zondag 1 augustus 2010

Pakketje A.M.O.R.C.

Sterzoeker: "...Mag deze ook voor wat goedkoper, bijvoorbeeld 50 euro?".
Winkelmevrouw: "Nee, het pakketje Amorc kost 75 euro, want het is zeldzaam en u zult het niet zo gauw vinden.

Sterzoeker: "Dat zal best, maar ik zou graag deze voor 50 euro willen kopen, aangezien ik behalve dit pakketje ook nog een stapel boeken heb, voor ongeveer 100 euro, die ik wel redelijk van prijs vind. daarom zou ik u willen vragen om tot een leuke prijs te komen en wil ik vragen of er iets van af kan. Deze van A.M.O.R.C. zou ik graag voor 50 euro willen kopen. Kan u daarmee akkoord gaan?"
Winkel mevrouw: "Nee, Amorc gaat voor niet minder dan 75 euro de deur uit, want daar kom je normaal niet aan. Wil je normaal zo'n pakketje Amorc bezitten, dan moet je lid worden en dan krijg je ze toegestuurd, maar dat is allemaal geheim en daarom vindt je dit niet in de winkel, want als iemand weg gaat bij Amorc, dan moet het teruggestuurd worden, daarom is dit pakketje Amorc zeldzaam, en dus 75 euro waard, en niet minder.
Sterzoeker: "mag ik kijken wat er allemaal is zit. Ik wil wel weten of het allemaal verschillende boekjes zijn".
Winkelmevrouw:"Liever niet, maar ik kan u garanderen dat het allemaal verschillende boekjes zijn en er zitten rituelen bij".
Sterzoeker: "Kijk nu wordt het interessant, doet u mij dan toch maar het pakketje A.M.O.R.C er bij".

Zo ongeveer ging het gesprek van Sterzoeker, van afgelopen zaterdag, want 75 euro geeft je niet zomaar uit aan een stapel boekjes waarvan je alleen de bovenste en de onderste kan zien, omdat ze verpakt zijn in een cellovaantje.

De winkelmevrouw heeft natuurlijk wel gelijk, normaal gesproken vindt je geen monografieën in een tweedehands boekenwinkel, maar soms gebeurd het dan toch. Bovendien is het ook nog een feit, dat als je dit pakketje monografieën wilt verkrijgen via een lidmaatschap, dan ben je veel meer poen kwijt, dan die 75 euro. Een jaarlidmaatschap van A.M.O.R.C. kost 240,00 euro. Dus Sterzoeker heeft toch maar 75 euro uitgeven aan dit pakketje A.M.O.R.C., met monografieën van de derdegraad. Bij zo'n koop is het altijd afwachten wat er daadwerkelijk allemaal in zit.

Dan volgt er natuurlijk, na de koop, de grote verassing van het uitpakken van een pakketje geheimen dat ook nog eens verzegeld is. De winkelmevrouw heeft haar belofte waargemaakt. Bij het openen zitten in het pakketje de beloofde 31 boekjes, waarvan er 3 inwijdingsrituelen zijn. Het zijn wel te verstaan A.M.O.R.C.-monografieën. De boekjes zijn geen van allen gedateerd, maar ergens op een brief, welke tussen de boekjes zit, staat een datum uit 1972. We gaan er aldus vanuit dat de boekjes uit 1972 gedateerd kunnen worden.

Deze monografieën zijn de schriftelijke correspondentielessen welke de A.M.O.R.C- leden thuis moeten bestuderen. Deze leringen, die A.M.O.R.C aan haar leden ter beschikking stelt, worden de leden maandelijks toegezonden. De onderwerpen die in deze monografieën behandeld worden, hebben zowel betrekking op de natuurwetenschappen als op de wetten die de metafysische wereld regeren. Ze bevatten ook talrijke oefeningen die bedoeld zijn om de ontwikkeling van de psychische vermogens van de mens te bevorderen.

Behalve deze schriftelijke lessen kent A.M.O.R.C. ook inwijdingen. Het inwijdingssysteem van van de A.M.O.R.C. bestaat uit verschillende opeenvolgende graden. Elke graad wordt voorafgegaan door een inwijdingsceremonie. Na elke inwijdingsceremonie volgt een reeks monografieën met een opklimmende moeilijkheidsgraad. De lessen die ze bevatten, zijn in zekere zin traditioneel, zeg maar gerust gedateerd, maar volgens A.M.O.R.C, door de grote actuele waarde ervan - die niet afhankelijk is van cultuur, technologische ontwikkelingen of levensomstandigheden - zijn ze heden ten dage nog steeds universeel toepasbaar. Sterzoeker is een andere mening toegedaan, ook daarover in een latere blog meer.

De monografieën bevatten veel ouderwets aandoende oefeningen en experimenten die tot doel hebben, iedere behandelde wetmatigheid te bewijzen en elke theorie te toetsen. De lessen zijn daardoor volgens A.M.O.R.C van groot praktisch nut. Sterzoeker zal in een latere blog een aantal van deze A.M.O.R.C oefeningen aan u prijsgeven

Aan het eind van iedere graad worden vragen gesteld waarmee het lid voor zichzelf het nuttige effect van de lessen kan vaststellen en kan nagaan in hoeverre men de stof heeft begrepen. Volgens A.M.O.R.C wordt hierdoor steeds de mogelijkheid geboden meer inzicht in de eigen innerlijke groei en spirituele ontwikkeling te krijgen. Om U een indruk te geven van hetgeen in de monografieën van de eerste drie graden wordt behandeld, volgt hier een beknopte samenvatting:

Eerste graad: de wetten van de materie - wetenschap en mystiek; de leer der trillingen; atomen en moleculen; de classificatie van de elementen; polariteit; elektriciteit en magnetisme enz.
Tweede graad: de wetten van het bewustzijn - Kosmisch Bewustzijn; het subjectieve bewustzijn; het objectieve bewustzijn; zintuiglijke illusies; het geheugen; deductie, inductie en syllogisme; de wil; gewoonte en suggestie enz.
Derde graad: de wetten van het leven - het doel van het leven; de levenskracht; de zonne-energie; het leven op celniveau; de levensadem; de levensfasen; het inwijdende aspect van de dood enz.

Alle onderwerpen worden in de monografieën op heldere en begrijpelijke wijze behandeld. Waar dat nodig is, zijn illustraties toegevoegd, terwijl de opgegeven oefeningen een en ander nog verduidelijken. De leden van A.M.O.R.C krijgen op deze wijze de mystieke leringen en beginselen aangereikt waarvan volgens A.M.O.R.C de toepassing kan bijdragen aan de bevordering van het levensgeluk van henzelf en daardoor ook aan dat van anderen. Voor de leden maakt het abonnement deel uit van het lidmaatschap. Een A.M.O.R.C.lid krijgt iedere maand een monografie, ter bestudering toegezonden.

De maandelijkse monografieën worden niet aan A.M.O.R.C. leden verkocht maar aan iedere Rozekruiser uitgeleend, Dit wordt gezien als een bijzonder voorrecht van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen de monografieën dan ook te worden geretourneerd. Vandaar at de winkelmevrouw, die Sterzoeker de monografieën heeft verkocht gelijk had.Normaliter zul je geen A.M.O.R.C. monografieën aantreffen in een boekhandel.

In deze Sterzoeker-vondst; Een het pakketje met 31 A.M.O.R.C. monografieën, zitten ook nog een aantal losse blaadjes en brieven, verspreid over verschillende boekjes. Dit zijn standaard correspondentie brieven, die aan het lid worden gezonden, als hij of zij bij een bepaalde boekje is aangeland. Behalve deze brieven zitten er een aantal evaluatieformulieren tussen de boekjes. Het lid vult hier op in wat hij in een bepaalde les heeft geleerd en stuurt dit terug naar de loge. Ook zit er een Inwijdingsrapport tussen de boekje. (Zie de afbeelding hierboven). Hierop dient het lid zijn of haar inwijdingservaring te rapporteren.

Tussen de 31 monografieën zitten een drietal boekjes met als titel: Rozekruizers Inwijding. het betreft hier de volledige tekst van de inwijding in de derde graad. Deze tekst zal later op Sterzoeker verschijnen, zodat u ook deelgenoot wordt in de geheimen van A.M.O.R.C.

In een van de drie rituele-derde -graadsboekjes. Zit een klein handgeschreven briefje. Waarschijnlijk van het lid waar deze boekjes aan toebehoord hebben. De tekst is persoonlijk en het lijkt op een magische opdracht of een afspraak die deze persoon met zichzelf maakt. De tekst zegt iets over de motivatie van haar A.M.O.R.C.-lidmaatschap: De handgeschreven tekst gaat als volgt:

Ik zal er altijd naar sterven de goedkeuring weg te dragen van alle goede zielen op aarde en God in stilte en vrede te dienen, niet in vreze voor de toekomst die reeds bepaald is, maar denkend aan een toekomst die nog niet bepaald is, en waarin mijn hogere ontwikkeling zal plaatsvinden.
"Zo moge het zijn"

Het briefje is ondertekend met de naam van het lid.

Door dit persoonlijke briefje en de overige toegevoegde stukken is het pakketje-A.M.O.R.C. de moeite van het kopen en het bestuderen waar. Het geeft een kijkje in de besloten wereld van de geheimen en rituelen van A.M.O.R.C.

Daarover doet Sterzoeker op een later moment nog een blogje open:-)!

1 opmerking:

  1. wooow wat bijzonder en speciaal. Mijn handen zouden er van jeuken om het te mogen inzien. Ik ben benieuwd naar het volgende blogje.


    groetjes Haartoffee

    BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails