tot de verbinding tussen deze twee lieve mensen hebben geleid.

De sterrenhemel ....
Oude mythen vertellen ons,
dat de nacht als éérste werd geschapen.
Eerst was het nacht,
en dit is de tijd waar de strijd tegen de Tegenstander moet worden gewonen
De Tegenstrever ..... gevreesd ...
... verschaft door zijn aanwezigheid de Wil om te overwinnen.
De Tegenstrever is zo de oorzaak van een enorme wil tot groeien.
Hierdoor ontstaan de grote krachten der Transformaties.

En dan ontstaat het wonder;
door de wrijving ontstaat het Licht!
De Ogen van de Grote God beginnen te glanzen.
De Ogen ... dat was in de oude dagen de naam van de Zon en van de Maan

Ze komen van ver, deze twee lichten.
Geholpen door de transformerende krachten van Engelen,
ontmoeten de Zon en de Maan elkaar.

Als de Zon en de Maan zich verenigen
krijg je een Zonne-eclips of een Maaneclips.
In het oude Babylon werd dit natuurfenomeen het Heilig Huwelijk genoemd.

Het tijdstip is nu aangebroken waarop de Zon en de Maan verenigd worden.
Ik heb een boodschap ontvangen van de Ouden,
die ons berichten dat de tijd NU aangebroken is.
Ik heet allen die hiervan getuigen zijn, van harte welkom,

Bruidspaar,
ik wil u uitnodigen
om een kaars aan te steken
voor al die dierbaren die hier niet aanwezig kunnen zijn


Bruidspaar
........................ bruidspaar steekt 9 kaarsen aan
Bruidspaar gaat zitten op de stoelen aan weerszijden van het podium

Hogepriesteres;
Cape los
Opening van de Kwartieren met het Zegel van de Eerste Handtekening (ook Boven en Beneden).


Neemt de Zonnespiegel en loopt een rondje rondom Bruidegom waardoor hij de
reflectie van de Zon kan opnemen.


Neemt de Maanspiegel en loopt een rondje rondom Bruid waardoor zij de reflectie
van de Maan kan opnemen.


Hogepriesteres houdt Zonnespiegel omhoog
In de eerste dagen van de Aarde rustte de Zon niet gedurende de nacht,
maar scheen voortdurend op de gezichten van de mensen.
Toen keek hij naar de Aarde
en hij zag vele mooie vrouwen met grote kracht en een puur hart,
en hij verlangde ernaar één van hen de zijne te maken.
Hij kwam naar beneden, gezeten in een strijdwagen van vuur,
en allen die hem zagen hielden van hem.


Hij wandelde over de Aarde, en genas de zieken,
hij leerde hen wetten en het schrift.


Maar er was één vrouw
die niet naar hem toe kwam om voor gunsten te vragen,
zij hield zich afzijdig
en wandelde in haar eentje naar de grotten van de zee
waar het schemerig en koel was.


Haar schoonheid was van een zo bijzondere kwaliteit
dat hij de kracht van zijn vuur opzij zette
en met haar langs de zee wandelde.


En zij leerde hem de liederen die de Getijden kalmeren
of ze juist opjagen tot een razende storm.
Ze zong voor hem liederen die de winden naar haar toe riepen,
en die speelden rondom haar als kinderen.
En in dat zachte duister van die grot
sprak de Zon van zijn liefde voor deze vrouw
en vroeg haar de Aarde te verlaten
en zijn huis en Iiefdc te delen in de hemelen.


Maar zij huilde bij het idee de Aarde te verlaten
en alles dat ze kende voor een vreemd land achter te laten.
Zij trok zich terug van zijn stralende schoonheid
en keerde terug naar het fluweelzachte duister dat ze kende en lief had


Toen verklaarde de Zon dat omwille van zijn geliefde
Hij zich gedurende 12 uren van elke dag zou terug trekken,
en dat hij de kracht van zijn vuur zou temperen
in de vroege ochtend en in de avond,
en dat hij alleen op volle kracht zou branden gedurende de middaguren
Maar de mensen waren bang voor het duister
en dachten dat het Licht hen voor altijd verlaten had.


houdt Maanspiegel omhoog
En toen kwam de zachtaardige Maan uit haar Zeegrot,
en met haar Iiefde rees ze omhoog naar de hemelen
en creëerde daar een troon van parelmoer zodat allen haar konden zien
De Zon bescheen haar vanuit de verte,
en baadde haar in een licht
dat zij reflecteerde naar de Aarde,
en de mensen waren blij en tevreden.
Soms zijn de Zon en de Maan samen in de lucht,
en soms verlinkt de Zon onder de zee,
en wacht op zijn geliefde in de diepe zeegrotten van de nacht.


Sinds die tijd vieren we hun voortdurende liefde met een huwelijk op Aarde,
zodat diezelfde vreugde op Aarde beleefd wordt
en de mensen met vreugde vervult.


Een man wordt gekozen als de Zon
en hij daalt af naar de Zeegrot van de Maan, en kiest zijn bruid uit.


Laat de Zon voorwaarts komen;

laat Bruidegom opslaan. bruidegom pal rechts van het altaar

U bent de gekozene.
Maar eerst zal ik u reinigen zodat u een wijze keuze kunt maken. (wierook)
Daal af naar de Zeegrot en kies een bruid, zij zal uw Maan zijn.


Maanspiegel

In lang vergeten dagen toen de Aarde nog jong was,
leefde in het land van de Lange Nacht een prachtige vrouw.
Zij had schitterend haar.
Zij droeg een ketting van gitten om haar hals.
Haar huid was als de binnenkant van een oester.
Haar ogen als grijze regenwolken,
en zij bewandelde de Aarde met schoonheid en grote kracht.
De Zon verlangde naar haar
en hij richtte voor haar een troon op in de nacht,
en hij bescheen haar met zijn licht,
zodat de nachtelijke hemel door haar verlicht werd.


Dochter van de Maan, sta op,
ik zal ook u reinigen, zodat u een verstandige keuze kunt maken.

(wierook)


Laten we kijken naar het Mysterie dat nu plaats vindt.

1. Gaat aan de voorkant slaan. tussen bruid en bruidegom in.
2. maakt sigil van de zon met rozenolie op het voorhoofd van de bruidegom
3. Geeft hem de rode roos
.

Haal de gekozen Maan,
en breng haar voorwaarts
zodat we de Zon en de Maan kunnen verenigen.


Bruidegom
geeft bloem aan Bruid. en brengt haar naar hel altaar. naar de HP'ss

Hogepriesteres
Maakt het sigil van de Maan op het voorhoofd van de bruid met rozenolie

De Zon heeft zijn Maanbruid gekozen.
De Maanbruid komt stralend tevoorschijn vanuit de Oerwateren.
De Zon en de Maan vieren samen hun huwelijksfeest.


Kijk hier tegen de achtergrond van het altaar van de Sterren
staan nu de Zon en de Maan in deze gewijde ruimte,
als een Bruidegom met zijn Bruid.
De contouren zijn nu ingevuld door' twee stralende mensen.


Over de paden van lief en leed,
dwars door het brandende bos,
door diepe dalen en over hoge bergen reisden ze,
verbonden door warmte en liefde.
Ze ontdekten elkaar,
ze ontwikkelden elkaar en groeiden samen:
in hun passie voor de kunst, voor de natuur, voor de wetenschap,
in sensitiviteit en spiritualiteit,
in hun vermogen om hun dromen te laten uitkomen,
staan ze nu hier - tezamen
met de wil om het pad van de Feniks verder te lopen in Tweezaamheid
Bruid, zoon van de Zon, geef mij je hand.
Is het je vrije wil om, de Maanbruid te trouwen?


getuigen van bruid en bruidegom brengen de ringen, elk van de getuigen geeft één ring

Bruidegom ................. geeft ring aan de bruid

Hogepriesteres;
bruid,(naam)Dochter van de Maan.
In jouw handen ligt de kracht van de betovering.
Deze gave die gegeven is aan alle vrouwen ligt nu in jouw handen.
Is het je vrije wil om de bruidegom (naam), de Zoon van de Zon te trouwen?


Bruid ................. geeft ring aan de bruidegom

Hogepriesteres;
Twee ringen aan elkaar geschakeld vormen samen het lemniscaat
- het teken van de Goddelijke Eeuwigheid,
twee verbonden ringen vormen samen het Vesca Pisccs
- het Teken van dc Godin.


Het mannelijke wordt gesymboliseerd door een wit lint,
het vrouwelijke wordt gesymboliseerd door een rood lint.
Bij een trouwerij in de oude traditie
worden de bruid en de bruidegom aan elkaar verbonden
door de handen met deze linten aan elkaar te knopen.


Wikkelt de linten om de polsen van bruid en bruidegom
Astrologisch gezien wordt het huwelijk gesloten
op het moment dat deze magische knoop wordt gelegd,
en helpers, kijk op jullie klok, en onthoud dit tijdstip,
want dat moment is NU !!!!!


Hogepriesteres legt de knoop in het lint.

In de oude traditie is de kelk gevuld met wijn: het vrouwelijke
(vult de kelk met miswijn)
en symboliseert het witte misbrood het mannelijke.
(legt misbrood op het pentagram)

Grote hostie -
Breekt het brood, één helft onder de kelk.
de andere helft in tweeën verdelen voor bruid en bruidegom.
consecreren


Bruid en bruidegom
Doop het brood in de wijn en geef het aan elkaar
Dan delen bruid en bruidegom samen brood en wijn uit aan de gasten


Hogepriesteres
Nu is alles compleet. Laten we de Zon en de Maan bedanken.


Zonnespiegel; Vuur en levenskracht van de creatie.
Kijk naar de mensen eu verwarm heu.
Bewaak de vuren in het diepst van dc Aarde en geef ons overvloed.

De Hal der reflecties is geopend
en eenieder zal de puurheid van de Zon aanschouwen.

gaat rond met de Zonnespiegel langs de mannen en laat ze in de spiegel kijken.

Maanspiegel:
Gratie en schoonheid van de creatie.
Kijk naar de mensen en verrijk hun leven.
Bewaak de zeeën van dc Aarde die ons bedreigen,
en verlicht de donkere nacht.


De Hal der Reflecties is geopend
en eenieder zal de schoonheid van de Maan aanschouwen.

gaat rond met de Maanspiegel langs de vrouwen en laat hen erin kijken.

Hogepriesteres
Ik ga nu de ceremonie sluiten,
daarna lopen de bruid en de bruidegom door het middenpad;
geachte aanwezigen, ik wil jullie vragen om de bloemblaadjes nu te nemen
en ze te zegenen met bloemen als ze langs jullie lopen.
Daarna verlaten jullie de zaal in de richting van de feestzaal.


Tot zo ver deze moderne huwelijksceremonie. Sterzoeker is benieuwd wat uw ervaringen zijn met rituelen, wellicht bent u in het bezit van rituelen wilt u deze met ons delen.

3 opmerkingen:

 1. Dit "ritueel" kan meteen in het boekje "Zoals het niet moet".
  Niet het bruidspaar neemt de centrale plaats in, maar de z.g. hogepriesteres.
  Wat zien we hier? Een stukje oppervlakkige mythologie (aangevuld met de fantasie van de hogepriesteres), wat handelingen die er met de haren bijgesleept zijn, wat handelingen van het type Open Deur, en veel pompeuze poespas die net zo goed achterwege had kunnen blijven.

  Het is geen ritueel dat verbondenheid en de verbinding (en daarmee de hele aanleiding) benadrukt, het benadrukt de scheiding. De zon en de maan, and never the twain shal meet. De man is de puurheid, de vrouw de gratie en de schoonheid. Kan het oppervlakkiger? Persoonlijk zou ik het nog kwetsend vinden ook.

  Maximaal is het een zwakke kopie van een mis, compleet met hostie en miswijn. De eerstbetrokkenen hebben in feite een ondergeschikte rol. Dat is nou precies de reden waarom mensen zijn afgehaakt van het kerkelijke circus.

  In een ritueel horen geen instructies thuis als "helpers, kijk op jullie klok ... enz." Een echte paganistische handfasting kan krachtig zijn, dit aftreksel is dat beslist niet.
  Dit z.g. ritueel is bedoeld als demonstratie van een opgeklopte mevrouw die zich hogepriesteres noemt.

  Ik hoop dat het bruidspaar hier geen geld voor heeft moeten betalen. Deze vertoning is namelijk geen cent waard. Jammer van een mooie dag.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik vraag me af of bovenstaande ritueel door een echt ritueelbegeleider is geschreven? Of is het geschreven door een kennis van de bruidspaar, die het wel leuk leek om dit eens te doen.

  Tja, dat is zeker dom zon en maan, die komen nooit samen, hooguit heel zelden bij een zon- of maanverduisternis.

  Deze symboliek zou beter bij een scheiding passen dan bij een huwelijk of bij een onmogelijke liefde. dat blijkt ook uit de opstelling van de gasten, waarbij man en vrouw tegenover elkaar in de ruimte moeten zitten. Dat is opmerkelijk vreemd want een huwelijk gaat over verbinding. Of heeft de hogepriesteres in dit ritueel alvast ingebouwd dat ze het bruidspaar straks ritueel mag begeleiden bij hun scheiding? Het lijkt er wel op.

  Het lijkt ook wel of het ritueel in grote haast in geschreven, want het loopt niet en het is oppervlakkig en onpersoonlijk en geheel onbegrijpelijk voor de toeschouwers. Er is geen aandacht besteed aan de een persoonlijk element, of maar heel oppervlakkig.

  Dit ritueel lijkt op iets was standaard op de plank heeft gelegen bij deze ritueelbegeleider of "geleend" is uit een ander context. Ik hoop ook maar dat dit niets gekost heeft voor het bruidspaar.

  Ik vraag me af of het bruidspaar deze tekst van te voren wel heeft gelezen, want van de rol verdeling van man en vrouw en het scheiden van de gasten, daar zou ik absoluut niet blij mee zijn geweest. Ook gezien de vooroordelen van de rol die de man en de vrouw in dit ritueel worden toebedeeld is dit maar een raar ritueel.

  Ik vraag me af hoe dit bruidspaar hier na enige tijd tegen aankijkt en of ze er geen spijt van hebben dat ze hun huwelijk op deze ceremonieel hebben laten bevestigen? Of zijn ze reeds gescheiden gezien de werking van dit ritueel?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dit ritueel ken ik. Het is door Ina Custers geschreven en uitgevoerd.
  Op deze manier zijn al haar rituelen. Zij is het middelpunt, de rest van de deelnemers zijn bijzaak. Zelfs het bruidspaar om wie het hier ging.

  Zie je nou wat een onzinnige toestand zo'n ritueel is? Heeft geen hand en geen voet, gaat nergens over, is niet gekoppeld aan hogere machten. Dikdoenerij, meer is het niet.

  En dan te bedenken dat dit bruidspaar vette 800 euro heeft moeten neertellen voor die onzin.

  Je snapt toch niet dat mensen nog naar deze Mien en haar tempel toegaan en die prijzen betalen. Ik ben daar weg in elk geval.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails