zondag 23 mei 2010

Engelen

De Hebreeuwse naam voor Engel is Malakh. Dit woord betekent boodschapper en kan zowel een mens als een engel zijn. Er is één die heet DE boodschapper van God. Malakh Yahweh, maar ook wel Elohim genoemd. Deze engel wordt ook wel “het woord” genoemd (Logos) In het Nederlands over het algemeen “Engel Gods”. Hij komt vaak voor, de eerste keer al in Genesis 16 en hij verschijnt ook heel vaak in de vorm van een mens. In de Talmud krijgt deze Engel de naam Metraton.

Metraton - hij wordt wel de stem van god genoemd, maar ook iemand die op de troon naast de goddelijke troon zit, Gods rechterhand. Ook wordt hij de prins van de wereld genoemd. Hij komt niet onder deze naam in de “ Heilige geschriften” voor, wel in apocalyptische boeken en de Talmud. Volgens joodse mystici kreeg Metraton de hoogste rangorde in al de Engelenordes. Volgens een aantal joodse traditionele bronnen is hij de profeet Enoch geweest die opgenomen werd in de Hemel en een “Engel van vuur” werd. Hij heeft 36 paar vleugels en is de grootste van alle hemelse wezens. De numerieke waarde van zijn naam is gelijk aan die van de almachtige (Shaddai) Vaak wordt hij ook tot de aartsengelen gerekend
Naast de Engel Gods staan in de oude geschriften de Seraphim en de Cherubijnen vermeld.

De eerste laag Engelen is om God te dienen,en binnen deze laag zijn er 3 groepen engelen, de Serafijnen, de Cherubijnen en de Tronen

De Serafijnen (Seraphim, Sephirah of Serafijnen )staan bovenaan bij die groep die God dienen

Kether
Hokmah (Chokmah)
Binah
Hesed (Chesed)
Gevurah (Geboerah)
Tifaret (Tiphereth)
Netzah (Netzach)
Hod
Yesod
Malkut (Malkoeth)

Door de profeet Ezechiel worden de Serafijnen beschreven als engelen met zes vleugels, die bovenop een vlammend rad staan: drie paar rode vleugels hebben ze. Ook Jesaja beschrijft ze in de bijbel. Het hebreeuwse woord “saraph” betekent "een vurige en vliegende slang"

Cherubijnen komen na de Serafijnen. Zij zijn diegenen die alles bijhouden om het goddelijk plan uit te voeren. Worden ook wel Engelen van het licht genoemd. Zij hebben één paar blauwe vleugels. Twee van hen bewaakten bijvoorbeeld de Ark. En ze werden ook voor de poort van het paradijs geplaatst om die te bewaken. Ze komen niet in het NT voor, maar wel in het OT. Ze komen ook voor in de Kabala, engelen van de lucht. Vaak worden ze afgebeeld met het hoofd van een mens en het lichaam van een leeuw of adeleaar.

Raziël (Ratziël) is een Cherubijn, maar vaak wordt hij ook tot de aartsengelen gerekend. Zijn kennis over mysteriën is groot.

Ophaniël
Rikbiël
Zophiël (Sophiel)

De tronen, (Ophanim) denken na over wat God met zijn besluiten bedoeld en zorgen dat het uitgevoerd wordt. Ze zijn Gods voertuig. Zij zouden een soort wielen zijn of vaartuigen. Ze komen voor in de Kabala en in occulte boeken

Oriphiel (Zabkiel, Zaphiel)

Vervolgens komt er een tweede laag engelen. Zij bewaken o.a. de poorten.

De Soeverijnen vormen onze inspiratiebronnen. Ze balanceren de ziel. Er zijn drie groepen Soeverijnen

De machten (Dominiations) (soeverijne engelen),

Tsadkiël, Zadkiel Komt voor in de Kabala. (volgens de magie is hij een aartsengel).

De deugden (soeverijne engelen) hebben een taak in de natuurlijke én materiele wereld

Malakim
Tarshishim

De krachten. (soeverijne engelen)

Chamuel (Kamaël, Kemuel, Shemuel, Seraphiel, Camiel, Camiul, Khamael, Camniel, Cancel Jahoel) Hij die God ziet .Volgens sommige bronnen en de Magie is het een aartsengel

de Principalen waken over de sterfelijke wereld en beschermen de naties

De Principalen

Raguel (Requel, Raguil, Rasuil, Rufael, Suryan of Akrasiel) die straf uitdeelt over de werelden. Vriend van God. Volgens een New-age site is hij een van de 7 Aartsengelen uit de boeken van Enoch. Hij waakt o.a een van de Hemelen.

Vervolgens komt er een derde laag engelen. Dit zijn de Aartsengelen en Engelen

De aartsengelen

Volgens de Joodse traditie staan de aartsengelen aan het hoofd van de Engelen hiërarchie.

Er zijn 4 aartsengelen, voor de vier windrichtingen (en tegelijkertijd voor de vier vlaggen voor het leger van Israël). Oorspronkelijk waren er maar 2 met naam bekend in de oude geschriften nl Michael en Gabriel.

Michaël is een Prins (Sar) en is de leider van de aartsengelen. Zijn naam komt voor in de bijbel, o.a. in Daniël. Michaël zou gemaakt zijn van sneeuw . Hij beschermt je tegen het kwaad. In de katholieke kerk is hij de beschermheilige van kruideniers, politie en marine en zieken. In de “New Age” beweging is hij de blauwe goddelijke straal van bescherming, hoop en de wil van God.

Gabriël is een prins (Sar) , "Fortitudo Dei" ,en is de boodschapper van God en wordt ook vaak als een vrouw afgebeeld. Gabriël is vuur. Zijn naam komt een aantal keren voor in de bijbel, de eerste keer bij Daniël. Ook komt hij voor in de apocriefe boeken van Henoch. Hij verkondigde de geboorte van Jezus aan Maria, eerder nog aan Zacharias. Volgens de katholieke kerk is hij de beschermheilige van communicatie-werkers.

Rafaël (Raphiël) is verantwoordelijk voor “helen. Raphael betekent “God heelt”. Zijn naam komt voor in de bijbel en in de apocriefe boeken. Hij helpt je met het genezen Volgens de katholieke kerk is hij de beschermheilige van reizigers. Hij heerst over het westen en regeert de zon. Zelf zegt hij in de apocriefe boeken dat hij een van de zeven speciale engelen is, die voor de troon van God staan.

Uriël (Auriël) betekent licht vanGod. Hij doet boete voor zonden en geeft licht aan Israël. Ook heeft hij een functie bij het aansturen van andere Engelen. Hij komt voor in de apocriefe boeken.(Enoch)

Jeremiel (Remiel, Ramaël) komt voor in het boek van Enoch. Zou volgens een New-age site diegenen zijn die de zielen begeleid nadat ze door Michael “gewogen” zijn op de dag des oordeels. (maar dan hoort hij dus eigenlijk bij de Soeverijnen)

Tsafkiël (komt voor in de kabbala en magie)

Haniël (komt voor in de kabbala en magie. New-age Engel van Liefde en Harmonie)

Sariël is een engel die alleen in de dode zee rollen genoemd wordt als belangrijke heilige engel. Zijn naam staat nl op een schild van de strijdende machten. Volgens een new- age site oordeelt hij over het lot van de Engelen die van Gods weg afdwalen.

Sarakiel (?) die waakt over de geesten van de kinderen van mannen die zich misdragen

Belial of Satan is de “gevallen” Engel

Engelvorsten. Een lagere rang engelen vormen de engelvorsten, die de goede geesten beschermen.

De beschermengelen: voor iedereen is er een beschermengel, die je zoveel mogelijk probeert te beschermen en te begeleiden.(Psalm 91) Ook staat er in verscheidene geschriften dat elk mens een engel als leermeester heeft.

Azraël is de Engel des doods en neemt een aparte plaats in. In de bijbel komt een aparte engel des doods niet voor.

In de Talmud zijn er verscheidene Engelen van vernietiging, de naam die aan hen gegeven wordt is mal'akh ha-mavet (Engel des doods) Ze vertegenwoordigen vaak “het kwade” of de Duivel.

Pas later komt de “ Engel des doods” voor in joodse legenden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails