woensdag 12 augustus 2009

Oude mysteriespelen in moderne tijden.

Twee jaar geleden, rond deze tijd, ben ik met een groep vrienden en kennissen, begonnen met het naspelen de oude mysterie spelen. De groep komt nu eens in twee weken bijelkaar. We zijn op dit moment fanatiek bezig om oude mysteriën nieuw leven in te blazen. volgens ons is dit in Nederland redelijk uniek. Er bestond eerder, naar mijn weten, nog niet zo'n sudiegroep. Eigenlijk was het idee, om een mysterie spelen werkgroep op te richten, afkomstig van de echtgenoot van een vriendin. Zij is getrouwd met een Egyptenaar en zij zijn beide, net als ik, gek op alles wat met het oude Egypte te maken heeft. Zij heeft van Egypte haar beroep gemaakt en is Egyptologe. ze is een beroepsgek dus :-)! Op een van hare vele reizen heeft zij haar man ontmoet.

Op een avond zaten wij gezamenlijk te filosoferen over Egyptische rituelen en andere westerse mysterie tradities. We lieten onze gedachten gaan over hoe in het oude Egypte rituelen ten uitvoeren gebracht werden. We kwamen tot de conclusie dat we deze vraag alleen maar konden beantwoorden door deel te nemen aan deze oude rituelen, Door ze te reconstrueren en ze opnieuw uit te voeren.

Er over praten en lezen en er onderzoek naar verrichten is iets heel anders dan in een ritueel te stappen en het ritueel te ondergaan. De echtgenoot van mijn vriendin sprak toen de magische woorden; “Waarom beginnen we eigenlijk geen mysterie spelen studie groep en waarom gaan we de rituelen niet her-opvoeren.” Daarop was het idee geboren om de oude rituelen opnieuw tot leven te brengen en ze uit te gaan voeren.

Al snel gingen we uitzoeken hoe we dit het beste konden aanpakken. We hadden genoeg boeken en informatie, in huis, over het oude Egypte. Ook ontbrak het in onze kennissenkring niet aan mensen die in praktische zin iets zouden kunnen bijdragen aan de rituelen, gezien de connectie van mijn vriendin, met Egypte en met deskundigen op dit gebied, als Egyptoloog. Haar man zag het ook helemaal zitten, om zijn bijdrage te leveren. Hij wilde het graag muzikaal aankleden. Hij zit in een Egyptische muziekgroep, die traditionele Egyptische muziek ten uitvoer brengt. We konden de rituelen dus eventueel versterken met de juiste muziek. Het orkest bleek daartoe graag bereid. Daarnaast had ik in mijn kennissenkring andere waardevolle mensen die ook bereid bleken een bijdrage te leveren een ons “projectje”.

Al ras hadden we een groep van zo'n 19 mensen bij elkaar die allen bereid waren om tijd en geld in dit project te stoppen. Er moest een locatie komen, en als we door zouden gaan attributen en gepaste kleding. Een van de dames van onze groep is erg handig met de naaimachine en ging in een later stadium aan de slag met onze ideeën over rituele kleding. Als basis kozen we voor een zwart gewaad. Al naar gelang, van het op te voeren ritueel, kan dit kledingstuk worden aangevuld met een kraag, sjerp, hoofddoek, of ritueel masker.

Maar voor dat het zover was begonnen we aan een grote zoektocht naar materiaal, welke we zouden kunnen gebruiken voor het reconstrueren van de oude riten. Een aantal vragen rezen op: Bestaat het reeds wat we willen gaan doen? Bestaan er kant en klaar geschreven rituele teksten van Mysterie spelen. Zo ja, hoe komen we hier aan.
Als dit niet bestond dan hadden we als uitdaging om Egyptische en ander teksten uit de oudheid te transformeren tot rituelen of spelen. Dit was op zich niet onmogelijk, gezien er veel teksten zijn die hier geschikt voor zijn. Maar opdat we het wiel niet opnieuw zouden hoeven uit te vinden gingen we eerst eens een speurtocht ondernemen in onze eigen gelederen en op het WWW.

Allereerst bleek dat er op het internet niet veel te vinden te is over teksten die gebruikt kunnen worden ten behoeve van het opvoeren van Mysterie spelen. Eigenlijk is er helemaal niets te vinden. Je kan voldoende vinden over wat een mysterie of een mysterie spel is, maar niet praktisch. Dus geen teksten in de vorm van een direkt uitvoorbare mysterie drama spel. Er zijn wel een aantal magische orders te vinden, op het internet, die zich bezig houden het uitvoeren van mysterie spelen, maar die geven de door hun gebruikte rituelen of mysterie-spel teksten niet vrij.

Van een dergelijke Orde moet je lid zijn, wil je daar enige materiaal verkrijgen. Dan nog is wat daar word aangeboden niet openlijk toegankelijk, laat staan dat het naar buiten mag worden gebracht. Dit is op zich natuurlijk jammer, want deze geslotenheid betekend dat het een elitair gebeuren is. Het is slechts toegankelijk voor hen die zich verbinden met deze groepen. Voor alle anderen die ook geïnteresseerd zijn in mysterie spelen is het van; Zoek het zelf maar uit. Bovendien kost lidmaatschap van een magische orde je vaak klauwen vol geld, soms wel 80 euro per bijeenkomst, en dat is nu net niet de bedoeling van onze mysterie groep. Wij hebben een lidmaatschap van 120 euro per jaar. Daaruit wordt de huur van het gebouw waar wij spelen bekostigd. Eventueel kunnen er extra kosten onstaan, door kleding of gebruikte materialen.

Op zich is het op zijn minst raar, dat de teksten van mysterie spelen, gebruikt door deze ordes niet toegankelijk zijn voor die zich hier serieus in willen verdiepen, want deze rituele teksten of mysteriespel teksten zijn meestal in een andere vorm gewoon te vinden, in boeken of op het internet. Aan een piramide tekst of Griekse mythologische verhaal is op zich natuurlijk niets geheimzinnig, in de zin van dat het allemaal al een keer openbaar is gemaakt. Het schijnt geheimzinnig gemaakt te moeten worden door diegene die het herschrijft ten behoeve van zo'n orde en deze vormt het tot wat hij zij denkt hoe het ooit was als mysteriespel in een ver verleden. Vaak is Exclusiviteit-zin en de zucht naar(geestelijke)macht en geldgewin hiervan de oorzaak, anders zouden ze de teksten immers gewoon kunnen delen. Dit betekende voor ons als beginnende mysterie groep twee dingen.


-Of we moesten als beginnende mysterie spelgroep het zelf maar uitzoeken, want hulp van uit een magische orde, die zich ook bezighoudt met mysterie spelen, hoefden we dus niet verwachten. We moesten dus zelf de teksten (her)schrijven.

-Of we moesten zorgen dat we op de een of andere wijze de mysterie teksten van een dergelijke magische order te pakken zouden krijgen. Ons gelukkige toeval was dat iemand in de groep bevriend was met een persoon die lid was (geweest) van een magische orde en bereid was de teksten van de mysterie spelen, welke binnen deze magische order werden opgevoerd, aan ons over te dragen.

Toen ik dit verhaal hoorde was ik zeer verheugd. Dit zou ons mogelijk een hoop werk besparen. Het zou ons een basisvorm kunnen bieden, van waaruit we inspiratie zouden kunnen opdoen. In de hoop dat er klein beetje houvast uit zou komen toog ik samen met iemand, uit onze mysterie groep, naar de betreffende persoon, om het materiaal van de magische orde te kopiëren. Ik had mijn laptop en scanner meegenomen, zodat we het materiaal eenvoudigweg konden digitaliseren. Ik had geen idee wat ons te wachten stond. Het was niet een klein beetje materiaal, maar een hele grote berg met allemaal kleine en grote boekjes.

Foto van een gedeelte van de boekjes.

We zijn vervolgens de hele dag bezig geweest om alles te scannen en te digitaliseren. de einde van de dag was al inzicht toen de berg nog niet half was ingescand. De berg , welke ons werd aangeboden, bestond uit een 80 -tal rituelen en spelen van oude westerse mysterie tradities. Sommigen waren direct bruikbaar, anderen een mooie inspiratie bron, of goed inpasbaar bij onze ideeën. Het was de kroon op onze zoektocht en het betekende dat wij het wiel niet geheel opnieuw hoefden uit te vinden. Uiteindelijk zijn wij drie volle dagen bezig geweest om alles behoorlijk in te scannen. Daarna hebben we alles in veelvoud uitgeprint op A4 formaat en verdeeld over een aantal leden uit onze groep die zich bezighouden met de teksten van de op te voeren mysterie spelen. Het geheel vult twee hoge stapels in mijn boekenkast.

Hierover later meer. ….

.:._______________________________________________________.:.
Laat uw reactie, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande zin:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails