zondag 2 oktober 2011

Sterzoeker en de Glorie van Hod

Sterzoeker heeft niet zo heel veel op met la-la land en vertoeft graag in het land van de intellectuelen en is dan ook gek op boeken, schrijfwerk, taal en communicatie. Wat betreft de levensboom zou Sterzoeker zich dus heel goed thuis kunnen voelen in de GLORIE van Hod. Het gebied van het denken, snelle calculaties en intelligentie.

Hod is de drager van alle taal: elke vorm van communicatie is terug te voeren op deze sfeer. Dus niet alleen vinden we hier terug wat er door leraren of machthebbers gedoceerd wordt, maar ook elke vorm van kunst, zoals boeken en schilderijen vallen onder Hod. Voorbeelden zijn de magische kunsten, literatuur, wetenschap en commercie. Elke keer we iets bestuderen, of als we Sterzoeker lezen, of als we nadenken tappen we als het ware uit de bron van Hod. In Hod zijn de ideale omstandigheden om de benodigde technieken aan te leren, die ons verder kunnen brengen op het pad van onze ontwikkeling.

In Hod is zowel het ontstaan als de vervolmaking van het intellect te vinden. In de stroom van boven naar beneden op de levensboom is dit de plek op de levensboom die voor het eerst met het verstand begrepen kan worden (hoger op de levensboom is dat niet meer mogelijk zonder ook emotie of zelfs krachten die intellect en emotie overstijgen toe te passen). Vanuit Hod "redeneert" de kracht zich neerwaarts naar de aarde/Malkuth toe. Eenmaal daar aangekomen is het intellect vertroebeld door alle andere elementen die het op de reis neerwaarts is tegengekomen.

Als we van de wateren van het leven willen leren, is Hod de plaats waar op de veerboot kunnen stappen. Vanaf de volledige materialisatie in Malkuth keert het intellect terug naar haar plek van oorsprong, om daar de eerder ervaren helderheid van denken terug te vinden. Eenmaal weer in Hod aangekomen wordt die helderheid hervonden, die inmiddels verrijkt is met intellectuele helderheid door de reis heen en terug via Yesod en Malkuth verworven is. We zijn door alle gebeurtenissen tot een groter weten gekomen.

In Hod vinden we de juiste beelden en manieren van communicatie om contact te krijgen met het hogere zelf. Deze zal ons met heldere woorden en herkenbare symbolen verder op weg helpen bij het beklimmen van de levensboom. Het zijn de hulpvaardige krachten we je op dit punt van de reis niet ziet, maar we weten wel dat ze er zijn. Ieder mens kent het ondefinieerbare gevoel van de wens tot zelfverwerkelijking.

Hod vinden we linksonder aan de pilaar van gestrengheid en daarmee is Hod op gedachten-niveau de volledige materialisering van het ontastbare Binah, die we linksboven op de levensboom vinden. Waar Binah de donkere oerzee is waarin al het leven zich ontwikkelt voordat het geboren wordt in de materie, daar is Hod een helder water waarin al het leven duidelijk waarneembaar is voor het geestesoog. Hod is de zuivere geest, die alles rationeel en objectief ziet zoals het is.

Beide genoemde sferen zijn er een van beperking. Binah is de beperking van de moederschoot, die veilig, vertrouwd en veilig voelt. Een zogenaamde onbeperkte beperking, omdat de groei van het kind op geen enkele manier geremd wordt, terwijl er wel degelijk sprake is van een grens. Die bestaat echter alleen maar om het wezen zo vrij mogelijk de vorm te laten krijgen die het nodig heeft.

In Hod daarentegen is de grens getrokken om het intellect te beveiligen. Hoewel er een ultieme vrijheid heerst voor de ratio, zijn er duidelijke grenzen gesteld voor zaken die niet aan de ratio voldoen. Een onbeperkte helderheid die een pure volgende stap verzekert is het gevolg.

De tarot zelf wordt aan Hod toegeschreven. Dat komt omdat Hod de ultieme plek is voor boodschappers van God om zich te tonen. Zij spreken in heldere taal die de reiziger verder helpt op het pad. Datzelfde geldt voor de tarot, die richt zich in heldere symbolen tot het intellect. Mercurius/Hermes is de boodschapper van God. Evenals de naamgever van dit spel: Thoth. Het is ook daarom dat de planeet Mercurius toegewezen is aan Hod. Mercurius hoort ook bij het pad van De Magier dat tussen Kether en Binah loopt. De woorden van De Magier die mysterieus en onbegrijpelijk zijn voor de leek, zijn hier vereenvoudigd zonder dat de kracht van de woorden verloren is gegaan.

Namen en Godsnamen worden duidelijk in Hod, maar de kracht van Netzach is noodzakelijk om de namen op de juiste manier uit te spreken en aan te roepen. Dat is ook de reden waarom rituelen regelmatig nauwelijks tot geen effect hebben: als de synthese tussen ratio en emotie niet gemaakt wordt zal het resultaat van een ritueel achterblijven bij de verwachtingen. Een ritueel moet stap voor stap foutloos uitgevoerd worden, maar daarnaast niet de emotie verliezen om de boodschap over te kunnen brengen. Een zanger die zijn tekst goed zingt, maar niet de indruk geeft te weten of te voelen waarover hij zingt zal nooit zoveel indruk maken op de luisteraar als een zanger die en een goede stem heeft en de emotie van het nummer weet over te brengen.

Mercurius is behalve een symbool van communicatie ook een symbool van verraderlijkheid. Juist in het intellectuele Hod is het zo verraderlijk omdat je denkt te kunnen beredeneren wat 'waar' is. . Het is ook de sfeer van Mercurius waar verbanden worden gelegd en oplossingen bedacht. De computer is een echte Hod-uitvinding. Sterzoeker heeft al uitgevonden hoe makkelijk dat is bij het berekenen van horoscopen, overigens ook een Hod activiteit.

Magiërs, talenknobbels, handelaren en reizigers horen bij Hod. Onze huidige Westerse samenleving staat, met zijn vaak meedogenloze vrije markteconomie, computergestuurde processen, flitskapitaal en dolgedraaide commercie onder invloed van een verlaagd Mercurius-aspect. In Hod vinden we de rationele geest die organiseert en categoriseert.

Een hebzuchtige magiër, die alleen nog maar bezig is met klantenwerving is met het tellen van geld, en vandaar uit leuke blog-advertentie stukjes schrijft, om leden te werven voor de magische orde, is dus verstrikt geraakt in Hod.

In zijn verhoogde betekenis valt Hod samen met Hermes Mercurius, de boodschapper der goden, daarom houdt Sterzoeker het zuiver bij de GLORIE van het schrijven.

1 opmerking:

  1. Hoe krijg je mensen die gevangen zijn in Hod hier weer uit? heeft dit dan met de eed die gezworen is te maken, dat ze niet los kunnen komen van de orde, of valt dit onder de sfeer van Hod. Valt de praktijk van hersenspoelen, wat door sekstes wordt gebruikt hier ook onder?

    BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails