vrijdag 15 juni 2012

Onkruid & The Temple of Starlight

Als we Ina Custers- van Bergen haar bericht op haar forum mogen geloven, is het een magische zomer, bij het tijdschrift Onkruid. Op pagina 96 van het Juli/augustus nummer 2012 vinden we namelijk een interview van Eva van der Veen, met haar, over de the Golden Dawn en Ina Custers, over The Hermetic Order of the Temple of Starlight.

Het artikel opent met de zin “De Mysteriën en invloeden van een magische Orde”, dit als Inleiding op het korte gesprek met Ina Custers. Hiermee doelt Onkruid niet op Custers haar orde, maar op de invloed die The Golden Dawn heeft gehad, op de hedendaagse Westerse magie. Het Onkruid-artikel telt 4 pagina’s, die geheel gewijd zijn aan deze magische orde. Inhoudelijk staan hier een aantal dingen in die niet kloppen, maar daar wil Sterzoeker het verder niet over hebben. We beperken ons tot de begin en de eindpagina, waar uitsluiten Custers aan het woord komt.

Eva van der Veen, de verslaggeefster wordt, volgens haar schrijven, met open armen ontvangen door de Mysterieus ogende Custers.“Het komt door Custers haar make-up, lange zwarte haren en esoterische sieraden”, merkt van der Veen heel slim op. Een ware magiër hoeft het namelijk niet van haar uiterlijk te hebben, dat weet iedereen die een beetje thuis is in de hogere magie, maar bij Custers liggen deze zaken anders en van der Veen koppelt Custers haar uiterlijk aan haar innerlijk en neemt daardoor zondermeer aan dat Custers ook daadwerkelijk Mysterieus is.

Helaas kijk de verslageefster niet verder dan haar neus lang is en doet ze ook geen verdere research naar de uitspraken, claims en het reilen en zeilen van de Tempel of Starlight. Ze neemt klakkeloos aan wat Custers haar voorspiegelt. Het geeft weer eens een mooie inzicht in de verschillen conform waarheid en wat Custers ons wil doen geloven.

Van der Veen vervolgt: “Ina is namelijk lid van een besloten magische orde”. Eva van der Veen doelt hiermee op the Hermetic Order of the Tempel of Starlight. Even hadden we de hoop dat hier de naam van een heel andere "mysterieuze orde" zou staan, want Ina Custers is niet lid van de genoemde orde, maar Custers is in feite deze “Temple of Starlight” in eigen persona. The Tempel of Starlight is een eigenzinnige creatie van Custers en kent in die zin dus geen leden en zeker niet wereldwijd, maar daar over later meer.

Zoals the Hermetic Order of the Tempel of Starlight, in dit artikel, door Custers, wordt voorgesteld is  niet conform de werkelijkheid. The Hermetic Order of the Tempel of Starlight is zoals we hierboven al schreven een door Ina Custers opgerichte orde, in zoverre klopt het wel. Ook kent Custers haar de orde de genoemde stichtingsvorm, maar in feite is deze orde niet meer dan een commercieel eenmanszaak, die een aantal vertakkingen kent, waarbij Ina Custers steeds als hoofd aan het roer staat.

The Temple of Starlight is ondergebracht in een Stichtingsvorm, met het kenmerk van: "religieuze groepering". Dat het een stichtingsvorm kent heeft totaal geen voordelen voor het functioneren van de orde, of voor haar zogenaamde leden. Het is slechts een, door Custers, handige gehanteerde belastingtechnische constructie, die daardoor een aantal financieel voordelen kent. Religieuze groeperingen hoeven namelijk geen belasting af te dragen over hun inkomsten. Aangezien je niet lid kan worden van een stichting, telt Ina haar orde dus ook geen leden, maar cursisten of deelnemers en eventueel donateurs.

In deze stichting zitten, in het bestuur, uitsluiten leden uit Ina haar eigen familie. Moeder, echtgenoot en zijzelf vormen het stichtingsbestuur. De cursisten hebben hier geen idee van, dus hebben zij totaal geen controle of inzicht in de inkomsten en uitgaven van The Hermetic Order of the Tempel of Starlight. Voor wie dit zelf wil onderzoeken, men kan de gegevens opvragen bij de kamer van koophandel.

We lezen, in het onkruid artikel, dat the Hermetic orde of the temple of starlight zo’n 300 actieve leden telt. Hoe Ina Custers- van Bergen aan dit ledenaantal komt is een kompleet raadsel. Haar orde telt in Nederland momenteel maar twee vaste groepen: Een groep in Dordrecht en eentje in Haarlem. Als beide groepen een bezetting halen van zo’n 14 mensen, dan mag Custers blij haar handen dicht knijpen. Custers kent lesdagen waarbij het noodzakelijk is dat cursisten uit de groepen bij elkaar visiteren, wil ze in de uit te voeren rituelen alle rollen bezet hebben. Hoe Custers dus aan een ledental van 300 actieve leden komt is geheel onduidelijk. Wellicht duidt Custers hier het aantal mensen mee aan dat ooit bij haar op cursus is geweest. Het verloop binnen Custers haar magische orde is namelijk zeer groot. De orde kent momenteel dan ook meer exleden, dan leden. Pogingen om bijvoorbeeld een groep in Eindhoven en Scheveningen te starten, zijn dan ook nooit van de grond gekomen, wegens afvalligheid of het uitblijven van deelnemers. Daarbij speelt de het hoge lidmaatschapsgeld, van de orde, ook een  rol.

 Ina Custers doet  middels haar PR- campagnes, op internet en via de verschillende media, verwoede pogingen om leden te werven voor haar orde. Niet iets wat je zou verwachten van een gesloten magisch orde. Dat de orde gesloten is dan ook pure nonsens. Dit wordt door Custers gesuggereerd om haar orde interessanter en exclusiever  te doen lijken dan zij is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Vrijmetselarij kan men bij de The Temple of Starlight op iedere moment en bij iedere les instappen, daarover wordt ook aldus geadverteerd door Custers.

Dat Ina Custers de oprichtster “Director of Studies” van The Temple of Starlight is is geheel correct. Als we de vele e-mails en berichten, die Sterzoeker van de, ex-leden heeft ontvangen oprecht mogen geloven, dan lezen we dat Custers binnen de orde veel eer acteert als “Dictator of Studies”, dan als Director. Dit gezien  haar rigide, autocratische, en onpersoonlijke omgang met de cursisten en leden.

Leden van Custers haar orde mogen bijvoorbeeld letterlijk niet bij haar thuis komen. Orde en privé houdt Ina strikt gescheiden. Velen zullen zich dan ook verbazen,of wellicht geshockt zijn over de openingszin, in de tweede alinea, van het onkruid artikel, op pagina 96; ”Ina Custers-van Bergen verwelkomt mij met open armen in haar huisje in Rotterdam”. Wij begrijpen Custers wel; zo’n verslaggeefster laat je zonder meer binnen, nog boven je meeste trouwe leden, want een verslaggeefster binnenhalen, dat houdt de belofte in van een mooi artikel en de aanloop van nieuwe leden. Daar lijkt het bij The Temple of Starlight voornamelijk om te draaien.

De Golden Dawn Traditie, wordt door Custers slechts gebruikt als uithangbord, voor het aantrekken van leden, want  haar orde heeft helemaal niets van doen met de Golden Dawn. Niet kwa rituelen en ook zeker niet kwa historische lijn. De rituelen en de lessen die door Ina Custers worden gegeven bestaan voornamelijk uit een samenraapsel van materiaal, dat overal en nergens vandaag komt, geen bronnen kent, althans die worden door Custers niet gegeven, en dus is wat zij doceert  altijd wel met iets verbonden, maar het heeft niet specifiek een duidelijke herleidbare band heeft met The Golden Dawn.

In de Temple of Starlight krijgt men, naast de rituelen en mysteriespelen, les in een allegaartje aan onderwerpen, al naar gelang wat Custers zoal tegenkomt. Het betreft onderwerpen die Custers met liefde ophangt aan de kapstok die zij Kabbala of levensboom noemt. Aan eenduidigheid, een lesrooster of een studieplan ontbreekt het in haar orde. Ook krijgen de leerlingen niets op papier uitgereikt, tenzij ze naast de tempeltraining, van 85 euro per les, de bijna even dure schriftelijke cursus gaan volgen. Dit wordt de leerlingen met klem, door Custers aangeraden, wil men tot volle ontwikkeling komen.

Custers schuwt het ook niet om onderwerpen, die het goed doen in media, in haar lessen te behandelen. We  kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan; tarot, mindfulness, hekserij Egyptische magie, healing, reading, engelen. Even gemakkelijk, zoals als Custers haar onderwerpen aanpast aan de heersende mode, onder het new age publiek, zo past zij zichzelf aan aan haar publiek. Op het Internet maakt Ina Custers dan ook uitgebreid PR voor de voor haar verschillende aantrekkelijke doelgroepen. Custers bedient zich hierbij van verschillende webpagina's. Ina Custers opereert op deze wijze onder verschillende namen. (zie de toegevoegde informatie onderaan deze blog) Of het nu magiërs in opleiding betreft, of managers uit het bedrijfsleven, of een club van husivrouwen, Custers bedient ze allemaal, zolang ze haar maar betalen.

De specifieke Golden Dawn rituelen en tempel inrichting, van de Golden Dawn, daar wordt binnen the temple of Starlight niet mee gewerkt. In rituele zin legt Custers dus ook geen moderne banden met het verleden van de Golden Dawn. Custers gebruikt in haar tempel voornamelijk ritualen en mysteriespelen die oorspronkelijk afkomstig zijn van de Servants of Light, van Dolores Ashkroft-Nowicki. Het betreft hier een school voor occulte studies waar Ina Custers slechts korte tijd lid van is geweest.

Op bladzijde 101, van het artikel, wordt mooi weergegeven wat de Tempel of Starlight in werkelijkheid is. Ina Custers- van Bergen zegt: “Hoe krijg ik vier mensen die gek genoeg zijn bij elkaar om dit met mij te beoefenen”. Custers doelt hier op het gezamelijk uitvoeren van rituelen en ze zegt het zelf al; “Die zoektocht is geslaagd”. Custers heeft inderdaad mensen bereid gevonden, om rituelen met haar op te voeren, en meer is het niet. Custers heeft een leuke naampje "Temple of Stralight", voor haar groep verzonnen en er een mooi verhaal bij bedacht, dat het een magische orde is. Custers babbelt makkelijk voor de vuist weg, met haar Limburgs accent, over lineage en een verband met de Golden Dawn en daardoor klinkt het heel wat, waardoor zelf een verslaggeefster, van onkruid, om de tuin wordt geleidt.

Ja, Custers is heel kort lid geweest van de SOL, dat is geheel correct, maar ze is daar niet vrijwillig weggegaan, omdat ze anders wegen wilde gaan. Custers moest weg, omdat er ruzie was ontstaan. Custers wilde zich niet conformeren aan de voorschirften van de SOL en ze wilde de SOL overnemen. In nette bewoording heet dit, dat Ina Custers geroyeerd is, uit deze SOL-school, waarvan Dolores nog steeds aan het hoofd staat. Hiermee zijn destijds dus alle geschiedenis banden, als die er waren, tussen Custers en The Golden Dawn doorgesneden.

Ina Custers is hierdoor verbonden met geen enkele traditie. In magische zin staat ze er precies zo voor als hoe de verslaggeefster over Custers haar begin schreeft: Ina Custers- van Bergen staat in magische zin helemaal alleen, met slechts een handje vol gekken, die bereid zijn rituelen met haar uit te voeren.

Sterzoeker raadt u dan ook van harte aan: Onderzoek eerst alles grondig, eer ge een kijkje gaat nemen in de traditie, die geen traditie blijkt te zijn. Bevalt het niet, dan kan u altijd nog uw eigen orde oprichten, wel geheel in uw eigen traditie graag.

Hier volgt enige toegevoegde informatie over de huidige werkwijze van Ina Custers- van Bergen:
Naast de webpagina Temple of Starlight beschikt Ina Custers-van Bergen sinds 21-02-2012 over meerdere webpagina's. De webpagina's zijn in beheer bij Dima Support. Custers wil middels verschillende webpagina's haar cursussen en haar Temple of Starlight aan de man en vrouw brengen.

Er is door Custers zeer waarschijnlijk bewust gekozen voor een afwijkende stijl, ten opzichte van de hoofdpagina, van The Temple of Starlight. De strategie achter de totaal verschillende pagina's is dat Custers hiermee verschillende doelgroepen kan bereiken. Ook weet Ina Custers zodoende, de negatieve naam, die The Temple of Starlight inmiddels opgebouwd heeft te omzeilen.

We hebben de volgende webpagina's gevonden:
http://www.vavivre.nl/
http://www.axismundiacademy.nl/
http://www.cerebration.nl/
http://www.spirituelevaardigheden.com/
http://www.senseandstrength.com/

59 opmerkingen:

 1. Oh, ik wist niet Ina Custers zoveel webpagina's heeft en dat ze nu ook een aparte academy heeft> Waarom is dat? Wat heeft dat voor een toegevoegde waarde en waarom noemt ze op die pagina's niet dat die cursussen allemaal naar haar orde leiden. Heel vreemd, doet me denken aan de praktijk die sommige sektes er op na houden. Ik heb nooit willen geloven dat de TOS een sekte is, maar dit neigt wel naar vreemde praktijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hier kunnen mensen eventueel reageren op het Onkruid artikel. Kijk wel uit, want Custers zelf zit er bovenop zo te zien om reacties te beantwoorden. http://www.onkruid.nl/index.php/uithetblad/181-goldendawn#frmUdjaComments

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Sterzoeker de tijden veranderen en ook verschijnen er dus nieuwe ordes met nieuwe leiders. Ina is zo'n nieuwkomer en zij gaat met haar tijd mee. Daar is niets mis mee. Ook in haar lessen speelt ze moeiteloos in op waar de behoefte ligt van haar leerlingen. De oude garde kan hier wellicht niet in mee gaan, maar daarom is zij ook een vernieuwer en heeft zij een nieuwe orde opgericht. We gaan wereldwijd nog veel van haar horen. Ina is er gewoon klaar voor, om ook op internationaal niveau veel te gaan betekenen. Ze mag zich dan ook gerust scharen onder de grote namen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. One who knows16 juni, 2012 01:08

  We volgen het opde voet, Monique. Tot nu toe internationaal alleen nog grote stilte als het om Custers gaat. In de betere kringen heeft Custers geen naam. Hier niet en internationaal al helemaal niet. Wil je ons waarschuwen als je iets hoort?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik heb een uitnodiging van Ina om een les bij te wonen, maar nu ik dit alles lees ga ik twijfelen. Ik had haar gemaild, dat ik meer wilde weten over kabbala en ook over de tarot, magie daar weet ik te weinig van of ik dat ook leuk ga vinden. Ina mailde terug, dat ik dat ook beslist leuk ga vinden. Ze ziet dat bij mij, volgens haar heb ik daar een speciaal talent voor en zij wil mij daar bij helpen deze te ontwikkelen. Toch leuk dat zij dit bij mij ziet. Ik zit alleen te twijfelen omdat het 85 euro kost en ik dit nu lees.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. One who knows16 juni, 2012 12:45

   Thijs, er ligt geen rechtstreeks antwoord op je rechtstreekse vraag. Als je 85 euro wilt zien wegdrijven voor 3x niks dan kan je het ook in het water gooien. Doe dat dan maar want van Custers kan je niks verwachten op het gebied van Kabbala en tarot, 3x niks.

   Verwijderen
  2. Thijs, als reactie op je vraag: als je je normaliter aanmeld bij een school of lodge uit de westerse mysterie traditie, dan zal men niet om je staan te springen. Ze gaan beslist niet je ego strelen om je binnen te halen. Normaliter doen scholen en lodges namelijk niet aan ledenwerving en erger, ze zullen je deelname eerder ontraden en dat doen ze met een reden: zodat je écht na gaat denken of je dit wel wilt, want het is namelijk niet "leuk". Het is een zwaar en moeizaam pad waar je veel tijd en energie in zal moeten steken en waarvan je echt overtuigd moet zijn dat je het wil volgen en die overtuiging moet van binnenuit komen en niet opgelegd zijn van buitenaf, want anders hou je het niet vol en dat zou jammer zijn, jammer van de tijd en moeite die erin geinvesteerd wordt. Een goede school wil enkel leerlingen die daarvan overtuigd zijn. Op de rest zitten ze simpelweg niet te wachten. Goede Occulte Scholen zullen je niet aantreffen in de publiciteit of met wervende PR acties. Een zoekende vind namelijk vanzelf zijn weg naar een goede school en zal daar ook een beetje moeite voor moeten doen en niet verwachten dat hij met open armen zal worden ontvangen. Maar ga vooral kennis maken, ga vooral kijken hoe ze bij de TOS te werk gaan, laat je desnoods overrompelen en betoveren door alle opsmuk, maar doe me een lol en kijk daarna ook even verder dan dat, er is namelijk veel meer moois en goeds te vinden, alleen staat dat niet zo te schitteren om aandacht, omdat het al mooi genoeg is van zichzelf.

   Verwijderen
  3. Als ex-lid van de Temple of Starlight kan ik hier alleen maar volmondig mee akkoord gaan. Ina zegt graag dat ze werkt in de traditie van Dion Fortune, maar ik ben er zeker van dat Fortune zich zou omkeren in haar graf als ze zou weten dat iemand als Ina haar naam op deze manier gebruikt (of beter gezegd: misbruikt). Er bestaan verschillende respectabele groepen die vandaag de dag nog werkzaam zijn binnen deze traditie, maar deze groepen zal je inderdaad niet op zo'n schreeuwerige manier aan ledenwerving zien doen.

   Verwijderen
  4. Thijs, Ina probeert je in de simpelste val laten lopen waaraan je een foute leraar kan herkennen. Ze streelt je ego en probeert je in te pakken met je zogenaamde 'talent' of 'aanleg'. Een goede leraar stuurt je eerst weg met de boodschap dat je je over een jaar nog maar es kan melden om dan 'ns verder te kijken. Een echte school verlangt een lange adem van de aspirant leerling.

   En aan je bericht te zien is Ina's val al dichtgeklapt...

   Verwijderen
 6. Mmmm, het is zeker vreemd dat die verslaggeefster bij Ina Custers thuis kwam. Ik ken een aantal mensen die lid zijn van de TOS en die vertellen ook dat Ina nooit met mensen thuis afspreekt. Ze voert dit soort gesprekken altijd bij Mystiek, een new Age winkel in Rotterdam. Vreemd ook dat het gesperk in Ina haar huisje explisiet vemeld wordt, wat heeft dat voor toegevoegde waarde, behalve dat er bewust een persoonlijke noot aan het stukje wordt toegevoegd. Trouwens volgens mij is in haar woning geen huisje is maar gewoon een huis. De huizen aan de Waterwerk zijn toch behoorlijk groot, dan spreek je niet over een huisje. Tenzij je zelf in een villa woont. De vraag is dus is die verslaggeefster uberhaubt wel binnen is geweest? Er is ook iets geks als je op de van Eva van de Veen googelt, je vindt daarop niet iets van een journalist of een verslaggever. Er is wel een verpleegster met die naam, maar dat zal een andere Eva zijn. Dat is toch gek. Je zou van iemand die voor bladen schrijft en in de redactie zit, toch verwachten dat ze bestaat op, of dat er ergens iets te vinden is over wat deze dame nog meer geschreven heeft. Ze staat wel genoemd bij de redactie lijst van
  onkruid, maar dat zegt ook geen donder. Blijft feit dat ze verder op het internet nergens sporen heeft. Hebben
  we dit al niet eens eerdere geconstateerd bij een artikel in de Paravisie over de TOS? Is dit wellicht weer zo'n ingezonden en geaccepteerd stukje, van de hand van de PR-brein achter de TOS. Wellicht weet de redactie van onkruid meer?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het kan zijn dat het artikel tegen betaling is opgenomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @One who knows, het kan zijn dat jij net als Sterzoeker niet op hoogte bent van de ontwikkelingen binnen de Temple of Starlight. Ina geeft regelmatig les in het Buitenland en heeft dus daardoor een internationale naam opgebouwd. ze heeft vele leerlingen in het buitenland. Ze wordt wel degelijk hoog gewaardeerd, ander zou ze immers niet zo vaak gevraagd worden, dat geldt ook voor de belangstelling in de media. Misschien moet je gewoon een keer een les komen bijwonen, dan kan je Ina leren kennen en zul je zien hoe zo'n warme persoonlijkheid ze is. Daarnaast heeft ze ontzettend veel kennis over magie en valt er van haar dus heel veel te leren. Ina is een ingewijde, heeft een hoge graad, en ze is kanaal tussen de hogere engelen en meesters. Daarnaast is zij mysticus, vandara ook dat je dat ziet aan haar uiterlijk. Zij maakt het voor ons mogelijk dat wij ons ook op die weg kunnen ontwikkelen. Zij is momenteel echt de enige met deze vol gecontracteerde contacten, die in Nederland een magische school heeft. Dat Ina is afgesneden van het hogere, is dus niet waar, anders zou immers niet met de engelen en de goden in contact kunnen staan en zouden wij dit allemaal niet kunnen ervaren. Jullie zullen nog veel van haar gaan horen, de Temple of Starligt heeft het in zich om heel groot te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. One who knows16 juni, 2012 12:42

   Monique, je kunt wel blijven hameren op de z.g. kwaliteiten van Custers. Feit blijft dat ze geen naam heeft en ook niet zal krijgen. Het is te makkelijk om door haar praatjes heen te prikken. Wie dat niet kan (iemand zoals jij bijvoorbeeld) is van hetzelfde niveau als Custers. Dat is, zoals gezegd, erg laag en zeker niet intelligent. Mijn buurman beweert ook contact met engelen te hebben en waarom zou ik hem tegenspreken? Als hij dat gelooft vind ik het best. Custers vraagt voor dezelfde beweringen veel geld, daarin is zij dan weer anders dan mijn buurman. Een graadje erger ook. We weten wat we van de buurman en van Custers moeten denken.

   Met die beweringen bouw je geen naam op, hoogstens een twijfelachtige reputatie. We kennen haar aanhangers in het "buitenland". Ach Monique, erg snugger zijn je teksten niet, maar dat zijn die van Custers en de buurman ook niet. God's tuin heeft rare peren.

   Verwijderen
  2. @One who knows. Die buurman van jouw zal best slim zijn. Maar het verschil is dat Ina zich ruimschoots bewezen heeft door de mooie workshops die zij geeft en door haar lessen. Onlangs nog gaf ze een Engelen workshop, waar de deelnemers een petitie aan de engelen konden uitbrengen, waar kleine en grote persoonlijke wonderen uit voortgekomen zijn, dat kunnen we van je buurman vast niet zeggen.

   Verwijderen
 9. Ter aanvulling: The servants of the light is geen orde, maar een gecontacteerde school voor occulte studies. Dolores Ashcroft-Nowicki is daarvan Director of Studies. Ina is niet slechts heel kort lid geweest van de SOL, alleen al het behalen van de eerste graad kost je minimaal 5 jaar. Ina heeft in die jaren zulk diva gedrag vertoond, dat mede leerlingen, collega supervisoren het op een gegeven moment helemaal gehad hadden met haar en ze dus uiteindelijk is uitgezet. Dat is voor Ina een behoorlijke klap geweest. Dat Ina het nu over de GD boeg gooit laat al zien hoe wanhopig ze is. Ze heeft namelijk geen enkele band met de GD. Ze ge(mis)bruikt de GD om intressant en mysterieus over te komen. Als je het daarvan moet hebben, en van blinde volgelingen zoals Monique hierboven, dan oveleef je het niet in de echte magische wereld, want daar is Ina inderdaad persona non grata. Ze zal nog wel meer vreemde sprongen gaan maken in de toekomst, want ze komt steeds verder in het nauw te zitten.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik ben geen blinde volgeling van Ina, maar zoals ik al schreef de tijden veranderen en de magische scholen ook. Inmiddels zijn de contacten overgegaan naar de The Temple of Starlight, dat bepalen wij niet, maar dat bepalen de contacten zelf. De SOL was dit eerder, maar is dit nu niet meer. Ina heeft hier wel een verklaring over gegeven aan haar leerlingen. Dolores is niet meer zo actief en haar leeftijd gaat tellen en het werk moet doorgaan. Dolores is al heel oud en niet meer zo actief als vroeger, en daarom zijn de contacten over gedragen aan een nieuwe opvolger, die volop in staat is de stof door te geven. Om de zo veel jaar vindt er een vernieuwing plaats en maakt de oude garde plaats voor de nieuwe. Ina is zo'n nieuwe opvolger. De oude scholen zoals de SOL behoren dan tot de gescheidenis van de traditie en Temple of Starlight schrijft een nieuwe hoofdstuk. Zo zal dit altijd gaan en zoveel jaar verder zal de traditie weer doorgegeven door nieuwe scholen en nieuwe leraren. Daar is dus niets gek aan, tenzij je niet tegen verandering kunt.
  Ina vertelde ook dat haar orde nog geen eens tot volle wasdom wasdom is gekomen, daarmee doelt ze niet op haar kennis, want die vol aanwezig, maar op de grote de orde.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geloof je dit nu echt? Ina komt niet eens tot aan de enkels van Dolores. En ik ken Ina lang genoeg om daar een uitspraak over te kunnen doen.

   Verwijderen
  2. Ik weet niet of jij Ina persoonlijk kent, maar om echte te weten hoe Ina werkelijk is, zou je haar moeten kennen. Ina is natuurlijk niet stil blijven zitten en ze komt allang niet meer tot de enkels van Dolores. De contacten hebben het stokje aan Ina overgedragen en dat is geen kwestie van geloven maar zien. Je ziet dat in alles aan Ina.

   Verwijderen
  3. Ik heb haar een hele tijd gekend ja. Toen vertelde ze al die verhaaltjes ook al. Dat de SOL aan het uitsterven is en dat Dolores een oude vrouw is die niet meer goed weet wat ze doet. De werkelijkheid is echter anders. Ina is uit de SOL gezet omdat ze haar leugens en manipulatie daar beu waren. En het ze vond het ook gewoon vervelend dat ze aan de SOL weinig tot geen geld kon verdienen. Hun cursusmateriaal (dat kwalitatief veel beter is dan dat van Ina) kan je als lid verkrijgen aan een zeer eerlijke prijs.

   Iets wat Ina niet zo gemakkelijk vertelt is dat haar tempel een stuk meer ex-leden kent dan leden. Er zaten vroeger een aantal getalenteerde mensen in haar tempel (die meestal een verleden in de SOL hadden), maar deze mensen zijn bijna allemaal vertrokken. Ina kan absoluut geen concurrentie verdragen. Ze wil ten alle koste op haar hoge voetstuk blijven staan. En de meeste mensen zien dit uiteindelijk ook, eens ze leren om door het theater en de vleierij heen te kijken.

   Verwijderen
  4. Arme Monique, die alles maar gelooft...

   Kijk eens op de webpagina van de SOL en je zult verbaasd staan over de stroom aan workshops die Dolores geeft, wereldwijd. Dus niet 1 keer per jaar in Roemenie, maar echt wereldwijd, van Engeland, tot Noord en Zuid Amerika tot aan Australie en dat al decennia lang. Kijk ook eens naar de stroom boeken die ze publiceert. Vriend en vijand zijn het over één ding eens en dat is dat Dolores een groot, maar dan ook echt een groot magier en occultist is. Bij haar betaal geen absurde bedragen, maar redelijke prijzen en wat belangrijker is; het is kwalitatief zeer goed. Dat kun je van Ina niet zeggen. Die roept wel dat ze de contacten heeft overgregen van de SOL, maar dat zegt ze enkel tegen haar leerlingen, die zijn stom genoeg om dat klakkeloos aan te nemen. Dat blijkt wel uit je reactie.

   De SOL is een hoog aangeschreven magische school met ruim 2000 leerlingen wereldwijd. Ina is met haar TOS slechts een schandvlekje in de Westerse mysterie traditie die aan zichzelf ten onder zal gaan en zo te zien is ze al hard op weg.

   Verwijderen
 11. @Thijs, ik las toevallig je reactie hier op deze webpagina en ik wil er op reageren door te zeggen dat Ina dit advies, dat ze je kan helpen je gave te ontwikkelen, vaker via de mail geeft. Ik weet dit doordat ik elders actief ben op een heksenforum en daar ontstond een discussie omdat Ina Custers via een mailtje, aan iemand liet weten dat ze bij haar een gave had geconstateerd, dat liet Ina haar al weten na een mailtje.

  Ina deed bij haar dus een soortgelijke constatering van een gave, zoals ze dat bij jou heeft gedaan. Ook hier gaf Ina aan dat ze de persoon verder kan helpen zich te ontwikkelen.

  Ik vindt dit te toevallig, daarom wilde ik hetje melden, en ik denk dat Ina Custers dit aan iedereen zegt die bij haar om advies vraagt. Lees dit maar eens:
  http://heksenforum.com/viewtopic.php?f=11&t=7496&sid=99efc2213e68701e93e840149a657b55&start=0

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit druist dus écht tegen de ethische regels in die binnen de magie gehanteerd worden. Normaliter zul je geen enkele zichzelf respecterende director of studies, dit soort capriolen uit zien halen. Die hebben wel wat anders te doen dan zieltjes te werven door ego's te gaan strelen met algemende dooddoeners. Dit is écht diep triest.

   Verwijderen
 12. Bovenstaande doet me denken aan een helderziende die recht door de mand viel. Hij vertelde iedere klant precies hetzelfde verhaal tot dat de zijn klanten hier achter kwamen, doordat ze via internet met elkaar in contact kwamen. De man bleek helemaal geen helderziende te zijn, maar een oplichter.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Martijn van Velsen17 juni, 2012 08:34

  Als Custers lid geweest is van de SOL en als het verkrijgen van die eerste graad al zo'n 5 duurt, zoals hierboven wordt beschreven, dan zou Custers meer dan 15 jaar lid geweest moeten zijn van de SOL, want ze zegt dat ze drie van die graden bezit. Dat is wel een heel erg lange lidmaatschap voor iemand met de hebzucht en de ongeduld die ze nu uitstraalt. Ik kan met niet voorstellen dat iemand die zo ambitieus is het dan nog zo lang heeft uitgehouden bij de SOL en als Ina daar zo lang heeft gezeten, dan moet ze toch ook wel wat geleerd hebben, want wat doe je daar dan immers? Ik vraag me ook af. Hoe ging dat ging zij iedere maand naar Engeland? Want met alleen een schriftelijke cursus lijkt het me niet dat je de ervaring opdoet om een eigen school te beginnen. Eigen ook vragen waar we op de website van de TOS antwoord op vinden. De vraag is of ze überhaupt die volledige opleiding heeft gedaan, want bewijzen zijn daar over ook niet te vinden op de webpagina van de SOL, daar staat nergens een lijst met namen van mensen met die derde graad. Iedereen kan dus wel wat roepen, dat ze een derde graad hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee. Je hoeft niet elke maand naar Engeland. Waar dat idee vandaag komt snap ik niet zo goed. Je kunt vanuit Japan of Noord-Ameica moeilijk maandelijks naar Engeland reizen. Je gaat naast je dagelijkse studie's samen met andere SOL leden bijeenkomen voor lodge meetingen. Zo heeft elk land zijn eigen lodges. Zo is dat bij Ina ook gegaan. De eerste graad duurt ongeveer 5 jaar, als je hard doorwerkt.
   Maar meestal duurt het wat langer. De tweede graad duurt maar een jaar en dan is het de bedoeling dat je al je eigen weg gaat vinden. Voor de derde graad wordt je gevraagd en dan kom je bij de inner temple van de SoL terecht. Er is wel een lijst van derdegraads ingewijden. Maar je moet lid zijn van de SOL om die te kunnen zien, die is niet openbaar. Ina staat niet meer op die lijst. Je kunt inderdaad zomaar gaan roepen dat je een derdegraadsingewijde bent. Maar je kunt ook altijd de SOL benaderen met de vraag of de claims die iemand naar buiten brengt enige grond hebben.

   Verwijderen
  2. Dan zou Ina zo'n zeven jaar lid geweest moeten zijn van de SOL? Vandaar waarschijnlijk ook de enorme lijst aan rituelen en mysteriespelen en workshops die Ina heeft. Zoveel kan zijn nooit zelf geschreven hebben, lijkt mij en dan ook nog dat boek en die correspondentie cursussen.

   Verwijderen
  3. Minimaal zeven jaar ja. Maar ik denk in de praktijk wellicht wel langer. Ze zat ook bij een SOL Lodge in Nederland en ze was ook supervisor voor andere SOL leerlingen. Ze is op een gegeven moment ook de locaties voor workshops gaan regelen voor Dolores en de aankleding ervan in Nederland en op een gegeven moment kwamen er dus spanningen tussen Ina en andere SOL leden, kwamen er klachten binnen bij Dolores over haar gedrag, het moest altijd om Ina draaien en er zijn ook mensen weggegaan omdat ze niet meer met haar wilde samenwerken. Op een gegeven moment kreeg ze zelfs het idee dat ze de opvolger zou worden van Dolores. Toen ze erachter kwam dat dat niet het geval was is ze zo gedesillusioneerd geraakt en is ze dus voor zichzelf begonnen. Vandaar altijd haar opmerking dat er geen plaats was voor groei bij de SOL. Dat ze meer wilde maar dat dat niet kon. Je hebt alle kans te groeien bij de SOL maar als je denkt even de boel over te kunnen nemen dan is er wel iets scheefgegroeid. Ina kat Dolores publiekelijk wel vaker af. Zegt dat ze te oud is en ze allemaal niet meer op een rijtje heeft. Nu is Dolores inderdaad oud, ze is pas geleden 83 geworden, maar seniel is ze zeker niet. Dat weet Ina ook best, Ina is nog steeds hartstikke bang voor Dolores, maar dat is haar manier om te proberen zichzelf groter voor te doen dan ze is; door haar voorgangster publiekelijk proberen te vernederen. Zo respectvol gaat zij dus om met die lineage van haar. Een lineage die voor echte magiers helemaal niet belangrijk is. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een magier zich daar op liet voorstaan. Dat Ina dat wel doet laat al zien hoe alleen ze staat. Ze zoekt lijntjes die er helemaal niet zijn en dat ze daarmee de publiciteit zoekt is echt kwalijk. Ze zet zichzelf vooral voor schut en de hoop weer wat leerlingen te trekken vrees ik. Dat ze zichzelf op facebook voordoet als Dion Fortune en onder haar naam reclame maakt voor de TOS, het is echt om je dood te schamen. Als je jezelf verlaagd tot zulke acties dan ben je echt diep gezonken en ik vrees dat ze nog wel meer absurde capriolen uit zal halen. Dit is echt het drama van een eenzame verstoten magier die het niet begrepen heeft.

   Verwijderen
  4. Ik heb vab Ina nooit gehoord dat ze door Dolores uit de SOL is gezet en ik geloof deze verhalen dan ook niet. Ik ga af op wat Ina ons verteld heeft en haar lezing is dat Dolores niet meer dusdanig actief is en Ina is met haar volle zegen de Temple of Starlight begonnen. Ina heeft een lange training bij de SOL gevolgd, maar daarvoor was zij ook al actief op spiritueel gebied, wat dat betreft is Ina bijzonder begaaft en was ze al jong op dit pad. Daarom is zij ook een ingewijde, een mysticus, die contacten met de meesters achter de school kan onderhouden en weet zij als geen andere deze kennis aan ons over te dragen. De workshop en lessem bv worden haar ingegeven door de oude meesters, zij hoeft in feite slechts te noteren. Soms laat ze deze meesters via haar tot ons spreken. Dit klinkt wel wonderlijk voor en buitenstaander, maar zo gaat dit nu eenmaal in zijn werk. Dit trekt natuurlijk altijd mensen aan die hier jaloers op zijn en dan rare verhaaltjes verzinnen, om Ina zwart te maken. Maar daar trekt Ina zich toch niets van aan, want zij geniet wat dat betreft speciale bescherming van de Engelen en goden en komen de roddels vanzelf weer terecht bij diegene die ze de wereld in heeft geholpen.

   Verwijderen
  5. Maar monique, hoe verklaar je dan dat Dolores tot op de dag van vandaag veel actiever is dan jouw Ina? Dat is dan toch vreemd, vind je niet? Hoe verklaar je dan dat die TOS helemaal nergens genoemd wordt en alle andere zusterscholen van de SOL wél? Dat is dan toch ook apart, vind je niet? Hoe kan het dan dat Ina op geen enkele SOL meeting welkom is? Dat ze met geen enkel SOL lid contact heeft? Dat is dan toch ook wel een beetje vreemd, vind je niet? Ik snap dat je niet verder wilt kijken en krampachtig vasthoudt aan wat voor jou waar is, maar denk je dat je dat vol zal houden? Denk je niet dat als Ina weer eens begint over Dolores en jij op de SOL website ziet dat deze dame weer eens begint aan haar zoveelste amerikaanse tour vol workshops en meetings die nu al allemaal volgeboekt zijn, dat je je dan afvraagt of wat Ina zegt wel waar is? Dat je je afvraagt waarom jou fantastische Ina nog steeds maar 2 lodges heeft in enkel dit koude kikkerlandje die ze met moeite op de been houdt, dat kán toch niet als de engelen en goden achter haar staan? Die hadden na al deze jaren dan toch er wel voor gezorgd dat ze tot volle wasdom zou zijn gekomen? Of is dat al weer uitgesteld? voor de zoveelste keer? Fortune, Butler, Knight, DAN, geen van de werelds grote magiers heeft zo onder vuur gelegen als jou geliefde Ina. Hoe kan dat? Hebben al die ex leerlingen, collega's, supervisoren en leraren het dan bij het verkeerde eind? Heeft alleen de mysterieuse Ina toegang tot de waarheid en de werkelijke waarheid? Wat denk je zelf? Ja he? Want het ligt aan alles en iedereen, behalve aan Ina, want Ina is perfect, nietwaar? :-)

   Verwijderen
  6. Het staat nergens op een SOL pagina dat Ina niet welkom zou zijn en Dolores heeft het voorwoord voor Ina haar boek geschreven, als ze tegen Ina zou zijn had dit immers nooit gedaan en Dolores is daarin buiten gewoon positief over Ina haar kwaliteiten hoe dan ook Dolores heeft deze wel dergelijk herkend, anders had Ina immers nooit die derde graad gekregen en had ze ook niet die Europese zeggenschap van Dolores gekregen. Dolores is nooit meer in Nederland geweest, dus zo actief is ze niet meer, in tegenstelling tot Ina die inmiddels ook een goede internationale naam heeft opgebouwd. Ina is Nederland ook gewoon een gewaardeerde spreker anders zou ze immers niet op het Magische festival of op de PFI conferentie als spreker en met informatie- kraam zijn uitgenodigd

   Verwijderen
  7. Hoe weet je dat zo zeker dat Dolores niet meer in Nederland zou komen? Heb je dat gecheckt? Hoe weet je zo zeker dat Dolores niet actief is? Geloof jij ook dat er geen SOL lodges meer zouden zijn? Heb je dat uitgezocht? Nagevraagd, een poging tot onderzoek gedaan of is dat volgens jou niet nodig en kun je klakkeloos aannemen wat jou geliefde Ina allemaal beweerd? Ina zal zeggen dat de SOL nog slechts bestaat uit 2 man en een halve paardekop. Maar ze weet het niet zeker, ze is namelijk verstoken van informatie. Weet jij heel zeker dat Dolores niet overduidelijk afstand heeft genomen van Ina en haar boek? Je kunt het haar zo vragen. Ze is gewoon bereikbaar via de sol website en als ze niet op toernee is, antwoord ze ook gewoon.
   Dat kan dus wel een paar maanden duren, want ze is nogal druk, maar probeer het eens Monique, of ben je nog niet zo'n getrainde magier die overal met een skeptische en kritische blik naar durft te kijken? Ben je dan toch meer het type trouwe volgeling die denkt dat spreken op de nederlandse PFI conferentie het summum van magische macht is? Wat zal Ina blij met jou zijn. Tot nu toe laat je blijken een volwaardig product te zijn van haar training :-)

   Verwijderen
  8. Ik heb deze informatie van Ina, ik zal het nog eens navragen en ook op die website van SOL gaan kijken, maar ik ga er niet op voorhand van uit dat Ina dit alles zit te liegen, waarom zou ze dat doen?

   Verwijderen
  9. Dat is aan jou om uit te zoeken en een antwoord op te geven. Jij wilt je toch ontwikkelen als magier? Je komt hier toch niet voor niks op sterzoeker? Wees dan ook een magier en gebruik het meest magische symbool dat je tot je beschikking hebt. Dat is niet een pentagram of een anch, dat is heel simpel: het vraagteken.

   Als je iets zeker wilt weten, ga dan op onderzoek uit en laat je niet door het de eerste de beste antwoord tevreden stellen. Vraag en vraag en ga door tot je een antwoord hebt gevonden dat resoneert met wat jij diep van binnen voelt zodat jij weet wat voor jou waar is.

   Verwijderen
 14. Martijn van Velsen17 juni, 2012 08:38

  Kleine correctie op wat ik hier boven heb geschreven. Ik wilde schrijven; eigenlijk ook vragen waar we op de webpagina van de TOS geen antwoord op vinden.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Dit van die mailtjes waarin Ina mensen laat weten dat ze een speciale geven hebben en dat ze daarom bij haar op les moeten, druist niet alleen tegen de ethische regels in die binnen de magie gehanteerd worden, maar ook tegen alle normale eerlijke omgangsvormen. Als je mensen al na een mailtje gaat zeggen dat ze een gave hebben en dat ze daarom bij jouw op die dure cursus moet komen, dan ben je iemand aan het binnen praten. Dat zou je de praktijken van een oplichter kunnen noemen, die alle ethiek op wat voor gebied dan ook heeft laten varen.

  Nu weet ik natuurlijk niet dit zo is, en wie weet waren toevallig beide personen wel begaafd en had Ina het bij het rechte eind, mar dan noch waarom die cursus aanpraten? In de context van alles wat er gezegd is, zou je niet durven denken dat het wel oprecht bedoeld is.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Nu begrijp we Ina Custers haar fanatisme en verbitterdheid ook. Het moet heel frusterend zijn geweest om er naar zeven jaar achter te komen dat je vooropgezette plan om een bestaande school over te nemen mislukt. Custers heeft het nog lang vol gehouden dan. Gelukkig dat ze bij de SOL niet op hun achterhoofd gevallen zijn en op tijd achter Ina haar ware intenties zijn gekomen. Je moet er niet aan denken wat er gebeurd was als Ina Custers de SOL wel onder haar hoede had gekregen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Tsja, dat zullen we gelukkig nooit weten. Maar kennelijk is Dolores toch niet zo seniel en in de war als Ina haar leerlingen wil doen laten geloven, anders zou dat toch een makkie moeten zijn geweest om haar plaats in te nemen? :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Als je op "tempel of Starlight" Googelt, kom je een wikipedia pagina tegen met een berschrijving van de TOS.: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hermetic_Order_of_the_Temple_of_Starlight

  We kunnen daar het volgende lezen: "Na haar initiatie als Derde Graads 'Adept in de Westerse Mysterietraditie' begon Ina Cüsters-van Bergen het ontvlechtingsproces van de moederorganisatie, en werd de Temple of Starlight geboren als dochterschool van de SOL. In 2005 werd de orde geheel zelfstandig", dat is dus een heel andere uitleg over waarom Ina niet meer met de SOL samen werkt, dan we hierboven lezen. Ina doet voorkomen, of zij zich losgemaakt heeft van de SOL op een net wijze. Wel lezen niet over een harde breuk. In werkelijkheid is Ina Custers dus door Doloers uit de SOL gekinkert wegens wan gedrag.

  Ook staat er op de wiki pagina dit: "De Hermetic Order of the Temple of Starlight heeft een 'initiatie-lineage' die teruggaat naar de Order of the Golden Dawn." Ik vraag me trouwens af of deze lineage-claim ook door de SOL wordt gedaan of dat dit een uitvinding van Ina Custers is.

  Wat is er van de Lodge Auset Hekau geworden? Wikipedia dat helaas niet? Bestaat deze lodge nog of is deze in zijn geheel opgegaan in de TOS?

  We lezen ook: "Ina Cüsters-van Bergen werkte op uitdrukkelijke vraag van Dolores Ashcroft-Nowicki aan een vernieuwing van het curriculum voor de training van eerste en tweede graden. Dit leidde tot haar initiatie als Derde Graads Adept van de Orde, en tot de oprichting van de dochterschool van de SOL". Hierdoor lijkt het net of de TOS in opdracht van Dolores is onstaan en dat Ina hiervoor met de inwijdng in de derde graad is beloond. Klinkt dit niet erg tegenstrijdig met de het eerste gedeelte, waar we lezen dat er een ontvlechtig was?

  Ook is er iets geks aan de hand met de datum van oprichting van de TOS. Bovenaan staat 2003 als datum dat de TOS is opgericht en later staat 2005 als datum genoemd. Dit zou betekenen dat de TOS al bestond toen Ina nog geen 3e graads ingewijde was, dan kan er van die lineage door inwijding dus zo wie zo al helemaal geen sprake zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De lineage claim wordt door de SOL nooit gedaan. Het enigste wat wordt verteld is dat Butler zijn training bij Fortune heeft gehad en later de helios course heeft gemaakt in samenwerking met Gareth Knight waaruit de SOL is ontstaan. Van Fortune is bekend dat zij het niet eens was met de GD methode, eruit is gestapt en haar eigen school is begonnen. Die trouwens ook nog steeds bestaat: http://www.innerlight.org.uk/dion/DionFort.html

   Verwijderen
  2. He gelukkig, ben blij te horen dat die lineage claim echt een uitvinding van Ina Custers is. Hiermee kunnen we deze claim dan meteen afdoen als zijnde onzinnig.

   Verwijderen
  3. Dat kan ook met de bewering dat Ina mee zou hebben gewerkt aan een vernieuwing van het curriculum. Tot voor kort was de eerste graad geschreven door Knight en voor het merendeel door Butler. In de periode 2011/2012 is deze geheel vervangen door nieuw werk geschreven door Dolores. Dus ruim nadat de SOL alle banden met Ina had verbroken.

   Verwijderen
  4. Wordt het dan niet eens tijd dat iemand die Wikipedia pagina over The Temple of Starlight naar waarheid gaat bijwerken?

   Verwijderen
 19. Ook wel knap gedaan door de cerateur van deze pagina: Op die Wikipedia pagina staat wel een lijstje met lodges, maar de link naar de SOL ontbreekt geheel. Toeval of opzet?

  Daarom hier onder de link naar de SOL, voor wie daar een kijkje wil nemen;
  http://www.servantsofthelight.org/

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Dat is de link naar de amerikaanse site van de SOL. Er is ook een engelse variant: http://www.servantsofthelight.org.uk/

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Als we dan toch bezig zijn: de Golden Dawn bestaat ook nog gewoon.
  http://www.hermeticgoldendawn.org/

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Het argument dat Ina Custers enorm manipuleerd en via de mail paait omdat er gaven zouden zijn geeft het duidelijke signaal wat voor vreselijke gehaaide manipulator dat mens is. Wie enigszins mensenkennis heeft en tussen de regels leest begrijpt al snel dat Custers niet zo sympathiek en zo goedaardig zoals dat mens iedereen met een grote fatamorgana wil doen voorspiegelen.

  Overigens in het verleden al eens kritiek geleverd aan het adres van Ina Custers wat haar filpjes op you tube betreft. Het bleek al vrijwel direct dat de grote ina custers geen enkele vorm van tegenspraak noch kritiek van anderen duld met alle arrogantie wel zo gehaaid is om helemaal nergens op in te gaan en te antwoorden.

  Het is enorm verbazend dat er altijd weer van die goedgelovige goed aardige naïeve medemensen zijn die zich door Custers laten manipuleren en zich overdonderend alles wijs laten maken met de lul verhaaltjes van Ina, die werkelijk kant noch wal raken.

  Wedden dat Ina Custers wederom nergens persoonlijk op reageert? Wedden dat ze ergens veilig achter het beeldscherm mee zit te kijken wat er over haar geschreven wordt? Je kan er rustig de klok op gelijk zetten.

  Gorloise, Hertog van Fatamorgana

  BeantwoordenVerwijderen
 23. M. van Gelder18 juni, 2012 20:08

  Ik las dit artikel, omdat ik ging googelen op The Temple of Starlight, deze groep kwam zo ter sprake omdat ik de naam Hermetische School, van Ina Custers, tegenkwam op een lijst die hangt in de vrijmetselarij loge in de Rippertdastraat in Haarlem. Ik hoorde van een kennis dat deze school hetzelfde is als de Temple of Starlight, het blijkt dus dat ze ondere meerdere namen opereren en zo ook gebouwen huren van de vrijmetselarij. Met wat ik hier lees vindt ik het vreemd dat Ina Custers met haar groep in deze loge bijeenkomen, want al deze vreemde praktijken en haar slechte reputatie kunnen afstralen op de vrijmetselarij en het zodoende een slechte naam bezorgen. Hier is het laatste woord dan ook nog niet over gesproken.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ik heb net een uurtje op dit blog zitten lezen.
  Als allen die hier artikelen schrijven dan wel reageren hun negativiteit en aversie tegen andersdenkenden nu eens om zouden zetten in Liefde zou de wereld van de Westerse Mysterie tradities en al dan niet traditionele Wicca een stuk aangenamer zijn.
  Deze negativiteit is de reden dat ik 10 jaar geleden de georganiseerde Wicca en Mysterietradities de rug heb toegekeerd.
  Helaas is er in die tien jaar niets veranderd en heeft kennelijk niemand iets geleerd...
  Wend je energie aan voor zelfontwikkeling in plaats van roddels en treed in contact met de energieën achter de Mysteriescholen en Wicca en volg die; op je EIGEN pad...
  Ik zou iedereen willen aanraden om het boek 'Progressive Witchcraft' van Janet Farrar en Gavin Bone eens te lezen, of de werken van Dion Fortune zelf (en dan niet in de nieuwe Nederlandse 'vertaling').

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Daarom is het goed dat men hier kan lezen wat er gaande is in de wereld van de westerse mysterie tradities en wicca, zodat men niet handen hoeft te vallen van negativisme en oplichters.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Als ex-lid van de TOS herken ik veel van wat er hier is geschreven, daar wil ik niets aan toevoegen. Wat ik echter wil de schrijven is dat een lidmaatschap of een ex-lidmaatschap van de TOS inmiddels een triggy gegeven is, want toen ik lid was van de TOS, was ik in bepaalde kringen opeens niet meer welkom, omdat Ina daar een slechte naam had. Nu ik inmiddels geen lid meer ben van de TOS heb ik gemerkt dat ik in bepaalde kringen opeens beschuldigt wordt van dat ik mij ingezet zou hebben in een actie tegen de TOS, op internet, wat niet het geval is. Dat gerucht zou dan weer bij Ina zelf vandaag gekomen zijn. Zij verteld over veel ex-TOS leden dat ze zich op Sterzoeker tegen haar gekeerd hebben. Kortom mocht je ooit lid worden of geweest zijn van de TOS, vertel het dan aan niemand, want vroeg of laat kan het tegen je gebruikt worden. Zo triest is het inmiddels met de Ina Custers en haar TOS gesteld.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Wat een triest verhaal is dit, zeg. Ik krijg medelijden met die Custers, die heeft een zwaar persoonllijkheids stoornis, anders had ze zich niet zo hoeven te manifesteren. Is daar al eens naar gekeken?

  BeantwoordenVerwijderen
 28. beste anoniem 19 juni 2012 15:50. Ik hoop dat u spoedig mensen weet te vinden die u wel waarderen om hoe u bent.
  Het zegt genoeg over dat vele groepjes en kringen en .... meer bezig zijn met aanzien dan met werkelijke magie, spiritualiteit of andere dingen die van belangen zouden moeten zijn in deze context. De Baadster wenst u help en licht op uw pad.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Ik wil mij ervaring met Ina Custers- van Bergen hier met jullie delen, want ik heb het de ervaring dat er iets niet klopt aan haar manier van zaken doen. Wij wilden oriënteren of we Ina Custers zouden uitnodigen voor een lezingen dag, van een vereniging, maar Ina Custers kon geen CV of referenties overleggen, waaruit blijkt dat ze waar kan maken wat ze beweerde. Ze geeft zich uit voor iemand met heel veel kennis en ervaring op bepaalde gebieden, maar als je dan nadere gegevens vraagt, kan of wil zij dit om onduidelijke redenen niet overleggen. Wij gaan er dan ook vanuit dat een hogere opleiding of een academische studie niet op haar CV prijkt, terwijl ze wel doet voorkomen of ze markt kan bespelen. Om dat dit op een oplichtingspraktijk lijkt, zijn wij er niet verder op ingegaan. Het lijkt me gezien de bedragen die ze voor haar lezingen geeft toch hele normale vragen die wij haar voorgelegd hebben.

  Via Spirituele sprekers had ik de van tarieven opgevraagd, welke Ina Custers voor haar activiteiten vraag. Die liegen er niet om. Ik vraag me echt af of er mensen zijn die haar boeken voor een workshop of lezing. Zie hieronder, dit kreeg is als antwoord van de mevrouw die voor Ina bemiddelde:
  "De prijs is zoals vermeld op de site € 2.000 exclusief btw en kosten per trainingsdag, voor een tweedaagse € 3.750 exclusief btw en kosten en voor een driedaagse € 5.000 exclusief btw en kosten.

  Voor een lezing van 1-2 uur inclusief een verdieping in de vorm van een workshop van max 2 uur is het tarief € 2.000,- exclusief btw en kosten (staat gelijk aan eendaagse investering)Wanneer u een meerdaagse gebruikt wilt maken van Ina dan is de genoemde investering exclusief overnachtingskosten".

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Hier het vervolg op mijn vorig schrijven:

  Ina Custers wilde ons ook geen brochure sturen, met beknopte info, over de verschillende workshops die Ina Custers geeft.
  Over Ina haar kunde mailden ze ons het onderstaande:
  "Ina heeft geen ervaring in organisatiekunde, heeft wel kort gewerkt als interim-manager in de gezondheidszorg, en is natuurlijk als hoofd vd tempel wel ervaringskundig. Zij heeft op internationale conferenties gesproken. Jaarlijks de PFI conferentie in Nederland, in Duitsland. In Engeland op de Conference for Dion Fortune, op de jaarlijkse conferenties van de Servants of the Light, op de internationale Tarot Conference, op het Magisch Festival in Rotterdam, in Roemenie voor de Scoala Mysterlor. Verder heeft zij ontelbare workshops en lezingen gegeven in binnen en buitenland waarvan een fractie op de website staat. Ina bereidt workshops en lezingen altijd grondig voor. Zij heeft geen uitgeschreven lezingen ed omdat ze niet van blad af leest, maar naar het publiek toe spreek. Er is een opname gemaakt van de Dion Fortune conferentie waar zij voor u achter aan gaat. Verder maakt zij lezingen altijd op maat voor de doelgroep. Dus hoe beter u uw doelgroep omschrijft, des te beter en specifieker Ina het afstemt op de mensen in de zaal".

  Op de vraag om de nadere info kregen we dit: "Ina maakt workshops en lezingen op maat. Dat wil zeggen dat als u besluit tot een boeking daar een uitgebreid voortraject aan vooraf gaat en in een voorgesprek met u een thema wordt gekozen. Ik weet niet of dit gebruikelijk is, maar zo doe ik het omdat elke groep iets anders nodig heeft. Elke groep organiseert omdat ze verdieping willen hebben om een bepaalde reden die met hun groepsproces/bedrijf te maken heeft".

  We kregen dus geen nadere informatie. Er werd meteen wel op aangedrongen om een afspraak met Ina Custers te maken, zodat haar kassa zou gaan rinkelen.

  Over de vraag omtrent onze doelgroep kwam dit antwoord: "Ina geeft les aan HBO, Academisch, entrepreneurs, studenten, adel. Doelgroep past haar als een handschoen".

  Door deze manier van slecht zaken doen, hebben we er uit eindelijk van afgezien, om Ina Custers uit te nodigen, en we kregen de indruk dat we met een oplichtster te maken hadden, omdat de antwoorden allemaal nog al overtrokken waren en we op geen enkele wijze de informatie kregen waaruit blijkt dat we hier van doen hadden met iemand met kennis van zaken.

  Ik ben benieuwd of er mensen zijn die hier ook ervaring met Ina Custers hebben?

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Toen ik lid was van de TOS, kreeg ik van Ina steevast rekeningen, waar een foutje in zat. Dat wil zeggen als ik 375 euro moest betalen dan stond er 395 euro op de rekening en dat gebeurde niet een keer, maar meerdere malen. Een kniesoor die er op let nietwaar. Als ik Ina op het foutje wees gaf ze het ook meteen toe, maar als ik niet had opgelet dan had ze het geld bedrag mooi binnen gehad. Ook werden er prijs verhogingen van de lessen doorgevoerd, waar ik van te voren niet op hoogte werd gebracht. Ik neem aan dat ik niet de enige cursist ben waarbij ze dit deed. Ik heb de mensen die per les betalen ook horen klagen over het feit dat ze dan voor iedere les 5 euro extra administratie kosten rekende, terwijl die kosten er in feite dus helemaal niet waren. Ina is , wat ik ervaren, heb dus heel creatief met haar boekhouding.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Wat is nu eigenlijk het probleem? Iedere andere spreker vraag een bepaalde bedrag voor zijn of haar lezing of workshop. Ina vraagt een bedrag die conform de markt is. Dus waarom is het, als Ina geld voor haar werk vraagt, opeens zo vreemd? Ina werkt ook gewoon voor haar geld, en steekt een hoop tijd en energie in haat werk en dat mag wat mij betreft dan ook evenredig beloond worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Het probleem is dat Mevrouw Custers veel beweerd maar niets hard kan maken. Ze kan geen informatie overleggen maar wil wel graag flink verdienen. Dat riekt naar oplichterij.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. En dan die schandalige 2000 euro vragen voor twee uurtjes spreken en 5000 euro voor een wekend, man dat is meer dan een heel maand salris.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Maar is hélémáál conform de markt hoor! Ik weet niet wat Ina haar trouwe volgelingen allemaal op de mouw spelt, maar sinds wanneer zijn de echte westerse mysterieen conform de markt? Dat je wát geld vraagt voor je werk voila, maar dat je jezelf te pas en te onpas opdringt en absurde bedragen vraagt, terwijl je niet kunt leveren zoals is beschreven door Saskia hierboven, dat is schandelijk. Ik ben blij te horen dat Saskia er van af heeft gezien. Hopelijk trappen anderen er ook niet in. Maar zo geeft Custers de westerse myterie traditie wél een slechte naam.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails