dinsdag 12 april 2011

WMT en de Uitverkoop van Wicca

Eigenlijk zou de titel moeten zijn: HOE VERSJACHER IK WICCA (uit het dagboek van een forumbeheerder). Er is echter voor de bovenstaande kop gekozen want we hebben een beetje medelijden met de forumbeheerder. Hij zit klem tussen twee vuren: zijn achterban en een mysterieschool die niet van loslaten weet als er geld in het verschiet ligt. Wij benijden hem niet.

Door de Kritische magier.

De forumbeheerder had de laatste tijd zijn handen vol aan een laaiende discussie over de vraag wat die Westerse Mysterietraditie (kortweg WMT) nou eigenlijk inhoudt. De vraag was terecht omdat de magus van de mysterieschool meent dat men ook paganistisch is en aanspraken maakt op een afstamming (lineage) waar geen hand of voet aan zit.

Het forum telt heel wat deskundigen en daartoe rekenen wij met nadruk niet de forumbeheerder, zo bleek uit zijn weinig erudiete bijdrage aan de discussie. Hij houdt vooral oog op zijn “draagvlak”, althans dat mocht verondersteld worden.

Na 30 pagina’s discussie stond helder en duidelijk vast: de claims van de betrokken mysterieschool (betreffende lineage van de mysterietraditie, het paganistische element in de Westerse mysterie traditie en nog zo een en ander waar de magus van de school in graaide alsof het uitverkoop was in Lalaland). Argumenten had ze niet, wel veel geschreeuw en beschuldigingen naar iedereen die terechte vragen stelde. Ze verloor de discussie, haar aanspraken op de lineage kon ze niet hard maken en paganistisch was ze al helemaal niet, wanneer ze zich alleen beriep op natuurrelligie als wortel van elke religie. Het is niet erg om verliezer te zijn, het is wel erg om een slecht verliezer te zijn. De magus toonde zich een bijzonder slecht verliezer.

De forumbeheerder sloot het topic en verwijderde de hele discussie zelfs van het wicca forum. Alsof dat niet erg genoeg was deed hij ook nog een aantal forumleden “in de ban” waaronder ook de magus van de mysterieschool. Wel verklaarde de forumbeheerder dat de magus het “slachtoffer” was, met andere woorden, de rest van de deelnemers was dader. Dat het forum een wicca forum is hamerde de beheerder er nog eens goed in.

Velen zullen zich afgevraagd hebben wat er toch gebeurd was. Kon men niet meer zijn/haar mening kwijt over mystieke zaken? Moest het forum dan echt het karakter van een breikrans hebben? Waarom was de magus ineens het slachtoffer, terwijl zij nou juist onophoudelijk olie op het vuur gooide met krijsende beschuldigingen en zelfs leugens? Waarom werden faire en deskundige discussianten ineens daders en van wat? En waarom was het hele topic verwijderd?

Wat er achter de schermen gaande was leert een beetje verkenning. De magus wilde een deal met de forumbeheerder maken: Westerse Mysterie Traditie-belangstellende moeten via het wicca forum naar de magus haar mysterieschool doorverwezen worden; zaken betreffende wicca, die bij de magus terecht komen - of op haar eigen forum, worden naar Silver Circle doorverwezen. Bovendien, konden we op het wicca forum lezen, dat de magus “deskundigen” (het kan haar niet schelen welke) uit andere tradities op haar forum gaat uitnodigen, met als doel de WMT een plaats te geven in het hele landschap van mystiek en tradities.

Ook werd de beheerder van het wiccaforum op zijn eigen forum uitgenodigd om zijn plaats als “wicca-deskundige” (het beestje moet een naam hebben, nietwaar) in te nemen op het forum van de Mysterieschool.

En zo mag de beheerder van het wiccaforum dus komen opdraven om wicca neer te zetten als een inwijdingstraditie die vanzelfsprekend aansluiting heeft bij de Westerse Mysterietraditie, zoals de magus van een commerciele onderneming dat wil zien. Omdat de magus heeft getoond zelf niet te kunnen uitleggen wat de Westerse Mysterie Traditie inhoudt - laat staan dat ze ook maar enigszins kon uitleggen wat de aansluiting van haar Westers Mysterie Traditie bij het paganisme is - mag wicca forum beheerder dat doen.

De vraag is of de beheerder van het wicca Forum dit aanbod, van de magus, zal aannemen. Het is te hopen van niet, want hij zou zijn eigen draagvlak schaden. De wicca’s die deelnamen aan de bewuste discussie, op het wicca Forum, waren immers ook niet in staat om de aansluiting van wicca bij de Westerse Mysterie Tradities aan te tonen. Hoogstens werd verwezen naar een innerlijke beleving die niet voor communicatie vatbaar was, dus dat schoot niet op.

De opdringerige reclame die de Magus voor zichzelf en haar eigen Mysterieschool maakte, op het wicca forum, is al geruime tijd een doorn in het oog van veel actieve forumleden. Op het moment dat de beheerder van dit forum, wicca gaat neerzetten als onderdeel van die troebele Westerse Mysterie Traditie, in het belang van de commerciele onderneming, dan versjachert hij wicca.

Dat de beheerder zijn eigen achterban om goedkeuring zal vragen voor deze koehandel is niet waarschijnlijk gezien de manier waarop hij met het wicca forum omspringt. Het is ZIJN forum, ZIJN huiskamer en deze man maak de regels niet alleen, maar interpreteert ze ook naar eigen goeddunken, zonder zich iets aan te trekken van de meningen uit zijn eigen gelederen

Wicca ligt dus in de aanbieding. De altijd op een koopje beluste magus gaat daar geen cent voor geven. Sterker, wicca is ook geen cent meer waard wanneer Merlin zich laat overhalen om naar de pijpen van de magus te dansen en commerciele belang te dienen in plaats van het belang van zijn “draagvlak”.

Het is maar dat de wicca’s weten dat ze verraden en verkocht worden door hun dierbare forumbeheerder.

De Kritische Magier

23 opmerkingen:

 1. En dan maar roepen dat de reden van het verwijderen van de discussie was omdat er geen tijd is om het goed in de gaten te houden. Ik zou zeggen; knal dan heet het forum dicht, want blijkbaar is er wel tijd voor andere discussies.

  Geen tijd?? Lekker makkelijk, goedkope smoes, kan ook niemand van zeggen dat dat niet zo is. Mooie koekenbakker is het wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De discussie is heel goed in de gaten gehouden. Daar heeft Custers wel voor gezorgd. Om vervolgens bij Merlin aan de telefoon te hangen om te klagen. Inderdaad een goedkope smoes dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat ik alleen heel die tijd niet gesnapt heb is dat Merlin die verkapte PR actie van de TOS op zijn forum okay heeft gevonden. Wijs hij al die tijd in slaap gevallen, of was dit het werk van Morgana, die dit met Ina had afgesproken dat dit okay was?

  Bij ieder berichtje van Ina werd de TOS even genoemd, zodat als mensen googelen ze op haar orde zouden stuiten. Dat viel iedereen op behalve Merlin, die zag het niet, maar die had het zogenaamd ook te druk en te veel aan zijn hoofd.

  Ina heeft het nog lang vol gehouden, tot dat het te erg werd en Merlin zijn eigen wicca toko in gevaar kwam, toen moest hij Custers er wel uit wippen; Wedden dat Ina achter de schremen de boel zat te manipuleren en te bekokstoven en Merlin instrukties gaf over haar werderzijdse PR reclame.

  Of had Ina deze "mooie Plannen" met Morgana bedacht, maar nu die de deur uit is is Merlin aan zet op zijn Forum? Gelukigerwijze is hij niet helemaal gevoelig voor manipulatie, dat pleit dan weer voor Merlin.

  Alleen jammer dat het zo lang geduurd heeft, wan het forum werd behoorlijk verziekt door Ina Custers. Daardoor zijn veel mensen van het SC Forum weggelopen. Hopelijk komen die weer terug nu de magus de wijk heeft genomen!

  Zou Ina haar gezicht nog wel op de PFI bijeenkomst durfen laten zien, na deze afgang op het SC forum, vragen ik mij oprecht af?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De Kritische Magier13 april, 2011 14:30

  Tover Heksje, wat hierboven in de blog staat is van heel recent, van vorige week waarschijnlijk. Het lijkt er sterk op dat de afspraken oorspronkelijk met Morgana gemaakt zijn. Je ziet dat aan een iets andere houding van Merlin ten aanzien van de TOS. Een nog betere aanwijzing ligt in de uitnodiging aan Merlin om als "wicca-deskundige" bij het forum van de Temple of Starlight op te treden, geheel naar de smaak van de magus. Die uitnodiging heeft er nooit eerder gelegen, het forum van de TOS is ook van vrij recent.

  Ja, Ina staat op het programma van de komende PFI bijeenkomst. Daar zijn ze kennelijk nog steeds niet uitgekeken op haar flauwekul, maar dan moet je bij Lady Bara zijn. Die stelt het programma samen. Niet Morgana of Merlin.

  We mogen hopen dat Merlin zich inderdaad niet laat manipuleren maar het blijft afwachten.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het forum van de Tos is ook geen plek waar inhoudelijk gediscussieerd wordt tussen mensen met verscheidene overtuigingen en blikvelden. Het is een plek waar aan zelfverheerlijking en reclame wordt gedaan waar (haar) inwijdingsweg als de enige weg neergezet wordt, en de geminachte rest als "the highway" alwaar je niets zult bereiken dan ongeluk en gemiste kansen.

  De topics "nieuws" en "evenementen" zijn degene waar vooral gepost wordt. De posters, oftewel Tos-leden praten vnl in hun eigen hermetisch gesloten bubbel tbv die eigen bubbel en niets dan de bubbel. Onder dat motto doen de tosleden dat ook nog af als de hoogste staat van spiritualiteit die bereikt kan worden,nee enkel te bereiken via de MT als inwijdingsweg.

  "Wij van W.c.-eend adviseren w.c.-eend", blijft geweldig gevonden.

  Nogmaals ook hier mijn complimenten aan Dernian. Op S.c. kan ik dat niet doen, gezien ik de zondebok ben gemaakt die Ina virtueel heeft willen vermoorden.

  Achja, niet in elke "school " word je geleerd signalen op te pikken en juist te plaatsen, blijkt wel weer. En ook het dualistische beeld van de goeden tegen de slechten vond weer gretig aftrek. Mijn nieuwe statement is "moderne heksen zijn laf".

  Groet,

  Daan-niet zo van de theekransjes en zwaar teleurgesteld in deze laffe actie van Merlin( ik had hm hoger zitten)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Volgens mij was Ina degene die trigger happy was en het liefste iedereen wilde neer maaien die niet haar liedje floot in de de bewuste discussie op Sc forum.
  Waarom verbaast het me helemaal niet dat er op dat forum van de TOS geen inhoudelijke discussies gevoerd worden? LOL

  Is het trouwens nog niemand opgevallen dat er in wel een soort erfelijke factor in die "lijn" of lineage van de Golden Dawn zit, dus de lineage die Ina's traditie claimt?
  En dat is dit: alles wat van de Golden Dawn afstamt put z'n bestaansrecht uit het verketteren van alles wat NIET van de Golden Dawn afstamt. Tot in de tegenwoordige tijd.

  Zou dat de kern van de WMT zijn waar Ina aldoor naar verwijst? Toch een lineage en een traditie? Die van op elkaars nek gaan staan om maar hoger en groter te lijken.

  Alleen dat paganisme in de WMT, daar ben ik nog niet helemaal uit. Voor zo ver ik heb kunnen ontdekken is er geen onderscheid tussen paganisten, superpaganisten, toppaganisten of zuivere paganisten. Paganisten houden lijken met de voeten op de grond te staan. Alleen daarom al heeft die Westers Mysterietraditie van Ina niks met wat voor vorm van paganisme te maken.

  Ik ben ook geen theeleut. Doe mij maar veel zwarte koffie zonder suiker, sterk en heet. Dat houdt de blik helder en dat is wel nodig ook.

  Daan, ik denk dat die lafheid komt van politiek en niet zo zeer van dat goed-kwaad gedoe. Zodra wicca of een vage mysterietraditie aan de man/vrouw gebracht moet worden komt er een politiek luchtje aan. Dan wordt er krampachtig gemanouvreerd tussen doelgroep en ideaal. Dan is het ideaal een verkoopartikel geworden en de doelgroep wordt een marktsegment. Zo kennen we inmiddels de TOS met hun clubpolitiek.

  Ik hoop dat Merlin 2x nadenkt voor hij zich nog dieper laat betrekken in die politieke moves van de TOS en het paganisme, inclusief wicca, tot verkoopartikel maakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Er was maar een ideaal zichtbaar van uit de TOS, op het SC forum, en dat was het verkooppraatje houden, om nieuwe TOS leden aan te trekken. Met die reden en geen andere kwam Custers haar kostbare tijd verdoen op het SC forum.

  Haar eigen forum is om geen andere reden opgezet. Ook haar blogjes zijn niet meer dan verkapte advertentieverkoop, om mensen aan te trekken.

  Iets anders wat ook uit de Golden Dawn traditie voortgekomen is, dat is het schermen met graden. Miep heeft de 3e graad en daarom weet ze het allemaal en ziet ze wat jij niet ziet.

  Wat kan een cursist dat nu schelen welke graad iemand is als hij of zij niet menselijk is gebleven, gaan ze vanzelf weer weg uit de orde. Dan heeft de inwijding gefaald.

  Als we dan toch over mysterie tradities spreken; Steiner geeft een mooi voorbeeld van een mislukte inwijding, in zijn 4e mysterie spel. Doet denken aan Ina Custers.

  Dit Mysterie spel zouden ze een keer bij de TOS moeten opvoeren, misschien gaat Custers volgelingen dan iets begrijpen van de mechanismen die hier aan het werk zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het duurde even voordat ik kon formuleren wat mij stoort in het stukje.
  Wat mij stoort is dat Merlin en SC worden neergezet als 'de wicca' en dat is niet zo. SC is één wicca-forum, Silver Circle is één wicca-organisatie, dat wil niet zeggen dat er 'draagvlak' is bij álle wicca's. Silver Circle doet zichzélf in de uitverkoop, het idee dat daarmee 'de wicca' verkocht wordt is absurd. Er is echt wel meer wicca in Nederland dan Silver Circle.

  Lotus

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Lotus, inderdaad! Maar Merlin is bewust van de positie die hij inneemt als informateur en boegbeeld. Hij schaadt min of meer de wicca door geen verantwoording af te dragen naar een group die hij vertegenwoordigt.

  Als je je zelf echter serieus neemt en al jarenlang praat over de onzin die op internet verschijnt en pleit voor zoveel mogelijk informatie verstrekkking, verwacht je ook dat iemand zich daar zelf aan houdt. Ik vind het abnormaal dat iemand zijn oordeel baseert op de gepikeerde oordelen van anderen( die vaak of niet tegen de vorm kunnen en/of een toko hebben te runnen of dit aangrijpen om issues uit het verleden op te lossen, die onderhuids woekerden) als je je zelf in een verwarrende en moeilijke periode begeeft en storend als je praat over schuldigen en slachtoffers op de wijze dat hij dat deed. Ik neem het hem niet kwalijk dat ik eraf ben gegooid, wel hoe hij met het hele gebeuren omsprong en het neerzetten van een fout en gekleurd beeld tbv iets waar ik geen deel van wil, kan en mag zijn op die wijze. Ik voel me redelijk misbruikt, mag je weten.

  @Vesta, ik denk ook dat het lafheid is die komt van politiek. Maar van iemand die zichzelf voorop heeft gesteld als informateur van magische en religieuze zaken, verwacht je wat meer body en moraal. Mensen hebben zich goed weten te exposeren en laten zien op welke basis zij oordelen. Ik zie vnl intriges , geldkwesties en onzekerheden mbt het eigen gedachtegoed en ego de kop opsteken, daar waar ik (dom en naief) meer kracht, geweten en verantwoordelijkheid op zijn plek vind. Anders wordt het misschien tijd dat je het stokje doorgeeft aan mensen die de power hebben om dit in goede banen te leiden.

  Ik hoop niet dat de wicca hier nog verder bezoedeld wordt, want ondanks dat wicca Nederland-die dit aanschouwd heeft, zich niet echt hardop in deze zooi gemengd heeft, weet ik genoeg om vertrouwen te blijven houden in de wicca zelf en in het feit dat er mensen rondlopen die er anders mee om hadden gegaan, zowel in Nl als in het buitenland :-)

  Het moet ook voor Cüsters moeilijk zijn te denken dat je paganisme kunt incoporeren in een bedrijf en dan zoveel mensen te treffen die het in hart en ziel voelen. Ze zal zich best machteloos en verslagen hebbengevoeld wetende dat ze dat nooit zal kunnen bieden. Zielig hoor!

  Met vriendelijke groetjes,

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Lotus,

  Ik concludeer dat Sterzoeker de discussie heeft gevolgd. Nou zou ik ook niet denken dat Silver Circle DE wicca in Nederland vertegenwoordigt, wel een deel en een vrij oud deel. In Nederland dan. Dat Silver Circle het hele gebied van de Nederlandse wicca bestrijkt zou iets te maken kunnen hebben met de indruk die op het forum gewekt wordt.

  Het valt mij ook op dat Merlin zichzelf op Sc forum neerzet als autoriteit op wiccagebied. Uitlatingen als "meningen van niet-ingewijden lap ik aan mijn laars" onderstrepen die houding van Merlin. Voeg daarbij de manier waarop hij met het Sc forum omspringt en je krijgt een beeld van autoriteit.
  Wanneer dan een (misschien te snelle) conclusie getrokken wordt dat Merlin DE wicca vertegenwoordigt, dan zou dat best wel eens kunnen zitten in de manier waarop Merlin zichzelf wil profileren.
  Ik ben het er helemaal mee eens dat je hier nuance in aanbrengt.

  Dat Ina hem zou willen opvoeren als "wicca-deskundige" brengt mij op de gedachte dat Merlin op zijn ijdelheid wordt aangesproken (zeker als ik de beperkingen lees die jij aanbrengt op het gebied dat Merlins invloed bestrijkt).
  Maar er zijn bij Silver Circle stellig zeer toegewijde wicca's te vinden, zij zijn het ook die Merlins nukken voor lief nemen. Voor hen en ieder die zich bij SC betrokken voelt, vind ik het bitter wanneer Merlin zichzelf en Silver Circle in de uitverkoop zou doen als hij meegaat met Ina's plan.
  Als Ina inderdaad speculeert op ijdelheid, dan dreigt Merlin in zijn eigen zwaard te vallen.

  Gelukkig zijn er ook nog andere wicca's. Dank voor je terechte correctie.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. natuurlijk gaat deze blog niet over "de wicca" in zijn geheel, maar over de wijze waarop Merlin dit naar buiten bracht op zijn SC forum,

  Als je de blog goed leest dan zie je dat het specifiek over het SC- forum gaat en niet over de wicca in zijn geheel.

  Ik ben het met daan eens dat Merlin zich bewust is van de positie die hij inneemt als informateur en boegbeeld.

  Dit is mede zo verworden doordat hij veel op de voorgrond is getreden en dat er op dat gebied weinig overleg lijkt te zijn met andere groepen of stromingen binnen de wicca.

  Als zoekende bots je dan ook meestal als eerte tegen de muur van het Silver Circle gebueren op en als je niet verder kijkt, dan lijkt het wel alsof dit "de wicca" is. Zo is Merlin zich dan ook gaan gedragen op het Forum. Moge dat duidelijk zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hoi Daan,

  Ik vind het een totaal zwaktebod van Merlin dat de discussie van het forum is gehaald. Jij behoorde bij de ploeg die ongelofelijk terzake was, de kern van het probleem boven haalde, voortreffelijke argumenten naar voren haalde en ook nog eens met relativeringsvermogen bracht. Vette, vette pluim!
  En dan is het weg. En dan worden er mensen als "dader" bestempeld, van het forum gebannen. En de aanstichtster van de ergste irritatie is ineens "slachtoffer". Dan ga je af als forumbeheerder, helemaal.

  Boegbeeld, ja dat is een beter woord dan autoriteit. Als boegbeeld wordt Merlin ook bevestigd door forumleden. Maar hij wordt ook ontzien, juist vanwege persoonlijke toestanden. Lief, maar geef het stokje dan over, precies zoals je zegt.

  De wicca's die Merlin tot zijn aanhang mag rekenen zouden gejuicht hebben als Merlin meer ruggegraat had getoond. Nu blijft alleen dat natte gevoel achter van dat er iets grondig niet klopt.
  Het is een oude kreet "politiek corrumpeert", maar dat zie ik gebeuren. Daarmee siepelt de power weg, logisch.

  Groetjes,

  Vesta

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Strader, die graden zijn een wassen neus. Custers heeft haar 3e graads gekregen omdat dat handig was in verband met haar plannen voor die zusterschool van de SOL.
  Bij Custers werd/wordt je jaren aan het lijntje gehouden en mag je jarenlang flink betalen voor haar lessen, voor je een inwijding krijgt.

  Dolores heeft mensen supersnel ingewijd omdat ze dan een lodge zouden kunnen oprichten. Niet omdat het om spiritueel talent ging, hoor.

  Het is al vaker naar voren gebracht: die inwijdingen zijn een bron van ruzie en gekonkel omdat het inwijdingssysteem de onderlinge competitie aanwakkert. Dat hoort bij die clubhuispolitiek.

  Er is geen mens in de wereld die kan beoordelen of je rijp bent voor z.g. inwijdingen. Dat kun je alleen zelf uitmaken. Het is een maffe manier om exclusief te blijven en jezelf beter dan de rest te voelen. Voorbeelden genoeg, ook in dat wiccacircus.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Faun, ha zo is dat dus gegaan. Ik kon me ook al niet voorstellen dat Custers jarenlang op en neer naar Engeland is gegaan om daar lessen te volgen van de SOL, dat zou ook een veel te kostbare geschiedenis zijn voor iemand als Custers, die zo fund is op een gespekte bankrekening.

  Wel vreemd dat Custers haar eigen leden jaren lang aan het lijntje houdt. Dat valt wel weer te snappen als dit gaat om mensen zo lang mogelijk aan het lijntje te houden, zodat er geld in het TOS-kassalaade vloeit.

  Ik heb gelezen dat haar orde ook helemaal geen 3e graads ingewijden kent, behalve zijzelf.
  Van de twee graad heeft ze er maar twee rondlopen.

  Er bestaat bij de TOS daarhalve dus ook geen tweedegraads loge en ook geen derde graads loge, want je heb in het systeem waarmee Custers werkt op zijn minst 4 functionarissen, in de betreffende graad nodig, wil je er in kunnen werken.

  Met die zogenaamde graden systeem houdt ze de behalve ons dus ook haar leden voor het ooitje.

  Enige speurwerk in het ISBN registratie systeem, laat ook zien dat Custers maar een paar 2e graads rituelen heeft. Daarnaast heeft ze wel iets van een 120 tal andere documenten van ISBN nummer laten voorzien.

  Dit leert ons dat de Temple of Starlight van Custers op dit moment zelfs helemaal geen materiaal klaar heeft voor de 2e graad. Van de 3e graad is al helemaal niets te vinden. Mogen we hieruit concluderen dat Custers blijkbaar helemaal niet van plan is om haar leden tot die graad te laten toetreden.

  Kijk hier maar eens: https://www5.cbonline.nl/pls/apexcop/f?p=130:1010:4250434315071776:ZOEKEN:NO:RP::&cs=37901E04B419006D089AB74255B9DF8A2

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @Daan Custers machteloos en verslagen? Dat dacht ik niet. Die gaat gewoon door met haar oude verhaal over WMT en paganisme. Aan die onterechte claims verandert ze heus niks.

  De mensen die haar met die konsekwente redeneringen hebben klemgezet op het SC Forum zijn echt witte raven. Zij speculeert op mensen die zich blind staren op haar verkoopverhaal en denken dat ze heus in de lift naar de hemel zitten bij de TOS. Die gaan dus echt geen vragen stellen.
  Bovendien, als ze dat zouden doen dan smijt Custers ze zo weer voor de deur want ze wil helemaal geen vragen en discussies.

  @Stader Ten eerste KAN ze helemaal geen 3e graads ritueel schrijven en ten tweede WIL ze niemand 3e graads inwijden. In "haar traditie" mag je dan een eigen school beginnen. Dat moet ze nou net niet hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Nou, wie nog goede hoop had dat Merlin wijzer is geworden kan het schudden. Komt Custers weer aandraven met reclame voor een GRATIS introductie bij een van haar leden thuis. Die reclame wordt natuurlijk gemaakt door haar trouwe slippendragers, tevens koffieschenker/koekjesuitdelen. Dan is er een zijdelingse opmerking (of die melding van de gratis intro recrutering of assimilering is, BRAVO!!) van een van de tijdelijk gebannen forumleden en ..hoppa, schoolmeester Merlin zet haar weer in de gastenbak (ban) om de forumregels uit haar hoofd te leren.

  DOM, INFANTIEL, LAF!! Meneer Rozenwater van Bajor is ineens ook weer helemaal terug nadat hij ozo boos was opgestapt toen zijn idool van de TOS werd "aangevallen".

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Bajor is toch een bekende leverancier van draaideuren?

  HAHAHA!

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Nee, Bajor is de nieuwste incarnatie van Heintje Davids.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. POging 2 ;-( ( blogspot suckt soms flink)

  Onbegrijpelijk dat iemand die op zeer milde wijze duidt op reclame( van iemand die al huilend , om zich heen slaand en natrappend meldde dat ie het forum zou verlaten)op deze wijze wordt aangepakt om te laten zien wie het baasje is :-) NOg erger is het gezanik om sfeer en alle vindictieve reakties die daar steeds op volgen van mensen die zich ooit persoonlijk aangedaan hebben gevoeld( 7* bvb).

  @Starder, bedankt voor de link: https://www5.cbonline.nl/pls/apexcop/f?p=130:1010:4250434315071776:ZOEKEN:NO:RP::&cs=37901E04B419006D089AB74255B9DF8A2 en de additieve info, dat maakt het beeld weer completer.

  Ik begrijp steeds minder ervan dat mensen zonder psychische problemen en een redelijk tot hoog intelligentiequotiënt hierin kunnen trappen.

  Maargoed, @faun, ja ik denk echt dat ze dat zo voelde gezien haar voortdurende gezwam en gedram.

  Groetjes,

  Daan-die zich afvraagt wie er mee wil schrijven aan een boekwerk mbt deze soap, ik schrijf graag mee en doe de illustraties ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @Daan, artikelen en illustraties zijn bij ons van harte welkom. Hier word je beslist niet gebannished ;-)

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 21. LOL, ik houd het in gedachten, maar sinds ik eerst die lijst doorlas van Strader, denk ik dat ik eerst een en ander bij de kamer van koophandel moet regelen. ;-P

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Het materiaal wat Custers op ISBN heeft laten registeren is grotendeels afkomstig van de SOL. Men was bij de SOL zo naïef dat het niet geregistreerd stond voor dat men het aan Ina Custers gaf.

  Ik zou van dat registreren, van je geschreven materiaal, dus maar werk maken, Daan. Voor je het weet staat Custers les te geven met het door jou geschreven artikel.

  Vandaar ook dat de leden van de TOS een contract moeten tekenen dat ze het lesmateriaal niet aan derden mogen laten zien, ook mogen ze er niet over praten.

  Dit boevenstaande is namelijk het grote mysterie-geheim van de Temple of Starlight en dat moet vooral verborgen blijven...dus SSSTTTtttttttt........is geboden!

  BeantwoordenVerwijderen
 23. We zijn een paar weken verder en kijk eens aan! Het is niet Merlin die zich heeft laten strikken om als wicca-aapje te dansen op het forum van de Temple of Starlight maar ...... zijn ex Morgana!

  Nee, daar zullen ze reuze blij mee zijn. En de zwarte piet is in de goeie handen. Morgana lijdt aan dezelfde grootheidswaanzin als Custers.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails