dinsdag 25 augustus 2009

Ritueel Onzichtbaar Worden

Zoals beloofd, in de vorige blog, heb ik hieronder de tekst van het ritueel om onzichtbaar te worden geplaatst. Natuurlijk daarbij ook het omkeer ritueel, want als onzichtbaarheid te lang duurt kan het zeer lastig worden. Zeker voor mensen die normaal bijzonder willen zijn, of op willen vallen, of op maandagochtend weer op het werk moeten verschijnen.

Daarom is dit het ook een bijzonder ritueel in de context van deze blog-serie. Dit realiseerde ik me toe ik het aan het vertalen was. Aangezien deze blog-serie gaat over bijzonder zaken, culturen en mensen en bepaald dus niet over onzichtbare of niet zichtbare mensen of dingen. Opmerkelijk in deze dus.


Naast dit ritueel zal ik later nog een inleiding plaatsen, welke bij dit ritueel hoor, maar deze moet ik eerts nog vertalen.

Ik kwam er ook achter dat er nog een tweede onzichbaarhiedsritueel bestaat. Deze heb ik inmiddels ook in mijn bezit. Dit Ritueel lijkt erg op het ritueel welke hier onder staat geschreven. Met dit verschil dat het wat langer is en dat er Latijnse aanroepingen en aanroepingen in staan, in een taal waarvan ik denk dat het fonetisch oud-Egyptisch is. Niet erg praktisch dus. Ik ben er geen voorstander van om dingen (aan) te roepen, waarvan je niet zeker weet wat er staat geschreven.

Mogelijk is het onderstaande ritueel dan ook een aangepaste of uitgeklede, dus een wat meer praktische versie van het oorspronkelijke veel langere ritueel. Dit ritueel vindt trouwens zijn oorsprong in de Golden Dawn. Het is een ritueel welke thuis hoort in de tweede graad van deze Magische orde. Eigenlijk publiceer ik hier dus iets wat normaal niet buiten de tempelmuren mag komen. Aangezien U lezer, net zo nieuwsgierig bent als ik, doen we het lekker toch!

Mocht ik van de week de geest nog krijgen dan zal ik het oorspronkelijke ritueel ook vertalen en op deze blog site plaatsen.

Oh ja, en laat het me even weten als het u gelukt is om onzichtbaar te worden…….

Hier volgt het ritueel:
.:._______________________________________________________.:.

1. Altaar in het midden
2. Afgedekt met zwart altaar kleed
3. Twee Pilaren. De zwarte aan de linker zijde ten opzichte van de Magus
4. Gelijkzijdige driehoek op het Altaar
5. Een zwarte kom met water; onder de driehoek op het Altaar
6. Witte roos in het Westen
7. Brood en Zout in het Noorden

1. Start met het openen van de Kwartieren
2. Zuiver met wierook het Oosten
3. Zuiver met vuur de Wachter
4. Zuiver met water het Westen
5. Ga drie keer rond
6. Allen staan met het gezicht naar de Magnus
7. De Magnus opent in de tweede graad; loopt het Pentagram naar de Tempel
Van Kephri.


Magus
Op mijn voorhoofd draag ik de twaalf sterren van licht
Wijsheid en Begrip Balanceer ik in mijn Neshamah
Geburah en kracht in mijn rechterhand
En de donderslagen van Mars
Chesed in mijn Linker Hand
En de zoete fonteinen van Pracht
In mijn Hart is Horus, de Verzoener
Die het Symbool is van Gouden Harmonie
Mijn twee benen zijn als Machtige Zuilen
Aan de rechter en linker zijde, ondersteunen mij;
Roem en Overwinning

Want zij kruizen met de stromen
welke het hoogste licht weerspiegeld
Ik ben neergezet als een eeuwige rots van rechtvaardigheid
Want yesod is de basis van de rechtvaardigen,
de sfeer van mijn Nephesch
En de zeven paleizen van Malkuth
zijn gereinigd en gewijd
Gebalanceerd en zuiver,
Met de macht van Uw naam,
Adonai, aan wie behoort Malkuth
Gedulah, Geburah,
De Roos van Sharon
en het Lelietje-van-dalen.

Zuid
Ik heb heerschappij over u zegt de God van Gerechtigheid,
in de macht verheven boven het firmament
Ik ben hem in wiens handen de Zon is al een Zwaard
En de maan als een lang-branden betrouwbaar vuur;
 
Oost
Ik degene die uw kleed opmeet 
in het midden van  mijn verhullingen  
en ik verbind Jullie te samen zoals de palmen van mijn hand;

West
Ik ben degene wiens zetel is versierd
met het vuur van samenkomst;
Wiens kleed is verfraaid met bewondering.

Magus
Ik ben degene die een wet maakt
Om de heiligen te sommeren;  
Die uw u een baar leverde met de Ark van kennis

Verhef uw stemmen
En zweer gehoorzaamheid en trouw
aan hem die leeft en zegenvierd
Wiens begin nog niet het einde kan worden;

Oost
U bent degene die straalt als een vlam in het midden van uw
paleis en heerst onder u als de balans van
gerechtigheid en waarheid.
Beweeg daarom en toon uzelf
Open de mysteriën van uw schepping

Magus
Wees vriendelijke naar mij
Want ik ben een dienaar van uw God, 
De ware vereerster van het Hoogste

Wachter
Kunnen de vleugelen van uw winden
De stemmen van onze wonder begrijpen
O gij, die de tweede van de eerste is,

Magus
Mijn brandende vlammen van de woorden
Die voortkomen uit mijn mond
Ik ben voorbereid als voor een bruiloft
of zoals de bloemen in hun schoonheid
Voor de kamer van de gerechtigheid

West
Uw voeten zijn sterker dan de levenloze steen
en jouw stem is machtiger dan de sterkste winden,
Want gij wordt een bolwerk
In de geest van de al- machtige

Magus
Sta op, zegt de eerste
Beweeg dus en loop de Drie Ringen
wlke het ei van het universum omvatten.
Toon uzelf in kracht
en maak ons sterk magi,
Want wij zijn van Hem die Eeuwig leeft

Alle anderen
Wij smeken U, te verlenen aan ons de aanwezigheid
Van U aartsengel Tzaphqiel,
de grote Prins van de spirituele inwijdingen
door het lijden en van de geestelijke strijd tegen het kwaad,
te vormen over ons de mantel van onzichtbaarheid.

Oost
O gij sterke en machtigen van de sfeer van Shabbathai
Ik sommeer u met de machtige naam van YHVH Elohim
de goddelijke heerser van Binah
En invoceer de Archangel Tzaphqiel
Steun ons met de kracht van uw verblijf
En plaats een sluier tussen ons
En alle dingen die behoren uiterlijke en stoffelijke wereld
Kleed ons met een sluier geweven van die stille duisternis
welke uw verblijfplaats omgeeft met eeuwige rust
In de geest van shabbathai.

Magus slaat op de gong. Allen lopen een keer de de ruimte rond op de wijzers van de klokDe eerste ring vormt de Ring Kosmos
Gong, allen lopen een ronde, tegen de richting van de wijzers van de klok in
Gong, allen lopen een ronde met de richting van de wijzers van de klok mee

Sta stil en ervaar de kracht van de werking van deze krachtenstroom


Oost
Wij roepen de macht aan van de opname door de god
Wij sommeren u, o onzichtbare licht, onstoffelijke,
waarin alle deugden en daden van alle mensen zijn geschreven
Wij roepen Thoth aan,
Heer van Wijsheid en Magie
Die onze Heer en God is.
Door alle symbolen en woorden van Macht;
Bij het licht van de Godheid in ons midden

Magus slaat op gong, en allen lopen een ronde met de wijzers van de klok mee
De tweede Ring dat is de Ring die Chaos vormt
Gong, allen lopen een ronde, met de wijzers van de klok mee, in stilte
Gong, allen lopen een ronde, tegen de wijzers van de klok in , in stilte
Gong, allen lopen een ronde, met de wijzers van de klok mee in stilte


Ga zitten en mediteer op de Sephirah Binah op de Boom des Leven, visualiseer haar als de drievoudige zwarte moedergodin, vergezeld door een zwarte hond.

Magus geeft een teken, keer dan terug naar het Altaar en visualiseer Binah de verheven moeder, verbind u met haar terwijl u rond het altaar loopt.

Magus slaat op de Gong en allen lopen rond met de wijzers van de klok meeDe derde Ring dat is de Ring Zonder-Doorgang. Het is de ring van ondoordringbare duisternis

Gong, allen lopen een ronde met de wijzers van de klok mee, in stilte
Gong, allen lopen een ronde tegen de wijzers van de in, in stilte
Gong, allen lopen een ronde met de wijzers van de klok mee in stilte


South,
Dame van de Duisternis
die dwaalt in de Nacht
Dame, die geen levend mens kan benaderen
U zijd Mysterie, Diepte
en ondenkbare en verschrikkelijke stilte

West
Wij aanbidden U
In uw naam Shekinah en Aimah Elohim
verleen uw hulp aan de hoogste idealen van onze ziel
en bekleed ons met uwe onbeschrijfelijke mysterie

Gong, allen lopen een ronde met de wijzers van de klok mee, in stilte
Gong, allen lopen een ronde tegen de wijzers van de in, in stilte
Gong, allen lopen een ronde met de wijzers van de klok mee in stilte


Magus:
Wij roepen Harprocrates, Heer van Stilte en van Kracht,
de god van deze bewerking.
Verlaat uw huis en daal neder uit de hemel,
concentreer over ons, Onzichtbaar, immaterieel,
De mantel van Duisternis, een formule van verweer.

Alle anderen
Dat we onzichtbaar mogen worden,
Zodat zij die zien ons niet kunnen zien,
Noch dat ze begrijpen, de dingen die zij zien

Gong, allen lopen een ronde met de wijzers van de klok mee, in stilte
Gong, allen lopen een ronde tegen de wijzers van de in, in stilte
Gong, allen lopen een ronde met de wijzers van de klok mee, in stilte


Magus neemt het initiatief in deze oefening.
-Wat nu komt het gaat er vooral om een verstilling van de geest door een invocatie van Hoor-po-krat-ist, Heer van de stilte.
-De naam moet gevibreerd worden, boven het hoofd, in de kroon van de Kether,
-Daarna moet het door de aura circuleren, middels de oefening Middle Pillar.
-Mediteer een moment op de binnenkomende kracht, vertegenwoordigt door de God,
-visualiserende duidelijke en sterk Hoor-po-krat-ist;
-Allen vibreren de naam circulerende van Kether zijwaarts naar Malkut
--

-Vibreer Hoor-po- krat-ist.
Gij heer van de stilte

-Vibreer Hoor-po-Krat-ist, allen Vibreren de naam in circulatie van ketter naar Malkuth van voor naar achter
-Vibreer Hoor-po krat-ist
Heer van de heilige lotus
-Allen vibreren de naam in circulatie van Kether naar Malkuth’s bron
-Vibreer Hoor-prp Krat ist,
-Waar van uit alle dingen gecreëerd zijn

Magus
U, U roepen wij op, bij de naam van Eheieh en kracht van AGLA

Allen
Ziehier! Hij is in mij en Ik ben in hem
Van mij is de lotus
Als Ik opreis, als Harpocrates, van de oppervlakten van de wateren
Mijn troon is hoog geplaatst
Mijn licht is als dat van Ra aan het firmament van Nun
Ik ben het centrum en het heiligdom
de stilte en het eeuwige licht van de Godheid.
Want ik ben Hoor-pokrat-ist,
De Lotus getroonde Heer van de Stilte

Allen maken het teken van Stilte

Magus
Daarom zeggen we tot u,
breng ons tot uwer verblijfplaats in de onuitsprekelijke stilte
alle-wijsheid, alle- licht, alle kracht.

Wachter
Breng ons U, dat wij daarmee ons weerbaar kunnen maken, door deze kunde.

Mysticus
Breng ons naar uw verblijfplaats van de eeuwige stilte

Wachter
dat we mogen ontwaken in de glorie van onze godheid.

Magus
Dat we onzichtbaar mogen worden, zodat ieder geschapen geest
en iedere ziel van mens en dier en alles met het zicht en gevoel
en elke spreuk en tuchtiging van God, ons niet kan zien, en niet begrijpt.
En nu, in de naam van Elohiem,
Laat er aan de leegte er een begrenzing zijn;
wordt geopend gij, gij eeuwige deuren
dat de Koning van Glorie en van de Stilte en Nacht mag binnen komen.

Allen
Aldus formuleer ik een van een barrière zonder mijn astrale vorm, dat het voor me werkt als muur en als een fort en een als zekere verdediging
en ik verklaar nu dat het zo is geformuleerd
als een basis en recept voor de Mantel van duisternis
Het ei van blauw waarmee ik op dit moment mezelf mee omraster.

Allen in stilte:
Aldus formuleer ik een van een barrière zonder mijn astrale vorm, dat het voor me werken als een muur en een fort en een als zekere verdediging
en ik verklaar dat het zo is geformuleerd
als een basis en recipiënt voor de Mantel van duisternis.
Het ei van blauw waarmee ik op dit moment mezelf mee omraster.

Wachter:
En aan U, O gij krachten van de geest van het leven
Waarvan het verblijf is in het onzichtbare,
we richten nu onze wil.
Door de machtige namen van God,
Eheieh, Agla YHVH Elohim,
en door de grote Heer van Stilte, Hoor-Po-krat-ist,
door uw diep purperen duisternis
en het heldere licht van de kroon boven onze hoofden
bezweren wij U

Oost
verzamelen uzelf over ons,
en bekleed ons astrale vorm met een ei van blauw
een kleed van duisternis
Verzamel uwzelf, gij vlokken van Astrale Licht
en verhul onze vorm in uw stoffelijke nacht

West
Kleed ons en verberg ons, maar onder onze leiding.
Verduister mensenogen dat ze ons niet zien.
Breng op ons woord te samen het goddelijke,
want gij zijd de wachters en onze zielen zijn het heiligdom.

Visualiseer levendig dat het blauw- zwarte ei om u heen materialiseert. Maak geen haast met dit deel van de oefening, want het is bepalend voor het resultaat.
U complete aandacht moet nu gelegen zijn in het feit dat u onzichtbaar wordt; Zeg:


Allen
Laat de mantel van onzichtbaarheid ons omvatten ……………*
*Op een afstand van 45 cm van het fysieke lichaam
*Op een afstand van 10 meter rond dit gebouw

Magus
Laat het ei gewijd worden met het Zwarte water van Binah…

Begin niet eerder met de wijding tot u volledig tevreden bent met de formulering van het ei. Ga naar het noorden, kijk naar het zuiden. Voor de wijding plaats het water aan uw rechter zijde. Plaats vervolgens uw linker hand op de driehoek. Wijdt uzelf met het water.

Een ieder op zijn beurt
Zwarte drievoudige Godin Binah. Ik roep u aan u en beveel u en dat de dampen van het magische water de basis vormt van het materiaal voor de vorming van de mantel van de kunst

O Kleed van duisternis en Mysterie, Ik bezweer u, dat U mij omsluit, zo dat ik onzichtbaar ben. Zodat als men mij ziet, men mij niet ziet, en men het evenmin begrijpt. Dat men niet de dingen ziet die men ziet en niet begrijpt en niet het ding ziet dat men aanschouwt.

Visualiseer het kleed hangende tussen de pilaren.

Onzichtbaar, Ik kan niet langs de poort van het onzichtbare, behalve op grond van de naam van de duisternis.

Visualiseer opnieuw dat de het ei u omsluit en bekrachtig:
Duisternis is mijn naam, en verborgenheid. Ik ben de Grote Onzichtbare van de paden van de schaduwen. Ik ben zonder angst, hoewel gehuld in duisternis, vanuit mij, hoewel onzichtbaar, is de magie van het goddelijke licht.

Onzichtbaar, Ik kan niet langs de poort van het onzichtbare, behalve op grond van de Naam van het licht.

Visualiseer het Ei duidelijk, dan:
Ik ben licht verhuld in duisternis.
Ik ben de bestuurder van de krachten van de balans.

In uw voorstelling ziet u, de duisternis van het ei steeds intenser worden.

O, gij goddelijke creatieve ei van de duisternis van de geest, vorm over mij. Kom tot mij, mantel van Duisternis en van de nacht. Ik bezweer U, O deeltjes van geestelijke duisternis, dat gij om mij heen vouwt als een onzichtbare bewaker en als een mantel van diepe stilte en mysterie. Ei van de goddelijke duisternis, mantel van verhullingen, lang zijd gij verbleven in het verborgene, absorbeer het licht, dat u mij mag verbergen voor de mensen.

Zie opnieuw dat de mantel zich rond om u heen vormt.
Ik ontvang u als bedekking en een wachter. Khabs Am Pekht.
Knox Om Pax. Het uitdijende licht. Voordat alle magische manifestaties tot uitingen komen, kleed ik me in de kennis van de verborgen licht, the LXV Occulta.

Sta tussen de twee pilaren van de tempel, en sta toe dat het ei zich rondom u vormt, waardoor uw fysieke vorm geleidelijk uit het zicht verdwijnt.

Zo heb ik mijzelf ontwikkeld met de mantel van het verduisterende mysterie als camouflage en als bewaker.

Verheven luister die schijnt in het gebied van Binah,
YHVH Rlohim, Aimah Shekinah, Dame van Duisternis en van
Mysterie, Gij Hoge Priester van de verborgen zilveren ster,
Goddelijk licht dat regeert in uw eigen diepe duisternis,
kom tot me en verblijft in mij hart, dat ik eveneens
kracht en begeersing heb. Zelf ik, over deze mantel van Duisternis en Mysterie,
En ik beveel U, O gij mantel van Duisternis en Mysterie, dat gij voor mijn verborgen houdt voor de ogen van allen mensen en dingen met zicht en gevoel, in deze is mij heden mijn doel, welke is om onzichtbaar te zijn voor de periode van …........*
uren en en daarin te verkrijgen de heilige geheimen van de Heer van stilte op getroont op van zijn lotus, Hoor-po-krat-ist

Het omkeer ritueel

Deze Is alleen nodig als er een tijd als er een lange tijd zit tussen het onzichtbaar zijn en einde van het Ritueel. U sluit de tempel zoals gewoonlijk, aan het eind van het eerste deel van ritueel. Ga terug naar uw tempel en voer het kabbalistisch kuis uit. Visualiseer deze levendig.

In de naam van YHVH Elohim. Ik invokeer u die gekleed is met de zon, die staan op de maan, en getooid is met de kroon van twaalf sterren. Aima Elohim Shekinah, die de duisternis is, verlicht door het goddelijke licht, zend mij uw Aartsengel
Tzaphkiel en de legioenen van Aralim, de Machtige Engelen van de sfeer van Shabbathai, dat mag ik verbreken en verstrooien deze mantel van duisternis en Mysterie, want zijn werk is beëindigd voor dit uur.

I beveel U, O mantel van duisternis en mysterie, welke mij doel gediend heeft, dat gij nu moge verdwijnen op uw oude wijze,
Opdat gij, of door een woord of wil, of door deze geweldige aanroeping van uw krachten, klaar bent om snel te komen en gedwongen door mijn opdracht, mij opnieuw te verhullen, voor de ogen van de mensen. Dan zeg ik nu tegen U , Gaat heen in vrede, met de zegen van God de onmetelijke en verborgene, opdat gij zeer bereid bent om te komen als u wordt geroepen.

Maak, met kracht, het Kabbalistische kruis, om het licht neer te halen.
-Visualiseer dat de mantel desintegreert
-sluit de oefening door te sluiten in de tweede graad
-Wandel het pentagram terug
-En voer, met kracht, het ritueel van het kleinere pentagram op


.:._______________________________________________________.:.
Laat uw reactie, vraag of opmerking achter, door dubbel te klikken op het woord reacties in onderstaande regel:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails