dinsdag 19 juni 2012

Alban Hefin, het Licht van de Midzomer

21 juni is de dag van Zomerzonnewende. Op de zomerzonnewende heeft het licht (van de zon) zijn maximale kracht bereikt. Het is nu de langste dag van het jaar. Deze dag volvoerden en volvoeren de druïden hun meest ingewikkelde ceremonie. Beginnend om middernacht op de avond op de dag voor de zonnewende, wordt zittend rond een vuur de hele nacht een wake gehouden. Als de nacht na slecht enkele uren voorbij is wordt vaak met de opkomst van de zon een ritueel voor de dageraad gehouden. Om twaalf uur is er dan weer een ceremonie.

Rollen: Oosten ( mannelijk element), Westen (vrouwelijk element), Zuiden en Noorden, de Mabon en andere kinderen van nu en de toekomst.

Attributen : kaars, edelsteen, beker water en wierook

Wij trekken een cirkel van meel en stellen vast waar het noorden etc. zijn.

OOSTEN:
Zo verklaar ik:
De ultieme groei van alle dingen in het goede,
De goddelijke harmonie, dat alles omhelst,
De oneindige dank en onbegrensde liefde,
De eindeloze rechtvaardigheid, geënt op de hele kosmos,
De laatste loutering van allen en alles.
Komt allen deze cirkel binnen.....

Wij lopen de cirkel binnen vanuit het Westen, lopen met de zon mee en begroeten het oosten om vervolgens onze plek langs de cirkel in te nemen.
Als laatste komt het oosten de cirkel binnen en begroet het oosten:

OOSTEN:
O, grote godin, o, geest van deze cirkel, wij vragen uw zegen van dit ritueel.
Wij zijn nu bijeengekomen op deze plaats van het licht, in het oog van de zon, om ons Midzomerfeest te vieren.

ZUIDEN:
Ik open het ritueel op dit feest van Alban Hefin op de midzomerzonnewende.
In deze tijd van het grootste licht, zijn allen, die hier verenigd zijn welkom.
Maar ook alle anderen die hier in gedachten bij ons zijn. Moge ‘de ene grote geest’ boven onze cirkel schijnen, onze gedachten verlichten en onze
handelingen betekenis geven.

WESTEN:
Laat ons beginnen met het geven van vrede voor de vier windrichtingen. Want zonder vrede kunnen wij niet werken.

ZUIDEN:  heft de hand op naar het zuiden
Mag er vrede zijn in het zuiden

WESTEN: heft de hand op naar het westen
Mag er vrede zijn in het westen

NOORDEN: heft de hand op naar het noorden
Mag er vrede zijn in het noorden

OOSTEN: heft de hand op naar het oosten
Mag er vrede zijn in het oosten

ALLEN:
Mag er vrede zijn in heel de wereld

OOSTEN:
Omdat wij nu weten dat er vrede is, kunnen wij beginnen. We vertrouwen erop dat wij een heldere visie krijgen vanuit de innerlijk harmonie, met behulp van de krachten ons gegeven door de Godin van de waarheid. Deze heilige plek weerspiegelt de waarheid uit vele spiegels. Al die waarheden zijn even waar en verdienen dezelfde respect.

ZUIDEN:
Laten wij het traditionele druïdengedicht opzeggen.

Het OOSTEN zegt elke regel voor, allen herhalen de zin.

Godin geeft bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor alles wat is
En in liefde voor alles wat is de liefde voor het goddelijke

of zo je wilt godin/god/spirit/het onnoembare/de grote geest

(uiteraard drie keer)

OOSTEN:
In deze cirkel en in de wereld open ik deze viering van Alban Hefin, de zomer zonnewende.

NOORDEN:
Mogen de vier windrichtingen worden geëerd zodat hun kracht en uitstraling de cirkel mag binnenkomen, voor het welzijn van ons allen.

WESTEN: met het gezicht naar het westen
Met de zegen van de zalm van de wijsheid, die zwemt in het heilige water van de bron, roepen wij opnieuw de krachten van het westen op.
En zet een beker met water in het midden.

NOORDEN: met het gezicht naar het noorden
Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de fruitvolle aarde, roepen wij opnieuw de krachten van het noorden op.
En legt een edelsteen in het midden.

OOSTEN: met het gezicht naar het oosten
Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere ochtendhemel, roepen wij opnieuw de krachten van het oosten op.
En zet wierook in het midden.

ZUIDEN: met het gezicht naar het zuiden
Met de zegen van het grote hert in de heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden op.
Zet een kaars, brandend, in het midden.

NOORDEN:
Moge de macht van het ‘ene leven’ ons allen verenigen en ons helpen te werken naar een grotere harmonie en begrip. Op die manier kunnen wij heling zenden naar alle windstreken door de viering van onze eenheid.

EISTEDDFOD: het is tijd voor muziek en verhalen

WESTEN:
Moge de oude wijsheid der Druïden, een diepe bron van eeuwige waarheid, worden verwarmd door het binnenlicht van de zon, wiens macht wij vandaag erkennen.

Laten wij samen verbonden zijn in een verbond van liefde, vrede en harmonie

En dit uitstralen over de hele wereld. Laten wij genezing zenden naar deze Aarde, ons Huis, onze Moeder in de naam van onze kinderen en alles wat leeft.

ZUIDEN:
Wie zal spreken voor de Liefde, die uit ons hart komt, het middelpunt van ons wezen en zijn?

ALLEN:
Wij zullen voor de Liefde spreken.

NOORDEN:
Wie zal spreken voor het LAND ?

ALLEN:
Wij zullen spreken voor het Land.

OOSTEN:
Wie zal er spreken voor de mensen van dit Land ?

ALLEN:
In eenheid zullen wij zullen spreken voor de mensen van dit Land.

WESTEN:
Wie zal er spreken voor de VREDE ?

ALLEN:
Wij zullen spreken voor de Vrede.

OOSTEN:
Op deze dag van het meeste licht, vieren wij drie in één:
De Liefde, Het Land en de mensen van de Land, omgeven door de vrede.

Moge de zon, die onze inspirator is, onze harten verwarmen, zodat wij naar huis kunnen gaan in de wetenschap, dat wij leven als één volk op één aarde, die ons Huis is.

We geven elkaar de hand, een gevende / een ontvangende. (De duimen zijn beide hierbij gericht naar rechts).

ALLEN:
We swear by peace and love to stand
Heart to heart and hand in hand
Mark, O Spirit and hear us now
Confirming this... our sacred Vow

in drievoud

ZUIDEN:
Er is nog iemand, die zich bij ons in deze cirkel wil voegen. De mabon vraagt ons naar hem te luisteren.

OOSTEN:
Laat hem binnenkomen.

MABON: Komt de cirkel binnen met een brandend kaarsje in hun hand.
Ik kom samen met andere nu naar deze plaats; als kinderen van de vele generaties kinderen, die nog komen moeten. Ons geschenk is deze kleine vlam van hoop, die ieder nieuw geboren leven in de wereld brengt. Wij en anderen, die na ons komen, vragen dit aan jullie dat jullie deze Heilige Vlam zullen beschermen.

Vooral jullie die over de Liefde, het Land en de Mensen spreken.

Jullie, die de Aardse Hoeders der Wijsheid zijn, kom samen in vrede en harmonie.

Bescherm deze planeet, ons huis. Dit vragen wij in naam van kinderen van de wereld.

De kinderen en Mabon lopen spiraalsgewijs in de draairichting van de zon naar binnen..

OOSTEN:
Geboren uit de kleine vonk van de baarmoeder van Moeder Aarde reist mabon, het kind van licht, door de cirkel van tijd.

Nu staat het kind van licht in het midden, op het toppunt van het jaar, met een volle en levensbrengende uitstraling.

Mogen wij door zijn licht gevuld worden met grotere helderheid. Moge hierdoor onze visie opnieuw ontwaken, zodat wij de schoonheid van ons land en allen, die daar wonen leren zien.

Mogen wij deze kennis heilig behoeden, als gift voor onze kinderen. Net zoals wij dit als geschenk van de kinderen hebben ontvangen. Mogen wij nu onze gedachten richten op de Zon der Zonnen.

Laten wij in stilte de schoonheid van het ene leven op ons in laten werken. ( Tijd voor een stille meditatie).

Moge de wereld worden gevuld met Vrede, Liefde en Licht.

ALLEN:
Moge de wereld worden gevuld met een positieve uitstraling, vreugde en harmonie. Moge de landen van de aarde, haar wouden, bergen, rivieren, plassen, zeeën, planten en dieren behouden en beschermd worden.

WESTEN:
Moge de macht van het ene Leven alle ware zoekers beschermen. Moge de liefde van het Ene Licht allen vullen, die willen dienen. Moge onze zielen daardoor verenigd worden.

OOSTEN:
In zijn zoektocht naar eenheid werd Arthur in zijn strijd dodelijk verwond. Hij trok zich terug in de wereld van de Sidhe, de andere werkelijkheid naast de onze. Hij komt terug, als dat nodig is. Hij slaapt daar en kan niet sterven. Hij is duister en verborgen voor ons, als het licht in de sterfelijke wereld ons verblindt.

NOORDEN:
Het zwaard van de Geest, ‘EXCALIBUR’, van het licht en de waarheid, blijft altijd scherp en is altijd bij ons, als wij de stilte vinden in de meer van onze geest.

OOSTEN:
Deze viering eindigt zoals hij is begonnen... in vrede.

Mogen wij herinneren, wat je ogen en oren hebben gevoeld, gezien en gehoord.

ALLEN:
Wij zweren bij vrede en liefde, dat blijft in ons hart.

3 x AWEN (ah-oo-wen)

STILTE

NOORDEN:
Laten wij de geesten van de vier windrichtingen bedanken voor hun zegeningen.

ZUIDEN:
In de naam van het grote hert en het element vuur, danken wij voor de krachten van het zuiden.
Neemt de brandende kaars weg uit het midden.

WESTEN:
In de naam van de zalm van de wijsheid en het element water, danken wij voor de krachten van het westen.
En neemt de beker met water weg uit het midden.

OOSTEN:
In de naam van de havik van de heldere hemel en het element lucht, danken wij voor de krachten van het oosten.
En neemt de wierook weg.

NOORDEN:
In de naam van de grote beer van de sterrenhemel en het element aarde, danken wij voor de krachten van het noorden.
Neemt de edelsteen weg.

PAUZE

WESTEN:
Mag de harmonie in ons land compleet zijn.

OOSTEN:
Eeuwige wijsheid, wees met ons en met alle wezens – van het heden, verleden en toekomst. Ik verklaar nu de viering van ALBAN HEFIN voor gesloten in deze wereld en deze cirkel. Mag de inspiratie ervan altijd bij ons zijn.

Het is beëindigd.

ZUIDEN:
Niets eindigt !

Allen lopen nu, tegen de richting van de zon in, de cirkel uit in het westen, na het Oosten gegroet te hebben.


Het OOSTEN heft de cirkel op.

Door: Promoterre

1 opmerking:

  1. Spot on with this write-up, I honestly believe that this site needs much more attention.

    I'll probably be back again to read more, thanks for the information!

    my web page :: beatexecs.info

    BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails