zaterdag 19 november 2011

Ang El Ani en de val Haar Eerste Tempel (2)

In het kort vertellen we u hier de geschiedenis van de magiër en priesteres van de Tempel van het licht van de Ster, Ang El Ani. Later volgen we gedetailleerd haar belevenissen

Heel lang gelden, toen Ani El Agn nog Ang El Ani werd genoemd, kwam zij, doordat ze oude papyrus rollen bestudeerde over de werking van de menselijk geest voor het eerst in contact met magie. Wat zij las over Magie sprak haar aan, omdat zij dacht dat het haar mogelijkheden zou geven om haar eigen werkelijkheid te creëren en zaken naar haar hand te zetten. Zij wilde de dingen beheersen waar over zij tot nu toe geen controle had.


In wat zij in deze rollen las, over Magie, herkende zij veel van wat zij van huis uit had meegekregen. Ang El Ani kwam uit het zuiden en daar werd nog steeds het oude geloof gepraktiseerd. Het oude geloof was niet geheel gelijk aan de magie, die haar zo lief was geworden en waarin zij later zo bedreven werd, maar het was eveneens, als het oude geloof, rijk aan symbolen en rituelen. Dat sprak Ang El Ani zeer aan.

Naast dat het oude geloof haar het gevoel voor schoonheid en mooie rituelen had bijgebracht, had het haar ook een keerzijde gebracht. Ang  El Ani vreesde het duister. Ze was bang voor de krachten die verscholen lagen in Duat, de twaalf uren van de nacht. Ze was bang om in armoede te leven en om alles te verliezen waar ze zo aan gehecht was. Daarom werd magie haar beste vriend, omdat ze hiermee niet alleen kon behouden wat ze al had, maar hier mee kon ze ook verkrijgen wat ze nog niet bezat.

Ang El Ani had altijd al het gevoel dat zijn anders was dan andere kinderen, op school zat ze vaak weg te dromen en te fantaseerde over een andere wereld. Zij zag dingen die alleen zij achter haar oogleden zag. Ang El Ani was een creatief kind en ze leerde zichzelf om haar innerlijke wereld vorm te geven en uit te beelden.

Ze maakte prachtige tekeningen van de haar innerlijke goddelijke wereld. Echter steeds tekende ze weer hoe de krachten van de natuur, met elkaar een eeuwige spel om het evenwicht speelden. Ze vreesde Anubis, die steeds opdook in haar tekeningen.

Eigenlijk was Ang El Ani voorbestemd om geestelijkgenezer en schrijver te worden in de tempel van Thoth. Om die reden waren de papyrusrollen op haar pad gekomen, maar zij zelf was hier niet tevreden mee en ze koos voor een andere bestemming.

Omdat Ang El Ani haar eigen angsten, voor de door haarzelf gecreëerde wereld wilde bedwingen , verdiepte ze zich in de werking van de geest van de mens. Daarna kwam de magie. Toen zij zich dieper ging verbinden, met het leren van magie, liet ze het maken van schilderingen achter zich. Noch heel af toe maakte ze een mooi kunstwerk, maar het zou nooit meer het onbevangen werk van vroeger worden. Dus liet ze het al gauw voor wat het was.

Nu ze ouder was, wist ze zeker, haar ster zou tot grote hoogte reizen en ze zou zich de kunst van de magie eigen maken. Daarna wilde ze het aan anderen leren en Hoge Priesteres zijn in haar eigen Tempel. Zodoende begon ze haar eigen tempel. Ang El Ani was een jaar geleden begonnen met een eigen tempel en ze had inmiddels al een aantal eigen leerlingen. Ze wilde dat deze tempel zich zou uitbreiden over heel het land. Daarna zou ze zich gaan richten op de omliggende gebieden. Ze ging geschiedenis schrijven. Ook daarom wilde ze een ware ingewijde worden, in oude Mysterie tempel, gewijd aan het licht.

Dat Ang El Ani in het bezit was gekomen van papyrusrollen met oude teksten over magie, moest ze in eerste instantie verborgen zien te houden voor iedereen en zeker voor haar familie. Haar ouders zouden deze studie zeker afkeuren. Zij waren van het oude geloof en het oude geloof, uit het zuiden, verbood het gebruik van magie voor persoonlijke doelen.

Het oude geloof, van haar ouders, leerde haar dat op het gebruik van persoonlijke magie strenge straffen stonden in Duat. Anubis zou haar gebruik van magie zeker laten bestraffen, als ze na haar dood in het gerecht stond, voor Osiris. Ang El Ani’s hart zou van u af zwaar wegen op de schaal van Maat. Dat wist ze en daarom besloot ze dat Anubis haar persoonlijk god zou worden., zodat ze hem kon dienen en gunstig kon stemmen. vanaf dat moment droeg ze om haar nek een amulet met de beeltenis van de god Abubis.

Ang El Ani las in de papyrus rollen dat er ver weg een mysterieschool was met een zeer oude lineage, Over deze school had ze al veel gelezen en ze wilde perse naar deze school om een ingewijde te worden. Hier kon ze magie leren toepassen en ervaren. Ze zou wijsheden en geheimen verwerven welke vanuit de oudheid van mond-tot-oor werden doorgegeven, van de ene generatie ingewijden naar de volgende generatie. Deze lineage was een inwijdingslijn waarbij de hoge magische ingewijden van de ene generatie, hun opvolgers voor de volgende generatie lesgeven en inwijden.

Zo werd er voor gezorgd dat Ang El Ani alleen de magie van hoge kwaliteit machtig zou worden . Om naar deze school te kunnen gaan moest ze wel enige offers brengen. Het zou haar veel tijd en geld kosten. Ze zou haar gezin en familie en op de hoogte moet stellen en wat te doen met de zorg voor haar twee kinderen?

De leerlingen van haar eigen tempel zou ze spoedig, van haar bestuit op de hoogte brengen. Tegenspraak in haar keuze dulde ze van niemand niet. Ang El Ani had immers haar besluit al genomen. Van het geldoffer, daarvan wist ze zeker, dat ze dit later drie dubbel, met haar eigen Tempel, terug zou verdienen, conform de wetten van haar magie.

Ang El Ani besloot om het grote water over te stekken en priesteres en dienares van het licht te worden, in de tempel van de oude mysteriën.

Het was een verre reis en voordat ze vertrok kleedde ze zich in een bijzonder blauw gewaad, bezaaid met de sterren van de hemel. Haar korte lichte haren verfde ze gitzwart. hierin liet lange haren vervlechten, die ze bij de barbier had verkregen, zodat, ondanks de weinige uitstraling die Ang El Ani van nature bezat, het leek alsof ze al een priesteres was, met lange zwarte haren. Haar ogen maakte ze blauw.

Ze klopte aan op de tempelpoort van de oude mysterie school. Daar was ze welkom. Ze werd opwachte door een vrouw met de naam: Dos El Or. Deze naam betekende: Zij die is van Goud. De hoge priesteres Dos El Or had Ang El Ani al verwacht.

Na langere tijd in de tempel van de oude mysteriën gediend te hebben zag Ang El Ani dat Dos El Or oud geworden was. Dit zou Ang El Ani haar kans zijn om nog meer aanzien te krijgen, want de simpel rol van tempel dienares paste haar niet. Wel had Ang El Ani zich inmiddels opgewerkt tot een derde-graads priesteres. Maar dit was voor haar niet voldoende, Ang El Ani wilde even groot en belangrijk worden in de lijn van overlevering van de oude Mysteriën als Dos El Or. Ang El Ani wilde dat haar naam opgenomen zou worden op de lijst van de oude Meesters.

Op een dag meende Ang El Ani vernomen te hebben dat zij de opvolgster van Dos El Or zou worden. Ze was er van overtuigd dat Dos El Or wilde afbouwen, omdat ze al ver in de 70 was. Ang El Ani kreeg zelfs de indruk dat Dos El Or dit ook wilde. Ang El Ani had echter niet in de gaten dat deze oude wijze oude de schijn behoorlijk had opgehouden. Ang El Ani dacht dat ze een heel goede kans maakte om haar opvolgster te worden.

Dos El Or had bij binnenkomst van Ang El Ani allang gezien wie zij werkelijk was. Zij zag dat Ang El Ani de tempel van de oude Mysteriën binnen was getreden, om alleen zichzelf te dienen. Ang El Ani was geen dienaar van het licht, maar eentje van het duister, die uit pure angst voor wat er zich in de duisternis van Duat bevond Anubis aanbidde. Toch nam Dos El Or, haar leerling Ang El Ani, met liefde op in haar tempel, omdat ze wist dat daar door deze liefde, Ang El Ani de val van haar eigen Tempel van de duisternis zou creëren.

Ang El Ani wist echter niet dat Dos El Or jaren eerder ook al eens iets soort gelijks had meegemaakt met een leerling genaamd Va Did. Zij naam betekend: geliefde vriend. Ook hij was een trouwe dienaar van de tempel die uiteindelijk ook dacht een opvolger te zijn van Dos El Or.

Dos El Or wist van Ang El Ani haar mateloze ambitie en zucht naar macht en zij wakkerde deze ambitie aan om Ang El Ani een wijze les te leren. Maar Ang El Ani was verblind door haar zucht naar macht en roem en leerde haar lessen niet.

Een priesteres in opleiding, uit Ang El Ani eigen Tempel, had haar thuis reeds gewaarschuwd dat ze zich beter wat diplomatieker kon opstellen. Ang El Ani was ongelofelijk veroordelend en liet dat blijken ook, door kwade roddels te verspreiden. Ze sprak kwaad over haar mede studenten, tegenover Dos El Or.

De bezorgde priesteres in opleiding had haar deze strategie nadrukkelijk afgeraden. Het was beter om geen uitspraken te doen over andere leerlingen van Dos El Or, met het oog op de toekomst van de tempel, want Dos El Or was immers ook goeie maatjes met de leerling priester, waarover Ang El Ani al dit kwaad sprak. Op een bepaalde manier bleef Dos El Or altijd tegenover iedereen neutraal. Ondertussen had Dos El Or waargenomen dat de intenties van de priesterleerling, waar over Ang El Ani kwaad sprak goed en oprecht waren.

Ang El Ani duwde maar door en probeerde met haar roddels tweespalt in de tempel van Dos El Or te zaaien. Ang El Ani vertelde dat de priesterleerling zwarte magie bedreef en een vriend was van Va Did was. De gedoodverfde gevallen opvolger van Dos El Or. Terwijl deze oprechte priester leerling nog nooit van Va Did gehoord had. Ang El Ani stelde de priester leerling, net als Va did altijd voor, als de Seth van de temple van de oude mysteriën, een wraakzuchtige ellendeling die altijd maar magische attacs op Dos El Or en op haar zou loslaten.

Er werden van uit verschillende verre landen papyrus brieven over Ang El Ani's optreden geschreven aan Dos El Or. Zij beantwoorde deze met liefde en wijsheid. Zij die deze strijd hadden begrepen wisten dat er hiermee een onderscheid was gemaakt tussen goed en kwaad.

De leerlingen van in de tempel Ang El Ani waren ook boos en in verwarring. Zij hadden groot respect voor Dos El Or. Door toedoen van Ang El Ani verlieten 18 dienaren Ang El Ani’s tempel, gewijd aan het licht van de sterren. Dit alles veroorzaakte de val van de eerste tempel van Ang El Ani. Over al deze gebeurtenissen leren we later meer uitgebreid in het vervolg van de geschiedenis van Ang El Ani en haar tempel van de Orde van het Licht van de Ster.

Boos verliet Ang El Ani de oude Mysterie tempel van Dos El Or. Nooit had ze verwacht dat Dos El Or haar spel door zou hebben.

Ang El Ani gaf echter niet op: Ze had immers voldoende kennis van Dos El Or kunnen bemachtigen, om verder te gaan met haar eigen plannen. Stiekem nam ze vele papyrus rollen met rituelen en oude kennis mee, uit de oude Mysterie tempel van Dos El Or. Ze wilde net als Va did, bij haar vertrek wraak nemen op Dos El Or. Va did had bij zijn vertrek een magische wapen, van vuur, van Dos El Or gestolen. Uit boosheid had hij deze in de rivier gegooid

De geschriften die Ang El Ani had gestolen werden door haar vrijelijk aangepast. Daarna ondertekende ze de rituelen met haar eigen naam, zodat ze de rituelen kon gebruiken in haar eigen tweede Tempel. Nu leek het net alsof ze toch een ware ingewijde was, in de hoge graden, van oude mysteriën.

De naam van Dos El Or wilde Ang El Ani nooit meer horen. Ze gebruikte de naam Dos El Or daarna nu enkel alleen nog ijdel.

Van Dos El Or heeft Ang El Ani nooit meer iets gehoord. Een dienaar van het licht, als opvolger, voor de tempel van de oude Mysteriën, heeft Van Dos El Or tot op heden nog steeds niet aangekondigd of aangewezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails