zondag 12 juli 2009

Isis

Isis, Godin in alle namen
Hoor de woorden van Isis, Koningin van Magie en heel Egypte:

"Ik begin en eindig met Magie, want het
all wat ik ben. Er is Liefde & Loyaliteit.
Verder is er niets, toch, wanneer je zult zien
weet je dat het genoeg is"

"Ik ben geboren uit Godelijke Magie;
Ik werd aanbeden d.m.v. Hoge
Magie van de Haarlozen Votary's;
en geschaduwd door Lage Magie
van spreuken genaamd Heka"

(bron: ISIS queen of magic, van Jonathan Dee )

Isis is bekent onder vele namen zij word ook wel genoemd: Godin van 10,000 namen

Isis is een Oud-Egyptische moedergodin en de grootste van alle godinnen. Ze wordt als zodanig dan ook beschouwd als de machtigste figuur in het Egyptische pantheon. Ze had enorme magische krachten. Ze is het archetype van het autonome vrouwelijke principe, dat we allemaal in ons dragen en dat niet ondergeschikt is aan het mannelijke principe, maar er gelijk aan is en het aanvult. Haar cultus is veelzijdig en omvat alle facetten van het leven. Alles komt uit haar voort en keert weer naar haar terug. Isis heerst over leven en dood, over voortplanting en afsterving.

Het verhaal van het huwelijk van Isis en Osiris is een van de oudste patronen voor het Heilige Huwelijk. Isis vertegenwoordigt dat deel van de goddelijke vrouwelijke energie dat neerdaalt vanuit het Galactisch Centrum om in het huwelijk te treden met Osiris, die de Aarde of de mannelijke energie is. Als de Goddelijke Moeder, brengt Isis de energie of codes naar de Aarde, die aan de Aarde (Osisis) gegeven worden op het tijdstip van het huwelijk. Dit huwelijk brengt het gouden kind voort, die het Nieuwe Tijdperk van Licht vertegenwoordigt.

Isis wordt in verband gebracht met de hondsster Sirius of het sterrenbeeld Canus Major (Grote Hond). Haar geliefde, Osiris, met Orion verbonden, sterft jaarlijks en herrijst weer. Over de hele aarde zoekt zij zijn ledematen, alleen de fallus ontbreekt. Hiervoor in de plaats, plaatst zij een steen. Met haar vleugels zweeft zij boven de dode Osiris en waait hem nieuwe levensadem toe en wordt ze bevrucht met het kind Horus. De godin Isis gebruikt haar grote macht voor de bescherming van haar jonge zoon Horus, met wie ze dan ook vaak zogend wordt afgebeeld, om haar rol als toegewijde moeder te benadrukken. In deze rol wordt ze vaak in magische bezweringen aangeroepen om kinderen te beschermen.

Haar attributen zijn: de troon, kroon, slang, vleugels, koeienhoorns, zeven sluiers en de Ankh. De naam Isis en het woord voor troon zijn identiek. De hiëroglyfe voor ‘troon’ vormt dan ook de kroon van de godin. Daarmee wordt aangegeven dat zij de troon is waar de farao op zit. Isis wordt ook vaak afgebeeld met de gehoornde kroon van een andere godin, Hathor, met wie ze nauw verbonden was. In het nieuwe rijk versmolt ze met haar samen.


Het levensteken Ankh wordt ook wel de sleutel van de Nijl genoemd. Dit symbool geeft de mystieke vereniging weer tussen Isis en Osiris, die het jaarlijkse stijgen van de Nijl veroorzaakte en hiermee de vruchtbaarheid van het land. De aardse Nijl werd weerspiegeld als de hemelse Melkweg. De Melkweg werd gezien als de melk die vloeide uit de uier van de hemelse koe, een verschijning van Isis of Hathor.

Kenmerkend voor Isis is de troon, de Mu'at. waarop zij doorgaans plaats neemt, en die op zich als symbool voor de godin geldt en in de hiëroglief van haar naam voor komt. Het is een teken van opperste macht en gezag. Ook de Isisknoop is kenmerkend. Dit is een soort wrong in het kleed waarmee de nauwe relatie tussen aarde en hemel wordt gesymboliseerd, en die ook door haar priesteressen werd gedragen.

Isis nam mettertijd de aspecten en attributen van meerdere andere godinnen over, zoals Selket, Hathor, Neith en Noet, om die te verenigen in een enkele godheid.

Attributen waarvan zij er met andere godinnen gemeen heeft zijn:

-de Ankh, symbool van vruchtbaarheid en eeuwig leven;
-het sistrum en het halssnoer menat van Hathor ;
-de zonneschijf met de stierenhoorns van Hathor ;
-de haarpruik in de vorm van de opgevouwen vleugels van een gier, attribuut van de hemelgodinnen, met Nekhbet als eerste;
-vaak de afbeelding van de troon, symbool van de macht, boven het hoofd of als teken op zich om haar aan te duiden
-de was scepter en de papyrusstengel in de handen;
-de Mu'at, troon als symbool in de hiëroglief van haar naam en die zij op het hoofd draagt.

Vanaf het Nieuwe Rijk is ze niet meer van Hathor te onderscheiden. Men spreekt dan van Isis-Hathor. Beiden dragen dezelfde haartooi (koeienkop met omhoornde zonneschijf die op een krans van uraeusslangetjes rust, en een pruik in de vorm van een gier.

Op een graveringen in haar tempel is te zien hoe Isis manden met graan offert, die worden bewaakt door een slang. Isis baart haar zoon in het papyrus, omdat zij zich moet verbergen voor Seth. Het papyrus had als symbolische betekenis de plaats voor geboorte en wedergeboorte. Daarom is papyrus een belangrijk symbool op graven. Dit laat meteen zien waarom de Egyptenaren dagelijks met haar te maken hadden van vóór hun dood tot na hun dood, als godin van de landbouw en als godin van de wedergeboorte. Slangen bezitten (volgens het Egyptische Dodenboek) dan ook de vaardigheid om zich te verjongen en elke dag opnieuw geboren te worden.

De verering van Isis was deels openbaar en onderdeel van het dagelijks leven, deels was het mysterieus, met rituelen uitgevoerd, door kale priesters en priesteressen in het geheim van de Isistempel. Ook nu zijn er nog volgelingen van de godin Isis, verenigd in de Fellowship of Isis, met als doel de oude religie van de Grote moedergodin te volgen.
Het huwelijk van Isis en Osiris wordt gevierd op 19 juli. De dag van Isis is 15 augustus.

Wie is Isis, Aset, Auset, Iset?
Asis is de belichaming van de Goddelijke Moeder. Ze word meestal vertegenwoordigd door het "Troon symbool" op haar hoofd (zie afbeelding hier boven) dat wijst op haar koninklijke positie of haar invloed op het koningschap van Egypte. Soms word ze ook afgebeeld d.m.v het "Koehorens" symbool,die haar moederlijke macht vertegenwoordigd.

Isis is de dochter van de Aarde God Geb en de Hemel Godin Nut, ze is de Zuster en Geliefde van Osiris, die tot zijn dood samen met Haar over de Aarde regeerde.
Haar zoon is Horus en volgens de oude legende de moeder van Bastet (B'ast = Ziel van Isis).

Het centrum van de Isis religie kunnen we terug vinden op het tempel eiland Philea volg deze link voor meer informatie over philea.

Uitspraak van Haar naam
Hoe sprak men de naam Aset in het Egyptische uit? de Grieken spraken Haar naam waarschijnlijk uit als “Ees Ees ”

Is werd Isis veelal bij Haar oud egyptische naam aangesproken Aset. Vermoedelijk uitgesproken als “Ah-set” of als Ast (uitspraak “Ahst”) maar kan ook zijn Auset (uitspraak Aw-set of Owset). Dit zijn allemaal mogelijk heden om Haar naam uit te spreken.

Wanneer we de naam “Isis” opzoeken in het Egyptisch hierogliefen woordenboek van E.A. Wallis Budge, dan schrijft Wallis de "A" in de naam Aset met een punt er boven op.
Hiermee geeft hij aan dat de "A" anders moet worden dat een "A" maar als een "I". En daarmee sturend dat je Aset uitspreekt als ISET.

Hieronder volgen een aantal Godinnen die respectievelijk dezelfde eigenschappen hebben gelijk aan Asis.

Hathor
De naam Hathor (Het-hert) betekent vanuit het egyptisch vertaald "huis / baarmoeder van Horus". Zij werd in de oude tijd gezien als de voedster van het Gouden kind Horus. Hathor is de Godin van Liefde en word ook beschouwd als godin der doden eigenschappen die we ook terug vinden in oude geschriften behorend bij Aset. Hathor word ook wel genoemd “Vrouwe van het Westen”. Het westen kunnen we zien als het “Rijk der doden” daar waar Osiris heerst. Vanuit dit perspectief kunnen we haar zien als Vrouw van Osiris en gelijk stellen aan Aset. Aanvankelijk waren Hathor en Aset 2 apart vereerde, Godinnen die laten zijn samen gesmolten tot A'st-Het'hert. Volgens overlevering werd zij ook wel beschreven als dochter van Ra (Atum). Deze titel vinden we ook weer terug bij de legende van Asis en de geheime naam van Atum.

Inanna
Inanna word ook wel gezien als de soemerische versie Asis, zij is gebiedster van de hemel, schutsgodin van de prostitie, ze bewaakt het heilig huwelijk en de heilige sex. Ze is oorlogsgodin, bewaarder van de Me (Universele wetten & kracht / Heka?). Ze heeft gezag over de herdersstaf, sommige weefsels en muziekinstrumenten die met oorlog, dood en begrafenis te maken hebben. Haar attributen waren de wapenuitrusting, haar leeuw en een wijnbeker.
Inanna reguleert de vruchtbaarheid van vrouwen en akkers. In haar vroegste manifestaties hield ze toezicht op de voorraadschuur (graangodin), en was ze godin van de dadels, vlees, wol en graan. Ze werd gesymboliseerd door de deuren van het pakhuis. Ze heerste ook over de regen en de onweersstormen. Inanna had ook betekenis als vruchtbaarheidsgodin vanwege haar jaarlijkse huwelijk met de herdersgod Dumuzi ('trouwe zoon'). Inanna was de tweelingzus van de zonnegod Utu. Ze beheert de kosmische wetten (me), die ze op listige wijze van haar vader Enki (of vader Anu) wegneemt. (zoals Aset bij Atum). We kunnen Aset ook vergelijken als de Akkadische Godin Ishtar (ster / baarmoeder) die gelijk is gesteld aan Inanna.

Asjejs
Asjejs en oude vorm van de naam Aset is de Geboortegodin en hemelgodin van de Feniciërs en de Israeliten. Met haar naam wordt verwezen naar de boomstammen die in de Semitische godsdienst als de godin werden vereerd. Asjera betekende ook vijgeboom (een boom heilig voor Aset). De naam betekent vermoedelijk 'vrouw' of 'heerseres'. Er wordt ook een vergelijking getrokken met het Oud-Iraanse 'asja, 'Universele wet', (Ma’at in Egyptisch).

Maria
Verschillende culturen zoals de grieken lieten hun Opper Godinnen vallen voor Asis, de godin die Osiris uit de dood liet herreizen. Asis had geen
betekenis binnen het Christelijke geloof maar de mensen hadden behoeft aan Moeder der Goden. Zwangere vrouwen wilden een beschermende godin bij hun bevalling, frigide dames vroegen om kinderzegen, zeelieden verlangden naar een schone beschermvrouwe (Stella Maris) en bij de doden hield zij trouw de wacht. Aset voldeed aan alle normen. Het vroege Christenvolk beschouwde deoude Egyptische All-godin als de Moeder aller vrouwen.

Tot het einde van de 4de eeuw was de Asis-tempel in Ephese het centrum van de isis aanbidding. Rond het jaar 395 kwamen er Romeinse soldaten en maakte de Heilige tempel met de grond gelijk. De bevolking was onthutst en ontsteld. De bevolking van Ephese was diep bedroeft en slaakte zuchten van pijn. Naar niet la te lange tijd verschenen er steenwerkers en metselaars om de tempel te herbouwen, maar nu werd ze toegewijd aan Maria, de andere Moeder Gods, de enige echte volgens de Leiders van de Kerk. De rituelen konden worden hervat, nu niet meer in de naam van Aset, maar in die van Maria.
Maria, de nieuwe Wereldmoeder, was geboren.

Wanneer we verder gaan zoeken in de historie dan zal blijken dat vele Godinnen zijn vereenzelvigd met ISIS.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails