dinsdag 28 juni 2011

Gevoelsarcheologie

New age heeft zijn eigen turbotaal die bol staat van de slogans welke bij nader inzien niets betekenen en ook niets kunnen betekenen. Persoonlijk koester ik een weerzin tegen new age. Dat wereldvrede een mooie gedachte is die ver van de menselijke werkelijkheid staat, moeten we onder ogen zien. De verbroedering der geesten loopt al op de klippen bij de vraag wie de vuilniszakken naar de container draagt. Milieubewustzijn legt het af tegen de behoefte aan comfort. Mildheid en betrokkenheid verongelukken dagelijks ontelbare keren op de snelweg.

Door de Kritische Magier

Eenheid is een illusie, een gedachteconstructie, waarmee goed te leven is als de muren van het persoonlijke getto maar hoog genoeg zijn om de rest van de wereld (zeg 99,9%) buiten te houden. Dat verdeeldheid eveneens een illusie is lijkt een nieuwe gedachte, maar heeft in elk geval het voordeel dat de rest van die onaangename mensheid ook deel is van het eigen wereldje. Iedereen moet zelf kiezen of men exclusief of inclusief wil leven. Wie echter voor een inclusief leven kiest maakt zijn wereld een stuk groter.

In mijn voortdurende verbazing over het menselijke wezen mag ik graag naar beweegredenen graven. Ik ben een gevoelsarcheoloog. Voor verklaringen verwijs ik naar de psychologie die arm is aan verwondering.

Ook het gedrag kent zijn modeseizoenen die ongeveer per generatie wisselen. Een gedragsmode laat zijn sporen na in de vorm van specifieke taal, maar de diepere betekenis die verbonden is aan het gevoel, gaat op den duur verloren. Mag ik u uitnodigen voor een gedachtespel?

De slogan “in het hier en nu leven” hou ik omhoog. Een mooi tekst, zojuist opgegraven uit de diepte van de geest. We nemen de tekst mee naar ons gevoelslaboratorium en proberen het raadsel van de verloren betekenis te achterhalen door vragen te stellen naar de cultuur waaruit deze tekst voortkwam, de basis van het gevoel dus.

Hoe zag de wereld eruit voor het gevoel van de mensen die deze tekst gebruikten? Hadden zij geen verleden zodat zij altijd maar in het hier en nu moesten vertoeven? Leden zij misschien aan collectieve dementie en kozen ze elke dag een nieuwe naam voor zichzelf en alle dingen om hen heen? Misschien leerden deze mensen niets. De problemen van het hier en nu worden immers opgelost met de neerslag van leerprocessen die zich in het verleden voltrokken hebben. In dat geval werden er dus geen problemen opgelost want men leefde altijd in het hier en nu. O, dan konden ze dus ook niet verouderen. Sterker, men kon niet eens geboren worden.

Nemen wij een tweede juist opgegraven tekst uit hetzelfde tijdperk van de new age: “het verleden een plaats geven”. Vreemd, ineens had men dus wel een verleden maar dat slingerde ergens rond, wachtend op het moment dat iemand het een plaats gaf, als een hinderlijk ding dat in de weg lag. Had tijd dan geen betekenis voor de new agers? Ook dit tijdperk werd door de klok geregeerd, zoals elk tijdperk.

Wij graven verder en Marktplaats is een bron van inspiratie want het brengt ons op het spoor van het fenomeen nostalgie. Het aanbod “rommel van weleer” is enorm en vindt gretig aftrek. Is deze nationale stortplaats misschien het verleden dat een plaats moet krijgen? Zijn knoestige oranje asbakken, in het licht van het eeuwige hier-en-nu, ineens wonderschone voorwerpen uit een ongekende wereld?

Onmogelijk. Nostalgie is heimwee naar het verleden. Hoe kan men heimwee hebben naar iets dat men niet kan kennen omdat het altijd hier-en-nu is? Langzaam ontvouwt zich een beeld van de gevoelswereld van de new ager in al zijn primitieve glorie: een geïsoleerde geest, zonder tijdsbesef dus zonder toekomst, dogmatisch en veroordelend want de rest van de wereld werd buitengesloten, vervuld van een onbestemd verlangen dat nooit vervuld kon worden en daarom tastbaar gemaakt werd met behulp van paarse beschuitbussen, op één oog blind en één oor doof, eeuwig opgesloten in zijn statische wereld van het hier-en-nu.

Dit was maar een gedachtespel. Aan de hand van veelgebruikte kreten kom je tot wonderlijke conclusies als je niet meer begrijpt wat ze betekenen.

Magie is voor een gevoelsarcheoloog ook rijk terrein. De ene wiccastroming wil nog authentieker zijn dan de andere, in het hedendaagse sjamanisme is het niet veel anders gesteld. Als we nog dieper graven komen we bij de basis van de rituele magie terecht.

Er zijn stromingen die ruimte laten voor een moderne betekenis van oude symbolen en begrippen. Deze stromingen zullen overleven. Maar er zijn ook “scholen” die beweren gebruik te maken van de oorspronkelijke betekenis van symbolen en begrippen. Discussie uitgesloten want het is zoals de magus zegt dat het is. Dit soort “scholen” zit er volkomen naast.

Aan elk symbool wordt een betekenis verbonden, wat weer diep gelinkt is aan een gevoel. Betekenisgeving en gevoel zijn echter tijd- en cultuurgebonden, daarom niet zonder omweg te transplanteren op een andere tijd en cultuur. Wat de oorspronkelijke gevoelsbeleving in de oudheid is geweest, is niet meer te achterhalen, hoogstens bij benadering te beleven, met veel voorbehoud. Dat is de valkuil van hedendaagse magie.

Ik begrijp best dat nostalgie een rol speelt bij de moderne hang naar magie. Wie echter denkt dat daar een schatkamer voor het oprapen ligt vergist zich enorm. Er is niets dan dode letter waaraan geen gevoel-van-toen verbonden kan worden, om de eenvoudige reden dat we nu leven, in een andere tijd met andere gevoelswaarden. Vergelijk alleen eens de rechtsnormen tussen nu en 500 jaar geleden, dan wordt de factor tijd duidelijk.

Nostalgie is een instinker. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die hartstochtelijk naar de pest of andere ongemakken van de vroege middeleeuwen terugverlangde. De hype van de hedendaagse magie in al zijn vormen komt voort uit een misplaatst gevoel voor romantiek, zonder dat men oog heeft voor de hardheid die niet meer hoort bij de tijd van nu. Zou die hardheid wel een plaats hebben dan zou magie van nu een andere vorm hebben. Eentje die niemand wil, netzo min als de pest.

New Age is geen onzin, maar misleiding, net als hedendaagse magie. New age wil zwelgen in het gevoel maar elimineert met het grootste gemak de hardheid die nu eenmaal deel is van ieder mens en in elke tijd een eigen vorm heeft. Moderne magie kan logischerwijs niet anders zijn dan een zwak aftreksel van wat het ooit betekende en dat kan niemand meer weten dus ook niet meer beleven in zijn oorspronkelijke gevoelsvorm. We kunnen er hoogstens naar kijken en ons verbazen want verbazing is het enige gevoel dat we eraan kunnen verbinden.

De Kritische Magier

27 opmerkingen:

 1. @Kritische magier, het is niet dat new ages hardheid schuwt, maar de hardheid zit juist in de new age aanhangers. Zelden ben ik grotere ego tegen gekomen dan onder de mensen die zich verheerlijken in allerlei zaken, zoals aura leze, tarot, reïncarnatie cursussen en het zij zo meer. niet zelden van je gespreken op waarbij deze mensen zich af zetten of zich beter voelen dan de wereld buiten de cursus. Ze maken een onderscheid tussen de mensen die nog niet wakker zijn en henzelf. Ook kent de new age geen genade en gaat het er niet van uit dat zwakkere geholpen dient te worden. Als je iets overkomt, dan is dat immers geen toeval en als je iets slecht overkomt, dan is dat de staf voor het slechte karma dat je hebt opgebouwd. Vergeving voor slechte daden zit dus niet in dit systeem en voor wat hoort wat. Dat laatste zie je ook terug in de wijze waarop new age wordt verkocht, duur dus. Het is dus helemaal geen zachtaardige beweging en de mensen die dit gedachtegoed aanhangen zijn ook zacht maar hard en zo behandelen ze dus ook hun mede mens. Ik kan mee gaan met het gevoel van een weerzin te hebben aan new age! Het is een onbeschaamde ego cultus.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De Kritische Magier28 juni, 2011 21:21

  Beste Peter,

  Dit was mij allemaal bekend. Onze mening over new age is gelijk, onze weerzin heeft dezelfde reden. Jij vult de feiten in waar ik de beweging zelf op de korrel neem. De lijn kan zelfs nog verder doorgetrokken worden in het verleden, tot de plaats waar new age begon: bij de theosofen. Nee, het is geen beweging waar we blij mee kunnen zijn. Dank je voor je reactie.

  Vriendelijke groeten,

  De Kritische Magier

  BeantwoordenVerwijderen
 3. New age en eerder Theosofie, zijn voorbeelden van elitaire stromingen. dat wil zeggen, dat er extreme wereld beelden in omgaan, zo zijn veel new age cursussen vooral gericht op het hogere zelf, of het verbeteren van jezelf en de wereld. Dat was en is in de Theosofie al niet anders

  Het zijn ook stromingen waar veel geld in omgaat en actieve deelname dus voorbehouden is aan kleine groep mensen, die bereid is om er veel tijd en geld in te steken.

  De theosofie was ( 1891) opgezet door elitaire en rijke mensen, met soms behoorlijk enge ideeën, over rassen en het ontstaan van de menselijke beschaving.

  Aan de basis van zowel de theosofie als de antroposofie ligt een alternatieve evolutietheorie. De aarde zou 7 tijdperken van elk miljoenen jaren moeten doorlopen, die afgesloten worden door natuurrampen zoals vloedgolven en aardbevingen. Ook de mensheid doorloopt die 7 stadia in de vorm van "wortelrassen". De menselijke zielen verhuizen steeds door reïncarnatie mee naar het volgende stadium. Vandaag de dag heerst het "vijfde", het "Arische wortelras".

  De theosofische mystiek viel ook in Duitsland in vruchtbare aarde. De latere Nazileiders Himmler, Hess, Göring en Borman werden allemaal theosoof.

  Het verschil met de huidig new age is dat die vaak individueel wordt beoefend en dat het geen grote op zich staande vereniging vormt, zoals voeger de theosofie. Veel mensen die actief zijn in het new age gebeuren beginnen een eigen praktijkje, om zich te verijken door een ander te willen verbeteren of te genezen. Het opwaartse streven staat dus, evenals in de Theosofie, ook centraal in de new age.

  Het gedachtengoed van de new age vindt haar oorsprong in bewegingen zoals de theosofie, vandaar de soms enge gedachten gang, van karma, een betere mens, een betere aarde, en de zelf ontwikkeling.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De Kritische Magier30 juni, 2011 01:09

  Vanuit een ivoren toren ziet de wereld er wezenlijk anders uit dan vanaf de grond.

  Theosofie was ooit een hype bij de happy few van de voor-vorige eeuw. Als hype is dat wel te vergelijken met new age, al hoeft men daar niet rijk voor te zijn. Theosofie en new age bedienen zich van een kunstmatig wereldbeeld en een al even kunstmatig mensbeeld, daarin ontlopen ze elkaar totaal niet. Het elitaire karakter van de theosofie heeft zich ook voortgeplant in het new age denken. Zolang men lekker onder elkaar is, is de wereld mooi en gaaf, het kwaad komt van daarbuiten. Hieraan is meteen te zien dat de eenheidsgedachte (waarop de new agers patent lijken te hebben) alleen van toepassing is op eigen kring. Dat houdt hen dan ook meteen in de wurggreep. Hun wereld is statisch, steriel, niet levensvatbaar wegens gebrek aan de dynamiek die voortkomt uit verschillen en tegenstellingen. Er zullen altijd stromingen als deze bestaan en er zullen altijd aanhangers zijn. Dat maakt het leven rijk en houdt de geest gaande. Voor ons althans, degene die het leven vanaf de grond bekijken.

  Het gebroed dat de theosofie heeft voortgebracht veroorzaakt precies datgene wat zij walgend afwijzen: het onderscheid. New age veroorzaakt zelf een belangrijke tegenstelling door hun afwijzing van degene die het niet met hen kan vinden. Daar gaat de eenheidsgedachte, komt niks van terecht in de praktijk en dat mag new age op de eigen rekening schrijven.

  Het is wel menselijk dat de ene zich beter/groter/sterker/wijzer voelt dan de ander. De wereld is vol competitie en er is niks mis met een krachtmeting. De kunst is om je niet minderwaardig te gaan voelen tegenover iemand die je veroordeelt omdat je geen lid van hun club wilt worden. Wie een new ager tot razernij wil brengen moet vooral dezelfde taal gebruiken waarmee de "anderen" in de hoek gezet worden. Een koele opmerking als "je zit teveel in je hoofd" of "je zit niet in het hier-en-nu" is genoeg om ze in de gordijnen te krijgen.
  New agers hebben namelijk de neiging om te denken dat zij weten wat een ander denkt en voelt. Een gezonde dosis territoriumbesef is het tegengif, new agers bevinden zich dan namelijk op verboden terrein.

  Denk vooral de gedachte ten einde. Dat is immers de zwakste plek van new age. Neem de kreet "als het voor jou goed is, dan is het goed" en maak die van toepassing op bijvoorbeeld de graaicultuur. Dan is die kreet een vrijbrief voor het toucheren van vette bonussen. Ieder kan andere voorbeelden verzinnen en allemaal zijn ze niet om te lachen. Wetten en regels gelden gelukkig net zo goed voor new agers als voor ieder ander. Normen en waarden zijn kwaliteiten van de menselijke geest. Wie dat negeert komt vroeg of laat op de koffie, gelukkig.

  De vele verschijningsvormen van new age hebben allemaal gemeen dat ze aanhang willen trekken. Een belachelijk prijsbeleid voor onzinnige cursussen hoort daarbij. Een hoge prijs verhoogt namelijk het gevoel van exclusiviteit. Daar ging het immers altijd al om.

  New age zal net zo'n fossiel worden als de theosofie. Dat ligt in de logische opvolging der gebeurtenissen. Als gevoelsarcheoloog verheug ik mij nu al op de opgravingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Sommige new age uitingen hebben zich volledig gericht op de graai cultuur denk maar dan "The secret", dat leert je om zo te denken dat get geld, geluk en macht naar je toe komt. Dat alles gericht op eigen gebruik. Dat is wel wat anders dan de happy leef commune gedachte van de jaren 70. Het zal wel bij de tijdgeest horen, dat delen geen onderdeel meer uit maakt van het moderne spirituele gebeuren.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De maker van dit stuk heeft een goede opbouw van zinnen waarmee het goed genoeg geschreven is om de aandacht van de lezer vast te houden.

  M.v.Gr,
  The collective hive

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De Kritische Magier01 juli, 2011 00:29

  @Jaap

  Ja, het valse masker van zachtaardigheid kan de keiharde binnenkant van new age niet verhullen.
  De happy leefcommune van de jaren 70 was net zo spijkerhard en helemaal niet zo happy. Je moest je aanpassen of je werd eruit gesmeten. Als je bleef moest je je laten welgevallen dat je bestolen werd in menig opzicht. Dat heette delen, maar was ordinaire diefstal.
  Er zijn in de 70-er jaren een heleboel lui met het uiterlijk van een hippie stinkend rijk geworden van de welwillende oprechte hippies die echt geloofden in een betere wereld. Een heleboel zestigers die nu op rozen zitten hebben hun vele geld toen verdiend en gaven geen zier om een betere wereld. Als HUN wereld maar okee was. Vergeet niet dat de drugsbaronnen van nu de dealertjes van toen waren. Menig zakenimperium van nu is opgebouwd op de schaarste van de 70-er jaren, huizenhandel is daar een voorbeeld van. En maar zingen over het tijdperk van Aquarius ...

  Als er dus weer eens een stel predikers opstaat om de nieuwe tijd te verkondigen, vergeet dan even het hier-en-nu maar kijk naar hun verleden. Hou dan vooral je hand op de portemonnee en pas goed op je kinderen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @ Kritische Magier

  Een vraag naar aanleiding van je blog hierboven:reken je de wiccastromingen en de rituele magie nou wel of niet tot de New Age?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De Kritische Magier01 juli, 2011 22:16

  @ Dana


  Wicca kan niet tot een new age stroming gerekend worden. Om te beginnen staat het duotheisme daar garant voor. De God en de Godin zijn elkaars tegenpolen, tesamen een eenheid in verscheidenheid. Het erkennen van de polariteiten in de natuur en in de mens impliceert dynamiek. De verbondenheid met de aarde en de seizoenen brengt met zich mee dat onderscheid en beperkingen erkend worden en daarom ook deel zijn van de religie Wicca. Wicca erkent de sociale binding en daarmee de daadwerkelijke, actieve verantwoordelijkheid voor de natuur, de levende wezens en de medemens. Men beleidt deze verantwoordelijkheid in de toewijding aan de God en de Godin. Hoewel Wicca niet altijd vrij toegang biedt aan iedereen, heeft het een zeer sociaal karakter.
  Dit alles vormt een fel contrast met de vrijblijvendheid van new age.
  Rituele magie is in principe ook geen new age verschijnsel, maar wordt wel zo gebruikt dat het de new age illusies kan aanwakkeren. Rituele magie heeft dus veel sterker de neiging zich naar het new age vlak toe te bewegen dan Wicca. Veel scholen voor rituele magie beroepen zich op geheime en exclusieve kennis. Vanzelfsprekend kost het verwerven van die kennis veel geld, een ander kenmerk van new age. Deze gemaakte exclusiviteit wordt ondervonden als superieur, hetgeen een sociaal isolerend effect heeft: men voelt zich de betere mens.
  Dit is een duidelijke verwijzing naar de oorsprong van de moderne rituele magie: de Golden Dawn, een zijtak van de theosofie. De echte oorsprong is onbereikbaar want de oorspronkelijke gevoelsbinding met de oude symbolen is allang verloren gegaan. Wat rest is een geforceerde reconstructie die de pointe van het hedendaagse leven volkomen mist en waardoor ook het sociale karakter ontbreekt.
  Hierin kunnen we dus elk facet van het new age denken herkennen. Men leeft in een zelfgeschapen droom, met zelfontworpen goden, zonder sociale banden of verplichtingen, of het moet de eigen gelederen gelden.
  Dit is een uiterst kort samengevat antwoord op uw vraag. Voor verdere toelichting hou ik mij aanbevolen. Vragen zijn uiterst welkom, evenals aanvullingen en/of kritiek.

  De Kritische Magier

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De Kritische Magier01 juli, 2011 23:11

  @ Dana

  Ik zie ineens dat ik "men beleidt" heb geschreven. Dat moet natuurlijk "men belijdt" zijn. Excuus voor deze uitglijder.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @ Kritische Magier

  Eerder is er hier op Sterzoeker behoorlijk kritiek gegeven op wicca. Er zou te weinig aandacht gegeven worden aan de nieuwelingen, wicca zou verouderd zijn, nogal slappe hap zijn, teveel hangen aan hun eigen gebruiken en meer.
  Ben je van gedachte veranderd?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. De Kritische Magier03 juli, 2011 19:00

  @ Dana

  Nee, ik ben nog steeds dezelfde mening toegedaan dat Wicca heel waardevolle elementen in zich draagt. We kennen niet veel echte ervaringsreligies. Sjamanisme kan niet tot de religies gerekend worden omdat het geen gestructureerde vorm heeft. Wicca heeft dat wel.
  Het is niet alleen een natuurgeorienteerde maar vooral een mensgeorienteerde religie.
  Ervaringsreligie houdt in dat er ondanks de structuur die Wicca heeft veel vrijheidsgraden zijn. Het beeld van God en Godin moet per persoon vorm en betekenis krijgen, niet gefixieerd en afhankelijk van de persoonlijke ervaring met het goddelijke binnen en buiten de persoon. Dat is een loflied op de individualiteit die pas in zijn sociale setting vol tot zijn recht komt.

  Mijn kritiek richt zich op de nogal wanhopige manouvres om te overleven. Enerzijds hebben we een oude garde ingewijden die teveel aan de boekjes hangt, dogmatisch de regeltjes volgt en voorbij gaat aan feiten. Daarmee bedoel ik dat de gevoelswereld van nu anders is dan de gevoelswereld van Gardner. Daarom maakt wicca een wereldvreemde indruk en daardoor worden jonge aspiranten afgeschrikt.

  Anderzijds is er een stroming die zich soepeler opstelt en daarmee helaas wiccavreemde elementen toelaat. Dat zijn de wicca's die menen dat new age of humbug van een twijfelachtige mysterieschool ook wel leuk in het geheel passen. Zij halen het sociale element, de basisbinding, uit wicca en dat leidt nergens naartoe. Behalve naar gezelligheidsgroepjes die spoedig aan verveling ten gronde zullen gaan.
  Zij negeren het feit dat de kern van wicca sociaal DOOR individualiteit is (en omgekeerd) en dat beide aspecten ontwikkeld willen worden.

  Uiteindelijk negeren beide hoofdstromingen dat hun ervaringsreligie moet emanciperen en daar ook rijp voor is. Het zal een mooie dag zijn wanneer men de koppen eens bij elkaar steekt.
  Ik hoef geen uitnodiging te verwachten, zoveel is zeker. Maar ik volg de ontwikkelingen geboeid en soms met gekromde tenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @Kritische magier, Het sociale element, dat is waar het zo ontbreek in de wicca. De figuren die zich wicca eigen gemaakt hebben en een eigen coven of groep zijn begonnen, hebben in de regel de neiging om de deelgenoten aan de groep asociale regels op te leggen - bijvoorbeeld:
  #Men moet dingen geheim houden, vaak zijn dit trouwens dingen die op zich niet met wicca van doen hebben, zoals b.v. het lesmateriaal. Dit gaat vaak over van alles en nog wat, behalve over wicca.
  #Men moet een jaar en een dag wachten om bij een groep te mogen.
  #Men moet een jaar lang studeren om een inwijding te verkrijgen.
  #Men moet bepaalde kleding aan, of juist weer geen kleding aan.
  #men mag niet ook nog lid zijn van een groep met een andere traditie.
  #Men moet een contract ondertekenen waar dit alles in beschreven staat.

  Zo stikt het in de wicca groepen van geschreven regels en nog veel meer van ongeschreven regels.

  Door al dit soort zaken, die in feite afleiden van wat wicca in werkelijkheid is. Heeft men wicca heel erg onaantrekkelijk gemaakt voor mensen die wel instaat zijn sociaal en op een volwassen manier met elkaar om te gaan.

  Als volwassen mens vindt ik het zeer storend om allerlei rare verplichten of verboden aan te moeten gaan, wil ik mijn in Nederland serieus met een van de bestaande groepen verbinden. Nee, daar zit ik niet op te wachten en daar zit niemand op te wachten!

  Mede door het sekteachtige optreden van de verschillende hoge priesteres en priesteressen en het exclusieve gedrag, zal wicca nooit als serieuze religie van de grond komen, maar blijft het in de sfeer hangen van onbereikbaarheid, geheimzinnige gedoe in de donkere achterkamertjes waar je liever niet mee geassocieerd wil worden, puur omdat het het zichzelf op deze wijze onzichtbaar en onbereikbaar maakt.

  Ik vraag me trouwens af waarom dit zo verworden is? Is dat omdat het aanbod aan mensen die wicca willen worden te groot is, of is het juist omdat wicca gebruikt wordt om het ego van de HP mee op te blazen? Graag de gedachten van anderen hierover

  BeantwoordenVerwijderen
 14. De Kritische Magier05 juli, 2011 12:21

  @Jaap

  Misschien spreek ik voor mijn beurt, maar ik voorspel je dat je geen reacties zult krijgen van anderen dan ik.
  Je vragen zullen zonder meer als gezeur worden uitgelegd. Ik neem je serieus.

  Een deel van de regels zul je voor lief moeten nemen omdat ze in de structuur van wicca verankerd zitten. Zonder die regels is het niet meer herkenbaar als wicca, snap je?
  Een ander deel is starre interpretatie van fantasieloze regelridders.

  Hier punt voor punt een antwoord.
  1. Geheimhouding zou de normale regel van discretie moeten volgen. De Inquisitie is dood.
  2. Een voorbereidingstraject voorafgaand aan toetreding tot een coven is beslist nuttig. Je hoeft niet een jaar en een dag met je vinger in je neus te zitten wachten, hoor.
  3. Studeren en oefenen zijn geen tijdverpilling. Een jaar tot je eerste inwijding is vrij kort, maar je kunt tegen die tijd weten wat wicca voor je doet.
  4. De dress code verschilt per stroming en dient om het verschil te kunnen ervaren tussen de gewone wereld en de wereld van wicca.
  5. Geen lid mogen zijn van een andere groep of orde is nonsens. Wicca en Vrijmetselarij hebben elkaar nog nooit gebeten.
  6. Contracten ondertekenen is eveneens nonsens en ook niet wicca-eigen.

  Zoals met alle religies kan er een groot verschil optreden tussen wat wicca IS en wat wicca gemaakt wordt door mensen. In het laatste liggen vooral je bezwaren. De oude garde zou daar echt eens over moeten vergaderen, tenminste als ze willen dat wicca - opnieuw - serieus genomen wordt als religie.
  Donkere achterkamertjes zijn niet bon ton bij de betrouwbare covens (nadruk op betrouwbaar).

  Dat jij je misschien buitengesloten voelt doet niets af aan de sociale binding van wicca, zoals ik schreef. Een zekere aanpassing wordt wel van je verlangd. Dat iedereen z'n benen breekt over dat enorme ego van covenleiders is bekend. Moeten ze nodig ook eens over vergaderen want dat doet fors afbreuk aan het image van wicca. Dat grote ego kweekt slaven en dat ligt helemaal niet in de lijn van de ware wicca.

  Reacties?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. nr. 5 klopt blijkbaar niet. Zo was er laatst op een bijeenkomst te L. een wiccahogepriester aan het woord, alexandrian / green circle die ook vrijmetselaar is. het kan natuurlijk zijn dat de diverse stromingen er andere regels over hebben. de man metselde al voor hij zich met de wicca bezig hield.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. De Kritische Magier05 juli, 2011 14:23

  @Anoniem

  Dat staat er juist: wicca en Vrijmetselarij hebben elkaar nog nooit gebeten. Dat gaat prima samen, zowel hier als in het buitenland.

  Verschillende stromingen hebben inderdaad verschillende regels. De Alexandrians zijn wat vrijzinniger dan de Gardnerians.
  De Alexandrians neigen dan ook meer naar het opnemen van elementen die niet uit de Garnerian wicca/craft voortkomen. Het nadeel daarvan is dan weer dat zij meer naar de vrijblijvendheid van new age hangen dan degenen die strikter in de leer zijn. Greencraft heeft ook een heel eigen interpretatie van wicca, zelfs een heel eigen interpretatie van de Levensboom. Ondanks hun vrijzinniger interpretatie van wicca zijn de Greencraft covens zeer stabiel en betrouwbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @kritische magier. Ik had deze regels gevonden op een website van een wicca groep, die op het Silver circle forum een oproep deed voor nieuwe leden. Het kan zijn dat deze regels voortkomen uit een link met een bepaalde magische groep, dat zou een hoop verklaren, want de betreffende groep maakt ook melding dat er bij Ina Custers de Heka- Egyptische magie workshop gevolgd is. Wat op zich dan wel weer heel vreemd is, omdat een ander iets wordt verboden, waar de hoofd van deze groep zelf wel aan doet. Het betreft deze groep: http://www.studiegroepciaran.nl/

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @Anoniem, Vandaarro dat Adria de Wilde ook bij de vrijmetselarij zit, maar of de vrijmetselaren weten hoe zij haar wicca verkoopt, dat betwijfel ik. Eigen gewin eerst past namelijk niet het broederschap-gedachten goed van vrijmetselarij.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. De Kritische Magier05 juli, 2011 17:25

  @ Jaap
  Ik heb deze site bekeken en dit is een new age groep die wat wicca in het programma doet. Een serieuze coven is dit niet.
  Men gebruikt regels die meer aan de Temple of Starlight doen denken dan aan wicca. Deze Melchoir (niet te verwarren met een andere Melchoir van Sc forum) is lid van de TOS. Zijn groep kan heel wel als voorportaal voor de TOS dienen. Dat er vooraf geld gevraagd wordt voor bijeenkomsten geeft ook te denken.

  Dit is een voorbeeld van zo'n groep die wicca een beroerde naam bezorgt. Niet doen dus.

  Adria de Wilde's groep zou ik ook niet doen. Ook haar prijsbeleid strookt niet met wicca en ongetwijfeld zal dat niet het enige zijn.

  Blijf zeer kritisch!

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Geheimhouding binnen de Wicca vind ik normaal, of misschien moeten we daar maar een andere benaming aan geven, discretie en respect. Je bent soms zo nauw en persoonlijk bij elkaar betrokken, het zou gewoon niet netjes zijn als persoonlijke zaken buiten de groep terecht komen. Ook de met veel energie en tijd in elkaar gezette rituelen behoren niet voor jan en alleman beschikbaar te zijn. Maar dat je zelfs geen zaken met partner zou mogen bespreken, belachelijk. Voorbereidingen aan toetreding is noodzakelijk, niets is zo vervelend als mensen de basis niet beheersen en in een cirkel een beetje verdwaasd in de ronde staat te kijken. Of zich niet verdiepen in een jaarfeest, als die gevierd wordt.
  Dresscode moet geen punt zijn, niet iedere groep heeft de mogelijkheid tot skyclad, en eerlijk gezegd, nu de jaren wat gaan tellen, en de zwaartekracht toeneemt, zou ik het anderen niet eens aan willen doen. gewaden zijn een prima oplossing om te ontdoen van dagelijkse kleding. Dat geen lid van iets anders mogen zijn, tsja daar liep ik ook tegenop. De dingen die ik voorheen deed, de rituelen groep die ik had, mocht ik ineens niet meer leiden, ik mocht zelfs geen kennis delen zoals ik jaren had gedaan. Die regels zijn allemaal leuk als je 20 bent en een onbeschreven blad bent op dit gebied, maar als je als solitaire heks al jaren je eigen pad hebt bewandeld, dan loop je toch tegen al die regeltjes op, dat functioneert gewoon niet. Dus dan maar geen stroming, geen traditie die ik als kapstok kan gebruiken. Wil overigens niet zeggen dat Wicca dan niet serieus genomen kan worden. Je kan je best vast houden aan traditie, en toch flexibel te zijn. Inderdaad, de denkwijze van Gardner en de denkwijze van nu zijn anders, de mensen zijn veranderd, de leefwijze is anders. De jaren 50 is niet meer. Wicca is een natuurreligie, de natuur veranderd ook, kijk naar buiten!! Juist door mee te veranderen houd je de Wicca levend, en bereikbaar als religie voor meer mensen. En dat concept ga ik voor ... leve de eclectische variant, wat overigens niet wil zeggen dat je alleen maar van alles de leuke dingen pakt, en verder geen regels zou hebben. Binnen een groep mensen, wat voor groep dan ook, moeten altijd regels zijn om te functioneren, je houdt tenslotte rekening met elkaar, maakt afspraken, anders functioneert een groep niet. En dat geldt ook voor de Wicca.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Quote:
  Deze Melchoir (niet te verwarren met een andere Melchoir van Sc forum) is lid van de TOS.


  Dit is wel eendezelfde persoon, hij heeft een ws bij de Tos gedaan, staat ook op zijn site. Alexandrian HP, die nu de kant van rituele magie opgaat, en een eigen coven vormt, met de studiegroep als voorportaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @irmgard,
  Tja, irmgard, zo maak je mee dat je opeens niets meer mag vertellen over de tarot, de elementen, sterrenbeelden, magie en andere zaken, die je jezelf al jarenlang hebt bestudeerd en je eigen hebt gemaakt.

  Ook mocht ik geen eigen studie groepje meer houden. Tenzij ik de juf van de magische groep betaalde. Zij stelde namelijk dat ik de kennis die ik overbracht aan mijn eigen groep bij haar had opgedaan en dat daar dus iets van terug moest komen naar haar groep. Je snapt wel dat ik daar niet van gediend was en ik heb al heel snel gekozen voor mijn eigen studiegroepje gekozen, waar overigens helemaal geen kosten aan verbonden zijn.

  Wat mij trouwens verboden werd, om over te praten, waren allemaal onderwerpen en zaken waar ik allang mee bekend was. Er werd eigenlijk niets nieuws gebracht. Ging het over de Tarot, dan werd een kopie van dezelfde tarotkaart uitgedeeld die iedereen kende.

  Wat was er nu eigenlijk wat geheim gehouden moest worden? Dat heb me dan ook dikwijls afgevraagd? Ik heb daar het volgende over gevonden, namelijk dat geheim moest blijven dat er helemaal niets bijzonders was. Dat er niets extra's was, wat je buiten de groep niet zou kunnen vinden of bestuderen. Als je met niemand over de inhoudt van de lessen mag praten, ga je immers ook nooit vernemen dat er elders ook wat over het onderwerp bekend is. Daarom was die zwijgplicht bedacht.

  natuurlijk ben ik het met je eens met dat in groep het privé gebeuren, of de persoonlijke dingen binnen de groep blijven, dat is vrij normaal, dit soort regels gelden ook in je gezin of op het werk. Maar wat een onzin dat je de kennis opgedaan in die groep met niemand mag delen. Wat heb je aan kennis als je er niets mee mag en kan, niets toch? Oh, en als je dan kijkt waar de figuren, die je dit soort regels opleggen, hun kennis vandaan hebben, dan ga je lachen; van het internet, uit boeken, gejat van de een ander. Ook allemaal redenen om de geheim te houden wat er binnen een groep aan materiaal rondwaart.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Weet je wat mij persoonlijk ook irriteert, is dat de 'leraren' vinden dat al hetgeen je daar 'geleerd' hebt, tot hun lesmateriaal behoort. En daar dus 'geheimhouding' op toe passen, alsof zij het zwarte garen zelf hadden uitgevonden. En je dus geen kennis mocht delen uit het lesmateriaal, dus eigenlijk niets meer mocht delen. Ook al had je jaren ervoor dat al bestudeerd, zijn er boeken waarin hetzelfde staat en die je dan ook allang gelezen had. Op deze manier valt er heel wat onder lesmateriaal. Toe eigenen van ander mans veren noem ik het ook wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. De Kritische Magier05 juli, 2011 19:06

  @ Dames hierboven

  Gaan jullie bezwaren over wiccagroepen of betreft het een groep voor rituele magie? Ik ben het spoor even kwijt.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Beide, wat mij betreft.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @Kritische magier,

  Ik doelde op een groep voor rituele magie, maar zo te lezen kom je deze regels ook tegen bij wicca groepen. Wat ik ook gemerkt heb is dat er een grote angst bestaat, dat men zelf les gaat geven en aldus concurent gaat worden van de bestaande groep. Ook een reden waarom dergelijke contractjes getekend dienden te worden.

  @irmgard, ja en dan te bedenken dat veel van het lesmateriaal 1 op 1 is overgenomen van diegenen waar ze zelf op les zijn geweest. Dat mag dan blijkbaar wel, waar ze anderen de regels opleggen gaat ze zelf mank en wordt er dus wel gebruik gemaakt van lesmateriaal van een ander, wat dus ook nog een keer verspreid wordt onder de leden van groep.

  Wat mij ook zeer tegen is gevallen is dat het niet om mij als persoon gaat in zo'n groep, maar om wat ik kan betekenen voor het hoofd cvan de groep, in zin van; dingen maken die handig zijn on in de lessen te gebruiken, of om folders te verspreiden, het les geld wat ik binnenbreng, eventueel de recalme die kan maken, b.v. onder mijn vrienden,zodat zij ook eens een kijkje komen nemen in de groep, want dat mag dan weer wel.

  Mensen konden zo maar een les binnenstappen, meestal wel tegen betaling, soms puur ter kennismaking, als de kans maar groot genoeg was dat ze bleven.

  In die zin was er dus geen geheim, want bezoekers hoevden niets te tekenen, en er was ook geen niveau, die iets met graden te maken had. Anders zou je immers niet zo maar een les kunnen bijwonen. Dit was puur te doen om zoveel mogelijk betalende mensen binnen te krijgen, maakte niet uit wat de achtergronden of ervaringen van deze mensen waren.

  De de regels waar ik eerder over schreef waren o.a. puur in het leven geroepen om de mensen dom te houden, in de zin van dat je nooit kan vergelijken wat er binnen de groep gebeurde met wat er in de buitenwereld aan vergelijkbare zaken gaande waren.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. De Kritische Magier05 juli, 2011 20:48

  @ Dames

  Er is geen macht ter wereld en daarbuiten die jullie belet om een betere groep op te zetten: met een betere structuur en betere regels. Eentje waarbij je ook persoonlijk tot je recht komt. Jullie weten allebei hoe het niet moet en ook niet zou moeten. Een uitstekende start.

  Stop niet bij teleurstelling en wrok, maar zet ze om in iets waar de groepen waar jullie over schrijven nog een puntje aan kunnen zuigen.
  En wat dat lesmateriaal betreft: dat zou je zomaar op een bank in het park gevonden kunnen hebben.

  Wanneer je je niet los maakt en zelf start moet je leven met het besef dat je tot slaaf gemaakt bent. Daar ben ik sterk tegen.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails