dinsdag 19 april 2011

Temple of Starlight van Ina Custers op Nondeju

Omroep Brabant heeft vanaf dinsdag 5 april een start gemaakt met een reeks van 10 TV uitzendingen over religie en spiritualiteit, met de titel "Nondeju!". De presentatrice van het programma is Maud Hawinkels. In aflevering 3 van "Nondeju!" is Maud te gast bij The Hermetic Order of the Temple of Starlight van Ina Custers- van Bergen. In deze blog volgt een verslag van de uitzending over de Temple of Starlight, van dinsdag 19 april.Het was natuurlijk al te verwachten dat The Temple of Starlight haar opwachting zou maken in een van de uitzendingen van Nodeju, aangezien Ina Custers met een van haar drie Loge's in Eindhoven resideert. Aangezien programmamakers op zoek zijn naar sensatie en Ina Custers graag reclame maakt voor haar orde, om nieuwe leden te werven, hebben de twee partijen elkaar in het concept van Nondeju kunnen vinden.

Wat Sterzoeker opvalt in de opnames van Nondeju, in de TOS-tempel, is dat er geen sfeer heerste. Dat heeft niks te maken met een aanwezige cameraploeg, want de deelnemers zouden evengoed gefocust kunnen zijn, dat zijn ze niet. Dat zie je aan de gezichten en aan de bewegingen. Het zou best kunnen dat dat altijd zo is. Dat kan ook heel anders.

Het oogt als een zielig troepje dat slungelig de rondgang doet. Dat hoort geconcentreerd, rechtop en mooier in z'n geheel te zijn. We zien te veel handen boven het altaar, een te vol beeld. Teveel troep. Een overdreven pentagram met edelsteentjes, een staf die van de new-age winkel Mystiek komt (fabriekswerk, duur en grof), een kelk die je in elke heksenwinkel of fair kunt kopen. Het altaarkleed lag trouwens verkeerd. Teveel aankleding, te weinig focus. Maar dat is ook niks nieuws. We zijn bang dat dit dagelijkse gang van zaken is binnen de TOS. Dat komt ook doordat er te weinig "dragers" meer zijn in Ina Custers haar ploeg. Dat is nou het nadeel van veel verloop en voor het geld gaan. Het gevolg is dat je de mensen niet kunt vasthouden.

Het interview is knullig. Ina Custers weet dat ze niet voor een camera kan werken. Nou, laat dan iemand anders het woord doen en maak jezelf schaars. Dat werkt veel spannender. BajorRon had dit maar al te graag van haar willen overnemen.

De uitzending opent met een vrolijke Maud Hawinkels die aankondigt dat zij onderweg is naar de orde van the Magic Starlight. Een muziekje met de tekst "starlight" zet in. Hawinkels zingt vrolijk mee. Hoe zij aan de Magic Starlight-naam komt is een raadsel, of ze speelt dat ze niet goed geluisterd heeft en de naam van de Temple of Starlight is vergeten, of het is desinteresse. Het komt op ons over alsof Hawinkels zich niet in de groepering heeft verdiep, waar ze bij op bezoek gaat.

Hawinkels meldt dat the Magic Starlight een soort combinatie is tussen heksen en magiërs en het gaat om rituelen. Ze heeft afgesproken met Ina Custers. De priesteres of opper-heks.

We zien vervolgens een opname, van een ritueel, gemaakt in een vrijmetselaars loge. De ruimte is aangekleed met een midden-altaar, en op de vier kwartieren zien we de blauwe tentjes, die we ook zagen op de website van The Temple of Starlight, op de foto's van de babylon-magic workshop. De vier tentjes hebben binnen de magie totaal geen toegevoegde waarde, maar bij de TOS wil het oog ook wat. Een eenvoudig tafeltje op de kwartieren had ook volstaan. Een zevental leden lopen de processieronde van het openingsritueel. Ze zijn gekleed in rituele gewaden, met Egyptische nemes-hoofddoek op hun hoofd. Sfeermuziek klinkt op de achtergrond.

Er volgt een stukje interview met Ina Custers. We zien een sjofel gekeelde Ina Ina Custers, in een zwartje jas, met een verschoten luipaard-bontje in de nek die uit de jas steekt, grote zigeunerachtige oorbellen. Ze staat naast Hawinkels met dikke ogen. Ina Custers lijkt oud geworden en met de altijd slechte houding (opgetrokken schouders, kromme rug), met vettig piekhaar, met vlecht.

Met haar Tita-Tovernaarsdochter uiterlijk wil Ina Custers de kijker doen geloven dat zij een ware magiër is. De indruk die zij maakt is echter niet bepaald het beeld wat wij bij een magiër, die alles onder controle heeft, voor ogen hebben. Als Ina Custers spreekt komt bij Sterzoeker ook even het beeld van de slang naar boven. Als ze spreekt komt voortdurend dat tongetje van haar even naar buiten, gelijk een serpent die prooi bespeurt. Het zullen wel de zenuwen geweest zijn, voor deze opname, mogen we hopen.

"In een sprookje is een heks eigenlijk nooit goed nieuws. Hoe zit dat bij jullie?" Vraagt Hawinkels aan Ina Custers. "Het is heksen magiër-achtig, heb ik begrepen", vult nog Hawinkels aan.

Ina Custers antwoord: "Wij zijn geen heksen, heksen is iets heel apparts. Wij zijn magiërs. Magiërs die hoorden eigenlijk van oudsher, tot de gro.....hoe moet je dat nu zeggen tot de gevestigde orde. Als je terug gaat naar Egypte, dat is eigenlijk de bakermat van de magie. Egypte en Babylon, daar waren de magiërs de grote geleerden, uit die samenleving. Magie is eigenlijk een oude methode om persoonlijke effectiviteit bij mensen aan te leren.

Wederom zien we een opname van het ritueel. "We gaan terug naar de bron, naar de eerste tijd" Citeert Ina Custers. Ondertussen laat het twittervogeltje, welke in beeld verschijnt, ons weten: "De tempel is een geheim genootschap waar hoge magie wordt beoefend door middel van rituelen". In feite is dit een flauwekul boodschap. In werkelijkheid is de orde van Ina Custers - van Bergen helemaal geen geheim genootschap. Er wordt immers in het openbaar heel veel ledenwerfacties gedaan door de TOS. De TOS heeft een openbare gelikt website. Dan kan de TOS nooit "geheim" zijn.

Iedereen kan aan de bijeenkomsten van Ina Custers meedoen. Er is dan niets van een geheim te de vinden bij de TOS. Wat onderwezen wordt is ook niet geheim, dit is voor het grootste gedeelte op internet en in boeken te vinden. Het enige wat je waarschijnlijk niet zult vinden, zijn de mysteriespelen die Ina Custers gebruikt. We schrijven hier opzettelijk mysterie spelen, want het zijn in feite geen magische rituelen. Deze spelen zijn oorspronkelijk niet van Ina Custers haar hand. maar zijn in het geheel van de SOL van Dolores Ashcroft Nowicki afkomstig.

Inmiddels circuleren deze van origine SOL-spelen buiten het internet rond en zijn ze reeds bij Sterzoeker bekend. Ook in de door de TOS gebruikte mysteriespelen zijn geen geheimen of bijzondere openbaringen te vinden. De enige voorwaarde om toegelaten te worden tot deze orde is dan ook dat men 85 euro per les aan Ina Custers betaald.

Ina Custers laat ons weten dat het een kunde, kunst en wetenschap is. Het doel is om je maximaal te ontwikkelen, dat je de talenten die je hebt, dat je die tot volle bloei weet te brengen. Of je nu wel of niet geloofd en je hoeft geen gelovige te worden in de Egyptische religie, om met de Egyptische magie te werken, om daar vruchten van te plukken.

"Oh, gij die het universum voedt" ontsluier voor ons....", horen we Ina Custers zeggen, terwijl ze met een aansteker een kooltje voor in de wierookbrander aansteekt. Rond het altaar zien we drie van haar volgelingen staan, waarvan er twee, net als Ina Custers, een blauw gewaad dragen. Dit wil zeggen dat deze volgelingen, binnen de TOS, de twee graad van inwijding hebben ontvangen. We zien hier dan ook meteen de enige twee tweede graads leden die haar orde telt. Voor deze documentaire heeft ze assistentie gevraagd van haar meest trouwe leden. Op het altaar zien we behalve het wierookvat, 5 kaarsjes die een pentagram vormen, een extra lichtje in het midden en een kelk voor de rituele wijn.

"De eerste zaad van de creatie komt voort uit de kosmische zee", horen we een mannelijke volgeling zeggen. In zijn hand houdt hij een kristallen bol. Dit is de zogenaamde zaadsteen van de Temple of Starlight.

Daarna wordt Ina Custers geintervieuwd in de bibliotheekruimte van de Vrijmetselaarsloge. Op tafel heeft zij de regalia van de tempel uitgestald. We zien een goedkoop koffertje, van de Xenos, met een sticker met het TOS-logo. In de koffer, een staf, een pentagram, en een kelk. Op de tafel ligt verder nog een zwaard, een lesmap, wat boeken, waarvan eentje van Dion Fortune, met daarop een pak tarotkaarten. Dit is de regalia van de Temple of Starlight, een nogal pover geheel. Spullen die op iedere fantasy markt te koop zijn en van weinig bezieling en gevoel voor verfijning getuigen en het vooroordeel over magie bevestigen.

Hawinkels stelt: "We gaan dadelijk een ritueel doen en dit zijn de voorwerpen die we daar bij nodigen hebben". Dit wordt door Ina Custers bevestigt. Het zwaard baart Hawinkels enigszins zorgen. Even voelt ze aan haar keel. Ina Custers vertelt dat het zwaard uit de tijd stamt dat deze traditie nog ondergronds was en je dus een wachter aan de deur nodig had om te zorgen dat geheime rituelen van de ordes niet ontdekt werden.

Hiermee gaat Ina Custers voorbij aan ware betekenis van het zwaard binnen de magie. Een zwaard in de handen van een fysieke wachter bij de deur is iets wat zij ontleend heeft aan de functie van dekker, welke bekend is binnen de vrijmetselarij, en is derhalve helemaal niet noodzakelijk of gebruikelijk binnen magische rituelen. Het zwaard is normaliter vertegenwoordiger van een van de elementen en dus perse niet bedoeld om fysiek ongenode gasten mee te ontvangen en af te weren. Ina Custers zou als magus beter moeten weten.

Vervolgens zien ze wederom een stukje uit het ritueel. Er staat een wachter met een zwaard en we zien een Hawinkels in een wit gewaad met nemes de tempel binnenkomen.
Ondertussen vertelt Ina Custers dat al deze voorwerpen een symbolische waarde kennen. Op het moment dat ze gebuikt worden gaat het om de betekenis die er achter zit. Ina Ina Custers laat haar toverstaf zien. Om haar nek draagt ze een afbeelding van Anubis, de duistere kracht en patroonheilige van de Temple of Starlight.

Hawinkels concludeert dat zij de voorwerpen niet mag aanraken. Zij wil weten waarom niet. Ina Custers antwoord: "Omdat deze voorwerpen gewijde voorwerpen zijn, die apart worden gehouden van de gewone wereld. Die worden eigenlijk alleen maar tijdens de rituelen gebruikt en dan met heel veel voorzichtigheid en respect vastgehouden, omdat ze staan voor een spirituele kwaliteit."

We zien een close-up van de tinnen wijnbeker. In de rand staat geschreven "as above so below". De houten pentragram is door een crea-bea ingeplakt met kleine half-edelstenen kraaltjes. In het midden is een kleine zilveren adelaar geplakt, symbool van de gevleugelde mens.

Dan volgt wederom een stukje ritueel. We horen Ina Custers zeggen: "Mijn stem galmt door de oneindige zee van de kosmos en ik roep de gevleugelde bewaker van het noordelijke hemel gewelf. Ina Custers laat hiermee zien dat ze een "magier van het Noorden" is. Dat wil zeggen dat zij als Magus vanuit het Noorden werkt. Dit is in tegenstelling tot de meeste magische ordes, die vanuit het Oosten werken. Het Noorden is de donkere zijde binnen de magie en derhalve is een magus, zoals Ina Custers, die vanuit het Noorden werkt gericht op zelfverwezenlijking en op de materie.

Ina Custers geeft uitleg dat op het moment dat je in een verhaal zit en je bent die rol, van een god of een godin, dan speel je dus een ideaal type, maar jouw wereld is natuurlijk niet ideaal, want dit is gewoon planeet aarde en hier gebeurd alles.

Er volgt nog stukje ritueel waarbij het pentagram in beeld komt. Een stem vertelt ons dat het pentagram het symbool is van de vijf elementen.

We zien Ina Custers en Hawinkels, in gewaad, van een trap naar beneden komen. Hawinkels vindt het spannend en het is dat Ina Custers er ook zo uit ziet, anders zou ze zeggen; Ralph Inbar kom maar.

Het twitter vogeltje komt nogmaals in beeld en laat ons weten: "Ina heeft de Temple of Starlight zelf opgericht. Ze is daarvoor getraind in de "Heilige wetenschap". het klopt wat hier geschreven staat. Ina heeft de TOS helemaal zelf opgericht en het is haar eigen eenmanszaakje.

Dan geeft Ina Custers uitleg aan Hawinkels dat ze altijd met boekjes werken, omdat ze zoveel verschillende rituelen hebben dat je dat niet allemaal van buiten kan leren. Hawinkels steekt een kaarsje aan voor de ster Vega.
Hawinkels vraagt hoe het zit met die magie, "want dat is toch altijd een beetje een eng iets, het klinkt eng". Ina Custers antwoordt dat mensen er iets engs van gemaakt hebben. het is Hollywood die het heel eng brengt, in rare films. Dat is vermaakt.

Hawinkels vraagt: Maar er betstaat toch wel zoiets als zwarte magie. Ina Custers vult aan en of zij daar last van heeft: "Er bestaan allerlei rare dingen, en ik heb last van het vooroordeel". Wat zij belangrijk vindt is dat magie juist zoveel voor je kan doen en dat het een hele mooie spirituele ontwikkelingsweg is die heel positief is.

We gaan terug naar de tempel en het twitter vogeltje laat ons weten dat in het oude Egypte de koe staat voor vruchtbaarheid en wordt gezien als moeder god. Onderwijl zien we een volgeling binnenkomen, in Egyptische kostuum, met Hathor masker en Isis symbool op haar hoofd. Even moeten we, door de kostuums en de maskers, denken aan een scene uit de film "Eyes Wide Shut" van Stanley Kubrick. Er klinkt een monotone stem: "Ik sta recht op als een monument. Een rots van rechtschapenheid. Gereinigd en gewijd door de kracht van 7 planeten en mijn voeten zijn versierd".

Er volgt nog een stukje interview met Ina Custers waarin zij verteld dat ze er langzaam ingegroeid is. Ze had heel veel dingen op spiritueel gebied gedaan en toen kwam ze hiermee in aanraking. Toen had ze zo iets het werkt of het werkt niet. Als het werkt is het heel mooi waarschijnlijk, laat ik een het eens tijdje uitproberen.

Hawinkels kan zich voorstellen dat de omgeving zegt: "Ina is het is...we zijn Ina kwijt. Ina is niet hoort meer bij de normale". Ze vraagt zich af of Ina er last van heeft gehad dat mensen dit zo zien. Ina antwoord: "dat viel wel mee. Misschien dat ze dit vanaf deze uitzending roepen", maar ze heeft het nog nooit meegemaakt.

Dan zien we bij het altaar de dame in Kubrick-kostuum wijn in de kelk inschenken. Het altaar staat veel te vol, met spullen, en persoonlijke kaarsen van de volgelingen, en de 5 waxinelichtje van het pentagram, deze zijn ontstoken. We zien Ina Custers die de wijnbeker op het pentagram in haar handen heeft. Rond de beker liggen Hosties. Van het invlechten van elementen uit haar katholiek verleden daar is Ina Custers niet vies van.

De rituelen van de TOS zijn een allegaartje, bijeengesprokkeld uit verschillende pantheons, religies en systemen. Een katholieke mis misstaat Ina Custers dus niet. "dan nemen we de vruchtbaarheid in het leven in onszelf op" horen we Ina Custers zeggen. De kelk gaat rond, zoals in een katholike mis. "vloeistof van het leven" Zet een dame die met de beker rond gaat. De aanwezigen nemen een slok wijn uit de beker.

Tot slot vertelt Ina Custers- van Bergen dat ze zich door magie heel anders is gaan voelen. Er komt een soort van balans in jezelf. Een gevoel van geluk. je kan gelukkig voelen als een soort van piekervaring, maar je kan je ook gewoon door de heel dag heen en 's avonds en 's nachts je gelukkiger voelen. Ina Custers zit nooit meer sacherijnig met een doos bonbons op de bank, die wil ze nog wel, maar dan om er echt van te snoepen. Alhoewel Ina Custers niet echt oogt dat ze goed in haar vel zit, of zo gelukkig is, begrijpen we haar gevoel wel, met al haar dienstbare volgelingen die trouw alle klusjes doen en iedere maand 85 euro aan haar over maken, daar wordt zij vast heel gelukkig van.

"wat je was ben je nu, wat je zult zijn ben je nu". Horen we Ina Custers zeggen terwijl we de De truc met het bakpoeder in de klankschaal zien, want dat brandt zo leuk. Ook niks bijzonders, iedere amateur gogelaar kent deze truc. Ik ben dat wat was, wat is en wat zal zijn". de volgelingen lopen de in processie de tempel uit.

Maud Hawinkels zegt tot slot nog dat ze het heel bijzonder vond dat ze binnen mocht kijken en aan het ritueel mocht mee doen. Ze denkt dat ze het nog niet helemaal snapt, maar dat doet Hawinkels bij geen enkel onderwerp. Hiermee vertelt ze ons niets nieuws. Een ding is haar echt bijgebleven, en die wil ze ons meegeven wat "je kan worden dat ben je nu al". Dat moet Ina Custers ook gedacht hebben toen ze als kind Zwarte Magica in de Donald Duck zag staan.

Na dit interview gezien te hebben wordt ons maar weer eens duidelijk waar de TOS voor staat; veel geschreeuw weinig wol. Met dit interview daar trekt Ina Custers- van Bergen geen mensen mee, die waarlijk opzoek zijn naar het leren van hoge magie. Dit filmpje stoot eerder de serieus mensen af, als ze Ina Custers in de rol van de sjofele magus zien, die met het uiterlijk van een verzopen katje ook nog wil beweren dat magie haar zo gelukkig heeft gemaakt.

Het hele onderwerp wordt ook te populistisch gebracht, om serieus genomen te worden, en bevestigt daardoor alle voordelen ten opzicht van wat magie nu eigenlijk niet is. De getoonde regalia, van The hermetic order of the Temple of Starlight, is hier in feite al een stille getuige van. Die paar minuten aandacht, dat gaat Ina Custers niks opleveren. In elk geval niet de e n o r m e toeloop die de TOS verwacht. Wel bevestigt het wat velen al wisten.

Hier haalt iedereen, die beter weet, dus glimlachend de schouders bij op. Neemt niet weg dat Ina Custers wel op haar site zal zetten dat het een geweldig succes was. Bij een enkele looney misschien.

Hier volgt enige toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Naast de webpagina Temple of StarlightIna Custers-van Bergen beschikt sinds 2012-02-21 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlihgt aan de man en vrouw brengen.

Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hier mee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/

162 opmerkingen:

 1. Jaap van der Zee20 april, 2011 14:17

  Dit is weer een typische voorbeeld van hocus pocus magie. Het had zo mooi kunnen zijn, maar waarom moeten magie en rituelen, van dergelijke groepen, altijd gebracht worden met een zweem van geheimzinnigheid en met rituelen in schaarverlichte duistere geheimzinnige gebouwen. Kan iemand mij dat vertellen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wees maar blij. Bij daglicht ziet het er helemaal niet uit.
  "Wat je zult zijn dat ben je nu al" ..... oh man, er is weer een groot blik gemeenplaatsen open getrokken. Zou iemand dat nou nog voor soort van wijsheid aanzien? Of spreekt hier iemand die een bril nodig heeft?

  Nou ja, aangezien de gemiddelde kijker hier toch geen bal verstand van heeft zal er wel och en ach geroepen zijn. De lezers van Sterzoeker zullen hier hun schouders over ophalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. ja, dit kan zo in de Happines, ware het niet dat veel mensen dit clubje te "duister" zullen vinden en het om die reden geen topic is voor de feelgood markt. Dat is ook een reden waarom ik me noot bij deze orde zou aansluiten.

  Bovendien hoe vertel thuis dat je lid bent van een obsure clubje. Mensen zijn tegenwoordig goed in googelen en dan weten ze meteen waarin je verzeild bent geraakt en schrikken zich kapot. De verhalen over deze orde spreken voor zich.

  Bovendien is wat Custers beschrijft helemaal geen hoge magie (Corrigeer me als ik fout zie), maar een vorm van lagere magie. ze spreekt over dat het je in je persoonlijk leven zoveel meer kan geven. Ze heeft het hier dus over persoonsgebonden magie, dat geen enkel hogere doel dient behalve haar eigen leven en ego.

  De algemene deler kan zich waarschijnlijk wel vinden in een uitspraak als "je zult zijn die je al bent" maar beslist weer niet in de duistere spooky entourage waarin dit soort bijeenkomsten plaatshebben. Dat zal de meeste kijkers afschrikten, tenzij je een voorkeur hebt voor dit soort dampige atmosferen.

  Kan het licht aan vroeg ik me af bij het kijken naar dit filmpje. Hebben jullie dat nu ook. Of ben ik de enige die spoken ziet?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @Sterzoeker, het is niet alleen het kleedje wat fout ligt. Het lijkt wel of de kwartieren ook fout zijn ingedeeld. Ina staat zo te zien in de Loge op het oosten, maar ze zegt dat ze het noorden vertegenwoordigt. Dat zou betekenen dat ze de kwartier van het noorden verschoven heeft naar het oosten. Of ze haalt de boel opzettelijk door elkaar, of ze weet niet waar ze mee bezig is.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Misschien een soort van "paganistisch" element in het gebeuren?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @floran, zou kunnen, maar ergens zegt Ina ook dat ze geen heksen zijn. het kan dus geen paganistische element zijn. Nu zijn natuurlijk niet alle heksen pagan's en niet alle pagan's heksen. Het noorden is is en blijft echter het noorden en ik vraag me af wat je krijgt als je hem op het oosten zet in een gebouw die zo gebouwd en ontworpen is om het oosten op het oosten te houden.

  Vrijmetselaars gebouwen staan vaak zelfs geografische correct, met het oosten op het oosten, dat is geen flauwekul, maar een bewuste uitlijning van de kwartieren.

  Krijg je dan geen soort van cosmische kortsluiting als je de boel gaat verdraaien of een verdichting of verduistering van de sferen?

  Bij mij is het licht al uit gegaan. Ik snap niets van deze verdraaing van de kwartieren binnen de Temple of Starlight. wie het snapt mag het zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ Tover heksje. Dit is nu een van de geheimen van de TOS, die je gaat snappen als je lid bent!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik vind het zo schattig onschuldig allemaal. Waar maakt Sterzoeker zich toch zo druk om? Oké, onterechte claims maken is niet zo netjes, volledig mee eens. Maar als ik dat filmpje zo zie: wat ontwapenend! Als mensen daar hun centjes aan uit willen geven, laat ze dan lekker hun gang gaan. Ik heb er geen last van in elk geval. Wie wel?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Dat is juist de vraag owain, of het wel allemaal zo onschuldig is als het lijkt? Zouden mensen hier nu echt gelukkiger van worden?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Geen idee. Maar waar worden mensen überhaupt gelukkiger van in dit leven? Gewoon je focus verplaatsen en je bezig houden met dingen die er volgens jou toe doen, da's veel belangrijker!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ha, Owain de Knowitall. Geen behoefte aan je slappe verhaal hier, dat kun je ruim op Silver Circle forum kwijt en daar hoort het ook. Dat forum loopt over van jouw lusteloze visie op van alles en nog wat. Ga daar maar Sinterklaas uithangen want daar is Merlin ozo blij mee.

  Heb je nooit geleerd om echt van onecht te onderscheiden? Nooit dat gevoel gehad dat er gebruik van je gemaakt werd? Ietsepietsie iets van rechtvaardigheid ofzo?
  Misschien dat jouw wereld in een aquarium zit waar het licht alleen dubbelgefilterd binnendringt, hier is het anders.

  Even terzake. Nee, mensen worden niet gelukkiger bij Custers, wel armer. Ze lopen als ratten weg daar en dat betekent dat ze eindelijk zijn gaan nadenken. Zou je ook eens moeten doen, Owain.
  Misschien word je daar wel gelukkiger van.

  Nee, het is niet zo onschuldig als het lijkt. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze haar leerlingen wijsgemaakt dat ze vanuit het Noorden werkt omdat dat bij de Egyptische traditie (?) hoort, dat ze werkt onder Anubis (dat is letterlijk de Kleine Beer, je weet wel). De Poolster staat aan het eind van de staart, de ster die nooit ondergaat. Dat ze de stand in van Isis is ofzo. En de beminde gelovigen knikken braaf ja.
  In feite werkt ze echter op het manifestatieniveau. Haar bezetenheid van Anubis helpt naar haar idee een handje om dat wat zij wil waar te maken. En dat is ... geld, macht, overal de groezelige dikke vinger in, wereldfaam, the lot. Maar dat vinden de beminde gelovigen helemaal niet erg. Of ze geven braaf kopjes tegen de magus, of ze snijden zich ook een plakje van de glorie af, dat is vaker vertoond.
  Madam Custers doet ook veel met gedachtevormen, ook zo'n Anubisding. Lijkt onschuldig, is het niet. Ze gebruikt de energie van de groep daarvoor, voor eigen doel wel te verstaan. Maar dat weten de gelovigen niet. Onschuldig, Owain?

  En dan komt Toser (Tosser klinkt stom) langs. Of zal ik Serotia zeggen? Die mag tegenwoordig aan het reclamewieltje draaien van Ina. En dat zullen we weten ook op Sc forum. Daar loopt een topic over "Verdieping". Pure marktverkenning voor Custers. En iedereen stinkt er weer in.

  Was je hier allemaal van op de hoogte, Owain?
  Waarschijnlijk niet want het is toch allemaal zo onschuldig, niet?
  Trouwens, heb je het ook zo dapper opgenomen voor de mensen die van Sc forum getrapt zijn door die fijne Merlin?

  Ga daar allemaal maar eens mee aan de slag. Misschien word je daar heel gelukkig van. Zo niet, wat doe je dan hier? Je hebt er toch allemaal geen last van ....

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Hey, One who knows, hold your horses. Waarschijnlijk weet je dingen die ik niet weet? Noem een plek, tijd en een wapen, ik zal er zijn. Dan mag je alles nog eens uit de doeken doen, opgewonden standje dat je bent. Ik houd me aanbevolen in elk geval. Mocht je daar behoefte aan hebben, geef dat dan maar hier te kennen, dan stuur ik je mijn gegevens, oké?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dat dacht ik al. Geen reactie. Lafbek!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ik dacht toch eens even kijken of Owain nog gereageerd heeft. Ja, wakker!

  Noteer dit even. Ik weet een heleboel wat jij niet weet. Je hebt geen idee wat ik allemaal weet.
  Sommige dingen die jij niet weet schrijf ik zelfs op Sterzoeker zodat iedereen ze nou weet. Tja, ik ben royaal.

  Voor een onderonsje lijkt het me nog wat te vroeg. En dan "opgewonden standje"? Wat is dat voor ouwezakkentaal? Ik had haast geschreven "doe effe normaal" maar ik herinnerde me van Sc forum dat dit voor jou normale taal is. Jij voelt dat zo, jaja.

  Ik voel echter iets heel anders. Braakneigingen.

  Anders nog?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ja, jouw gezicht tegenover het mijne in een ECHT gesprek. Voor zover we dat al niet eens gehad hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @One who knows, die noordpoolster was voor alle oude volken belangrijk, omdat dat de orientatiepunt was aan de hemel. het enige onbewegelijke punt.

  Het is beslist niet waar dat Ina alleen op materie gericht is en daarom vanuit het noorden werkt.

  Zij heeft uitgezocht dat van uit het noorden meer vanzelfsprekend is. Het is namelijk gebleken dat de oude volken vanuit het noorden werken en dat pas veel later de zonneculturen onstonden.

  Vanuit het oosten werken is in feite dus iets van latere periode.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @ Owain, ik heb genoeg van jou gezien.

  @ Toser, foei toch! Geheimpjes van Ina verklappen? Dat mag niet, hoor.

  Vanuit het Noorden werken heeft is niet zonder risico. Degene die misbruik maakt van magie (voor eigen doel en daar valt grof geld verdienen aan magie onder) loopt het grootste risico. Vanuit het Oosten werken is niet voor niets ingevoerd. Check maar even bij Ina.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @ One who knows
  Volgens mij begin ik jou net pas te zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Marktverkenning. Ik stonk er inderdaad in. Een mens raakt nooit uitgeleerd, dat blijkt maar weer.
  One who knows, ik meen iets te onderscheiden van twee benaderingen. De ene is, oh t is een tijdverdrijf, slechte lerares en daar heb je niks an, pech pech pech (maar verder stelt het weinig voor dus heb je er in principe ook niet echt last van). De andere benadering is, dat magie wel iets meer is dan een therapeutisch gebeurentje en Ina haar kracht voedt door de groep te misbruiken zonder enige scrupules t.a.v. de persoonlijke ellende waar ze haar "geliefde" volgelingen in stort. Hoewel je daar zelf niet echt last van hoeft te hebben is het ook niet iets dat je zomaar wil laten gebeuren.

  Scherp, Toser te herkennen, dat alleen al maakt dat ik je heel close ga lezen. Ik kan mij niet helemaal aan de indruk onttrekken dat wij elkaar kennen :)

  Astarte

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @ Astarte
  Het is maar 1 benadering en dat zal ik uitleggen.
  Ik neem magie heel serieus. Dat is dan meteen de reden dat ik altijd low profile hou.

  Vaak zie ik mensen op het Sc forum rondhannessen met vragen die vrij snel en zonder omhaal te beantwoorden zijn. Er is kennis die redelijk toegankelijk is en er is inzicht dat je zelf moet verwerven aan de hand van de kennis.
  Hoewel er machtig veel aan kennis beschikbaar is, maakt niet iedereen daar gebruik van. De serieuze zoeker even daargelaten, die komt er wel uit. Er zijn echter veel mensen die halverwege in het doolhof blijven steken.

  Dat is het gat waar Custers in springt. Sec gezien heeft ze niet veel kennis beschikbaar, en ze heeft geen talent voor magie. Nooit gehad ook. Bovendien heeft ze niet de serieuze intentie om mensen echt te onderwijzen. Als ik de bombarie op haar website zie, die pretenties die nergens worden waargemaakt, dat weet ik dat er mensen bedrogen en uitgenomen worden. Of het nou haar lezingen zijn, haar boek of dat tv optreden van deze week, het is 3x niks.
  Er bestaan een paar boeken over gedachtevormen. Eentje is van Dolores Ashcroft zelf, andere komen uit de chaosmagie. Die technieken zet ze in voor eigen nut, dat maakt het nog erger want daarvoor gebruikt ze de energie van haar groepen. Ik ken haar rituelen (en ik niet alleen).

  Dit alles is bekend, haar school staat zeer slecht aangeschreven. Dat is echter informatie die een argeloze beginner niks zegt. Vandaar de wat casual houding van "het stelt allemaal niks voor, zonde van je vele geld". Maar hier steekt een serieuze waarschuwing achter en dat je een massa geld kwijt bent is nog niet eens het ergste.

  Kijk maar wat er gebeurt: mensen raken geisoleerd van hun omgeving, laten zich tot belachelijke contracten dwingen, vervreemden van hun wereld, identificeren zich met die magus die ze uitneemt, die manipuleert en overal tweedracht zaait. Nou heb ik het alleen nog over de uiterlijke gevolgen. Je kunt je voorstellen wat er zich in het brein van zulke mensen afspeelt. Daar vind je de echte schade die amper meer te herstellen is.

  Dit verstoot zo ernstig tegen de maatstaven en principes van magie dat ik niet met de handen op de rug kan toekijken. Zo serieus neem ik magie.

  Het is best mogelijk dat wij elkaar kennen, maar mijn naam is helemaal niet belangrijk. Als dat wat ik te zeggen heb tot nadenken stemt is dat al genoeg.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @One who knows, is dat niet wat het pad van de magiër maakt tot niet geschikt zijnd voor iedereen , niet adverteerbaar en niet te onttrekken uit zijn occulte status?

  Het feit dat iemand de heilzaamheid propageert, zodanig adverteert en het presenteert middels zo een cash and carry-systeeem hoort wellicht al genoeg te zeggen?

  Ik vind je oordeel m.b.t. Owain niet prettig en niet overeenkomend met mijn mening. Hij lult nl alles behalve slap en baseert zich als 1 van de weinigen op rede en ervaring ipv aangemeten kaders.

  Echter m.b.t. je beantwoordbare vragen heb je m.i. een heel sterk punt. De mistsluier die wordt opgetrokken waar het kennis betreft die niet aanwezig is, om een eigen gebek achter te verbergen en de status van jezelf en traditie hog te houden, heeft mij altijd uitermate gestoord. Sommige zaken en vooral symbolen zul je op moeten mediteren inderdaad,emotionele overdrachten zijn ook vaak beter irl, maar als een verhevene iedereen met simpele vragen het advies te geven dat er maar op gemediteerd moet worden...tss.

  Ik moet wel toegeven dat niet iedereen op dezelfde wijze leert, maar daarom vraag ik me juist af of de beschikbaarheid er voor iedereen zou moeten zijn( die zijn flap kan tappen).

  http://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110419205534.htm

  Leuk artikel tussentijds over het verschillend "leren".

  Groetjes,

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @ Daan
  Owain heeft die veeg uit de pan dik verdiend. Op het Sc forum zie ik te vaak dat hij vanuit de makkelijke stoel redeneert: IK heb er geen last van .... en IK voel dat zo of zo. Alsof de zon dan meteen gaat schijnen.
  Als Owain vanuit rede en ervaring had geschreven dan had hij de gevolgen van zijn woorden ook nog een keer kunnen overdenken. Dit hier sloeg echt nergens op. Dan moet je er ook rekening mee houden dat je niet alle handjes op elkaar krijgt. Het is hier Silver Circle forum niet. Maar goed, hij mag het nog een keer proberen en dan serieus.

  In je eerste zin zet je het goed in beeld. Toch is er een maar.
  Het is wel geschikt voor iedereen, maar dan op ieders eigen niveau. Daar moet je aan tegemoet kunnen komen, zeker als je een school wilt.
  Voorwaarde is dan wel dat je ook echt les wilt geven, kennis wilt overdragen. Dat stelt hoge eisen aan een magier, dus dat moet je willen en kunnen.
  En nog iets. Boven alles moet je kunnen communiceren en wel op zo'n manier dat de communicatie ook werkelijk aanhaakt bij de geest van de leerling. Dat gaat niet lukken van Custers, dat zie je aan de manier waarop ze NIET communiceert. Je voorbeeld hierboven is sterk, maar staat niet op zichzelf, zoals je weet. Dat ze zich verschuilt achter mist komt omdat er ook echt niks anders is dan mist. Ze pretendeert alleen van alles, maar er is niks achter het rookgordijn.

  Ik heb de link bekeken. Die lui zouden een goeie website ontwerper kunnen gebruiken (die van Custers misschien?). Helaas, ook hier wordt niet de dynamiek van het leerproces neergezet, wel gefileerd tot op het bot. Maar daarmee wordt niets verklaard.

  Ja, magie is voor iedereen beschikbaar en moet dat ook zijn. Niks flappen tappen. Vergoeding van gemaakte kosten is genoeg. Het is de magier zelf die deze keuze moet maken. Niet als verplichting, dogma of hooggestemde houding, maar uit de overtuiging dat het de enig juiste keuze is die alle andere mogelijkheden uitsluit. Dan maar droog brood eten.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Dat voor jou daar de zon niet van gaat schijnen, betekent niet dat hij dat niet mag vinden of "staten". Er is nl wel wat voor te zeggen, bepaalde vrijheden in gedachtengangen en leerprocessen, en dat spreekt geenszins een mening tegen m.b.t. de vrijhedendie bepaalde mensen in het occulte circuit anderen trachten te ontnemen middels vormen van maniuplatie( tbv het eigen egogerichte gewin).

  De link die ik gaf was slechts ter illustratie , dat leerprocessen - hoe mensen cognitief zijn ingesteld, onderling verschillen. De ene moet dus fouten maken, de ander moet horen dat ze fouten maken.

  Ik denk zelf dat het vrijwel onmogelijk is magie op een bepaalde wijze te doceren, in een groep waarin mensen verschillen van denkniveau( lees aub geen waardeoordeel), zonder dat ten koste gaat van de diepgang. Ik zie magie trouwens ook niet als "kennis", ik zie magie meer als "reis" die ten alle tijden begint bij ( het gebrek aan) zelfkennis en eindigt bij ( gebrek aan) zelfkennis ( al dan niet in verhouding tot het geheel, waarbij manipulatie en het oplossen in (een) het geheel, steeds andere vormen lijken aan te nemen.

  Instant oplossingen, denkkaders, en zelftherapeutische middelen lijken me nooit een juiste basis daarvoor te vormen omdat je gewoon nooit zicht hebt op wat je te wachten staat en onbevangenheid een voorwaarde is( dat impliceert niet dat je niet waakzaam mag zijn).  Hoe zie jij dat voor je dan , magie op ieders niveau?

  Gr,

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 24. @ Daan
  Vind ik best, wat je schrijft over Owain, geen probleem. Wat hij deed was helaas meer dan staten enzo. Hij bagatelliseerde losjes wat er aan serieuze bezwaren in te brengen zijn tegen Custers. Daar hou ik niet van. Je zag aan mijn reactie dat ik hem uiterst serieus nam. Hij was niet op de hoogte? Er is nogal wat geschreven over Custers en hij is toch hoop ik nog in staat om 1 en 1 bij elkaar op te tellen. Zogenaamd niks weten is onzin. Zwijgen is ook een optie.
  Dat had hij dus ook beter kunnen doen dan van de toren te blazen en de goedmoedige opa uit te hangen. Hier wordt gezegd waar het op staat.

  Ja Daan, dat heb ik gezien op die link. Ik doe niks af aan de bevindingen van de wetenschappers, maar het is een eenzijdige kijk op leren. Het zal best dat een genetisch grondpatroon van invloed is op de manier waarop leerstof wordt opgenomen. Erfelijkheid is immers nogal erfelijk. De uitkomst van een genetisch gegeven proces ligt echter niet vast. Als in termen van mogelijkheden geschreven was, dan had ik zeker de oren gespitst. Ik mis de dynamiek.

  Al die rimram die tegen het therapeutische aanleunt brengt mensen nog verder van huis, inderdaad. Dan kun je beter filosofie gaan studeren, dat levert misschien een goed idee op. Al was het maar dat filosofische standpunt dat het fundamenteel onmogelijk is om het "zelf" te kennen. Ook leuk.

  Het is echt mogelijk om mensen in magie te onderwijzen op totaal verschillende niveaus en zonder verlies van diepgang. Maar laten we eerlijk zijn, dat kan ik hier onmogelijk demonstreren. Maar misschien komt er een
  tijd .....
  Meer kan ik er hier op Sterzoeker niet over zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Er bestaat in dit reactiepaneel kennelijk geen ruimte voor discussie of afwijkende meningen zolang die niet in jouw straatje passen, One who knows. Dat neigt naar een bepaald verschijnsel waarvan ik even niet op het woord kom.
  Voor mij reden genoeg om hier voortaan weg te blijven in elk geval. Wat ik op z'n minst een beetje jammer vind, want er staan ook zinnige dingen op je blog.

  Veel succes ermee verder.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Nah ja, Owain. Ruimte genoeg! Je post staat er nog, de mijne ook. Kom op dan.

  En nou niet flauw doe van dan-hoeft-het-al-niet-meer. Jij hebt jouw mening en ik de mijne. Ik heb er de reden bij gegeven waarom mijn mening is zoals die is. Nou jij nog.

  Dus jij vindt dat gedoe van Custers schattig en onschuldig? Hoe kom je daar zo bij? Vertel.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Ik ben ook een andere mening toegdaan en die kan je hier best posten Owain, anders wordt het een beetje eenzijdig. Ik ben het dan ook niet eens met wat one who knows schrijft. Vandaar dat ik bewust wel positieve geluiden over de OTLA schrijf. Ieder heeft een vrij keuze in wat hij of zo doet en waar hij in de leer wil gaan. En het is echt niet zo dat je bij Ina niets leert of dat zij geen kennis van zaken heeft. Daar ben ik het niet mee eens. maar als je van jezelf denkt dat je alles al weet, ja dan heb je nergens wat te zoeken. Ik hoor hier veel van dit soort geluiden, maar in de praktijk bakken deze mensen er niets van. Het is wel mooi Ina die haar eigen school en tempel heeft. Zou het ook niet kunnen dat sommige mensen een klein beetje jaloers zijn op het succes van Ina? Ik blijf hier dus bewust wel positive dingen posten, zodat mensen ook eens een andere geluid horen dan het gangbare geklaag op Sterzoeker.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Het is wel heel naïef om de TOS schattig en onschuldig te vinden. Het lijkt mij dat het daarvoor al een veel te gelikte organisatie is. Met een agressieve wijze van reclame posten waar het maar kan. Op alle sociale media en op ieder startpagina voor spiritualiteit is de TOS aan het adverteren. Wat is eigenlijk de ware drijfveer van Ina Custers en haar organisatie kunnen we afvragen. Is dit een soort tweede Thule genootschap? Zal mij niet verbazen als de TOS zich op de achtergrond ook met het bedrijfsleven of politiek inmengt.

  De hele organisatie oogt niet onschuldig en de TOS website is niet gemaakt door een knutselaar. Hier zijn professionals aan het werk. Hier wordt gebruikt gemaakt van beïnvloedingstechnieken, moge dat duidelijk zijn. Owain heb je ooit gehoord van brainwashing en mind control? Nee? Ik zou zeggen ga dan eens kijkje bij deze club nemen.

  Ook zijn de mooie locaties waar Custers haar bijeenkomsten houdt bepaald niet onschuldig. Het is zo te zien een loge van de vrijmetselarij, ook al niet zo'n schattige en onschuldige clubje als het lijkt.

  Dit onschuldige ogende gebeuren daar zit een hele goeie organisatie achter en het heeft blijkbaar connectie met de vrijmetselarij, gezien het in deze loges werkt. Het heeft ook als opzet om zo groot mogelijk te worden met zoveel mogelijk leden en groepen. Dit clubje is de onschuld allang voorbij!

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @one knows who, ik ga mierenneuken. Als je aandachtig hebt gelezen, had je kunnen weten dat zijn geringschatting van de handelingen in dit filmpje niet zijn mening m.b.t. het geheel vormt. Ik vind je veeg uit de pan daarom niet terecht. Daar houd ik niet van. Hij heeft hier slechts zijn oordeel gegegeven over het filmpje en niet beoordeeld in een geheel en daar is dus wel wat voor te zeggen( ik ben een andere mening toebedeeld,maar dat doet even niet terzake). Ik houd er wel van als mensen los van andere zaken iets proberen te beoordelen an sich.Ik heb ook niet te neiging mensen onaardig te vinden omdat ze niet dezelfde mening zijn toebedeeld. Een veeg krijgt iemand bij mij pas als ie zich meermalig respectloos heeft geuit/dedragen en niet omdat ie iets zegt dat mij niet aanstaat.

  Pfff, ter illustratie is ter illustratie en niet een bewijs van een visie die ik je tracht opdringen. Nogmals, ik probeerde daarmee aan te geven dat niet iedereen iets "heeft" aan een waarschuwing, noch aan " een ervaring" en dat een magische leerschool wellicht indien niet inspelend op individuele cognitieve vermogens misschien niet voor iedereen geschikt is omdat er meestal met een vast "systeem" en een "vaste groep" wordt gewerkt.

  Ik heb je nergens gevraagd te demonstreren hoe dat wel mogelijk is, maar je zou wel meoute kunnen betrachten om uit te legen hoe je dat dan voor je ziet, eventueel met een voorbeeld komen. Anders heeft jouw motivatie voor mij weinig betekenis buiten het feit dat het jouw mening is. En natuurlijk heb je daar recht op ;-P

  Mij doet het dan echter een beetje vermoeden dat het afgeven betreft op anderen, en met een zelfde soort mistsluier de status van de eigen achtergond promoot.

  @Jaloers op het "succes" van Ina, grappig, toser! Welke succes? Wat zou men moeten/willen bakken dan? Een a-dam clayborne, spiritualiteit, tempelkleedjes?

  Met hartelijke Groet,

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @ One who knows, die schreef:
  "Dus jij vindt dat gedoe van Custers schattig en onschuldig? Hoe kom je daar zo bij? Vertel."

  Daar komt 'ie dan:
  Het is de indruk die dat filmpje op me maakte. De reactie die het bij me losweekte was iets van: wtf maakt men zich toch zo druk om? Of waar heb ik me in godesnaam druk om gemaakt? Ik zag een voorstelling van iets wat totaal niet mijn ding is en wat mijlen ver van me afstaat. Mensen die daar iets mee te maken willen hebben moeten gewoon hun ding doen en daar braaf hun cursuskosten voor betalen. Wat kan mij het schelen? Ik voel me niet geroepen om een wereldverbeteraar te zijn in die zin.

  Jij hebt hier uitvoerig je mening over de TOS gegeven en dat mag je tot in lengte der dagen blijven doen wat mij betreft, dat is ook helemaal jouw zaak. Maar volgens mij (en dat is een mening, geen imperatief) maak je het hier veel interessanter door de meer inhoudelijke posts, die ergens over gaan. Er toe doen, voor mijn part.

  Dat laatste geeft voeding en maakt het tot een goed blog. Mij persoonlijk irriteert al dat gedoe omtrent de TOS inmiddels enorm. Juist dat hoeft voor mij niet gevoed te worden, niet in positieve, noch in negatieve zin. Ik ben er hoegenaamd klaar mee en wil me weer fijn kunnen verliezen in neuzeldingen die me wel interesseren.

  Maar goed, dit was dus even de persoonlijke mening van opa Owain, om zijn post van gisteren mee te motiveren.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @ Daan, als ik een clubje zou willen promoten dan zou ik juist wel een demonstratie geven, desnoods forceren. Maar ik zoek geen aanhangers.
  Hier en nu kan ik je geen samenvatting geven. Sterzoeker is daar niet geschikt voor. Dat je dat niet overtuigt is duidelijk. Het zij zo.

  Over smaak valt te twisten. Ik heb al zoveel van Owain gelezen en de man dringt zijn mening op. Welliswaar op een losse manier, maar toch. Zijn laatste post hier heeft hetzelfde karakter. Hij is niet gewend daarvan teruggefloten te worden. Zijn dedain heette in het verleden repressieve tolerantie. Daar trap ik niet in.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @ Owain, komt toch de vraag boven: wat drijft je er toe om op Sterzoeker te schrijven dat het je niet kan schelen?
  Het laat je koud, je bent geen wereldverbeteraar, is niet jouw ding, en toch is het filmpje schattig en onschuldig, maakt je niet uit of mensen opgelicht worden. Dus: wat?

  O nee, je was er klaar mee. Uitstekend.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @One who knows, ik ben niettemin nieuwsgierig naar een goede onderbouwing, btw niet als mogelijke nieuwe aanhang *lol*. Mocht je de discussie verder willen zetten, mag je mijn mailadres aan sterzoeker vragen, indien je dat niet zelf bent, en anders mag je dat ook op mijn forum of facebookpagina doen. Ik ben inderdaad type niet snel overtuigd als daar geen redenen toe gegeven worden, deal with it!

  Ik ben zelf geen voorstander van repressieve tolerantie,maar ik zie Owain zich daar geenszins aan schuldig maken. Je kunt bovendien een ander niet dwingen jouw strijdmiddelen te gebruiken, noch te verwachten dat ze, indien ze het met je eens zijn, een strijd te vieren hebben. Dat neigt naar een vreselijk anti-liberalistische houding, die ik niet kan rijmen met wat je eerder schreef over de Tos.

  Terugfluiten, beschouw je dat dan als jouw taak? Dat klinkt ernaar alsof je bij voorbaat niet open staat voor mensen met een andere visie op een mogelijke oplossing en dat gaat uiteindelijk ten koste van het oplossingsgericht denken. Je jaagt nl mensen weg, of op stang ,die wellicht iets zouden kunnen inbrengen.

  Zullen we even de persoonlijke sneren laten liggen,een hanengevecht zo vlak voor pasen is misschien net wat te ;-)

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 34. @ Daan, eerlijk, je brengt er nou net de luchtigheid in die ontbrak in dat mekaar de vliegen afvangen.

  Nee, ik ben Sterzoeker niet maar gewoon iemand die denkt iets te melden te hebben. Dan kom jij voorbij en dan weet ik beter :).

  Jouw forum en facebook, dat ga ik allemaal eens bekijken. Ik zou best graag met je van gedachte willen wisselen over een en ander. Verder ga ik mijzelf een checken op anti-liberalistische trekjes. Dat kunnen we niet hebben.

  Sterzoeker blijft een prettig zeepkistpodium (dat las ik ergens anders hier). Ja, terugfluiten hoort daar ook bij. Schouderophalen eveneens. Fijne paasdagen gewenst. Wij zullen elkaar ontmoeten, weet ik zeker.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Kan het nog gekker op de website van de tos las ik dit;

  "Heb je altijd al eens een kijkje in de keuken willen nemen van één van de geheime broederschappen, en hun rituelen willen besloten lodges openen hun deuren zelden of zien? ..... Dit is uniek filmmateriaal, want nooit voor een cameraploeg. Zelfs op het World Wide Web zijn er weinig vergelijkbare filmpjes te vinden"......

  Wat een poeha, Custers doet net of ze met haar orde tot de groten der aarde behoort. Laat em niet lachen. Laten we vooral niet vergeten dat het hier in feite om onbeduidende een groepje gaat, die door Custers zelf in het leven is geroepen. Er zit geen organisatie achter. Hooguit heeft Custers wat werkslaafjes die voor de TOS wat klusjes verricht. Die club stelt in feite helemaal niets voor. Het is gebakken lucht en met dit soort berichten doet Custers de TOS belangrijker en groter voor dan wat het in werkelijkheid is. Bovendien is er daar helemaal geen broederschap. Broederschap is iets heel anders, dan tegen betaling dure lessen volgen. De TOS is niet meer dan een uit de hand gelopen magie-huiskamer groep, die net iets te groot is geworden voor de huiskamer, daarom zijn ze uitgeweken naar mooie gebouwen, meer is het niet. Het heeft ook geen organisatie structuur, want als Custers om wat reden om zou vallen, of met de TOS zou stoppen, dan valt die hele tempel om. Er is niemand die zij naast zich heeft die haar wijze van leiding geven over kan nemen, ook omdat zij geen tweede kapitein op het TOS-schip dult.

  De TOS is niet meer dan wat Sterzoeker al schreef; een eenmanszaak, die Custers met haar valse berichtgeving veel groter doet lijken dan wat het in werkelijkheid is.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Adverteren tot actie
  Nee, ik heb geen trap, wel een leer
  Om en om en om en om, rommebomde bom
  Elle, Pelle, Belle, Lelle, Delle
  voor wat hoort wat
  (als paranormale waarneming)
  Niets is wat het lijkt


  Ethiek bestaat uit het genereren van goed en slecht,
  dus zou degene die niet in staat is tot een kunstwerk te komen,
  of het zelfs vernietigt, buiten de norm vallen en het oordeel van
  de rest over zich heenkrijgen. Dat is logisch. Het zou dus
  beoordeeld worden binnen de tegenstelling. Wanneer deze
  universele ethische norm er is, wat ik voor mezelf aanneem,
  dan is hij die buiten de norm valt zich misschien niet bewust
  van welke orde er heerst.

  Even de post ophangen en de was uit de brievenbus halen.

  Innoxia

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @InnoXia, kan je dit ook aan me uitleggen in jip en janneke taal, want ik snap je boodschap niet en waarschijnlijk velen met mij niet. dat is jammer, want ik denk dat je best iets zinnigs hiermee wilt uitdrukken?

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Tover heksje ? welk gedeelte snap je niet en velen met jou ? en welk gedeelte vind je wel zinnig uitgedrukt ? Dan heb ik een idee waar ik nader zou kunnen toelichten.

  Groet je
  Innoxia

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @Innoxia, <3 , maar weldegelijk bewust van welke norm er heerst en waarom->en dat speelt voor diegene geen rol waar die dat wel zou moeten doen, gezien je met mensen te maken hebt.

  @one who knows, ben benieuwd! *hangt maliënkolder om*


  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Nah Daan, binnen een Westerse Mysterietraditie, zogenaamd is de norm als het ware een nogal vaag begrip, vanzelf. Vrije wil is de vrijheid van de wil, voordat wat wenselijk is kan een vrije wil kiezen tussen. Tussen het één en het ander. Indien er geen keuze bestaat vervalt pas dan de vrije wil. Het is je juist dan overkomen, toegevallen. En pas weer daarna kunnen onze hersenen zich daar bewust van worden. Dit speelt zich direct af in het verleden. Het is voorbij, geweest, en het 'ik' maakt de balans op van keuze en lot. Binnen het toelaten van impulsen van buitenaf, eventueel ook door die ander, hebben wij dikwijls een keuze, en dan kiezen we meestal ook vrijwel direct. Na de doorgang wil je natuurlijk liefst niet teruggeslingerd worden. Dan kruip je liefst onmiddellijk terug omhoog; angst, onzekerheid/twijfel, doktrinespinsels, confrontatie, de shok van (h)erkenning, liefde zelfs, blijf staan en beweeg mee in het chaotische ritme en magie wordt onderdeel van je zijn, van je wezen. De bewegende rand is van een andere orde beweging dan van deze aarde, of beter gezegd, juist van deze aarde. Je eigen leefwereld creeer je volledig zelf.

  Door met Macht/Manupilatie; Als een Golf/de Golf stromen de woorden bij U binnen en U krijgt een EUREKA/gevoel/blessing/ initiatie/weder/her geboorte/REINcarna/Corna. Daarna gaat U zich bewegen met dit nieuwe machtige leven. U komt elkaar tegen en U toont zich als een waardig ...? Touch the stars to make a difference.

  Vraag me gerust indien uitleg wenselijk is.

  Groet
  Innoxia

  BeantwoordenVerwijderen
 41. @Innoxia, indien de mens extern niets opgelegd krijgt, kan men pas ontdekken in hoever de Wil werkelijk vrij is. Ik geloof zelf dat de wil slechts vrij is op gevoelsniveau, dat terzijde.

  Ik snap wel wat je probeert te zeggen, en ik spreek je niet eens tegen, maar zolang er nog mensen zijn die vanwege een egoistische behoefte de wil van henzelf bij anderen trachten op te leggen middels dubieuze technieken ,en diegene juist uit zijn mogelijkhedenveld onttrekt-en dat tegelijkertijd voordoet als mogelijkheidscheppend, voel ik me best geroepen dat (mede) ter discussie te stellen. Dat voel ik zelf als een soort morele plicht jegens mijn medemens, ervan bewustzijnd dat sommige verlegde grenzen een mens , ook op de lange termijn geen "leerzame" ervaring opleveren, maar een strijd om weer heel te worden. Over het lot verschillen wij toch van mening. Alles wat we doen vormt (mede) het lot, ook als we denken niets te doen.

  Groetjes,

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Lieve Daan,
  Veel staat er in oude correspondentie te lezen,
  tussen de regels door wel het allermeest.
  Daar we de tijd niet echt kregen en hadden
  knapte soms de draad wel eens door de midden.
  Eenvoudig gebabbel, zonder al te veel woorden.
  Op een bol is het dikwijls moeilijk te bepalen waar oost/west/zuid/noord
  is, in tijd verschuift ook wel de richting. Eén keer in de ca. 40.000 jaar :0
  dan kantelt de aardas een beetje. Enne dan nog, wereldwijd is de
  (vul in naar behoefte) niet te bepalen op windrichting
  Magische leerscholen zijn er niet om HEEL te worden.
  Sjansdedans dan meejemee
  kul de klei, tjeminee, leuterdeleut
  Koffiekoekaangebrande macronbiscuit
  Toedeloe, aufwiedergoodbye, aoui
  sjaalom, sjaloom, neemeneut
  Wie wil je beschermen ? Daan ? Sterzoeker ?
  Ik vind niet dat Ina model zou moeten staan hier of daar.

  Innoxia

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Innox, ik probeer niemand te beschermen. Wat iedereen ook ervan wil maken, ik doe mijn Wil.


  x Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Je hoeft niet in de Egyptische Religie/Goden te geloven om de vruchten te kunnen plukken van de Egyptische magie..
  Ja ja, Ina, natuurlijk!
  Meer hoef ik niet te zien van dit filmpje. Ik word er kotsmisselijk van.

  Dit is nu net de reden waarom ik heksenfora uit de weg ga.
  'Ik gebruik Freya en Hathor voor liefdesmagie en ik gebruik.. (bla bla)'
  Je hoeft niet te geloven. Nee, natuurlijk niet.
  Je gebruikt de Goden en de magie net zoals het jou uitkomt.
  Als je dit naar het dagelijks leven vertaald, dan geeft dit duidelijk aan dat dit soort mensen egoïstisch en zelfingenomen zijn. Ze gebruiken! Gebruiken Goden, gebruiken magie, gebruiken andersmans geld, gebruiken andere personen.. om er zelf beter van te worden!
  Bah.
  Nou als dit de hedendaagse verlichting geef mijn portie dan maar aan Fikkie.

  Als je echt met Egyptische Goden wil werken, dan zul je eerst een band op moeten bouwen. En nee, je kan geen God(in) kiezen, zij kiezen jou. Jij kan wel in een bepaalde God(in) geloven, maar als zij niet in jou geloven, blijven jouw rituelen bij het oplezen van tekstjes.

  Ik vind haar zeer respectloos tegenover de Egyptische Goden en Godinnen.
  Zomaar even gebruik maken van de magie, maar niet geloven.
  Hoelang zal dit ongestraft blijven? ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 45. Is Ina 'de magische dame' ??

  De magische dame zag echter meteen de betekenis van de symbolen, welke waren uitgebeeld op het tableau en ze gaf de metselaar daarvan uitvoerig uitleg. Ze zag dat de maan en de zon omgedraaid waren en ook dat de twee pilaren Boaz en Jachin niet correct waren. Dit was volgens haar, ooit expres zo gekomen, door de loop van de geschiedenis, omdat dingen expres omgedraaid werden, zodat een leek de oude kennis verkeerd zou leren en het dus niet zou weten. Daarom heeft ze in haar lessen ook de elementen teruggedraaid. Omdat zij voelde dat het goed was. Dat van dat terug-omdraaien, dat wist de Metselaar niet, dat wist alleen nog de Magische dame.

  http://sterzoeker.blogspot.com/2009/04/het-bezoek-van-de-magische-dame-aan-de.html

  (dan weten we ook waarom zij het Noorden naar het Oosten verplaatst heeft. :P)

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Zou het kunnen zijn dat de magische dame zich vergist heeft? Of is ze onfeilbaar?

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Ina Custes gebruikt niet alleen de goden, maar haar "mensen". Ik ben een periode lid geweest van de Tempel of Starlight en ben daar weggegaan omdat ik als snel vernam dat iedere les steevast met een succespraatje of een verkoop praatje begon. Ina had weer ergens een lezing kunnen geven, Ina had weer een artikel in de koorddanser, Ina ging naar Engeland. Ina haar boek werd uit gegeven in Amerika. Ina vertelde dat het zo belangrijk was, wilde je verder komen in haar tempel, om de schriftelijke cursus te volgen. Ook als je haar persoonlijke zaken voorlegde, kwam het er altijd steevast op neer dat je een product bij haar af moest nemen. Daar werd ik dus spuugzat van, want het ging helemaal niet om ons, de leden van haar tempel. Het bij alles ging om haar eigen winst en gewin. Dingen delen kan Ina niet. Wat ik begrepen heb is dit alleen maar erger geworden en worden en zet Ina nu zelfs haar eigen leden in om mensen te werven en lezingen voor haar te organiseren. Er komt nog een dag en dan gaat de Temple of Starlight net als de Jehova's getuigen langs de deuren om leden te werven. Mij deur blijft echter gesloten. Ik heb genoeg gezien en gehoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. @Innoxia wat is eigenlijk je standpunt? je gebruikt er veel vage taal. Alles wat je schrijft over je standpunten ten aanzien van magie en het gebruik daarvan kan op jezelf slaan, maar ook op Ina Custers of op iets geheel anders. Aangezien je schrijft dat Daan Sterzoeker beschermt, mogen we er vanuit gaan dat je de oprechte mening van Daan in een bepaalde hoek probeert te plaatsen. Jij denkt in voor in tegenstanders, daar gaat het hier echter niet over. Innoxia Vertel nu eens in gewone mensentaal je standpunt ten opzichte van het getoonde filmpje. want daar gaat het commentaar in deze blog over. Toverheksje vroeg dat ook al, maar dat ontweek je door tegenvragen te stellen. Nu krijg je dus van mij nog maals de vraag, wat probeer je eigenlijk te vertellen?

  BeantwoordenVerwijderen
 49. De negatieve kwaadsprekerij hier tov Ina Custers-van Bergen staat mij niet aan. En de anonimiteit ! Zoals Owain eerder in dit bericht al stelt, laat jij jezelf eerst maar eens zien !

  Daan heeft mijn stukje heel goed begrepen. Toverheksje kan vast wel zelf reageren. En als het gaat over taalgebruik, dan behoef je ook wel een lesje. Enzo.

  Ik vind het een leuk filmpje.

  Groet je
  Innoxia

  BeantwoordenVerwijderen
 50. @ innoxia, Kijk nu spreek je duidelijke taal. Het gaat hier niet kwaadsprekerijk, maar om meningen. Er zijn hier genoeg "ervarings deskundigen" aan het woord geweest, die domweg opgeschreven hebben wat ze aantroffen bij de Temple of Starlight. De gier is b.v. hier een voorbeeld van.

  Jij bent zelf trouwens ook behoorlijk anoniem, met je latijnse Doorappel pseudoniem. Wat wil je daarmee zeggen? Wat zegt een echte naam als "de Bie" (om een voorbeeld te geven) trouwens, als je persoon verder toch niet persoonlijk kent?

  BeantwoordenVerwijderen
 51. Jaap van der Zee24 april, 2011 11:27

  Oh, als je dan toch een naam wilt ik ben Jaap van der Zee en ik reageer wel vaker op deze blogs. Ik ben het, zoals je merkte, ook niet altijd met iedereen op Sterzoeker eens.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Mij valt een enorme hoeveelheid herhaling op in de reacties. Dat Ina geen tempel maar een winkel heeft lijkt me wel duidelijk. Dat is ontzettend new age, de zichzelf marketende goeroe, het gaat enorm in tegen wat men aanvoelt magie te zijn, en het geeft diepe teleurstelling en vieze smaken in de mond. OK. Daarnaast is er een inhoudelijke onfrisheid, die ertoe leidt dat niet wordt geleverd wat wordt geboden (en er is geen garantiebepaling, dus niet goed = geen geld terug en ook geen tegoedbon) maar mensen het moeras in worden geleid en mogelijk hun privéleven wordt aangetast en onherstelbaar beschadigd. Ook dat is al meerdere malen betoogd en geillustreerd. Opeens duikt er weer een ander alias op met hetzelfde verhaal, dat gaat maar door. Dit soort overkill ondergraaft wat mij betreft de geloofwaardigheid van argumenten, Sterzoeker, vooral als dit steeds gebeurt als reactie op een afwijkende mening.
  Dat je niet in de Egyptische Goden hoeft te geloven an sich om er mee te werken is een valide magische stelling. De "theorie" of het wereldbeeld dat achter zo'n uitspraak ligt is iets waar je al gauw mee kennis maakt als je je gaat verdiepen in rituele magie. Je kunt er ook wél in geloven. Maar een magische ritueel is iets anders (als het goed is) dan een kerkdienst.
  Het mysterieuze van dit geheel is, de hoeveelheid aandacht die Ina genereert. Waarschijnlijk bij gebrek aan alternatief. Misschien is het gewoon zinvoller om die energie te stoppen in het opzetten van een eigen structuur waarin de dingen wél gaan zoals men wil. Of de traditie te volgen van de alleenwerkende magier.

  Lotus

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Jaap van der Zee24 april, 2011 11:33

  Doornappel bedoelde ik trouwens, dat is geen taalgebruik, maar het missen van een letter op het toetsenbord...ik moet harder slaan dus...:-)!

  BeantwoordenVerwijderen
 54. OK, ik zat te posten en zie nu dus pas het 'ondertussen'. Het gegooi met namen begint hinderlijk te worden hier. Ik zou ook wel een naam erin kunnen gooien, maar dat is flauwekul. Wel heb ik geen behoefte meer om me te komen oriënteren op enige Kaballah-les in Rotterdam, want hoewel het bittere kruid zijn functie heeft op de seiderschotel is een overdaad ervan niet heilzaam. De bezwaren tegen een commerciële loge zijn uit en te na door bijvoorbeeld Daan uitgespeld, de beperkingen qua wereldbeeld en kennis van de TOS zijn ook geillustreerd, met name door de reacties van Ina zelf op SC, maar dat staat los van de verbitterde veldslag die hier door 1 of 2 personen wordt gevoerd onder een reeks van schuilnamen. Genoeg gespeeld, ga iets magisch doen. En blijf met je poten van Innoxia, wilde ik ook nog zeggen:) maar dat is een overbodige opmerking.

  Lotus

  BeantwoordenVerwijderen
 55. @Lotus, nu kom je zelf vuil spuiten en over welke naam heb je het eigenlijk? Hier gebruikt toch niemand zijn echte naam.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. @ van rooijen: goed dat je dat even laat weten, dan hangt mijn observatie daaromtrent tenminste niet zo in de lucht.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Nee, ik zou ook geen kabbala bij de De TOS in Rotterdam gaan volgen helemaal mee eens. Dat los van alles wat e hier over magie is geschreven. Je kan veel beter als je echte kabbala lessen wilt volgen naar de bron gaan, bij Halevi of zo op les gaan. Heel verstandig.

  BeantwoordenVerwijderen
 58. Hahahaha wat lekker vals Anoniempje! Ik ga je bijna leuk vinden!

  BeantwoordenVerwijderen
 59. Nee, Halevi dat is geen valse naam. Kijk hier meer eens: http://www.kabbalahsociety.org/wp/?page_id=425
  Een echte aanrader voor als je meer wilt weten!

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Waarop ik ageer met name is het pestgedrag. Als ik de anonieme reacties op Sterzoeker voor waar moet aannemen dan zijn er nogal wat mensen onvoorbereid aan de Westerse Mysterietraditie begonnen en daarna zwaar teleurgesteld enof bedrogen geworden. Ik geloof er niet zo in dat Ina Custers-van Bergen misleidende informatie enof reclame verspreid. Gasten die hier lezen krijgen toch al snel de indruk dat de teleurgestelden daadwerkelijk door Ina om de tuin zijn geleid. Ga er eens van uit bijvoorbeeld dat het hier een vooropgezet doel betreft en dat men slechts door iets af te ronden en volledig te doorlopen tot de kern kan komen.

  Dat is nog eens reclame, of niet dan?

  Innoxia

  BeantwoordenVerwijderen
 61. En wanneer is die afronding dan bereikt, Innoxia? 10 jaar en 20.000 euro later?

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Ina begint het reclame maken steeds meer in de vingers te krijgen. In mijn tijd werd nog verwacht dat we bij het verschijnen van één van haar artikelen in de Koorddanser allemaal gingen mailen naar Koorddanser om aan te geven hoe leuk we het betreffende artikel wel niet vonden en dat we hoopten dat er snel meer van zulks zou verschijnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Ja, dat is al om bekend en inmiddels weet de Koorddanser dat en is ze daar niet meer welkom. Zo maak je geen vrienden en vrienden die je daar had verlies je. Redacteurs houden niet van dit soort van voor opgezette manipulatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Sterzoeker heeft per abuis een reactie verwijdert, in plaats van een dubbele geplaatste reactie. Daarvoor onze excuses. Dit was niet de bedoeling.

  Innoxia schreef: @Anoniem, dat moet je aan Ina vragen.

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 65. De Kritische Magier24 april, 2011 13:29

  Ik kreeg het verzoek van Sterzoeker om eens naar de lopende discussie te kijken, naar het filmpje, de deelnemers aan de discussie en standpunten die naar voren zijn gebracht en de achtergronden van de reacties. Hier zijn mijn bevindingen.

  Het filmpje is qua informatie geen uitblinker. Ik ben geen fan van de Temple of Starlight maar kan nog wel het walletje bij het schuurtje laten.
  De vaagheid is deel van de reclameboodschap en heeft z'n eigen aantrekkelijkheid. Wie zich geroepen voelt om te investeren in .. ja, wat? die moet doen wat 'ie niet laten kan. Er is op Sterzoeker veel uit de doeken gedaan over de TOS en de magus daar. Dan nog: wie niet horen wil moet maar voelen.

  Het is de vaagheid die de eerste reactie uitlokte: schattig en onschuldig. Ik mag verwijzen naar ware aard van TOS en magus als in eerdere blogs. Misleiding en bedrog kan niet schattig en onschuldig zijn. Het is niet verboden verder te denken dan je neus lang is. One Who Knows doet dat ook en deze visie is dan ook niet naief en oppervlakkig.

  Dan zie ik een heleboel posts van mensen die voorheen op het Silver Circle forum te vinden zijn. Een recente discussie heeft tot verwijdering van een aantal van deze mensen geleid en we vinden ze hier terug. Op zich is dat gunstig want Sterzoeker schuwt de tegenstelling van meningen niet. Blijf terugkomen zou ik zeggen.

  ... en zie deel 2.

  BeantwoordenVerwijderen
 66. @Innoxia, ze verspreidt wel degelijk heel veel reclame over het hele internet. Op verscheidene fora alwaar ze niet alleen openlijk reclame maakt,maar ook mensen achter de schermen benadert voor praatjes, evenals via Facebook. Haar website is tevens misliedend,want het KAN niet waar gemaakt worden, wat ze daar stelt, het is namelijk niet realistisch. Vooropgezette doelen hoeven het ook niet te betreffen, Innox, het feit dat mensen claimen spiritueel onderlegd te zijn en kundig met mensen en hun persoonlijke pad, maakt dat men te vertrouwen zou moeten zijn. Dat is ze niet, soit!

  De halve wereld hangt aan elkaar van leugens, en je kunt kiezen om je mond erover te houden of om hm open te doen, ieder voor zich, ieder bovendien recht op zijn eigen gedachten en tactiek. De overkill hier lijkt me buiten het nut van enig doel getreden.

  Maar @Sterzoeker laat dat op de man spelen nu eens van je blog verdwijnen, onmiddellijk! Als je zelf claimt dat je naam en mensen achter je blog er niet toe doen, gun dan consequent geen ruimte aan het outen van anderen die het niet met je eens zijn. Vies spel vind ik dat, en dat neemt de zin "te spelen" op basis van wederzijds respect helemaal weg.

  Groetjes,

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 67. De Kritische Magier24 april, 2011 13:52

  In de reacties van de ex-Silver Circle mensen zit enerzijds een toon van vreedzaam samengaan, anderzijds een wonderlijke verbetenheid. Men kent elkaar, in maatjes op een ander forum en wil ook maatjes blijven. Waren de meningen in het begin nog wat verdeeld, geleidelijk draaiden de neuzen dezelfde kant op en de SC-club is het roerend met elkaar eens. Dat verbaast mij niet.

  Wanneer ik hun posts op Sc forum bekijk van valt mij op dat hun mening (al of niet verpakt in een "gevoel", een voorbehoud of "veronderstelling")
  erg pertinent is. Leuk voor Sterzoeker, maar juist dit trekje heeft tot hun verwijdering van SC forum geleid. Misschien kan ik het beter de neiging tot dominantie noemen. De toon is katterig, betweterig, weinig beschouwend, zelfingenomen en onaangenaam. Men zoekt ruzie. Hier op Sterzoeker? Het lijkt mij dat men de controverse beter met Merlin uitgepraat kan worden. Men is veel beter op z'n plaats op Sc forum.

  Het is niet zo dat de posts van deze mensen niets doen voor Sterzoeker, integendeel. We zijn er blij mee, maar wij begrijpen ook hun frustraties over de gang van zaken op Sc forum. Sterzoeker is niet de juiste plaats om die bot te vieren.

  Ongetwijfeld roept het voorgaande weer de reactie op "maar kijk even naar de frustraties van de ex-TOS leden". Terecht. Ik wil erop wijzen dat er wereld van verschil zit tussen praktijken van bedrog en misleiding en de willekeur van een forumbeheerder die zijn stoepje schoon wil houden. Dit moge duidelijk zijn. Bezwaren tegen de TOS krijgen dus ruim baan.

  .... en zie deel 3.

  BeantwoordenVerwijderen
 68. @Daan, sterzoeker kent niet de echte namen van de mensen die hier posten, althans niet anders dan de naam waarmee ze hier posten. Ook kennen we de meeste personen, die hier posten, niet persoonlijk.

  Het is dus ook niet sterzoeker zelf, die hier al deze reacties heeft gepost, zoals sommige denken.

  Als mensen die hier posten onderling namen van elkaar gaan noemen, kunnen wij helaas geen onderscheid maken tussen wat een echte naam is en wat een pseudoniem is. Wij weten op dit moment dus ook niet precies op welke personen of namen jij doelt.

  Wij zij er dan ook absoluut geen voorstander van dat mensen elkaar onderling, op de de door jou genoemde wijze, uitspelen.

  We willen de deelnemers bij deze dan ook vriendelijk verzoeken om dit in de discussie niet te doen.
  U mag hier met echte naam posten of met pseudoniem, daar bent u geheel vrij in, maar we hebben wel graag dat als mensen met pseudoniem komen dat dit gerespecteerd wordt.

  Daarin zijn we het, in deze dus, geheel met Daan eens.

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 69. De Kritische Magier24 april, 2011 14:08

  De dwingerigheid van veel posts maakt dat beschouwende posts iets kwaadaardigs krijgen toegedicht. Dat blijft moeilijk te verteren.
  Men begint elkaar op SC forum met een scheef oog aan te kijken en een verdachtmaking hangt in de lucht. Dat is hier ook op Sterzoeker te zien.
  Wanneer mensen zo vriendelijk zijn iets van hun eigen kunnen en kennen te laten doorschemeren zonder expliciet te worden omdat Sterzoeker zich daarvoor niet geschikt is, dan wordt men door de ex-SC-ers in een soort verdachtenbankje geplaatst.
  Sterzoekers heeft een aantal mails ontvangen met de vraag hoe men deze grimmigheid het beste tegemoet kan treden. Ik zie in dat hier geen kruid tegen gewassen is. Sterzoeker is een open podium, dus wie integer is die neme maatregelen en wie te kwader trouw is die mag van zichzelf een gek maken. Vooral voor de laatste groep: ga je gang.

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Innoxia de Bie24 april, 2011 14:17

  @Daan, ik bel je wel :)

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Tegenwoordig als ik op een heksenfeestje verschijn, met bezemsteel en punthoed, vraagt men of ik Sterzoeker ben. Helaas dat ben ik niet. Soms geloven mensen dat niet en moet ik ze echt overtuigen.

  Omdat ik zwart heel lang haar heb willen ze me ook nog wel eens verwarren met Zwarte magica, want ik lijkt ook wel uit de Donald Duck geknipt...

  Nee alle gekheid op een stokje. Feit is dat mensen naar elkaar gaan wijzen en dat is nergens voor nodig. Een Ieder mag tot zo zijn mening hebben of over zijn ervaringen vertellen.

  Het is net of sommige mensen hier bang zijn dat ze op voorspraak een mening opgedrongen moeten krijgen.

  Ik zou zeggen ga zelf ook eens op onderzoek uit, dat geldt even goed voor een deelname aan het SC forum, als wel voor de toko van Custers, als voor alle andere dingen in het leven.

  Zo doe ik dat en dan mag de ander er best anders over denken als ik, daar is helemaal niets mis mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Grappig sterzoeker, maar ik ben i.i.g. allesbehalve gefrustreerd en ik heb ook nog geen gefustreerde exleden gezien. Wees s even specifiek over wie je hebt. Je bent bovendien niet consequent in het beeld dat je schept. Zolang men het met je eens is, en dat onderbouwt, kun je mensen de hemel inprijzen, alsof iedereen daar gevoelig voor zou zijn ;-)

  Als men motiveert op welke punten je je blog zou kunnen verbeteren, voel je je klaarblijkelijk persoonlijk aangesproken en ga je in de persoonlijke aanval en verandert ook het plaatje dat je neerzet naar de buitenwereld.

  Onbevangen informatie zoeken en verspreiden blijkt ook hier niet tot de mogelijkheden te behoren, netzomim als op silver circle als welk ander medium. Men is klaarblijkelijk niet op zoek naar enige "waarheid", maar naar back up en verheerlijking. Prima, willen we allemaal tot op bepaalde hoogte,maar ook dat heeft zijn grenzen. Ik loop liever op die grens, dan houd ik het overzicht een beetje en kan ik mijn warmte/kou perceptie de temperatuur aan beide kanten voelen en vergelijken.

  Gr,

  Daan, en inderdaad goed bevriend met o.a. Lotus en Innoxia en het bovendien veelvuldig met hen oneens , zelfs een fixe disucssie en ruzie op zijn tijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 73. De Kritische Magier24 april, 2011 14:54

  Beste Daan, je bijdrage op Sterzoeker wordt op prijs gesteld. Je inzichten zijn soms origineel en fris. We hebben je leren kennen als een onafhankelijke geest. En een flapuit, maar ook dat mag niet ontbreken. Wat mij betreft mag je best eens een compliment aannemen maar dat is naar keuze.

  Het is die vreemde groepsgewijze invloed die nieuw is op Sterzoeker. Op SC forum was dat al bekend, hier niet.

  Jij weet zo goed als ik dat mensen elkaar met een scheef oog aankijken en navenant behandeld worden als het om reacties gaat. De groep die elkaar goed kent is daarbij in een zeker voordeel. Dat betekent dat individuele bloggers automatisch in het nadeel kunnen zijn. Dat blijkt.

  Wie de TOS koud laat en toch een beeld van de TOs wil overbrengen via Sterzoeker, is daar natuurlijk vrij in. Krijgt hij vervolgens kritiek omdat hij al bekend is binnen een bepaalde kring, dan zien we dat hij vanwege bekendheid/vriendschappen in de "goeie" hoek wordt gezet, terwijl ik zelf zijn reactie als nonsens zou afdoen. Dit als voorbeeld van wat vriendschappelijke betrekkingen voor je kunnen doen.
  Vervolgens wordt de blogger die niet echt stuk was van het schattige portret van de TOS in de hoek van de boosdoeners gezet door de vriendenkring. Zie je wat ik bedoel?

  Uitstekend dat je de temperatuur aan beide kanten wilt voelen. Vergeet daarbij echter niet dat je zelf ook een bepaalde "temperatuur" hebt. Dat beperkt de waarneming en beinvloedt de vergelijking.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. @Daan. Ik heb sterzoeker nergens zien schrijven dat Daan gefustreerd is. Ik zag alleen een bevestiging van een verzoek om niet elkaars echte naam te noemen, waar men dat niet wil.

  Dat vroeg jij toch en dat kreeg je?? Dus waar slaat je laatste reactie op?

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Tover heksje. zoek je nog gezelschap of praten over magie? drop je email is hier. thanks.

  BeantwoordenVerwijderen
 76. @sterzoeker, onderschat mijn zelfkennis niet en probeer geen misbruik te maken van mensen die zich bewust kwetsbaar opstellen om zaken aan de orde te stellen, en neem bovendien je eigen advies eens ter harte. Mijn kennis over groupthought en onbewuste wederzijdse beïnvloeding wil ik best 's delen, maar niet meer in dit topic. Ik wil best inhoudelijk verder praten over controversiële zaken, maar niet als er constant op mensen gespeeld wordt terwijl de bal rustig voortrolt wachtend op nieuwe richting! :-D

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 77. De Kritische Magier24 april, 2011 16:41

  We zien je teksten over groupthought en onbewuste wederzjdse beinvloeding graag tegemoet. Aan de hand daarvan kunnen we een nieuw topic openen.

  Neem nog even een ding ter harte. Elke keer blijkt weer dat de Temple of Starlight niet te scheiden is van mevrouw Custers in persoon. Dat ligt niet zo zeer aan Sterzoeker, maar aan de politiek die zij voert. Zij en haar tempel vallen immers samen.
  Dat zij vereenzelvigd wordt met haar tempel is logisch. Het een is niet van het ander te scheiden.
  Het is dus ondoenlijk om in dit geval niet op de persoon te spelen, zelfs al zou men dat willen.

  Mocht je andere personen bedoelen op wie gespeeld zou worden, dan is dat een kwestie van actie en reactie. Men dient daar dan ook zelf de lering uit te trekken. Sterzoeker deelt geen gele of rode kaarten uit. Tenzij... zie disclaimer.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. @ Daan
  Ja dat snap ik dus niet: "misbruik maken van mensen die zich bewust kwetsbaar opstellen om zaken aan de orde te stellen".
  a) Wie stelt zich bewust kwetsbaar op om zaken aan de orde te stellen?
  b) Welke zaken worden er aan de orde gesteld met een bewust kwetsbare opstelling?
  c) Op welke manier zou Sterzoeker misbruik proberen te maken van mensen die zich kwetsbaar opstellen om zaken aan de orde te stellen?

  Heb je een paar antwoorden voor me?

  BeantwoordenVerwijderen
 79. @Daan voor alle duidelijkheid. Ik ben niet sterzoeker. Of had je het niet tegen mij?

  Jij leest blijkbaar niet wie de afzender is van de berichtjes en je denkt dat iedereen die hier wat opschrijft Sterzoeker is, maar zo is het dus niet. Ik hoop dat je dat kan en wil begrijpen?

  Kijk in het vervolg eerst even wat wel door Sterzoeker is geschreven en wat door anders is geschreven.

  Ik heb geschreven onder de naam Tover heksje en ik heb hier niet geschreven dat ik je onderschat. Hoe kom je daar nu bij?

  BeantwoordenVerwijderen
 80. Hier is een heuse hetze aan de gang.

  Dat kan niet waar zijn !

  Is dat dezelfde persoon die op anonieme Sterzoeker zulke mooie blogs over allerhande thema's op het blogspot.com schrijft ? Plus.

  En de reacties zijn navenant, min.

  (x)

  Daaag.
  Innoxia

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Nog even en we zijn het allemaal met elkaar eens dat; toverheksje, innoxia, lotus, daan, de kritische magier, anoniem, floran, jaap, de gier, serna, allemaal dezelfde personen zijn, die niet bestaan.

  Sterzoeker bestaat ook niet en alles wat geschreven is is onzin, magie bestaat niet net als de Egyptische goden waar je volgens een niet bestaande magier niet in hoeft te geloven.

  Ontkenning is hier het toverwoord! ...ga genieten van het mooie weer zou ik zeggen!

  BeantwoordenVerwijderen
 82. @Kritisch magiër... Ik ben het volledig met je eens dat er enige logica zit achter het identificeren van de beweging/school met de persoon. Ik ben zelf trouwens ook niet vies van typering en grapjes over uiterlijkheden ;-)

  Maar wat je van deze identificatie oppakt en al dan niet in,of volledig buiten context naar buiten brengt, en de malen dat je dat doet, is je eigen keuze en verantwoordelijkheid. Hoe je dan voorts omgaat met kritiek op het door jouw geprojekteerde beeld, is eveneens tekenend.

  Ik vind, zoals ik reeds zei, dat je moet kunnen begrijpen dat er mensen zijn die moeite hebben met je manier van exposeren. Als je goed luistert, zit er misschien nog een tip voor je bij. Als je doel rechtvaardigheid is en mensen informeren omtrent de mogelijke gevaren, moet je niet je doel voorbij schieten, maar dit zo puur mogelijk houden. Voor anderen kan het nl gauw erop gaan lijken dat je je zinnen verlegd hebt op het persoonlijk (terug-)pakken van een persoon en dat doet het doel geen goeds, niet dat ik een waardeoordeel hecht aan het persoonlijk terugpakken. Ik ben immers geen christen. En ja, dit advies heeft eveneens betrekking op mijzelf.

  Het leek me overigens duidelijk dat ik het niet had over het het persoonlijk worden m.b.t. Ina, maar over de manier waarop je, of wie dan ook die onder welke naam schreef, trachtte te insinueren dat het hier om een vriendenclubje gaat dat niet helder kan kijken, omdat ze hun vriendschap voorop zouden hebben staan, en over de manier waarop Owain en Innoxia betreden werden.

  Je kunt lang of kort lullen, dat was niet respectvol en ver van de waarheid. Een goed verstaander had kunnen weten in hoever sommige vrienden elkaar de ruimte bieden om het wel of niet met elkaar eens te zijn en ik beschouw mezelf als rijk aan vrienden die elkander die ruimte gunnen. Als ik in een bubbel had willen leven, had ik andere keuzes gemaakt.

  Groetjes,

  Daan die verder geen behoefte voelt zich te verantwoorden o.b.v. vragen die niet zo inhoudelijk zijn, sorry @Serna en @toverheksje!

  BeantwoordenVerwijderen
 83. :)) Of ik wel of niet echt besta vraag ik me 's ochtends ook wel eens af als ik niet al te best geslapen heb. Maar mijn paspoort zegt me toch echt dat ik als afgescheiden manifestatie besta. Mijn eigen geschiedenis met SC is een oude koe die ik lekker in de sloot laat liggen - maar met het gehannes rond Ina op SC heeft die geschiedenis echt helemaal niets te maken. Dat ik kennelijk in hetzelfde clubje word ingedeeld (evenals Innoxia) heeft dan ook niet met SC te maken maar met een ander forum waar Sterzoeker onder een ander pseudoniem is aangemeld. Daar zitten we nl. alledrie op. En Owain heeft er ook nog wat mee te maken. Is dat kliekvorming? Nee, want we zijn het inderdaad af en toe oneens met elkaar, en verwarren onze identiteiten niet. Ieder is wie hij/zij is en dat is juist zo leuk. Het is verrassend om te merken dat Sterzoeker dat nou juist interpreteert als groepsvorming.
  Mij stoort het bovenmatig dat iemands naam wordt neergeplempt hier als iemand zichzelf niet met die naam presenteert. Mij stoort dat nog meer als iemand dat doet die zichzelf achter allerhande pseudoniemen verstopt. Zoals eerder gezegd: een hoop bezwaren tegen de TOS snijden hout, maar de nadruk komt zo wel erg te liggen op persoonlijke verbittering.

  Het al dan niet bestaan van de Egyptische goden is niet de issue trouwens - de issue is op welk niveau ze bestaan. Als je je met magie wil bezighouden, doe dat dan ook! Documenteer je, lees je in, experimenteer, praat met andere geinteresseerden, leer. Scheid kaf van koren en laat er een magische schimmel op groeien :)

  Ontkenning kan ook. Misschien wel de verstandigste optie.

  Lotus

  BeantwoordenVerwijderen
 84. De Kritische Magier24 april, 2011 19:08

  @ Daan
  Wat zich op een blog afspeelt laat zich alleen aan de oppervlakte beoordelen. Zouden jij en ik de enige zijn die hier schreven dan zagen de teksten er waarschijnlijk anders uit.
  Sterzoeker selecteert niet in de teksten (tenzij ze ver over de rand gaan want dan moeten we wel).
  Soms is Sterzoeker een slagveld. Zo had One Who Knows kennelijk allang een appeltje met Owain te schillen en kwam dat hier tot een confrontatie. De reacties daarop waren die van de mensen die Owain kenden, misschien kenden ze One Who Knows ook wel. Sterzoeker kan die achterliggende zaken niet beoordelen, alleen rimpelingen in het water zien.
  De kritiek op Owain heeft kennelijk een paar hakken in het zand laten belanden. Er werd een goede bekende aangevallen en dat maakte dat wat One Who Knows te zeggen had ineens verwerpelijk. Niet om de inhoud van zijn tekst, maar omdat ze tegen een bekende gericht waren.
  Dat is wat Sterzoeker zag en beoordeelde. Daarom werd mij gevraagd daar iets over op te merken.

  Ook wat over de TOS en mevrouw Custers geschreven wordt is een zaak van de schrijver. Als die het over uiterlijke dingen wil hebben, soit. Over de inhoud van een ritueel? Prima. Een altaarkleed dat verkeerd ligt of een vraag over de omkering van de kwartieren? Sterzoeker is er goed voor.
  Deze blog begon met een beschrijving van het filmpje. Ja, het is duidelijk dat Sterzoeker niks op heeft met de TOS. Toser dan weer wel en die komt ook schrijven, uitstekend.

  De inschatting van de reacties hier is aan de bloggers zelf. Jij schrijft iets, Serna vraagt een toelichting, jij ondervindt dat alsof je je verantwoorden moet. Voor hetzelfde geld had je gewoon antwoord gegeven. Owain heeft ook gewoon antwoord gegeven toen hem dat gevraagd werd door One Who Knows. Dat die twee geen maatjes zullen worden is goed mogelijk, maar Sterzoeker is dan ook geen dating site.

  Daan, er is niks mis met tegenstellingen en zelfs niet met confrontaties. Krachten meten mag hier. Dat is de koers die Sterzoeker gekozen heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 85. @ Kritische magiër

  Je schreef:
  "Zo had One Who Knows kennelijk allang een appeltje met Owain te schillen en kwam dat hier tot een confrontatie."

  Ik heb geen flauw idee waar dit om zou moeten gaan. Als One who knows mogelijk een probleem met mij heeft dat verder strekt dan wat hier besproken is, waarom heeft hij/zij me dat dan nooit eerder laten weten? Via een pb op een of ander forum, want kennelijk zou daar zoiets vandaan gekomen zijn? Ondanks de suggesties die hier over mij gemaakt zijn, sta ik wel open voor kritiek.

  BeantwoordenVerwijderen
 86. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 87. @Kritisch magiër, indien jij wel gaat schiften in het geschrevene waneer dat volgens jou over de rand gaat( en dat is in het verleden op zijn minst twijfelachtig gebleken, gezien wat je van mij weghaalde en van anderen van hetzelfde kaliber liet staan)dan is het dus jouw taak te bekijken wat er inhoudelijk geschreven wordt( ook al beschouw je jezelf niet in staat op basisi van diepte-inzichten te oordelen).

  Wanneer mensen buiten de schermen van Sterzoeker iets met elkaar zouden hebben, zoals je insinueert, dan heb je er of meer weet van of je gunt iemand de ruimte om niet-topic gerelateerd te gaan uitvechten van iets dat hier niet thuis hoort. Ik kan dat niet rijmen met je eigen geuite moeilijkheden jegens andermans gedrag.


  Waar je vandaan haalt dat er iets mis zou zijn met tegenstelingen en confrontaties, is me evenmin duidelijk, aangezien ik je al eerder aangaf dat juist uiting geven en het beredeneren van die tegenstellingen , beweging oplevert en daaruit mogelijk begrip vloeit.

  Het gaat me erom dat jij geen ruimte biedt aan tegenstellingen als die tegengesteld blijken of kritiek vormen op jouw denk of werkwijze. Jij lijkt partijte kiezen op basis van mij onduidelijke argumenten en een gemis aan motivatie. In plaats van dat je uitleg geeft als daarom gevraagd wordt, kom je met keuzes van koersen die niet stroken met wat jij van anderen verwacht. Ik heb daar wat moeite mee.

  Verantwoorden vind ik trouwens een heel normaal woord, het gaat nl om de rechtvaardiging van het eerder gestelde of geschrevene. Dat ga ik niet geven als mijn reaktie voortkomt uit een vraag naar diezelfde verantwoording, die vooralsnog uitblijft.

  Maak er niet iets van dat het niet is, om mij kleur te geven. Dat wordt zo langzamerhand vervelend.

  Hartelijke Groetjes,

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 88. Zou het komen door je eerdere reacties dat ik denk dat je helemaal niet open staat voor kritiek? Wat denk/voel je zelf?

  BeantwoordenVerwijderen
 89. @Lotus, daar heb je toch een interessant onderwerp te pakken, een heuze paradox. Is het inderdaad als magiër zijnde nodig te geloven in de volledige goden( en bijbehorend pantheon) of kan hun belangrijkste karaktereigenschap voldoende zijn om op in te loggen en mee te werken?

  Wellicht is het wel zo dat dat verschilt van tijd tot tijd en plek tot plek en misschien is het zelfs iets van de eigen voorouders/genen.

  Misschien vormt de magische (mysterie) school met zijn geloof in het gebruik van energieën van goden en wezens wel,een religieuze levensbeschouwing an sich?


  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 90. De Kritische Magier24 april, 2011 20:30

  @ Daan
  Geen probleem, van nu af aan ben je kleurloos voor mij.

  Ik herinner me nogal wat grof weergegeven meningen van jou. Dat kunnen we niet hebben. Dat je nu in staat bent je gedachten behoorlijk te verwoorden juich ik toe.

  Je kunt niet ontkennen dat er hier iets wordt uitgevochten wat al langer speelde. Dat meende ik te bespeuren gezien de cliquevorming. Ik stip dat even aan en laat zien dat het in de gaten liep.
  Echter, de posts zijn niet verwijderd. Dat moet je toch tot tevredenheid stemmen.

  Het wordt inderdaad vervelend steeds te moeten lezen dat de dingen niet gaan zoals jij dat graag zou zien. Tja, welkom op Sterzoeker.

  BeantwoordenVerwijderen
 91. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 92. Beste kritisch magiër, je weet dondersgoed dat het niet gaat om jouw beeld van mij, maar het beeld dat je tracht te projekteren van mij, netzoals je doet middels de implicatie dat ik blijk in staat te zijn mijn gedachten te verantwoorden in tegenstelling tot een ingebeeld "daarvoor".

  Ik vind je grappig, want je bent volhardend en stronteigenwijs, ik herken er wat van.

  Ja, het doet me deugd dat je mijn posts laat staan. Een beetje meer toegeven dat je zelf ook foutjes maakt net als iedereen hier, zou op zijn plek zijn, vooral waar dat precies aangegeven wordt.

  Wellicht is het dan ook minder vervelend voor je omdat de onderwerpen weer over iets anders gaan dan je eigen inconsequente gedrag.

  Groetjes,

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 93. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Er is hier iemand die misbruik maakt van de naam "tover heksje". Dit is niet de bedoeling.

  Hier over ontvingen wij een reactie van de echte Tover heksje. De veroorzaker is bij ons bekend.

  Oneigenlijk en beledigende reacties worden door Sterzoeker onmiddellijk verwijdert.

  Met vriendelijke groet,

  Sterzoeker

  BeantwoordenVerwijderen
 95. @ One who knows

  Je schreef:
  "Zou het komen door je eerdere reacties dat ik denk dat je helemaal niet open staat voor kritiek? Wat denk/voel je zelf?"

  Ik weet niet helemaal zeker waaraan je refereert, hoewel me plotseling wel wat begint te dagen van een aantal maanden geleden. Mogelijk heb ik me toen arrogant opgesteld naar aanleiding van je kritiek. Dat zou kunnen. Je verliet plotseling het podium nogal kwaad, en ja, ik geef toe dat ik me toen ook behoorlijk irritant en vervelend gedragen heb.

  Misschien zit ik er wel helemaal naast en betreft het eigenlijk een ander geval. Zou ook nog kunnen.

  Als je bent wie ik denk dat je bent dan groet ik je, bij deze.

  BeantwoordenVerwijderen
 96. @ Owain

  Nee, wij hebben niet eerder een confrontatie gehad. Ik ben een regelmatige bezoeker van het Silver Circle forum en al sinds geruime tijd. Er zijn altijd mensen die de boventoon voeren op een forum. Is het niet door hun deskundigheid te demonstreren dan is het wel door een opkomende discussie te dempen. Jij behoort tot die laatste groep.

  Jij laat je in opvallend veel topics zien op een verhuld-dominante manier die de kracht uit een discussie trekt en de zaak op een dwaalspoor brengt.
  Niet altijd, soms droeg je werkelijk iets bij aan de gedachtegang. De nadruk ligt op soms. Te vaak gooide je een casual opmerking in het midden onder het motto van "niks aan de hand, ik voel dat zo". Het effect van zo'n uiting begint dan op te vallen want het onderwerp gaat langs de zijlijn of er raakt iemand over z'n toeren omdat die nou juist wel een punt had en z'n nek uitstaken.
  Als je lang genoeg op die manier de bonhomme uithangt dan begint die houding een eigen leven te leiden.

  Je deed dat dus 1x teveel met je post over het filmpje van de TOS. Daarbij gebruikte je een paar bijvoeglijke naamwoorden die totaal niet van toepassing zijn op de TOS. Met je gewone goedmoedigheid zette je de boel in een zoet licht en daarmee de lezers op het verkeerde been. Ik weet al heel lang wat er gaande is in de TOS en jouw predikaten zijn daarop absoluut niet van toepassing. Daarom heb je mijn kritiek gekregen. Ik doe dat niet op de gladde manier van Owain maar confronteer je met het effect van je woorden. Ik interesseer me niet voor wat je voelt, ik reageer op wat je schrijft.

  Je laatste post hier toont aan dat je best in de gaten hebt wat je doet. Irritant en vervelend, inderdaad.
  Mij hoef je geen beterschap te beloven. Stuur bij, man. Op een dag loop je tegen de verkeerde aan en dan krijg je het frontaal.

  Hoe ik heet en wie ik ben is ook totaal onbelangrijk. Ik ben een van de vele lezers hier en ik was het zat.

  BeantwoordenVerwijderen
 97. Jongens waar gaat dit over??? Volgens mij ging het hier over de dubieuze praktijken van mevrouw Custers en niet zozeer om kenbaar te maken wie iedereen is. Een beetje jammer dat nu hier ook persoonlijke intriges gevolg worden van een discussie die dood loopt omdat men het onderste uit de kan wil hebben en dat , zeker op een blog als deze, niet voor elkaar krijgt. Zo cut the crap en praat is als volwassenen onder elkaar. Ongeveer de helft van alle post worden verwijten naar elkaar gemaakt, en eigenlijk moet ik er erg hard om lachen. Ina floreert ook bij negatieve commercie, en zeker als mensen elkaar in de haren gaan vliegen omwille van haar.
  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 98. Dat er hier gestreden wordt dat ligt niet aan de mensen maar aan het onderwerp, dat zag je ook op het SC forum. Over andere onderwerpen kunnen deze zelfde mensen wel op normale wijze met elkaar in gesprek gaan.

  Echter, zodra Custers of het onderwerp Temple of Starlight ter sprake komt vliegen mensen elkaar in de haren.

  Je kan je afvragen wat is de oorzaak van al deze strijd. Is deze disharmonie de invloed van de magie van Custers, zit hier een pikzwart randje om, waardoor mensen alleen al als ze er over de TOS praten op negatieve wijze beïnvloed raken.

  later we eerlijk zijn het gaan hier niet over engeltjes, of over het lichtende energieën, dan zoude de gesprekken immers positief en opbouwend zijn.

  of is het het onbewuste diepe verlangen van deze mensen om zelf zoiets als een tempel te beginnen en zijn ze daar niet toe bij machte en is jaloezie wat hier de boven toon voert?

  Custers en haar tempel zijn letterlijk omstreden en wordt hier en op het SC forum over gestreden. Je kan je afvragen hoe dat komt.

  Het object "TOS" straalt dus blijkbaar iets uit waardoor mensen buiten zichzelf treden en het slechtste in hun wakker roept. je kan je afvragen hoe dit werkt en hoe dit komt?

  Wie het weet mag het hier zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 99. @ One who knows
  Mooie analyse. Dank daarvoor. Ik zal proberen er mijn voordeel mee doen. Een en ander wat je over me schrijft herken ik inderdaad wel en is steekhoudend. Waar ik het niet mee eens ben echter, is de suggestie dat ik bewust discussies zou willen smoren of anderen geen ruimte zou laten (neemt niet weg dat het zoiets wel het gevolg kan hebben, raak punt), daar is het mij evenwel nooit bewust om te doen. Vaak genoeg ben ik zelf ook tegen onbegrip aangelopen in een poging om een mening of vraag te brengen die me ter harte ging, om die vervolgens achteloos in een ivoren Brabantia of een vuilnisvat in sprookjesland te zien belanden.

  Ik begrijp je punt over mijn manier van praten over de TOS, eerder in dit topic. Was overdreven zoetsappig inderdaad, en ik wist dat er een discussie op zou volgen (achteraf geef ik toe daar een fout mee gemaakt te hebben).
  De manier waarop jij daarna van leer trok, ontnam mij iedere behoefte of mogelijkheid om er verder nog een normale discussie aan vast te knopen. Later in dit topic heb ik nog eens geprobeerd om mijn eigenlijke punt te maken, maar het hek was voor jou al van de dam. Lees nog even goed terug wat je over me schreef; het is van een kaliber dat niet in proportie staat tot wie ik ben. Niet in je laatste stuk, daar kan ik namelijk wel wat mee.

  Maar ik heb er lering uit getrokken, One who knows. Je hebt je punt gemaakt, ik snap het, en ga er dus ook niet eindeloos over doorzeiken. Ik ben wel erg nieuwsgierig geworden naar wie je bent. Kennelijk iemand die al tijden lang in mijn virtuele nabijheid is en die mij wellicht wat te vertellen heeft. Schroom je niet als de gelegenheid zich nog eens voordoet.

  BeantwoordenVerwijderen
 100. @Anoniem,er zijn wel meer verhitte discussies geweest op sc dus dat argument stelt in mijn ogen niet zoveel voor. Dat men jaloers zou zijn op het "succes" van Ina hier vind ik een misplaatste grap. De bedrieglijke manier van aanpak lijkt mij geenszins iets om trots op te zijn nl. De vraag die mij mij blijft opspelen is of deze school niet ergens geschikt is om mensen die zich hebben toegevoegd tot de tempel zich op een gegeven moment zich zo in de zeik voelen genomen dat hun visie over spiritualiteit magie etc een heel andere lading krijgt en vanuit daar
  een inzicht krijgen dat je je juist met dit soort facade trainingen niet moet inlaten. De mensen die blijven hangen zullen denk ik nooit een eigen visie ontwikkelen omdat ze wellicht er niet toe instaat zijn maar wel het groepsgevoel en verbondenheid willen ervaren en zich gesteund willen voelen door een magister. Dat kan... Het simpele plaatje van volgers en autodidacten. Het feit dat hier ex-tos leden onder een anonieme naam posten geeft voor mij weer dat zij nog niet volledig losgekoppeld zijn van de visie hoe anderen over hen denken. Hele grote monden schreeuwen achter een muurtje zodat niemand ze ziet maar ze wel horen. Kom gewoon voor jezelf op, dat laat zien dat je ruggegraat hebt. Ina staat ten slotte ook per naam en toenaam overal vermeld. Maar goed, iedereen moet doen wat ie niet laten kan.
  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 101. Het fenomeen La Custers is niet iets waar iemand zich druk om hoeft te maken. Plaats haar in het rijtje van namen als Adria de Wilde en Margarita van Rongen. De mysterie tradities zijn niet voor iedereen voorbestemd, een goed verstand, een sterke persoonlijkheid en discipline zijn bijvoorbeeld noodzakelijke eigenschappen om verder te komen op het pad van de inwijding.

  Voor mensen die wel op zoek zijn naar de mysteriën, maar niet de capaciteit, of simpelweg de wilskracht hebben om één van die paden te bewandelen zijn er de grand lady's van de Westerse commercie traditie. Voor slechts een luttel bedrag van enkele honderden euro's en een aantal weekenden workshoppen, lunch included, ben je verzekerd van je inwijding tot heks, tradtional Wicca of Magister.

  Prima toch? Eenieder zijn eigen pad en leerproces en zijn eigen gekozen leraar of lerares daar in meegenomen.

  Echter hebben de berichten hier volgens mij een hele andere achtergrond, dit gaat niet om La Custer of haar Temple of Magic Starlight. Waar gaat dit dan wel om? Ik denk dat die eenieder die vraag maar bij zichzelf moet neerleggen....

  BeantwoordenVerwijderen
 102. "De mysterie tradities zijn niet voor iedereen voorbestemd, een goed verstand, een sterke persoonlijkheid en discipline zijn bijvoorbeeld noodzakelijke eigenschappen om verder te komen op het pad van de inwijding."

  Ziehier het grootste reclameplaatje. Hier drijft de WMT (in al zijn varianten) op, het is net zoiets als de "geschikt/ongeschikt"-reclame van het leger. En iedereen wil graag "geschikt" zijn of zichzelf zo zien....

  BeantwoordenVerwijderen
 103. @ Bliss Laveau

  Hoi Bliss Laveau! Je schreef:

  "Voor slechts een luttel bedrag van enkele honderden euro's en een aantal weekenden workshoppen, lunch included, ben je verzekerd van je inwijding tot heks, tradtional Wicca of Magister."

  Ja. Zielig toch? Ook zielig voor mensen die zo dom zijn om daar in te trappen.

  Groetje! :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 104. Bliss, ik ben het met je eerste deel volledig eens. Maar of het hier nou echt om iets anders gaat dan de Tos zie ik toch niet zo. Tis hier ene uitlaapklep geworden voor teleurgestelde tosleden, verbannen sc leden en voor een ieder die zn woordje wilt doen. Een grienbaak dus ;)...
  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 105. Mooi onderscheid. Niet iedereen is geschikr voor de WMT en niet iedereen is geschikt om het alleen te doen of via andere wegen.Appels en peren.

  Maar als die geschiktheid in centen uitgedrukt wordt, wordt het verhaal een tikkie anders dan bij de gangbare WMT. Dat betekent dat geschiktheid gekocht kan worden en dat druist in tegen de algemene principes van de (westerse) magie, soit!

  MVG,Daan-die niet begrijpt dat er mensen zijn die insinueren dat het om jalouzie zou gaan *lol*. Die mensen zitten m.i. nog erg vast in hun beeld van opkijken naar mensen met titeltjes en naampjes in een wereld die daar alleen aan de oppervlakte omdraait. Ik vraag me of die mensen daadwerkelijk het magische pad belopen...

  BeantwoordenVerwijderen
 106. 'Ziehier het grootste reclameplaatje. Hier drijft de WMT (in al zijn varianten) op, het is net zoiets als de "geschikt/ongeschikt"-reclame van het leger. En iedereen wil graag "geschikt" zijn of zichzelf zo zien....'

  Yes en voor velen leidt dat blijkbaar tot een grote teleurstelling.

  BeantwoordenVerwijderen
 107. Daan schreef:
  "Maar als die geschiktheid in centen uitgedrukt wordt, wordt het verhaal een tikkie anders dan bij de gangbare WMT. Dat betekent dat geschiktheid gekocht kan worden en dat druist in tegen de algemene principes van de (westerse) magie, soit!"

  Verdomt. Zo hol je een traditie die op zich veel schoonheid en waarde bevat juist uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 108. Natuurlijk. Omdat je je noodzakelijkerwijs blijft baseren op het uiterlijke plaatje, EN omdat je niet verder kunt komen dan het voorportaal, daar waar uiterlijkheid en hiërarchie bepalend zijn. Een leraar die ervan moet leven zal zichzelf niet graag overbodig maken.
  Ik weet niet of iedereen geschikt is of niet. Ik weet wél dat groepjes zichzelf graag zien als 'beter dan de rest', als 'meer geschikt', als 'elite', zonder dat dat echt ergens op gebaseerd is. Discipline, my ass. Het gaat meer om de lef dingen onder ogen te zien en te integreren in je leven en denken. Dat punt bereiken we uiteindelijk allemaal in ons leven, vroeger of later. Want al dat geritueel is niet meer dan een verkleinde weergave van het leven(smysterie), van het heelal, van de eigen sfeer van invloed daarin. Magie is spelen met een kosmisch poppenhuis. Wat dat betreft valt er misschien meer te leren van een middagje je kinderen observeren in hun rollenspel dan van een intensief workshopje in een of ander klooster.

  Lotus

  BeantwoordenVerwijderen
 109. Aha, maar iedereen wil beschikken over bijzondere gaven, talenten om de wereld naar je eigen hand te zetten, vrouwen/mannen aan je voeten te krijgen, van je rotburen af te zijn, rijk en gevierd te worden.

  Wordt er nou juist niet ingespeeld op dat menselijke verlangen?

  BeantwoordenVerwijderen
 110. Yeps, en mensen moeten kritiek leren onderscheiden van mensen die teleurgesteld zij en mensen die wijzen naar potentieel gevaar. Alhoewel m.i puur altruïsme niet bestaat.

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 111. Daan, hoe doe je dat dan, dat onderscheid maken als je niet weet waar je aan begint en zo vreselijk graag die Venus/Adonis aan je voeren wilt hebben bijvoorbeeld? Als het gewenste niet in je schoot belandt heb je reden om teleurgesteld te zijn. Maar hoe kun je weten of je potentieel gevaar loopt? Dus ... hoe kun je onderscheid maken?

  BeantwoordenVerwijderen
 112. Jaap van der Zee25 april, 2011 15:01

  Ik denk dat het grote probleem ook zit geïnteresseerden in mysterie tradities wel praktisch wat willen doen, maar dat het vooral ook makkelijk verkrijgbaar moet zijn. In dat gat springt een groep als de TOS.

  Evengoed kunnen mensen die in dit soort tradities geïnteresseerd zijn zelf iets beginnen. In feite hebben ze Custers daar helemaal niet bij nodig. Maar eeuwig en altijd zijn mensen op zoek naar iemand die het allemaal al weet en het dus de materie in hapklare brokken voor kan kauwen.

  Daarbij komt dat een figuur zoals Custers aangeeft dat zij door haar training en haar zogenaamde inwijding iets meer te bieden heeft dan iemand die niet ingewijd zou zijn. Mensen geloven dit. Dus maakt ze mensen op deze wijze afhankelijk van het feit dat je via haar (orde) en alleen via de inwijding weg net zo wijs kan worden als zij zelf zegt te zijn.

  Ik vraag me af of het altijd perse zo moet, dat je de weg van WMT moet gaan middels iemand die een ingewijde is en je aan het handje neemt. Waarom vormen mensen die hier mee bezig willen zijn niet zelf een groep en gaan gezamenlijk met mysteriën en rituelen aan slag te gaan.

  Is dit gebrek aan inzicht, of aan kennis of aan wilskracht dat dit nu niet gebeurt? Of is het moeilijk om gelijkgestemde mensen te vinden die hier tijd en energie in willen steken?

  BeantwoordenVerwijderen
 113. Jaap, kijk maar naar deze blog, dan zie je veel verdeeldheid. Zou het daarin zitten?

  BeantwoordenVerwijderen
 114. Ik denk dat de frustratie ook een deel voortkomt omdat Ina in dit wereldje ook haar vinger in de pap heeft. Dus de mensen die op zoek zijn en Ina in verband brengen met bv. PFI die naar mijn weten redelijk hoog staat aangeschreven, schept vanzelf een vertrouwensband tussen de pagan wereld en haar traditie. Ik kom niet helemaal goed uit mn woorden merk ik. Het werkt dus van beide kanten. Zou je niet vanuit een organisatie als PFI selectiever te werk moeten gaan met wie je binnenhaalt? Ik denk van wel. Men houdt het vertrouwen dat Ina schept instant door middel van reclame, tv optredens, en glamourblaadjes zoals Happinez. En het feit wil gewoon dat de meeste mensen bijzonder beinvloedbaar zijn.
  Jaap, ik snap niet waarom je je afvraagt waarom mensen niet zelf iets op willen richten. Dat is juist het hele eiereten! De luie mens onderzoekt zelf niet maar gaat koopt kennis van een ander. En ja dat is een gebrek aan inzicht en motivatie.
  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 115. @Serna?: realiteitszin is het magische woord. Heb je die niet, ben je aangewezen op de aanwijzingen en/of ervaringen van anderen en je eigen "logica".

  Daarbij : Heb je issues m.b.t. je eigenwaarde, word je makkelijker prooi, omdat je geneigd ben een ander voor voller aan te zien dan jezelf.

  De magische leerschool gaat wat mij betreft ook niet om gaten opvullen, niet om het internaliseren van iets externs , maar om een wisselwerking.

  Blijf je hangen in je verwachtingsproces jegens iemand anders, of neem je zelf de volgende stappen? Degene die die stappen niet durft te nemen..lijkt me beter thuis binnen religie. Alhoewel dat niet impliceert dat je daar echt veilig bent ;-)


  Gr,

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 116. @Jaap, ik denk dat je daar het grote punt hebt.

  Maar wat is het leven zelf toch een mooie praktijk, en de beste leerweg om alles aan toe te toetsen en mee te experimenteren :-D


  Grtz, Daan-high on life

  BeantwoordenVerwijderen
 117. Jaap van der Zee25 april, 2011 15:55

  @Serna, ik denk zeker dat dat het grote probleem. Op de een of andere manier trekt dit soort onderwerpen behalve mensen die graag kennis willen delen ook grote ego's aan en dan wordt het moeilijk om tot eenduidigheid of tot iets gemeenschappelijk te komen.

  Wat ook opvallend is, en dat is hier al uit gebreid uit de doeken is gedaan, dus heel diep wil ik er niet op ingaan, dat diegenen die het voortouw nemen, even los van het feit of ze nu wel of niet goed zijn in het onderwijzen van magie of Mysterie tradities, dat deze figuren dit meteen aanknopen om er grof geld uit te slaan en dan vervolgens ontkennen dat dit zo is.

  Bliss Laveau noemde al even een paar namen o.a. A. de Wilde, waarvan bekend is dat zij rustig de deurwaarder op mensen afstuurt, als ze in haar ogen nog schulden hebben. Van Caros is dit ook een bekend gegeven.

  Nu kom ik even weer terug over waar ik het over had, en dat is men zelf actief moet worden, zelf iets moet gaan beginnen. Het liefst op gelijkwaardige basis, zonder dat een iemand hier rijk van wordt, daar zou iedereen die daar belangstellend is veel beter van worden, dan van de beperkingen die bekent zijn van de bestaande groepen.

  Maar wellicht maakt de verdeeldheid wel dat men hier niet toe is staat is en men zich dus toch afhankelijk dient te maken, van een Custers, de wilde of Caros?

  BeantwoordenVerwijderen
 118. Jaap van der Zee25 april, 2011 16:04

  @Andharil, ik denk zeker ook dat mensen lui zijn en het is wel makkelijk als iemand het wiel al heeft uitgevonden.

  Het probleem kan hem ook in de praktische kant zitten, want waar vindt ik mensen die tijd willen investeren in iets wat nog opgezet moet worden? Hoe komt de groep aan de rituelen en mysteriespelen , en wat gaat de groep behandelen?

  Bovendien zit met een aantal zeer praktische zaken, bv de ruimte. Waar de bijeenkomsten te houden? en hoe krijg ik al die mensen op een bepaalde dag bij elkaar?

  Ik kan me voorstelen dat het daardoor niet eenvoudig is om iets zelf te beginnen en dat men om al deze redenen kiest voor een al reeds bestaande groep. Men neemt dan alle nadelen op de kop toe, zoals het dure lidmaatschap, de kennis die soms niet altijd persoonlijk aansluit, de beperking van de inwijdingsweg en graden, de dominante docent enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 119. "Jaap van der zee, dat wederom dat woordje "mysteriespelen" tevoorschijn komt. Dat is slechts een van die middelen om tot "gnosis" te komen en lijkt de leidraad van sterzoeker te vormen....terwijl dat toch slechts een detail is van de hele WMT.

  Gr,

  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 120. Jaap, sorry dit is herkauwen.
  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 121. Jaap van der Zee25 april, 2011 16:22

  @Daan je hebt gelijk. Ik noemde slechts twee dingen die je als groep kan doen, als voorbeeld (detail).

  Natuurlijk zijn er veel meer middelen om tot gnosis te komen. De groep zelf kan daar keuzes in maken.

  @Soms moet je dingen herkauwen om tot nieuwe gedachten te komen :-) . Sorry als ik je verveel.

  BeantwoordenVerwijderen
 122. Dan nog lijkt het me een kwestie van inzicht om je niet in te laten met mysteriescholen. Als je alles Dan Maar voor lief neemt omdat je in een groep wilt samenwerken kun je verwachten dat je wordt teleurgesteld. Het zijn vaak de mensen die te snel willen , niet een eigen ontwikkeling eerst hebben doorgemaakt om te weten dat het ook op een nadere manier kan. Ik wil bijna zeggen ëigen schuld dikke bult maar jah, das ook zo lullig ;-)... Ik blijf erbij dat er bv claimgedrag aangepakt moet worden door een overkoepelende organisatie zoals PFI, die vervolgens wel weer Ina op het program neerzetten...
  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 123. Jaap van der Zee25 april, 2011 16:23

  De laaste @ was voor Andharil
  bedoelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 124. Jaap *lol* nee je verveelt me niet, maar we komen steeds op hetzelfde punt. Ik probeer wat input te geven hoe je dit soort praktijken wellicht zou kunnen aanpakken.

  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 125. Door de bestaande mysterie scholen worden mensen die al wel een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt, vaak helemaal niet op waarde geschat en wordt het ook geen gebruik gemaakt van de kennis die deze leden al in huis hebben. iedereen begint onderaan de lader en er wordt dus helemaal niet gekeken naar het persoonlijke niveau waarmee iemand binnenkomt. Sommige mensen zijn al ingewijd door het leven, maar dat gaat er bij figuren als Custers of een Merlin niet in blijkbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 126. @Jaap? Ik zeg niet dat je me verveelt, het valt me op. Het was gewoon een soort van hardop-optelsommetje van mij ter beeldvorming.

  ;-)

  @Andharil, als je niet in staat wordt gesteld autonoom te denken, leer je nooit je Wil kennen. Een systeem en mensen om je heen horen je handvatten en reflectie te bieden, niet iets voor te kauwen. De eventuele leidinggevende en anderen kunnen jou ook spiegelen dat de discipline niet is dat je naar een eindpunt leidt, maar dat je op je "eigen pad" houdt. Etr is in deze geen eindpunt..daar willen alleen velen niet aan.


  Daan

  BeantwoordenVerwijderen
 127. Daan, dat is ook de reden waarom ik niet geloof in een opleiding. Het kan je op weg helpen maar op ene gegeven moment moet je je eigen richting gaan vormgeven. Bij mij kwam deze altijd voor de eindstreep, en ging vervolgens weer verder op mn eigen pad. Dat wil niet zeggen dat ik niet dankbaar ben met alles wat ik geleerd heb. Maar beloftes maken schuld en geenszins kan een spirituele opleiding iets beloven wat betreft je eigen ontwikkeling. Jammer dat mensen er toch steeds weer instinken.
  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 128. Ik snap al helemaal niet waarom mensen die graden in inwijdingen zo belangrijk zijn gaan vinden?

  Iedereen kan wel zeggen dat die ie de ugste graad in iets is of heeft. Ik kijk toch liever eerst naar de daden van zo'n persoon.

  Een zogenaamde 3e graad zegt dus blijkbaar niet altijd iets over de menselijkhied of de wil tot gemeenschapszin, als we de hier boven getoonde orde in ogenschouw nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 129. menselijkheid bedoelde ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 130. Het is een opgedrongen hierarchie die heerst ipv een natuurlijke.

  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 131. Iedere studie kent afhakers, of men stopt voortijds of men heeft niet de juiste capaciteit. Eén slechte leermeester staat echter niet garant voor de gehele lesstof.

  Innoxia

  BeantwoordenVerwijderen
 132. @Andrahil, dat is precies waar ik niet mee uit de voeten kan, want ik kan mijn eigen kennis niet kwijt in zo'n systeem. Ik ben iemand die graag deelt en kennis uitwisselt, daar was geen sprake van bij de TOS.

  Zelf was ik eerlijk gezegd door het boek van Ina aangetrokken, en ben daarom lid van de TOS geworden, omdat ik daar destijds van onder de indrik was. Dat boek is echter heel anders dan wat daar in de praktijk gebeurde.

  Wat er in dat boek staat komt in de lessen ook helemaal niet aan de orde. Ik ben weg gegaan omdat ik Ina veel te ik gericht vond. De rituelen waren ook alleen maar gericht op lagere magie, zoals bechermen van je huis, of het vinden van een levensdoel of een nieuwe huis. Zeg naar ego magie en daar heb ik niets mee.

  Als je dit soort magie je persoonlijke doelen zijn, als je ingewijde bent, dan laat voor mij die inwijdingen maar zitten.

  BeantwoordenVerwijderen
 133. @Innoxia dat is nu juist het probleem, de geheel lestof krijg je bij de TOS nooit te horen. Het wordt zo uitgsmeerd dat je jaren lang aan het lijntje wordt gehouden en als je vraagt om meer, dan krijg je als antwoord dat je het bewustzijn er nog niet voor hebt, ook al denk je daar zelf geheel anders over. je hebt het te doen met wat de magus je geeft, of eigenlijk met wat er niet gegeven wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 134. Afhakers klinkt erg negatief Innoxia. Wat je schrijft is erg contradictio in terminus. Wanneer moet je doorgaan en wanneer haak je af? En is dat heel erg als je een bewuste keus maakt om op je eigen pad te blijven ipv je brein te vullen met andermans ideeen?
  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 135. de gier, precies! Juist door kennis te delen leer je en blijf je dichter bij jezelf. Je haalt er precies uit wat voor jou op dat moment nodig is om een stap verder te komen en de wisselwerking maakt ook dat het gelijkwaardig blijft. Natuurlijk heeft de een veel meer kennis dan de ander maar meestal is dat maar op een specifiek onderdeel. Wie weet heeft de ander veel meer levenservaring waardoor het leven ansich een grote leerschool is geweest en juist daar leering uit te trekken omtrent spiritualiteit en wereldlijk inzicht heeft gekregen.
  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 136. (sorry laatste zin zit grammaticaal weer erg goed in elkaar ;/ )

  BeantwoordenVerwijderen
 137. @Andharil, ik bedoel het niet negatief, maar het een gedongen feit, dat er velen binnen mysterie- enof traditie cq ervarings-scholen afhaken, omdat het verder niks wordt, om welke reden dan verder ook. Men maakt het dikwijls toch niet tot het einde af.

  Het zou in ieder geval geen reden moeten zijn om ingewijdentraditiescholen (pfft, wat een woord) als waardeloos af te spiegelen.

  Persoonlijk zou ik nooit een cursus volgen bij scholen als Temple of Starlight, Caros, ed

  Innoxia

  BeantwoordenVerwijderen
 138. Het punt bij scholen als SOL en TOS is dat je teveel jaren in een passieve positie zit. Dat hangt samen met dat systeem van inwijdingen. Daar zullen ze niet vanaf wijken. Vijf jaar is te lang voor een 1e graads (stel dat je een graad leuk vindt), dan nog eens een paar jaar en heel misschien mag je dan lid worden van de inner circle en aan de lodge bijeenkomsten deelnemen. Natuurlijk krijg je wel rollen toebedeeld in rituelen, maar het blijven de brokjes die je worden toegeworpen. Het gaat nergens naartoe, snap je?

  BeantwoordenVerwijderen
 139. Heb Ina Cüsters al vaker gezien, de enige conclusie die er uit te trekken valt is dat het een walgelijke engerd is die je het liefst ver uit de buurt is met die schimmige snerpende krijsende stem. In het kort vind dat hele circus rondom de TOS één grote schertsvertoning, daarbij is het een grove schande dat de vrijmetselarij zich leent om loge gebouwen op een gruwelijke wijze te ontwaarden waarmee de vrijmetselarij enorme schade veroorzaakt om de vrijmetselarij volgens de juiste regels en symbolieken geloofwaardig te blijven houden.

  Satai Diogenesis

  BeantwoordenVerwijderen
 140. Ik ben bang dat het die twee dingen samen zijn: de persoon en de school. Dolores is tenminste nog een prettig mens om mee te praten, al is het systeem van haar school niet veel anders als dat van de TOS. De persoon maakt veel uit.
  Daar komt bij dat je bij Dolores nooit het gevoel kreeg dat ze op een of andere manier gebruik van je maakte. Bij de TOS word je altijd voor een karretje gespannen. Is het niet om spullen te maken dan is het wel voor propagandawerkjes. Ja, de persoon die de school leidt doet er wel toe.

  BeantwoordenVerwijderen
 141. @Innoxia, thanks ik begrijp je nu beter ;)
  Andharil

  BeantwoordenVerwijderen
 142. Jaap van der Zee25 april, 2011 20:06

  @Bliss Laveau, jij had een vraag neergelgd bij de lezers, waar het hier om ging op Sterzoeker, velen hebben daar antwoord op gegeven. Alleen we missen nog jouw inzicht en antwoord in dit geheel. Hoe denk jij over je eigen vraag? Waar gaat het hier om...?

  BeantwoordenVerwijderen
 143. @allen die teleurgesteld zijn in Ina Custers-van Bergen. Hoelang heb je aan de Tempeltrainingen meegedaan ? Wat was de reden dat je aan de scholing begon ? Toch twee vragen waarvan ik benieuwd ben naar de antwoorden omdat hier op Sterzoeker aldoor ex-leden lijken te verschijnen die korzelig zijn. En bovendien nogal onverzoenlijk. Me dunkt dat meer ader laat met een woekerhypotheek.

  Innoxia

  BeantwoordenVerwijderen
 144. Innoxia (edit)25 april, 2011 20:08

  Me dunkt dat men meer ader laat met een woekerhypotheek. Of ligt het probleem wel gevoeliger ?

  BeantwoordenVerwijderen
 145. Dan erbij, ik ben op dreef, iedere orde/formatie behoeft leiderschap.

  There was an important job to be done and Everybody was sure that Somebody would do it.

  Anybody could have done it, but Nobody did it.

  Somebody got angry about that because it was Everybody's job.

  Everybody thought that Anybody could do it, but Nobody realized that Everybody wouldn't do it.

  It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could have done


  De smaad ?!
  Wat is de Spirit ?

  Innoxia

  BeantwoordenVerwijderen
 146. @Innoxia, ik ben twee jaar lid geweest van de TOS. De reden waarom ik lid ben geworden kan je elders lezen, eveneens waarom ik geen lid meer ben.

  BeantwoordenVerwijderen
 147. Oja, precies, de Gier, als voorbeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 148. Innoxia, in minder dichterlijke bewoordingen komt het hierop neer.

  Men treedt toe tot de TOS omdat men om uiteenlopende redenen geboeid is door de INDRUK die de TOS maakt.
  Na verloop van tijd ontdekt men dat die indruk op een vergissing berust. Dat komt omdat men te maken krijgt met achtereenvolgens geen deugdelijk lesmateriaal, voetveegje zijn, melkkoetje zijn en als toegift de smerige intriges van de magus daar. Zelfs op de rituelen raakt men uitgekeken omdat het vage amateurtoneelstukjes zijn.

  Dat is waarom men komt ... en gaat. Dit overkomt iedereen. Zelfs de mensen die nu denken dat het hen niet zal overkomen. Let maar op.

  BeantwoordenVerwijderen
 149. O grappig, Innoxia, dat je het over onverzoenlijk hebt. Denk je echt dat Custers nog wil praten met mensen die de TOS achter zich gelaten hebben? Vergeet het. Zelfs op straat loopt ze voorbij zonder te groeten.

  Ik weet dat veel ex-TOS leden heel graag een gesprek met haar hadden willen hebben. Geen kans bij mevrouw de magus. Waarom denk je dat er hier hard geschreven wordt over Ina? Die oogst alleen maar wat ze zelf gezaaid heeft, daar helpt geen dure propaganda aan.

  Custers is de hebzucht, de haat en de rancune in eigen persoon. Ga vooral eens kennis maken met haar. En doe dan hier je verhaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 150. Innoxia en nog zo'n paar namen die toch zoooo genoeg hebben van die kritiek op de persoon van la Custers, jullie weten werkelijk niet waar je het over hebt.

  Wat de Anoniem hierboven schrijf is echt zo. Als dat aan het licht gebracht wordt en het verstoot tegen jullie gevoel voor orde en netheid moet je niet de boodschapper aanvallen. Custers is evil, van haar nephaar tot haar laaaaange teennagels.

  Al haar slachtoffers hebben mijn diepe sympathie en medeleven. Ik ken hun schade.

  BeantwoordenVerwijderen
 151. Wat kan de reden zijn om zo te blijven hangen in persoonlijke grieven, ja zelfs om dat onderling en naar buiten toe steeds zo te blijven voeden?

  BeantwoordenVerwijderen
 152. Hoe bedoel je "zo te blijven hangen in persoonlijke grieven"?

  Dit is meer een kwestie van "nou we er toch over hebben". Het gaat hier over de TOS en Ina Custers, dan wordt er ook over geschreven, nietwaar?

  Je zou nooit iets geweten hebben over hoe het toegaat bij de TOS als Sterzoeker niet had bestaan. En had jij daar iets om gegeven? Nee. Net zo min als iedereen die "de persoonlijke aanval op Custers niet netjes vinden". Nou donder hier dan op of schrijf je in bij Custers. Dan kun je het zelf ondervinden en weet je meteen het antwoord op al je domme vragen.

  Of is dit soms een enquete van de Temple of Starlight over hoe wij u NOG beter van dienst kunnen zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 153. Sommigen die hier posten om Custers te verdedigen, hebben zelf aandelen in een dubieuze winkel. De appel valt meestal niet ver van de boom!

  BeantwoordenVerwijderen
 154. In dat geval heb ik ook een domme vraag: waarom komen ze dan op Sterzoeker drammen om een antwoord op vragen waar ze het antwoord al op weten?

  Het zal toch niet zo zijn dat Custers eindelijk haar leven gaat beteren... nee toch? Dan komt de zon zeker morgen in het noorden op als dat gebeurt.

  Wat wil de drammer?

  BeantwoordenVerwijderen
 155. Je kunt het drammen noemen of zeuren maar hier is in ieder geval een plek waar je het kunt bespreken zonder dat het wordt afgesloten of gewist door een moderator. En als het je niet aanstaat waarom zou je het dan lezen?

  Kennelijk spreekt het toch heel veel mensen aan gezien de vele en vaak ook heftige reacties.

  Het is al eens eerder genoemd maar zie het als een zeepkist waar iedereen zijn verhaal mag doen.

  Gaia

  BeantwoordenVerwijderen
 156. Ik hoorde net een radio intervieuw met Custers. Er werd gevraagd of zij ruzie had gehad met de SOL, de groep waar zijn in Engeland bij heeft gezeten. Custers antwoorde met een volmondige: Nee is er geen ruzie geweest.

  Ik kan me toch herinneren dat er hier wat ooggetuigen aan het woord zijn geweest, die daar destijds bij zijn geweest en iets geheel anders hebben waargenomen en meegemaakt. Naar de verhalen luiden is er wel degelijk ruzie geweest met DAN en is Custers zelfs de SOL uitgezet. Daarna is zij de TOS begonnen, met het materiaal en de rituelen die ze van DAN had gekregen.

  Dit zou betekenen dat Custers de glashard liegt, of zie ik dat verkeerd?

  BeantwoordenVerwijderen
 157. Zware onenigheid heet dat. Dat ze op straat tegen elkaar hebben staan schreeuwen geloof ik niet. Maar soms is genoeg wel genoeg.

  Het is onmogelijk om geen ruzie met Custers te krijgen want ze eigent zich van alles toe wat niet van haar is.
  Het is bekend dat er een ruzie tussen haar en DAN is geweest en dat de band met de SOL door Dolores verbroken werd. Maar wat de druppel was die de emmer deed overlopen???? Ik betwijfel of daar iemand anders dan die twee bij was.

  BeantwoordenVerwijderen
 158. Hier las ik ook iets over de ruzie tussen Custers en de SOL : http://sterzoeker.blogspot.com/2011/01/star-pupil-syndrome.html

  BeantwoordenVerwijderen
 159. Ah, okee. Dat Custers glashard liegen kan is wel vaker vastgesteld.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails