woensdag 12 oktober 2011

Googelen op "Opleiding Magie" & "Omnicum"

Sterzoeker was aan het googlen op "Opleiding Magie" en bleef hangen op de website van Omnicum. Hier vonden we een cursus met de prachtige titel "Werken in de Magische Wereld". Op zich is deze cursus helemaal niet zo bijzonder, en eigenlijk niet de moeite waard om over te schrijven waard. De cursus heeft ook niet zoveel van doen, met wat wij onder magie verstaan. Het betreft hier, op het eerste oog, de zoveelste new age cursus, waar heel veel geld voor wordt gevraagd. Maar al googelende kwam Sterzoeker op heel andere zaken uit, die deze onschuldig ogende cursus pagina van Omnicum mogelijk in een heel ander daglicht stellen. We schreven het al eerder: Wat u ziet is niet altijd wat u krijgt.

Dat ook deze new age cursus veel te duur is, moge duidelijk zijn. In dit geval betaalt u bij Omnicum € 300,--, voor 3 Cursusdagen: van 11.00 tot 16.00 uur. De gehele curus bestaat uit 6 verschillende delen. Wilt u deze cursus compleet maken, dan kost u dat dus 1800 euro.

Sterzoeker wilde eigenlijk deze pagina al weer wegklikken, maar nieuwsgierig als we zijn, wilden we nog wel even weten wie er achter deze cursus zit. Dus klikten we op "Wie zijn wij?" Als iemand zulke dure cursussen aanbied, dan verwacht je op zijn minst dat je gewaar wordt van wie je les krijgt, en wil je weten waar je centjes naar toe gaan. We verwachten een foto te zien van de docent.

Een foto wordt op deze pagina niet getoont, wel een lap tekst, met uitleg over het feit dat: "...Omnicum een organisatie is, een bedrijf en een uitgeverij. De organisatie van Omnicum organiseert de healingen en manifestaties..."

Op deze pagina wil Omnicum ons blijkbaar iets duidelijk maken, waar we nog geen weet van hebben. Deze tekst handelt klaarblijkelijk over feiten waar Omnicum op aan is gesproken, want we lezen: "...U ziet, Omnicum Touch is een gerenommeerd bedrijf dat zakelijk bezig is, om het spirituele kenbaar te maken aan hen die ervan willen horen..."

Ook lezen we: "..Om de boeken te verkopen heb je een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig en om over je inkomsten belasting te betalen heb je een belastingnummer nodig. We zijn dus een gewoon normaal bedrijf, anders kun je geen boeken verkopen of cursussengeven. Het is belangrijk ook inkomsten te genereren om de boeken uit te kunnen geven, want, zoals met alles, de kosten gaan voor de baten uit..."

Sterzoeker is niet de enige, die de hoge kosten voor de cursusen bezwaarlijk vindt. Het pleidooi van Omnicum lijkt dit te willen vergoedelijken, door ons ongevraagd uitleg te geven, over waar de binnengekomen centjes naar toe gaan. Hier ruikt Sterzoeker onraad en komt onze speurzin spontaan naar boven. Normaal gesproken hadden we deze pagina allang weggeklikt, maar nu willen we meer weten.

We lezen verder, dat Maria Vogelaar, de oprichtster is van het bedrijf Omnicum Touch, wat inmiddels een Vennootschap is. Ze runt dit bedrijf met haar dochter. Vogelaar laat ons nogmaals weten waar de centjes naar toe gaan: "...We zijn dus een gewoon normaal bedrijf, anders kun je geen boeken verkopen of cursussengeven. Het is belangrijk ook inkomsten te genereren om de boeken uit te kunnen geven, want, zoals met alles, de kosten gaan voor de baten uit..."

Ze zet haar pleidooi nog even kracht bij door te stellen dat inkomsten ergens vandaan moeten komen: "...Voor sommige mensen zal het een vreemde combinatie zijn dat het spirituele verkocht wordt. Maar het is in de huidige tijd normaal, want ergens moeten er inkomsten vandaan komen om de boeken uit te geven. Nog steeds komt er geen geld uit de hemel vallen en ook bij winkels kun je niet met energie betalen. Wij zijn gewoon een nuchtere organisatie, net zoals boekhandels dat bijvoorbeeld zijn, daar betalen de mensen ook voor de aankoop van een Bijbel. Het is een normaal gegeven,.."

Dit soort van betoogjes en pleidooien komt Sterzoeker niet geheel onbekend voor. Een soortgelijk pleidooi konden we ook al lezen op de webpagina van "The temple of Starlight" van Ina Custers van Bergen. Hier ook vinden we het verhaal dat de hoge les gelden op gaan o.a. aan; papier, lesmateriaal, ICT middelen en benzine.

Omdat Sterzoeker weet, dat als iemand een dergelijk pleidooi voert, er meer aan de hand moet zijn, zoeken we verder. Een dergelijke betoog komt namelijk meestal niet zomaar uit de lucht vallen. De cursus leidster van Omnicum, moet net Ina Custers- van Bregen, onder vuur gelegen hebben, anders had ze een dergelijk pleidooi immers niet op haar webpagina geplaatst.

Sterzoeker googled verder, deze keer op: "Maria Vogelaar"+Omnicum. Eerst maar op afbeeldingen. We zien een hoop plaatje, maar geen enkele afbeelding van Maria Volgelaar, dat vinden wij vreemd, want van de meeste mensen, die cursussen geven, is wel het een en ander te vinden, onder de noemer van PR-activiteiten. Niets van Vogelaar dus.

We vinden wel een groot aantal artikelen, die allemaal handelen over Omnicum,waarin de hoofdvraag lijkt te luiden "Is Omnicum een sekte is of een groep lichtwerkers?".
Sterzoeker kan eerlijk gezegd, op deze vraag, geen helder antwoord geven. De webpagina van Omnicum oogt namelijk geheel onschuldig. Niets duidt op het feit dat we hier met een sekte van doen hebben. Wij geloven dingen meestal pas als we ze zelf hebben gezien. Vanuit Omnicum zelf is niet veel meer te vinden, dan de informatie op de eigen webpagina. Deze informatie en het cursusaanbod wijkt niet af ten opzichte van andere new age pagina's. We kunnen de vraag ook verdraaien en derhalve stellen: "Is iedere actief werkende en wervende new age groep wellicht een sekte?"

Omnicum heeft een website "constante", waar de boeken die door Maria vogelaar zijn geschreven aan man worden gebracht. Via Whois komen we er achter dat deze webpagina inderdaad van Volgelaar is. Deze website geeft een aardige opsomming van de megalomane gedachtestroom van Maria Vogelaar.

We volgen voor het vervolg van de blog de nieuwsgaring, die we konden vinden van anderen, over Omnicum. We zetten deze voor u op een rijtje. Wellicht dat we aan de hand daarvan, aan het eind van deze blog, enige conclusie kunnen trekken en antwoord kunnen geven op de vraag: "Is Omnicum een sekte?"

Er is in 2007 heel veel te doen geweest over Omnicum en de groep van Maria Volgelaar heeft zelfs de landelijk pers en televisie gehaald. Verschillende landelijke kranten hebben over Omnicum geschreven zie: ED/Helmondstad Nova en Omroep Brabant hebben ruime aandacht bestaat aan Omnicum. Ook verschillende forums werd er druk over Omnicum geschreven en gespeculeerd. Zie: waotips. Op het infoFranrijk forum wordt ook over Omnicim geschreven. Op het forum bokt vinden wij een verslag van het meisje die door toedoen van Omincum haar paard moest afstaan.


Er is een uitzending geweest van Editie.nl over Omnicum. Op internet zijn en aantal filmpjes over Omnicum te vinden o.a deze op Vimeo. Hierin komen uitgebreid de beelden uit de nova- uitzending aan bod. Wij raden u aan om dit filmje te bekijken. De verhalen van de ex-leden, van Omnicum, zijn zeer indringend en laten zien wat voor tactieken er in deze groepering toegepast worden. Sterzoeker is een beetje in schok en vraagt zich af of mevrouw Maria Vogelaar vandaag de dag nog steeds op dezelfde wijze actief is. Na hectiek van 2007 lijkt alles rond stil gevallen te zijn.

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.

De compleet uitzending van Nova is op de archiefpagina van Nova te vinden. De pagina van nova laat ons weten: "...In 2012 zal de wereld vergaan, maar wie bij Omnicum zit en het kwaad dagelijks van zich af schudt en in een Lichtgebied van Omnicum verkeert, zal overleven.
Na Lou de Palingboer, Jomanda en het Efraïm-Genootschap is er nu Omnicum. Geleid door een vrouw die zich de reïncarnatie noemt van Maria Magdalena. En ze heeft tientallen volgelingen. Mensen die erin zaten, willen anderen nu voor Omnicum waarschuwen..."

Interessant te vermelden is dat er en vanuit Omnicium na aanleiding van de NOVA uitzending een klacht is ingediend tegen de VARA. De klacht van Omnicum luide: dat enkele bezoekers van de bijeenkomst van Omnicum, op zeer hinderlijke wijze gefilmd werden. De klacht van vogelaar is echter door de Raad van Journalistiek ongegrond bevonden. Zie de pagina van de RVDJ

Zo kunnen we op Paranormaal blog lezen dat: "...Omnicum, is een groep lichtwerkers die moeite heeft met het jaar 2012 en die volledig bestaat uit Nederlanders die zich terug hebben getrokken in Frankrijk. Binnenkomen betekend het geld afgeven aan oprichtster Maria die zichzelf ziet als de reincarnatie van Maria Magdalena..."

In veel van deze berichten lezen we(ED: "...Vogelaar predikt "het licht" en noemt zichzelf de reïncarnatie van Maria Magdalena. Tijdens de eerste lessen leren cursisten hoe ze zichzelf moeten ontdoen van negatieve energie door zich te "schonen". Daarvoor gebruiken ze bollen die door Maria Vogelaar energetisch zouden zijn geladen. De hele buitenwereld geldt als onrein en steeds opnieuw moeten de volgelingen van Vogelaar zich schonen: als ze terugkomen van de supermarkt, maar ook als ze hebben gecomputerd of getelefoneerd. Zelfs de kraan moet regelmatig worden ’geschoond’ omdat het kwaad ook via de waterleiding in huis kan komen.
Vele volgelingen vinden dat op den duur zo vervelend en tijdrovend dat ze zich afsluiten voor de buitenwereld. Uiteindelijk kiezen ze voor een verhuizing naar Frankrijk, naar ‘het lichtgebied’ zoals Vogelaar haar bezittingen daar noemt. Daar zou alles rein zijn.
Vooraf moeten de cursisten afscheid nemen van hun "onreine" familie met wie ze vervolgens geen contact meer mogen onderhouden..."

De vermelding, in deze krant, van het gebruik van (kristallen)bollen, is een zeer opmerkelijk en interessant gegeven.


Gelijksoortige kristallen bollen zien wij recent ook in gebruik bij Niburu. Zie ook de video over de Astrum Stargate van Niburu. Heeft Sterzoeker hier iets te pakken wat nadere onderzoek vergt? Wij vragen ons dus af; zijn er connecties tussen deze twee groepen?

We vangen een glimp op, van de bollen van Omnicum, in een video-filmpje van editie.nl. Om 3.33 komen de bollen in deze video in beeld.

Hierboven, een afbeelding met de bollen, uit de video, die elders op deze pagina in zijn geheel te bekijken is.

Tot zo ver, over wat Sterzoeker, op het internet, gevonden heeft met betrekking tot Omnicum. We kunnen hieruit concluderen, dat op de wijze waarop Omnicum, van Maria Vogelaar, rond 2007 opereerde, dat deze groep geplaatst kan worden in de categorie: "omstreden religieuze beweging".

We weten echter niet of Maria Vogelaar op dit moment nog op gelijke wijze actief is, of dat zij haar leven heeft gebeterd. Het is dus mogelijk dat we hier boven een stukje sekte-geschiedenis hebben behandelt. Nogmaals Sterzoeker wil benadrukken, dat Maria Vogelaar haar huidige webpagina geheel onschuldig oogt, maar dat hoeft niets te zeggen. Dit kan ook een mooie verzade zijn, naar de hel die "omnicum: heet.

Feit dat we van Omnicum's, eigen geschiedenis, een beeld hebben gekregen dat de groepsleiding zich omringd heeft met ultraloyale, volledig geïndoctrineerde volgelingen. Deze club heeft derhalve middels pers, tv, internet zo langzamerhand het imago van een geheimzinnige, sektarische beweging gekregen, waarbij geen enkele tegenspraak geduld wordt.

De ondergedoken (er is niet persoonlijk over Maria Vogelaar op internet te vinden), leider moet (indertijd) de potentiële slachtoffers hebben binnengehaald door bewust te letten op uiterlijke aanwijzingen van kwetsbaarheid van personen. Lichamelijke zwakten en geestelijke onzekerheden, vormen een gemakkelijke prooi voor diegene die daar bewust op uit is.

Macht willen zij uitoefenen op hun slachtoffers, waarbij vaak handelingen gebeuren om hen te vernederen en aan zich te onderwerpen. Het is jammer dat de Nederlandse wet het tot op dit ogenblik nog onmogelijk maakt om dergelijke "kerkgenootschappen" te verbieden. De vraag is echter of deze positie nog houdbaar is, nu we toch aardig wat ervaringen hebben opgedaan over sekten, of eufemistisch: "religieuze bewegingen"? Als een sekte een zeer vergaande controle heeft over het dagelijks leven van de volgelingen, is er wel degelijk sprake van een probleem.

Een degelijk feitelijk onderzoek zou dan in werking kunnen worden gesteld om een afweging te maken voor een nadere aanpassing van wetgeving. Van een mentale manipulatie is sprake als iemand onder herhaalde, zware druk anders gaat oordelen "waardoor deze zichzelf in zijn daden of zijn afzien van handelen ernstige schade toebrengt". Dit soort gedrag is wel degelijk vastgesteld door betrokkenen. Door de voortdurende psychische dwang die in de groep wordt uitgeoefend.

Familieleden hebben ervaren dat er wel degelijk schade wordt aangericht en dat het ultieme doel is om afvalligen echt kapot te maken. Of die mensen aanvankelijk vrijwillig voor die sekte hebben gekozen, doet er niet toe. Afwijkende meningen worden in sessies met dwang, sociale groepsdruk, indoctrinatie, intimidatie en straffen bestreden. Duidelijk wordt ingeprent dat er een kwade buitenwereld is ( men moet zich hiet van "opschonen" door kristallen bollen en oefeningen) en dat de sekte de locatie is waar alles klopt. Alles, ook hier, draait in eerste instantie om een goeroe, die gebruik maakt van wat bizarre ideeën groepsgesprekken , waarbij .....misbruik, vooral ook door de goeroe, vrijwel als regel gelden.

Het zou Sterzoeker ook niets verbazen dat binnen een dergelijke gemeenschap, de wil van de groepsleider wet is en dat zelfs de kinderen hier wel eens in het nadeel zouden kunnen zijn. Kortom het wordt wel eens tijd dat er een meldpunt komt, waar gedupeerden/slachtoffers van een sekte zich kunnen melden!

Dit zou zeker geen overbodige luxe zijn, temeer omdat de zaken die naar buiten komen of gekomen zijn nog maar het topje van de ijsberg zijn. Angst is zo dominant aanwezig bij de slachtoffers dat er nauwelijks aangifte gedaan wordt. Wij hebben wel allerlei meldpunten zoals daar zijn: discriminatie, huiselijk geweld etc., maar deze over de sekten ontbreekt nog en daar moet een lans voor gebroken worden!! Daarbij dienen we rekening te houden met het feit dat sekten tegenwoordig anders te werk gaan dan in jaren zeventig. daardoor is sektevorming niet altijd meteen herkenbaar.

Soms zit sekte-gedrag verpakt in een mooie stichting, die onschuldige new age cursussen geeft, waar bijvoorbeeld wordt verkondigt dat er geheimhoudingsplicht is, of waar verkondigt wordt dat hetgeen je geleerd hebt, dat je dat niet met buitenstaanders. Soms dien je daar een eed over te legen. Iets waar je nooit bij stil zou staan, dat je dit zou moeten doen, toen je een aanvang nam met de opleiding in magie. De geheimhoudingsplicht en het afleggen van een eed, dat klinkt als je in zo'n groep zit wellicht heel onschuldig en als lid wil je je conformeren aan de groep dus doe je op het oog vrijwillig hier aan mee.

Deze onschuldige regels en afspraken kunnen echter uitmonden tot een complexer geheel aan regels en voordat je het weet zit je dus wel degelijk in een moderne new age sekte, in plaats van in die opleiding over magie, die je vrijblijvend dacht te kunnen volgen. Sterzoeker kan dan ook niet genoeg benadrukken om altijd alert te blijven en geen dingen te doen die je tegenstaan of af afspraken af te leggen waardoor je dingen voor anderen verborgen dient te houden.

Tot slot zouden we van de lezers van Sterzoeker gaarne vernemen of zij ervaring hebben met Omnicum. We hopen dat er lezers zijn die weten, of deze groep heden ten dage, noch op gelijke wijze actief is als dat zij was in 1007.

Sterzoeker leest graag u mening of ervaring. U kunt ons bereiken middels de mail: info.sterzoeker@gmail.com ,of via het commentaar-veld onderaan deze blog.

10 opmerkingen:

 1. ik mis in dit rijtje nog iets. Ook op het reiki lotusforum is een aantal jaren geleden deze naam gevallen en ook van een jonge helmonder met vreemde ideeen die daarmee te maken had. Ik weet niet of dit nog bewaard is, dit forum houdt nogal eens grote schoonmaak.
  enkele jaren geleden vonden hun bijeenkomsten in nederland vooral in de peelregio plaats. Ook kon ze je toen tegenkomen op de huishoudbeurs, of de libelle/margrietbeurs (!), tenminste volgens een van de overzichten die een collega me onder mijn neus duwde. Toen ik vroeg of ze daar dan zoiets gezien heeft (mijn collega heeft interesse voor paranormale zaken, maar moet niets van sektes hebben) zei ze nee, maar er was wel ergens een grote lege plaats op de plek waar ze volgens die plattegrond zouden moeten staan. Ook de donkere spellonken van de kerstmarkt in de fuwelengrot te Valkenburg zijn niet onbekend. ook daar stonden ze enkele jaren geleden toen ik deze bezocht.

  Ik lees dat ze nu vooral in frankrijk actief zijn. Daar zullen ze het niet makkelijk hebben want de franse overheid heeft het niet zo op sektes en de franse bevolking ook niet. Ze zullen dus beslist tegenwerking krijgen.

  groetjes De Baadster

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Maria vogelaar die naam komt mij erg bekend voor,mijn vader is bijna in deze sekte gestapt,hij was totaal gehersenspoeld en had het over negatieve energieen die hij maar moest kwijt raken, en meer van die onzin. Maria vogelaar heeft een centrum in het zuiden van Nederland en in Frankrijk in Auverne, het leven daar is gebasseerd op de theorieen van al gore, volgens hem zou Nederland onderwater lopen. Maria vogelaar heeft een gesloten groep waar ze achteraf in de heuvels woont.

  Een gevaarlijke sekte groep, die je de geld uit de zakken klopt. Ik vind het heel goed dat sterzoeker dit aan de kaak stelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik verbaasd te vernemen dat dergelijke groepen als Omnicum vrij hun gang kunnen gaan en dat hier geen enkele beperkingen over zijn gemaakt, behalve dan de publicaties in de media, die er mogelijk voor gezorgd hebben dat werkwijze van Omnicum, onder het grote publiek bekend is geworden en dat daardoor mensen niet meer naar deze groep gaan.

  Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is iedereen de NOVA uitzending al weer vergeten. Onderwijl heeft Maria Vogelaar dus gewoon veder kunnen gaan met bovengenoemde wandaden, dit gezien haar wervende PR activiteiten op haar webpagina's.

  Ik zou net als Sterzoeker wel eens willen weten hoeveel leden deze groep telt en hoe actief deze groep momenteel is. Wellicht zijn er lezer die dit weten?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. maria vogelaar en consorten heeft pech. in december 2012 blijft alleen de berg van god, de bucharach gespaard. zie talloze berichten hierover in de pers. Ligt ook in Frankrijk, maar een aantal honderden km zuidelijker, tegen de pyreneeen aan. De ufo's komen de uitverkorenen daar oppikken.
  lezen ze daar geen nederlandse of franse kranten?

  zo niet, schijnen er nu al feestjes te worden georganiseerd de day after....

  groetjes De Baadster

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wij zijn ook bij de groep aangesloten geweest. Zodra Vogelaar merkt dat je haar doorziet ben je een gevallen engel [slaaf] die nooit tot God mag bidden en altijd moet werken voor haar, op die manier kom je in aanmerking om in een volgend leven wél weer tot God mag bidden.
  Zw zitten in Frankrijk even voorbij Argentat, ik weet de weg, en zijn bijna onvindbaar. Ze ronselen via advertentie's en de site goedgelovige mensen. Ze hebben lak aan de Fransen want die zijn dom. Ze snaait de gehele dag drop en haar dochter doet niks alleen internetten. De gevallen engelen werken en verzorgen die dikke trollen.
  De angst wordt er elke dag via de zgn channelingen ingejast.
  Die lui zijn super-gevaarlijk. Ik kan nog veel meer vertellen...

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Heb er ook bijgezeten,en kan het bovenstaande bevestigen! Ik plaats dit anoniem omdat ze niets anders doen dan rondstruinen op het net.ik wil niet dat ze mijn naam zien....het is oppassen met zulke lui! Toen ik eruit stapte zeiden zij dat ik het kwaad zelf was.......een ding weet ik heel zeker,ze zijn zelf niet uit het licht! waar vandaan dan wel? geen idee...maar dat boeit me ook helemaal niet meer. Bezint eer ge hieraan begint!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Er is sinds kort een officieel Meldpunt voor slachtoffers van sekten. Zie ook www.sektesignaal.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Goed dat er nu een meldpunt is, daar zou ik wat aan gehad kunnen hebben toen ik in aanraking kwam met deze vrouw en haar groep, zo'n 4 jaar geleden. Het probleem is dat zij vanuit Frankrijk opereert en alleen naar Nederland komt voor beurzen en bijeenkomsten. Er is dus weinig aan aan te doen en zij en haar groep kunnen dus gewoon doorgaan. Er zijn geen recente berichten, dus ik weet niet of het nog steeds zo is.

  Hun verhaal klinkt aannemelijk, de website ziet er mooi uit net als de tijdschriften, maar voor mij was het geen zuivere koffie. Ze ronselen inderdaad mensen en ik herinner met veel verbale agressiviteit, fanatisme en paranoia onder de mensen. Het was niet mooi wat zich daar afspeelde, als je weggaat daar dan klopt je niet, maar het lag zoals gezegd nooit aan hun.

  Ik zou zeer zeker oppassen met deze groep......
  BeantwoordenVerwijderen
 9. Ik heb zelf bij haar ingewoond en weet alles van maria en de mensen die daar leven.
  Voor mij was het een ervaring die mij weer dichter bij mezelf heeft gebracht, zij waren een spiegel voor mij en achteraf ben ik daar dankbaar voor, niet toen ik deel uitmaakte van hen.
  Maar het is geen sekte, je gaat er vrijwillig heen en je kan er ook zo weer weg.
  Alleen ben jij makkelijk te beïnvloeden en ben je ver van jezelf vandaan dan ben je makkelijk te manipuleren en dat laat je zelf natuurlijk ook toe.
  Ik kan alleen maar zeggen dat door die ervaring ik nu ben wie ik ben en daar ben ik nog het meest trots op.
  En wat ook niet belangrijk is doordat ik in Frankrijk terecht kwam ik mijn huidige vrouw leerde kennen waarmee ik inmiddels twee kinderen heb en weer in Nederland wonen sinds 2007!
  Dus voor mij was het een reis die zo moest zijn.
  Ik wil daarbij iedereen bedanken die voor mij een spiegel wilden zijn zodat ik mij weer ging herinneren wie ik ten diepste ben .
  Dus ik zou nooit tegen mensen zeggen ga er niet heen maar volg gewoon je hart dan kom je daar waar je wezen moet.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails