woensdag 3 november 2010

Stichting PFI – een Rare Zaak


Lunteren is zaterdag 6 november de plaats waar de "Pagan Federation International Afdeling Nederland" een bijeenkomst zal houden. Zo is Lunteren niet alleen het middelpunt van Nederland, maar twee keer per ook "the place to be" voor de serieuze wicca's en paganisten onder ons.

Niemand hoeft echter hoge verwachtingen te hebben van de z.g. discussiemiddag die de stichting PFI a.s. zaterdag 6 november 2010 in Lunteren zal houden.
Wie aan die middag wil deelnemen zal zich braaf moeten aanmelden bij Lady Bara/Hedy N., zo laat de aankondiging ineens zien, terwijl in de eerste aankondiging nog stond dat de toegang vrij was. Een veeg teken. Mevrouw Bara wil namelijk weten hoeveel stoelen er bijgeschoven moeten worden. Die toevoeging moet waarschijnlijk gezien worden als een vorm van humor.


Middelpunt van Nederland op de Lindeboomsberg bij Lunteren; 52° 06.057' N - 5° 38.773' E

De statuten van de stichting PFI zijn op een kleinigheid na in feite normale standaard statuten.
Wel kunnen we in deze statuten zien wie het derde bestuurslid is nl. ene Sally V. F. uit Londen, zelf een paganiste zoals we op het internet kunnen vinden.

Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel is de Stichting Pagan Federation International gevestigd in Den Haag (inschrijving nr. 27282660).
Nader onderzoek leert echter dat op dit adres, naast de PFI, ook de firma Profibel en de Welsh Corckyclub gevestigd zijn.

Is dit nou interessant? Nee, niet echt. Tenzij men jarenlang de “contributie" aan de Corckyclub heeft overgemaakt natuurlijk.
Wel interessant is dat de Stichting PFI onder religieuze genootschappen te vinden is op een verzamelsite van Haagse instellingen. Dit is op z’n minst opmerkelijk omdat wel vaker de suggestie is opgeworpen dat de PFI een religieus genootschap zou zijn. Hier liggen immers belastingvoordelen te halen.

De PFI is op z’n minst een rare zaak, vragen daarover zijn zeker wel terecht en Lady Bara kan vast wel wat opheldering hieromtrent verschaffen. Maar is dit nou waar het om gaat? Nee.
De hele trammelant op diverse fora begon met gedoe over de vraag of de PFI nou een vereniging was of een stichting. Dit in verband met de contributies die geheven werden, tenminste die suggestie werd gewekt. Toen bleek de PFI toch een gewone stichting te zijn, dus het was geen contributie maar een donatie. Lid kan ook niemand zijn, donateur wel. Gaat het hier dan om? Nee, ook niet. Het forumgeschrijf is inmiddels verzand en niemand besteedt er nog aandacht aan.

Waar gaat het dan wel om? Het gaat om openheid, dat is alles. Dit stichtingsbestuur had gewoon de vragen kunnen beantwoorden en niemand had van de antwoorden wakker gelegen. Antwoorden bleven echter achterwege.
Dit stichtingsbestuur had al tijden geleden gewoon z’n aanhang kunnen vragen om een mening over de koers van de PFI, die check bleef achterwege.
Dit en meer is een goede reden om naar Lunteren te gaan. Want wat wil men van de PFI? Ten eerste het gevoel hebben (of houden) dat men met betrouwbare mensen te doen heeft en ten tweede meer binding door een actieve wisselwerking, zoals tijdige informatie over alles wat het paganisme in Nederland te bieden heeft.

Dit bestuur is al jaren gewend om op eigen houtje te opereren alsof de PFI hun persoonlijke eigendom is. Elke kritiek wordt daarom ook uitgelegd als kritiek op hun persoon.

Wat de aanhang van de PFI echter interesseert is wat er in de PFI gaande is en niet alleen internationaal, maar vooral landelijk. Is dat nou zo moeilijk? Kennelijk wel.
En daarom is het toch belangrijk om naar Lunteren te komen. Niet voor ruzie, maar voor overleg. Laat Lady Bara dus even weten dat je komt zodat ze een stoeltje kan laten bijschuiven. Dit kan een prettige bijeenkomst worden, misschien wel een nieuwe impuls voor de PFI . Tot in Lunteren!

43 opmerkingen:

 1. Omdat sterzoeker graag iedereen ter wille is, is op verzoek deze blog aangepast. Helaas zijn door deze wijzigingen de reacties, door een druk op een verkeerde knop ook spontaan verdwenen. Daarvoor onze excuses aan de schrijvers, dit was namelijk niet onze bedoeling.

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het gaat om democratie, een woord dat dit bestuur en hun fans niet eens kunnen spellen. Nu worden er ook weer allerlei vriendjes gemobiliseerd die dit bestuur in het zadel moeten houden. Hou dan je breikrans of je hondenclub maar. Maar beweer nooit meer dat je de paganisten vertegenwoordigt. De hele doelstelling van deze PFI is een grote leugen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. <<<>

  Dit is een leugen- dit gebeurd niet zomaar. Hoezo open en eerlijk?
  En als we het hebben over "open een eerlijk" wie is dan Sterzoeker?? Dat wil ik weten.

  Ik ben benieuwd hoelang dit berichtje dan blijft.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Klaarblijkelijk is "pagan" een specialist op het gebied van besturen, democratie en breikransjes. Het is helaas erg eenvoudig om iets als een leugen te bestempelen en het niet te onderbouwen met een handvol bewijzen die stand houden.

  Iedereen mag vanalles beweren, we leven dacht ik nog steeds in een Nederland met vrije menings-uiting. Als 'pagan' het daarmee eens is tenminste. Ik vertegenwoordig pagans. Ik vertegenwoordig ook idioten. En nee, dat zijn niet dezelfde, om maar even een open deur voor te zijn.

  Om sterzoeker even wakker te schudden: mijn "vertegenwoordigingen" zijn ook op hetzelfde adres. Sommige mensen hebben nou eenmaal meer interesses dan één. Als je belangenverstrengeling impliceert, dat is zo makkelijk. Als je maar net open genoeg bent en niet over alle informatie beschikt (c.q. niet alles openbaar maakt).

  Weet je wat? Kom zaterdag en uit al je grieven. Er is heus plek voor een extra stoel.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het "PFI lid" (grappig voor een stichting die geen leden heeft) moet vooral de blogs "PFI op de Schopstoel" en "De Noodzaak van Openheid" even lezen. Zo denk ik er nou precies over.

  De leugen zit in de doelstellingen. De PFI vertegenwoordigt SOMMIGE pagans, maar niet DE pagans. En dan dat gelieg over het lidmaatschap dat nooit heeft bestaan. Kom nou nog eens met die mooie 3 principes aan.

  1 adres of alomtegenwoordigheid, het maakt me niet uit. "(c.q. niet alles openbaar maakt)" ?
  Zo ziet manupulatie er dus bij daglicht uit.

  Lunteren is een stuk gezelliger als alleen je vriendjes komen. Ik heb jarenlang genoeg van de PFI gezien. Nee, juist NIET gezien. En ben er nou pas door Sterzoeker achter gekomen dat ik als "lid" bedrogen ben door een stichting.

  Succes dus met je vertegenwoordigingen en de vele interesses. Hou je stoel maar want het is verspilde tijd en moeite voor wat? Voor 3x niks!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Je kunt van Sterzoeker vinden wat je wilt maar er gebeurt tenminste wel wat. Zit ik even rustig de laatste blog te lezen, zie ik de reactie van "Pagan".

  Ik kan mij de verontwaardiging wel voorstellen. Het bestuur van de PFI heeft hun eigen club tekort gedaan door het voor te stellen of men een vereniging is. Met een vereniging kun je je sterker verbonden voelen dan met een stichting waar je alleen je geld mag neertellen en verder niks te zeggen hebt.

  Er is zelfs een tijd geweest dat iedereen die "lid" wilde worden van de PFI een verklaring moest onderteken waarin je accoord ging met die 3 principes. Of dat tegenwoordig nog gebruik is weet ik eigenlijk niet. Evengoed - alweer - een rare zaak, die verklaring. Men heeft geen formele binding of democratische rechten bij een stichting, men kan hoogstens sympathiseren. En betalen, maar dan ben je donateur zonder rechten. Ik heb nog nooit een stichting meegemaakt waar je eerst een accoordverklaring moest tekenen om te mogen betalen.

  Ik denk dat "Pagan" wel die handvol bewijzen geleverd heeft waar "PFI Lid" om vroeg. Standhouden doet het ook want dat er missers of leugens zijn is aantoonbaar. De blogs die "Pagan" aanhaalt spinnen dit nog wat verder uit.
  Daarom kan ik zeker wel met "Pagan" meevoelen.

  De eerste zin van "PFI Lid" is geen goeie zaak. Je zou je zomaar kunnen vergissen en inderdaad met een specialist te maken hebben. Je weet maar nooit.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Misschien moet Sterzoeker het goede voorbeeld geven waar het gaat om democratie en openheid, en zelf vertellen wie hij en/of zij is of zijn en wat hij en/of zij verder zoals doet of doen? Voor zover dat nog nodig is natuurlijk, pagan/magisch Nederland is tenslotte maar een kleine gemeenschap.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. <... en zelf vertellen wie hij en/of zij is ... >\
  Inderdaad, daar willen meerdere mensen weten denk ik.

  Of is hij/zij bang dat hij/zij betrapt zal worden van het verspreiden van leugens en half waarheden?
  Of hij/zij zelf iets ter verbergen heeft?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De Kritische Magier05 november, 2010 17:09

  Het is al tig keer op Sterzoeker geschreven: Sterzoeker is een groot collectief. Niets aan te doen wanneer dit antwoord de vragers niet bevalt.

  Het collectief is geen stichting of vereniging. Er zijn dus ook geen verplichtingen dienaangaande. Voor alle duidelijkheid: men kan geen lid worden van Sterzoeker, noch donateur.

  Het staat elke deelnemer van het collectief vrij om onder eigen naam te opereren of een pseudoniem te kiezen. Het collectief is echter van mening dat een gekozen onderwerp centraal staat, niet de auteur. Iedereen met schrijversambitie moet dus een andere mogelijkheid moeten zoeken om naam te maken. Sterzoeker is daarvoor niet de geschikte plek.

  De weerkerende vragen naar wie Sterzoeker nu is komen ongetwijfeld voort uit een zekere onvrede over het gebodene. Hoewel Sterzoeker van goede wil is, zullen er altijd voor- en tegenstanders van een bepaalde zienswijze zijn. De lezer van de blogs is dus aan de eigen fantasie overgeleverd als het om de auteur van een artikel gaat. Hoewel van verschillende hand hebben veel van de blogs gemeen dat er kritisch gekeken wordt naar alles wat er op spiritueel gebied gaande is.

  De behoudende lezer kan dit als een aanval ervaren, de kritische lezer kan dit weer anders opvatten. Het is altijd mogelijk dat de ene schrijfstijl meer aanspreekt dan de andere. Dit is menselijk.

  Reacties op blogs dienen binnen bepaalde grenzen te blijven. Zo niet dan wordt er gecorrigeerd, niet gecensureerd.

  Sterzoeker nodigt vaak uit om reacties te geven, hetzij onder een blog, hetzij per mail. Ieder kan van die mogelijkheden gebruik maken.

  Sterzoeker is niet ontvankelijk voor vage insinuaties. De lezer wordt uitgenodigd de aandacht op de blogs te richten en daarop eventueel te reageren. Zoals gezegd zijn de namen van de auteurs ondergeschikt aan een artikel.

  Sterzoeker voorziet in informatie, niet in persoonlijk geluk.
  Niettemin wenst het collectief van Sterzoeker u het beste toe bij monde van

  de Kritische Magier

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De Kritische Magier06 november, 2010 01:26

  Deze vragen blijven tot vermoeiens toe terugkomen terwijl het al een aantal keren op Sterzoeker is uitgelegd: Sterzoeker bestaat uit een groot collectief.

  Wie publiceert op Sterzoeker mag dat onder eigen naam doen of een pseudoniem gebruiken, naar keuze. Het Sterzoeker collectief is van mening dat de aandacht op het blogartikel gericht dient te zijn, niet op de auteur. De blogartikelen worden daarom onder vaak pseudoniem gepubliceerd of zonder vermelding van pseudoniem.

  Terzijde maar voor de volledigheid willen wij vermelden dat Sterzoeker geen vereniging of stichting is, dus ook geen verplichtingen in die zin heeft.

  De onderwerpen van de blogartikelen zijn van uiteenlopende aard, soms informatief en soms kritisch.
  Sterzoeker houdt een scherp oog op ontwikkelingen in het spirituele veld. Kritische artikelen kunnen als aanval of als bijval gezien worden, al naar de beoordeling van de lezer. Inhoud of stijl van de ene blog kan meer aanspreken dan de andere. Dit alles is menselijk.

  Sterzoeker nodigt regelmatig de lezers uit om te reageren. Dat kan onder een blogartikel of per e-mail. Hoewel de reacties voldoende ruimte krijgen dienen zij wel binnen bepaalde grenzen te blijven. Zo niet dan wordt er gecorrigeerd maar niet gecensureerd. Voor het overige gelden de bepalingen van de disclaimer (tekst rechts in de pagina).

  Het Sterzoeker collectief is niet ontvankelijk voor insinuaties. Reacties als hierboven zijn daar een voorbeeld van. De lezer is aan de eigen fantasie overgeleverd als het om namen van het collectief gaat. Dit punt is nu voldoende belicht.

  Sterzoeker verschaft informatie. Indien deze informatie niets toevoegt aan het persoonlijke levensgeluk van de lezer dan ligt dat niet binnen de verantwoordelijkheid van Sterzoeker.

  Niettemin is Sterzoeker welwillend en wenst u het beste bij monde van

  de Kritische Magier

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wat doet het er toe wie er achter Sterzoeker zitten? Er is geen enkele toegevoegde waarde om namen en gezichten bekend te maken. Er zijn zoveel mensen die bij deze weblog regelmatig gast bloggen die anoniem blijven of reacties achterlaten zonder dat het ooit bekend wordt om wie het precies ging?

  Seven Sisters

  Wie ben ik echt? Geen Sinterklaas, Niet de Kerstman en ook overduidelijk niet de Paashaas!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Het heeft inderdaad geen toegevoegde waarde om namen en gezichten bekend te maken. Doe dat dan ook niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Wat Anoniem eens goed in de oren moet knopen is dit. En wie de schoen past trekke die ook aan.

  Schuilnamen, pseudoniemen of nicknames gebruiken is een persoonlijke keuze. Wat hier elke keer weer gebeurt is dat de lui met schuilnamen bij anderen willen afdwingen HUN regels te volgen.
  Heb je'm?

  Als je naam in documenten voorkomt die openbaar toegankelijk zijn, dan is je naam ahw geout, om het eens in wiccatermen te zeggen. Heb je die ook?

  Combineer dan nu 1 + 2 en je ziet vanzelf en je ziet het verschil. Wat al publiek is, is dus publiek. Wat wicca's daarvan vinden kan ik me wel voorstellen, maar dat is nog lang geen algemene regel gelukkig.
  Is het nou een keer afgelopen met dat dwingerige dictatoriale gezwets over namen en outen en tutututwatergnoutoch. Welkom in 2010.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ richwin:

  da's onzin. het adres van lady bara (een pseudoniem!) kan je moeilijk openbare informatie noemen. om dat dan nog eens op een blog te gaan posten is volslagen zinloos, en getuigt enkel van slechte wil. ik stond eerst volledig achter deze blog, maar van dergelijke praktijken begin ik meer en meer een afkeer te krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Foutje, Anoniem. Het adres van Bara kan heel makkelijk openbaar genoemd worden. Als medeoprichster van de Stichting PFI staat ze in de akte, met naam, adres en de rest. Die akte is dan weer voor openbaar.
  En dan is er natuurlijk nog het internet. Moet je vooral op Facebook gaan staan zoals Bara.

  Moet wel moeilijk voor je zijn, lijkt me. Ik bedoel dat de gewone wereld zo, euhh, gewoon is.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Pff...

  Alle ophef en toestanden over het PFI, TOS en CS beginnen onderhand een gewoonte te worden op Sterzoeker.

  @Anoniem

  Dat namen niet bekend worden heeft niets te maken dat het met een slechte wil te maken van doen heeft of dat er daarom slechte intenties
  van kwade wil achter zitten?

  Als mensen anoniem willen blijven dan is dat ieders goed recht en eigen keuze en daar is dan alles mee gezegd en gedaan.

  Sinterklaas

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hmmm, wat een onzin, waarom zou je de wensen van die mensen respecteren? Respect hebben wij op Sterzoeker bepaald niet hoog in het vaandel staan hoor! Name and shame, daar gaat het om, vooral heel duidelijk maken welke ketels er heel erg zwart zijn, dat is belangrijk. En dat die mensen soms ook wel eens wat goeds doen of ergens belangeloos geld of tijd in steken interesseert toch geen mens?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Zeg Anoniem, als je nou eens net zulke hoge eisen stelde aan jezelf als aan de Sterzoekers dan zou het een stuk leuker worden.

  Als niet tegen kritiek kunt moet je van Sterzoeker wegblijven. Er zijn al veel te lang allerlei schadelijke praktijken bedekt onder de mantel van "geheimhouding". Uitstekend dat Sterzoeker daar eens hard een einde aan maakt.

  Er zijn in de wereld heel veel mensen die belangeloos tijd en geld in goeie dingen steken, daar heeft de PFI geen patent op.
  Hun belangeloosheid is papierdun, daar heb ik genoeg van gezien.
  De PFI is ooit fout begonnen en zo is het gebleven. Dat de uiterste houdbaarheidsdatum van de bestuursleden al jaren verstreken is dringt niet door.

  Blijf maar lekker in die lui "geloven", dat zien ze graag. Ga daar maar zulke hoge eisen stellen aan respect enzo. Lijkt me wel nodig als je je "leden" jarenlang bedriegt.

  Ik ben het trouwens met "Sinterklaas" eens.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Ik ben niet van plan om ooit nog kritiekloos ergens in te geloven. Dat deed ik tijdens mijn tijd bij de TOS wel, en daar bleek uiteindelijk dat de persoon waar ik zoveel in geloofde een leugenachtig en manipulatief iemand was. Daarom sta ik ook achter het aanklagen van wantoestanden. Ik vind het echter belangrijk dat er ook een minimum aan respect is, en dat begint er tegenwoordig meer en meer aan te ontbreken. Maar da's mijn persoonlijk mening, en als jullie daar niets mee kunnen is dat prima.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Minimum aan respect? Je weet het accent niet goed te leggen. Bedriegers verdienen geen respect. Dat heb je toch wel bij de TOS geleerd, nietwaar?

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ik probeer voor iedereen respect op te brengen. Met "oog om oog, tand om tand" kan ik persoonlijk weinig, ik vind het niet constructief. Ik snap ook niet waarom ik zonder meer mee zou moeten gaan in de PFI-bashing, aangezien ik met deze organisatie geen persoonlijke ervaring heb. Op basis van de informatie die hier tot nu toe gepost is zie ik geen enkele reden om te twijfelen aan hun integriteit. Iedereen die hier wel twijfels over heeft kon vandaag terecht op hun hiervoor georganiseerde bijeenkomst.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @ Anoniem 6 november 2010 - 17:16

  Oog om oog en tand om tand? Lulkoek! Anoniem doe iedereen een groot plezier en ga ergens a.u.b naar toe en laat deze discussie voor wat het is zodat daarmee ergernis en verdere verhitte reacties de sfeer verder wrijving veroorzaken.

  Laten we wel even normaal blijven doen, het is volstrekte onzinnigheid om met frustratie stennis te gaan lopen maken met een hoop kabaal waar weinig zinvols in deze oneindige discussie wordt toegevoegd.

  Voor de duidelijkheid, niet iedereen hoeft alles met elkaar eens te zijn of zich openlijk kenbaar te maken. Of je het nu wel of geen onzin vind zal niemand verder over wakker liggen zolang het geen persoonlijke oorlogvoering wordt wat hier en nu meteen ter plekke moet stoppen omdat het nergens meer over gaat.

  @ Sterzoeker het lijkt me van wijsheid getuigen om alle reacties helemaal te verwijderen en hiermee deze onzinnige discussie daarmee aan een einde te brengen omdat het nergens goed voor is.

  Seven Sisters

  BeantwoordenVerwijderen
 23. de Kritische Magier07 november, 2010 11:19

  Ieder mag geloven wat hij/zij wil. Ook de criteria voor respect zullen voor iedereen anders liggen.
  Dat een discussie zich soms toespitst wil nog niet zeggen dat die nutteloos is.

  Verschil van inzicht of waardering is nog lang geen persoonlijke oorlogsvoering. Wanneer iemand zich bij de neus heeft laten nemen bij de TOS en zich vervolgens door de PFI bij de neus laat nemen dan stoort dat niemand. Zelfs de bedrogene niet, zo te lezen.

  Seven Sisters, leun achterover in je stoel en laat magisch Nederland zichzelf profileren. Een kritische geest, inzicht of doortastendheid kun je niet kopen bij de PFI of de TOS.
  Sterker: zulke eigenschappen lijken helemaal niet gewenst bij deze instituten.

  Laat dit blijken uit de meningen die hier verschijnen. Censuur is de specialiteit van het Silver Circle forum. Sterzoeker houdt van een veelheid van meningen. Discussieren is een vergeten kunst maar met wat oefening komen we er wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ik kan helemaal meevoelen in de woorden van de Kritische Magier.

  Kijk, Anoniem, je kunt nou eenmaal niet rechtpraten wat de PFI krom neerzet.
  Als je op basis van wat op Sterzoeker geschreven is over de PFI nog geen reden ziet om aan de integriteit van de PFI mensen te twijfelen, dan kun je niet goed lezen. Of niet goed denken.

  Ikzelf kan geen respect opbrengen voor mensen die de kluit belazeren, om het zo eens te zeggen. Dan hebben ze zelf mijn respect verspeeld. Als ze dat terug willen winnen dan moeten ze hun best doen. Niet ik, maar zij.

  Ik mag wel hopen dat daar in Lunteren een begin mee is gemaakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Sterzoeker schrijft op haar homepage het volgende:

  " Artikelen strijdig met de goede zeden en/of met een discriminerende, extremistische of haatzaaiende inslag zullen niet worden geplaatst. Reacties strijdig met de goede zeden
  en/of met een discriminerende of haatzaaiende inslag worden zo snel mogelijk verwijderd."

  Ik weet niet of zij de betekenis hiervan begrijpt maar de haatzaaiende stukken en reacties die zij schrijft toelaat bewijzen het tegendeel.
  Bedenk wel dat er ook nog een " college bescherming persoonsgegevens bestaat ".

  Beheerders van dit forum zijn Nederlanders dus vallen onder de Nederlandse wetgeving.
  Alle reacties van de afgelopen tijd, ook de verwijderde reacties met namen en adressen zijn door ons gecopieerd en zullen aan de stichting PFI en SC worden overhandigd.
  Ik raad u aan te stoppen met het zwart maken van personen zonder goede onderbouwing.
  en zonder enig bewijs.

  met vr. gr. Phoenix from the Flame, kritische lezer.

  Wij zijn benieuwd hoe lang dit blijft staan bij de reacties.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Bravo Phoenix
  wie niet bij de PFI wil horen zegt gewoon zijn lidmaatschap op en besteed niet zijn tijd met kwaadsprekerij en vuilspuiterij.
  Als ik mij niet vergis was er op 6 november een PFI discussiemiddag. Ik hoop van harte dat er velen van dit forum zijn geweest en dat er een vruchtbare opbouwende discussie mogelijk was met alle kritische leden van dit forum.
  groetend
  Wolf

  BeantwoordenVerwijderen
 27. wat sterzoeker schrijft heeft niets met haat te maken, maar met onderzoek en een kritische blik op de zaak. blijkbaar wordt dat verward met iets anders. het is ook moeilijk om objectief te blijven als je leest van uit betrokkenheid.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Oeps, zo te zien zijn hier een paar mensen niet echt tevreden met de uitkomst van de discussiemiddag in Lunteren.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. ?? Ik zie niets over de middag in Lunteren?

  Wat is er gebeurd dan?

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Het is netzozeer moeilijk om objectief te zijn als je er niet betrokken bij bent en feitelijk enkel zicht hebt op statistiek, en zodoende niet ziet wat er in natura en energie gestoken wordt in zaken waar anderen van profiteren. Voor leedvermaak is eerst leed nodig, toch? Feitelijk zijn we allemaal parasieten, niemand uitgezonderd. Er bestaan blinde vlekken op basis van groupmind ,maar eveneens op basis van het gebrekig zijn aan (ervarings-) kennis.

  Maar n.a.v. al de geuite kritiek en personalia acht ik het zeer waarschijnlijk dat er zich een recensent in "ons" midden bevindt, die zich mag uitlaten over "Lunteren 6 november 2010 Anno Domini". Mijn intuïtie zegt echter dat diegene niet zal rijzen, buiten wellicht enige haren ter berge.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Ja, deze Anoniem is de weg echt kwijtgeraakt in Lunteren. Of was het alleen zijn/haar verstand? Schrijven kan 'ie in elk geval niet. Mag er even een ondertiteling bij, alsjeblieft?

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Waarom zo kwetsend schrijven over een ondertiteling zoals hierboven ?
  Niet iedereen is neerlandicus wat is dat nou voor lol en waar is dat nou voor nodig leg me dat eens uit !
  Ik heb de indruk dat er op dit blog meer mensen zitten die liever willen stangen dan leren want ik zie tussen alle rotzooi best wel iets interessants staan.
  Get a life en ga eens werken zou ik zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. En het gezever onderling blijft maar doorgaan zonder dat het kippenhok stilvalt.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Er is geen verslag hier te vinden, omdat niemand van de critici de moeite heeft genomen af te reizen naar Lunteren en zich te laten inlichten.
  Jana.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Of als ze wel de moeite hebben genomen, dan zijn ze misschien inderdaad de weg kwijtgeraakt, verdwaald.
  Jana.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Ik was daar. Nou, de moeite van een verslag niet waard, dat kan ik je wel vertellen. Wie er niet was heeft niks gemist.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Maar baragh toch zit je hier niet een beetje te jokken ?
  Hoeveel rijen stoelen waren er dan ?

  vr. gr. Phoenix

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Mag ik raden? Twee stoelen en een hondenmand.

  Krijg ik nou een prijs?


  HAHAHA!

  BeantwoordenVerwijderen
 39. het is niet alleen dat er op sterzoeker niets over lunteren staat, ook van uit het PFI valt er blijkbaar niets te vermelden en blijft alles bij het oude! Goed gedaan Morgana; blijf zitten waar je ziet en verroer je niet!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Dat klinkt als rigor mortis bij de PFI. Dacht ik al.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Na jaren nog verfrissend en on point. Jammer dat de blog verder stil ligt.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails