vrijdag 12 augustus 2011

Egyptomanie en de Egypte-gekke Mysteriescholen

Wie op internet op zoek gaat naar informatie over Egyptische rituelen of zoekt naar Egyptische-Mysteriesscholen komt behalve serieuze wetenschappelijke verhandelingen ook veel gekke zaken tegen. Egypte blijkt door de eeuwen heen een populair thema te zijn, niet alleen door de rituelen en religieuze gebruiken, maar ook om haar kunstuitingen. Al in de oudheid voelden Grieken en Romeinen zich aangetrokken door de schone kunsten van de Egyptenaren. Tegenwoordig maakt de Egptomane "spirituele ondernemers" nog steeds met graagte gebruik van het aloude Egypte-thema, hierover meer in deze Blog.

De eerste egyptomanen, liefhebbers van de kunst der farao's, zijn de Grieken die onder Alexander de Grote het rijk aan de Nijl veroveren en er een paar eeuwen blijven heersen. Zij zetten de eeuwenoude stijl voort, evenals de Romeinen die het bestuur overnemen. Ze bouwen tempels in de traditionele stijl, verschepen vele obelisken naar Rome en richten daar grafmonumenten op in piramidevorm.

In de Renaissance en de Barok periode maken beeldhouwers en schilders Bijbelse allegorische voorstellingen met Egyptische motieven van Jozef, Mozes en de vlucht naar Egypte, met sfinxen en piramiden.

Het is pas Napoleons veldtocht naar Egypte in 1798 die de stoot geeft tot de eerste pan-Europese manifestatie van egyptomanie. De kunstenaars en geleerden die de Franse legers begeleiden, leggen Egypte in al zijn vormen vast, van de boven het zand uitstekende tempels tot de flora en fauna. De diverse aan Bonaparte opgedragen boeken die hierover verschijnen zijn een doorslaand succes in heel Europa en talloze gebouwen, interieurs, meubels, klokken en serviezen worden gedecoreerd met motieven ontleend aan de prachtige illustraties.

Vanaf dit moment is Egypte niet meer weggeweest uit de Europese cultuur. Een reeks gebeurtenissen geeft in de negentiende eeuw steeds weer aanleiding tot een golf van egyptomanie, zoals de ontcijfering van de hiëroglyphen door Champollion (1822), het oprichten van de obelisk van Loeksor op de Place de la Concorde (1830), de weelderige Egyptian Court in het Chrystal palace op de wereldtentoonstelling in Londen (1851) en de opening van het Suezkanaal (1869) en de plaatsing van de obelisk van Alexandrië in Londen (1878).
Dan volgt er periode waarin de industrie ontstaat en er vele voorwerpen geproduceerd worden die geïnspireerd zijn op Egypte. Steeds meer mensen komen in de gelegenheid om zich te omringen met egyptiserende meubels en gebruiksvoorwerpen

In de hoogtijdagen van alternatieve religies en occultisme (zo rond 1900) zijn Egyptische motieven uitzonderlijk populair bij verschillende esoterische verenigingen waar opmerkelijk veel kunstenaars lid van zijn. De theosofie kent een voorname plaats toe aan de cultus van Isis, als levenbrengende godin en incarnatie van de Natuur. Het standaardwerk van madame Blavatsky heet dan ook "Isis ontsluierd".

De Vrijmetselarij kent al sinds de achttiende eeuw riten die zijn geïnspireerd op abusievelijk overgeleverde faraonische rituelen. Er zijn nog vele vrijmetselaars gebouwen die loge-zalen kennen, gedecoreerd in overdadig egyptiserende vormen, zoals die van de loges in Edinburgh, Antwerpen en Brussel. Rond 1900 zijn vrijwel alle architecten lid van de Vrijmetselarij. Ook Berlage ontwerpt een egyptiserende stoel.

Tot zo ver over vroeger en over invloeden uit de Egyotische kunst. Sterzoeker vroeg zich af hoe zit het nu eigenlijk met de invloed van Egypte op de hedendaagse spirituele mens? Gelden die nog? Wij gingen voor u op speurtocht.

Er is na al die eeuwen weinig verandert. Egypte blijkt nog steeds een inspiratiebron voor de spiritueel ingestelde mens te zijn. Ook onder spirituele zoekers en new age liefhebbers is Egypte een populair onderwerp. De oplettende lezer zal gemerkt hebben dat Sterzoeker zelf ook is gek op Egypte, echter om gehele andere redenen dan de meeste hier onder beschreven voorbeelden.

Een rondje internet levert dan ook veel leuk materiaal op, waarvan we een aantal gekke, treurige en lachwekkende zaken u niet willen onthouden. Zo vonden wij op internet mensen die zichzelf verenigen of belichamen met bekende Egyptische goden, maar ook die zich in de plaats stellen van de laatste Farao. Het kan dus altijd gekker en daar over heen nog gekker.

Sterzoeker vond een voorbeeld van een belichaming van Isis in de persoon van: Anita Boom Van Doorn. U had zich, net als wij, Isis vast anders voorgesteld :-, gelukkig de echte Isis discrimineert niet.

Op de websitefollowthejoy.biz lezen we over Boom Van Doorn haar "Isis Mysterie school" het volgende: "Vier jaar geleden heb ik gekozen Isis te belichamen. En ik zou het zomaar kunnen zijn vergeten, omdat Isis niets anders aan mij laat zien dan een reflectie van wie ik werkelijk ben. Aan mij de schone taak in deze afgelopen jaren om dit te belichamen. Eind 2009 realiseerde ik me hoe dicht Isis bij me was, hoe ik haar in een channel kon horen en verstaan. Eind 2010 vertelde ze me dat ze me haar leerlingen zou gaan brengen. En begin 2011 begon ik op haar voorstel de Isis school"

Over haar contact met Isis schrijft Boom Van Doorn: "De keuze om door te gaan met Isis, maar vooral door te gaan met de eigen realisatie van God Zijn op aarde vervulde Isis met zo’n diepe vreugde dat ik haar stem duidelijk hoorde zingen door de kamer. Kijk….ze horen me….Luister…ze dansen met me…"

Zoals met zoveel mensen, die een moderne Mysterieschool hebben, gaat het bij Boom Van Doorn natuurlijk niet alleen om de kennis en de diepe vreugde van Isis op haar leerlingen over te brengen. Ook hier zien we wederom het moderne spirituele ondernemerschap, waarvan het hoofdmotief; veel geld verdienen aan uw "godddelijk verlangen" vooropgesteld is.

Boom Van Doorn verontschuldigt zich over haar hoge cursusgeld, van 150 euro per lesdag, die van 11 uur 's ochtends tot 3 uur in de middag duurt, dan ook wel op heel originele wijze. Deze kenden wij zelfs nog niet. Lazen we bijvoorbeeld bij Ina Custers- van Bergen, van "The Tempel of Starlight", dat het het de benzine, de printkosten en lesmateriaal waren, die prijs van haar lessen zo omhoog stuwde. Bij Boom Van Doorn is het Isis die haar cursus-prijs heeft bepaald.

Over haar lesgelden schrijft Boom Van Doorn: "De prijs van de school is door Isis bepaald. Mijn idee voor een dag als deze zou neerkomen op 75 euro. Zij was duidelijk. We vragen 150 euro. Zelfs voor mij was dat meer dan ik normaliter vraag voor een dag van 11 uur tot 3 uur. Zij bepaalde ook het totaal aantal mensen per keer. Jij kan op dit moment met maximaal 12 mensen werken. En steeds was dit aantal op hooguit 1 na, aanwezig". Het bovenstaande in ogenschouw nemende hebben we het hier zo te lezen zeer zeker niet van doen met de onbaatzuchtige Egyptische godin Isis, zoals we haar kennen uit de mythologische verhalen, maar dat terzijde.

Voor wie nader contact met Isis wil, kan bij Boom van Doorn terecht voor een sessie, van een uur. Deze kost 120 euro en dat kan persoonlijk of telefonisch. Hier volgt een Sterzoeker-tip voor wie onverhoeds, na alle bedenkingen, toch bij Boom Van Doorn op cursus of consult wil: Laat haar weten dat dat het de liefelijke Isis persoonlijk was, die doorkwam en aangaf dat de cursus geheel gratis gevolgd mag worden. Wedden dat Isis, in deze, niet door haar wordt herkent!

Op expressiesymposium.com geeft Anita Boom Van Doorn uitleg over haar Isis-belichaming: "Ongeveer 4 jaar geleden heb ik ervoor gekozen om Isis te belichamen. Ik wist weinig over Isis en haar energieën. Weinig wist ik wat "belichamen" echt betekende. Op dat moment deed de keuze mijn hart groeien en mijn ziel zingen". De site vermeld niet of ze inmiddels wel weer waar ze mee bezig is. Op haar persoonlijk website http://www.tremendra.com/ is meer Egyptomanie te vinden.

Voor wie niets met Egypte heeft kan bij Anita Boom Van Doorn ook nog terecht in de Kristalijne sfeer op een andere door haar opgerichte school. Deze school draagt de naam: "TrustFund Vertrouwen"; http://www.trustfund.name/oorsprong.html Wij vertrouwen het niet! een ding leren we hieruit wel: De ware spirituele ondernemer beperkt zich immers niet tot maar een doel groep.

Ook de Egyotische Hathors schijnen opdrachten te geven tot het stichten van een Mysterieschool, zo lezen wij dit o.a. op de website van de Belgische Louisette Snoekx. Zij schrijft hierover het volgende "Vanuit mijn innerlijke leiding werd in 2009 gevraagd te starten met een Mysterieschool. De Hathors gaven hierbij aan de cursus overkoepelend te begeleiden en verder was er begeleiding vanuit de priesters van Enoch, Serapis Bay, Farao Echnaton en Queen Nefertete." U betaald bij Snoekx geen cursusgeld maar een Bijdrage in de kosten van € 75,00 + € 5,00 voor het cursusmateriaal.

Daarnaast kan u ook terecht bij Snoekx voor een persoonlijke sessie waarbij de Ascended Master Pallas Athena in trilling treed met uw energieveld. Voor wie hier nog niet tevreden mee is kan er ook nog middels Lord Melchizedec ascension worden verkregen, wel graag € 150,00 per cyclus meebrengen, anders komt u niet van de grond. Het wordt Sterzoeker allemaal te veel met mevrouw Snoekx en we gaan snel op zoek naar de volgende Egyptomaan.

Naast de persoonlijke boodschappen van de hogere goden zijn er ook spirituele ondernemers die "uitlijningen" doorkrijgen met betrekking tot het stichten van een eigen Mysterieschool. Zo lezen we op de website http://www.taopraktijk.nl/lezingmysteriescholen.html over Annemiek van der Zant het volgende: "Al van jongs af aan is zij bezig met bewustzijns- ontwikkeling. In 2004 en 2005 heeft zij alle uitlijningen voor de inwijdingen van de hedendaagse Mysterieschool door middel van cursussen in het bewustzijn van de aarde gebracht." Naast de Mysterieschool geeft van der Zant, hoe kon het ook anders, workshops, lezingen, consulten en organiseert bewustwordingsreizen naar Egypte.

Op Annemiek van der Zant haar persoonlijk website http://www.ansafar.com/ lezen we nog meer gekkigheid over haar connectie met Egypte. "... Toen zij 21 jaar was, ging zij naar Egypte, waar haar bewustzijn over de mysteriescholen geactiveerd werd....Annemiek ontvangt haar inspiratie direct vanuit de Bron. Haar innerlijke kanaal is gedurende haar vele jaren van ontwikkeling zover geopend, dat zij direct in verbinding kan staan met de Bron".
Bescheidenheid siert de spirituele mens tegenwoordig (ook) niet meer, dat is Sterzoeker al eerder opgevallen.

Wilt u een basisworkshop volgen bij de Mysterieschool van van der Zant, dan kost deze € 99, en voor mensen met een Bijstandstarief € 50. verder zijn hier ook weer de persoonlijke sessie voor het luttele bedrag € 75 te verkrijgen. Sterzoeker begint zo langzamerhand het mysterie van scholen als deze te snappen.

Behalve de spirituele markt bedient zij ook de golf liefhebber. U kunt voor meer geld met haar gaan golven in Egypte. zie: http://www.vanderzantgolf.nl/page_1216730802917.html. We wisten het wel. De ware spirituele ondernemer dient meerdere goden, Annemiek is dan ook afgestudeerd voor de Master Management en Economie.

Op http://www.spirituele-agenda.nl/evenement/66022031309471200 staat een niet te begrijpen verhaal, over de Hathor mysterie school, van Nanco Immanuël. Aan het slot van zijn wervende betoog, voor de 3 daagse mysterie-cursus, laat hij ons weten waarom we ook al weer lid moeten worden van zijn school: "Dit zijn 3 schitterende dagen om jouw prachtige zijn/jouw zielenbewustzijn verder te laten stralen en incarneren. De Hathor inwijdingen zijn omvattende afstemmingen die altijd de heelheid bevatten en oude schaduwstukken, uit verschillende dimensies, balanceren met onvoorwaardelijke liefde. Jouw 7-stralen creatievoertuig (merkaba) loopt samen met de Hathor zielengroep. Hierin mag jij werkelijk mede-schepper zijn van het Bronlicht op Aarde" De Energetische uitwisseling (zo noemt Immanuël het cursusbedrag) voor deze cursus bedraagt: 155 euro.

Spiritueel wonderman Nanco Immanuël is tevens eigenaar van de wonderbaarlijke website: http://www.galactic-heart-centre.com/ Hier gaat bij ons het licht uit!

Tja, beste lezer, snapt u het waarom mensen aan opleidingen bij deze zogenaamde Mysteriescholen beginnen? Wij begrijpen het niet meer. Wie het wel begrijpt mag het ons uitleggen. Zo vele scholen en zo veel cursussen en dit is nog maar een kleine greep van wat er aan Mysterieschool-aanbod op het internet te vinden is.

De overeenkomst tussen al deze scholen is dat ze:
-U het licht beloven.
-Hun commercieel activiteiten over meerder vlakken en naar verschillende doelgroepen verleggen, vaak middels verschillende webpagina's, waarop over en weer geen melding van deze verspreide activiteiten wordt gemaakt.
-Daarnaast vragen deze Mysteriescholen, in ruil voor de lessen, torenhoge bedragen van hun cursisten.

Al deze Mysteriescholen-gekte moet Sterzoeker even verwerken. Pfff...het is vijf voor twaalf, hoogste tijd dus om deze blog snel af te sluiten. We komen hier vast en zeker nog wel eens op terug, wellicht in een volgend schrijven.

34 opmerkingen:

 1. Dit verhaal laat maar weer eens zien dat het deze zogenaamde spirituele leraren helemaal niet gaat om uw zielenheil, maar om het geld. Of ze u cursus verlichting, of een golf vakantie verkopen, het zal ze niet boeien. Ze trekken verschillende jasjes aan al naar gelang de doelgroep die ze willen aantrekken. Het gaat immers om de centen die ze binnenhalen, dus bedenken ze verschillende verkoop verhalen, om hetzelfde product meerdere keren te kunnen verkopen. Ik vraag me trouwens af wat mensen bezielt met die spirituele leerscholen. Wat is de psychologie achter het willen houden van een mysterieschool? Speelt grootheidswaanzin bv een rol bij de mevrouw die boodschappen van Isis doorkrijgt. geloofd zij dit zelf, of is dit ook een mooi verkooppraatje waarvan zij denkt dat wij dat geloven? Over de achterliggende motieven, waarom mensen dergelijk zaken ondernemen, daar zou ik wel meer over willen weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. oh, opmerkelijk dat er steeds meer van dit soort scholen ontstaan. Zal hier nu echt markt voor zijn? Zijn er naast deze dubieuze scholen ook scholen waar het wel serieus toegaat en waar je echt iets kan leren? Waar kan ik die vinden op het internet, of adverteren deze scholen niet? Kan Sterzoeker daar ook eens een blog over opnemen?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Volgens mij is het zinniger om Egyptologie te gaan studeren!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Eigenlijk gaat het allemaal om kennis die een ieder uit boeken of zelfstudie kan halen. Maar het is voor veel mensen gemakkelijker om zich te laten leiden door iemand die kant-en-klare hapjes naar binnen schuift en ze aan het handje meeneemt. Je krijgt op die manier instant kennis naar binnen geschoven zonder dat je er maar moeite voor hoeft te doen. Tsja, en dat kost geld dus. Eigenlijk zijn de meeste mensen gewoon kudde dieren, alles doen wat 'moeders' doet, en het staat reuze interessant om te zeggen dat je bij een mysterieschool aangesloten ben, je krijgt dan weer zo'n clubgeest, ons tegen de rest gevoel.
  Ik ben er ook eens ingetrapt, zo'n school. En als je de waanzin even opzij schuift, zijn er ook interessante zaken die besproken worden, en die trekken dan, en blijf je hangen. Dat zal voor een ieder overigens anders liggen, want er blijven ook mensen hangen om het hangen. Maar ik heb niets geleerd dat ik zelf ook niet had kunnen ontdekken als ik de boeken ingedoken was. Nu krijg je weliswaar handvaten, en kan je gericht je interesse uitdiepen, is handig natuurlijk. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Ach, je moet alles een keer uitgeprobeerd hebben, zolang je maar realistisch blijft tegenover degene die de cursus geeft. Het zijn gewone mensen, geen goden in ieder geval.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het lijkt ook allemaal zo mooi de belofte van broederschap en gezellig samenwerken aan je ontwikkeling, maar in de praktijk komt het er op neer dat dit soort groepen mensen aantrekt die verder helemaal niets met elkaar te delen hebben dan de betreffende cursusdag en dat is het dan. Voor dit type docenten geldt hetzelfde, men heeft geen belangstelling voor de persoon achter de cursist. Er is geen persoonlijk delen en er is geen broederschap. Stel dat bv een Ina Custers echt wat zou gaan delen, dan wordt de hele principe van de opzet van haar school om zeep geholpen. Nee, delen kunnen dit soort mensen niet. Daarom trekken dit soort scholen ook precies dezelfde soort types aan als diegene die voor de klas staat echte contact zul dit soort mensen dus ook nooit vinden. Het gaat in soort scholen om de oppervlakkige sensatie van de ervaring, vandaar ook de vele visuele uitdossingen en bomvolle altaren en tempelversieringen. als mensen in deze scholen al geen echt contact met elkaar kunnen maken, behalve via het voldoen van de torenhoge rekening van de lesgelden, hoe kunnen ze dan met de goden, of met he hogere, niet dus!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Pas maar op Sterzoekertje, voor je het weet zit je niet alleen als Apep de verschrikkelijke slang, die vermorzeld moet worden, in de linker tempelslipper van mevrouw Custers, maar ook in die van de andere hier zelfbenoemde Egyptische Sem priesters.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. 'Is he man of god or man of gold?' vroegen de Drie Musketiers zich af bij het zien van het goud van de kardinaal.

  ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De opmerking van Is* deed Sterzoeker inspireren om de grote slang Apep maar eens in het zonnetje te zetten, met een serie verhalen over de Amduat, waar hij zich erg thuis voelt!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @sterzoeker, mmmmm... moet je om uitleg te geven aan de Amduat niet over een bepaald soort van bewustzijn (?) beschikken en met Anubis kunnen channelen?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Ani

  Dat is een zaak tussen de Sterzoekers en Anubis.
  Voor jouw informatie: aan dat contact mankeert niets.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Horas,
  Je gaat ons toch niet vertellen dat Sterzoeker ook in rechtstreeks contact staat met de hogere goden?

  Hoe werkt zo'n contact eigenlijk? Hoe doen jullie dat?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Via de communicatiegigant Toth Inc. natuurlijk.
  Een e-mailtje is genoeg. Toth stuurt het bericht door, antwoord volgt.

  Toth Inc. beheert alle communicatiekanalen. Iedereen kan contact maken met hogere en lagere goden, dat is algemeen bekend. Sorry, Anoniem, ik maak een uitzondering voor jou.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Vroeger had je Lex Persons en die channelde met broeder Wappa van Pluto. Die gaf hier lezingen en bijeenkomsten over. Niet dat hij nu zoveel beter zou als de bovengenoemde contacten, maar dat koste in ieder geval weinig. Het ging hem echt nog om de boodschap te verspreiden. Een intree 5 gulden of zo, vroeg hij. Dat is iets anders dan die huidige workshops en consulten van gemiddeld 85 euro...

  Ook gaf hij geschriftjes en cassettebandjes tegen kostprijs uit. Het channelen was toen nog voorbehouden aan weinig mensen en die deden daar vrij nuchter over. Het werd niet echt exclusief gemaakt.

  Tegenwoordig ligt dat anders. Nu is mieppie bloemkoolhoofd van drie hoog achter channel van Isis, en tante heks staat in contact met Isthar, en verkleed pop magica is ook opeens aan het channelen Anubis.

  Bij gebrek aan inhoud gaat het ego, bij deze luitjes, meeresoneren en wordt het eenvoudige opeens exclusief gemaakt. En maar roepen dat je er een graad voor moet hebben en daar voor moet betalen en werken. het voetstuk is zo hoog opgeworpen dat je het alleen maar kan (be)naderen met een dikke portemonnee.

  De dames en heren trekken de sluiers op op deze wijze. Of de doorgegeven boodschappen ook werkelijk van inhoudelijke belang zijn, dat zullen velen dus nooit weten, want het is slecht voor enkelingen weggelegd.

  Daarom snap ik nog steeds niet waarom Custers en die andere zwarte zusters en broeders lichtwerkes, zoveel reclame voor hun onaantastbaarheid op het internet aan het maken zijn?? Wie het weet mag het zeggen...gaat het alleen om de munten of zit er toch ook nog wat anders achter?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Lex dat is wel heel lang geleden, dat waren de goed oude tijden...lol..toen had je nog "the secret" en andere ego gericht new age, waar is het mis gegaan, dat het nu meest al gaat over zelf beter worden en niet meer over het collectief.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Was ik niet duidelijk genoeg?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Even een toevoeging op mijn vorige berichtje; Ik bedoelde dat je de secret vroeger nog niet had. Het woordje niet was weggevallen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ah, interessant. Wanneer waren die tijden dan dat waarzeggers, gezondbidders, producenten van levenselixers en andere hemelbestormers hun kunsten voor noppes vertoonden?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Ik kan me niet voorstellen dat die waarzeggers op de kermis het vroeger voor gratis deden.

  Kwam daar toevallig ook niet de erfenis van dat magische gen vandaan???

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Dat voor sommige mensen die spritueel bezig zijn spitritualiteit geen liefde en oud papier werk meer is moge duidelijk zijn. Dat beweren ze zelf ook helemaal niet.

  Ina Custers, die hier boven wordt genoemd, is daar zelf ook heel open in. Dit is te lezen op: http://spiritueelondernemersnetwerk.ning.com/profile/InaCuestersvanBergen?xg_source=activity

  Over haar spiritualiteit schrijft Ina Custers:"Ik heb van spiritualiteit mijn bedrijf gemaakt....Het is mijn leven. Ik ben er fulltime mee bezig, en heb er mijn beroep van gemaakt".

  Daarom is het heel gewoon geworden om geld met spiritualiteit te verdienen. Ina Custers zegt het al: Het is een beroep geworden en niet meer dan dat.

  Spiritualteit is nog slecht een woord en die is voor verschillende uitleg vatbaar. Wellicht moet Sterzoeker het de betekenis van het begrip Spiritualeit bijstellen. Zzoals het door sterzoeker wordt gezien, zo was het vroeger. Ttegenwoordig gelden er dus andere regels.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Was het niet de Alliance die reiki cursussen tegen mega prijzen verkocht? Spiritualiteit kost geld blijkbaar. Het ligt niet meer gratis voor het oprapen. Interessant punt is toch wel, wat zoeken al die mensen die bakken geld uitgeven voor spiritualiteit, want de cursussen en workshops komen nog steeds als paddestoelen uit de grond en varen er wel bij, zo goed dat ze er dus gewoon van kunnen leven en hun beroep van kunnen maken.

  B*B

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Nee Is, oplichterij is van alle tijden. De definitie van oplichterij is ook volgens de nieuwe spelling nog steeds .... oplichterij. Dat geldt ook voor Ina Custers en haar zogenaamde school.
  Maar goed, domheid is ook van alle tijden en mensen stinken er nog steeds in.

  Als het over oplichters gaat hoeven we niet aan de slag te gaan met de vraag naar de ethische basis van magisch werk. Die is er namelijk niet. Snap je?

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ging het niet over kermisklanten?

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Oplettende kijker21 augustus, 2011 11:03

  Oh, ik zag trouwen op de webpagina van de Temple of starlight dat In een zogenaamde magiër is. Met andere woorden; het is niet echt, maar zogenaamd. Als Ina Custers een echte Rituele magiër zou zijn stond z,g er immers niet tussen. Hier wordt dus toneelspel opgevoerd, voor wie het wil geloven.
  Er staat letterlijk op Custers haar pagina:"Ina is een z.g. Cosmic Mediator en een Derde Graads Initiate. Ze is een zeer ervaren rituele magiër."
  Ik geloof er namelijk ook geen donder van dat zij een 3e graads ingewijde is van DAN.

  Hoe heeft Custers dat dan voor elkaar gekregen, DAN zit in Engeland. Ik kan me niet voorstellen dat Custers 50 x of meer op en neer is geweest naar Engeland, om daar die lessen en workshops te volgen. Ze heeft toch twee kinderen? Dat bestaat toch niet met een gezin, dat je dan iedere keer hele weekenden afreist en de boel achter laat omwille van de mooie magie?

  Ze kan wel meer roepen over die graden. Dat doet ze trouwens ook, ze is ook ; sociaalwerker, kuntenaar, NLPer, en zo meer van dat moois, wat we niet meteen moeten geloven.

  De vraag is is het wel allemaal echt waar? Ik bedoel, zijn er getuigen bij geweest, bij die Custers haar inwijdingen aanwezig waren? Was zij de enige Nederlander die naar Engeland ging om dit te behalen? Hoe vaak is zij daar dan geweest? Of was het zo dat je in die dagen al heel snel die inwijdingen kon behalen en dat het geen jaren van cursus en training koste, zoals dat wel in Ina haar eigen orde het geval is?

  De vraag is of we ooit achter deze waarheden komen, maar het woord zogenaamd staat natuurlijk niet voor niets op die webpagina, mocht Custers er ooit, door DAN of anderen, op worden aangesproken, dan kan ze meteen alles ontkennen. Wel slim bedacht trouwens.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. In de tijd van Custers' opleiding bij DAN was de SOL opleiding nog een schriftelijke cursus. Er waren nog niet zo gek veel cursisten. DAN was zelf de supervisor die de schriftelijke verslagen (vooral meditatieverslagen) beoordeelde.

  Custers was zeker niet de enige Nederlandse die deze SOL opleiding deed.
  Maar niemand hoefde naar Jersey te gaan om les te krijgen van DAN.
  Om een 1e graads inwijding te krijgen moest eerst de hele cursus doorlopen zijn en dat duurde jaren. Tussen de 1e graads en de 2e graads inwijding hoefde dan weer niet zoveel tijd te zitten.

  De cursus van DAN kostte een fractie van wat Custers nu voor haar lessen rekent en dan had DAN nog lessen van hoge kwaliteit ook. Voor een paar tientjes (oud geld) per maand was je dus klaar.

  Custers wilde een zusterschool van de SOL in Nederland oprichten. Toen werd ze 2e graads ingewijd anders "mocht" je geen eigen school beginnen.
  Haar 3e graads inwijding heeft ze pas gekregen supervisor van Europa werd (voor de SOL opleiding). DAN wekte de indruk dat Ina wel haar opvolgster zou kunnen worden.
  Ze is dus echt 3e graads ingewijd, maar dat moet je toch meer zien als een zakelijke voorziening.

  Toen dat gebeurd was steeg het haar volledig naar de bol en maakte ze ruzie met iedereen. Uiteindelijk ook met DAN en werd ze uit de SOL gegooid. Maar in 2004 ging haar eigen Temple of Starlight totaal down door haar intriges en problemen. Ze was onuitstaanbaar en ziekelijk achterdochtig geworden ... en is dat gebleven.

  Met de Temple of Starlight tweede editie wilde het pas vlotten toen ze een PR mevrouw inhuurde. Die heeft ook haar boek geschreven.
  Custers wilde geld maken, van meet af aan. Dat heeft al haar contacten verpest, allemaal. De mensen die nou nog om haar heen hangen zijn van dezelfde soort: sociaal niet toereikend, weinig intelligent, megalomaan, hebzuchtig en totalitair.

  We leven gelukkig in een politiek systeem waar zulke mensen weinig kans krijgen. Onder andere omstandigheden is er niet veel fantasie voor nodig om je voor te stellen waar zulke lui toe in staat zijn. Nederland is redelijk tolerant als het om sektes gaat. In Belgie denken ze daar heel anders over en terecht. Dit is schadelijk en gevaarlijk volk.
  Alleen al daarom is het belangrijk dat Sterzoeker blijft doorgaan met het aan de kaak stellen van mensen als Custers, al kan ik nog tie andere redenen bedenken.

  Voor alle sufgelulde navelstaarders die denken met iets onschuldigs bezig te zijn als "bewustwording" is hier een boodschap: bekijk je leraar goed.
  Tot voor kort had Custers nog op haar site staan dat zij haar school autocratisch leidt. Welke idioot krijg dat tegenwoordig nog over z'n lippen? Antwoord: eentje die denkt dat ze een god is. Tja, van wie hebben we dat ook al eerder vernomen?
  Om PR redenen heeft dit mens die tekst van haar site gehaald, maar dat maakt haar denken en handelen niet anders.

  Het is niet zo onschuldig als het lijkt, ogen open mensen!

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Of Custers heeft dus toch jaren die schriftelijke cursus gedaan bij DAN, of ze is heel slim. Slimmer dan dat wij vermoeden?

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @ Anoniem

  Custers heeft de schriftelijke cursus bij DAN gedaan. Er was niet anders in die tijd. Dit is geen vermoeden, dit is een feit.

  Slim is ze zeker niet. Haar eerste Temple of Starlight is stuk gegaan aan uiterst domme acties van haar en haar tweede Temple of Starlight gaat dezelfde kant op.

  Heb jij soms een andere definitie van slim of is het begrip slim voor jou verbonden aan de hoogte van een banksaldo?

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @one who knows, met slim bedoel ik dat ze dus dat Ina Custers toch een aantal jaren goed aan de studie is geweest. Ik neem aan dat dit bij de SOL toch ook wel een jaar of 5 studie is geweest. Daarnaast heeft Ina dus toch wel blijk gegeven van dat ze iets kan, anders had Dolores haar er immers niet uitgepikt als diegene die in Nereland een SOl zou beginnen. Ina is immers niet de enige leerling die Dolores op dat moment had. Ina wist zich wel degelijk van de andere te onderscheiden, door te laten zien wat ze kon en waar ze toe in staat was. Van de andere studenten hebben we ook niets meer gehoord, die zijn ook geen scholen begonnen. Dolores moet gezien hebben dat Ina instaat was om een school te runnen. Daarnaast heeft ze destijds wel het vertrouwen weten te winnen van Dolores en heeft Ina daardoor al het materiaal van Dolores overgekregen. Dolores is geen domme vrouw hoor, die moet dus echt wel wat in Ina gezien hebben. Anders had ze dit niet voor Ina gedaan!

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @ Anoniem

  (diepe zucht) Nog eens, speciaal voor jou.

  Voor de schriftelijke cursus van de SOL werden geen hoge eisen gesteld aan de leerling. De SOL was geen grote school en ook niet uniek in z'n soort. Het was wel een van de weinige die een schriftelijke cursus gaf.
  Je hoefde niets te kennen en niets te kunnen. Ja, heb je 'm?

  Custers is er niet uitgepikt - zoals je schrijft - als mogelijke opvolgster. Ze was de enige met ambitie en wist haar kansen te pakken. In Nederland bestond namelijk helemaal niks op het gebied van rituele magie. Dat kwam Dolores heel goed uit want die wilde best groter worden. Heb je die ook?

  Nog eentje voor jou. De andere SOL leerlingen werkten aanzienlijk minder met hun ellebogen. Ina onderscheidde zich helemaal niet van de andere leerlingen behalve dan door haar ellebogen.
  De andere leerlingen hebben hun eigen ding gedaan, hun groepen geleid, lessen gegeven, een ontmoetingscentrum opgericht, soort van coven gesticht. Die hebben nooit zo openlijk lopen te schreeuwen als Custers en ook nooit van die onbeschofte prijzen gevraagd als zij.
  Dat iemand in de luwte blijft kan dus niet worden uitgelegd als zouden die minder talent hebben, integendeel zelfs. Custers heeft iedereen aan de kant gemaaid en daar heeft Dolores van geweten ook. Maar die was alleen uit op groei van haar school. DAT was wat Dolores in Custers zag, meer was er niet te zien.

  Nee, omgekeerd, Aniniem. Custers was helemaal niet in staat om een school te runnen. Dat is Dolores geleidelijk gaan zien omdat Dolores er niet bij was als Ina keet trapte met iedereen. Wat Custers aan Dolores vertelde was een heel ander verhaal en dat was in haar voordeel natuurlijk.
  Dolores heeft Custers dus haar gang laten gaan, tot het onaangenaam voor haar SOL werd en toen gooide ze Custers eruit.

  Het materiaal van Dolores was het materiaal wat elke leerling van Dolores had. Custers heeft geen speciaal materiaal gekregen. Wel "geleend" (zullen we maar zeggen) van Dolores. Dat waren lessen en rituelen van Dolores, maar geen authentiek materiaal. Dat heeft Dolores nooit uit handen gegeven.

  Dolores is geen domme vrouw, inderdaad, net even minder gehaaid maar wel heel ijdel. Nogmaals: Dolores heeft helemaal niks voor Custers gedaan. Custers mocht de SOL promoten door een stek in Nederland te beginnen.

  De kwaadsprekerij over leerlingen van de SOL (leerlingen uit Holland en Duitsland) had zoveel slechte invloed op de SOL dat anderen dan Dolores zich ermee moesten bemoeien om nog wat van de goede naam van de SOL te redden. Dolores moest eindelijk de poep uit haar ogen vegen en zien dat ze bedrogen was.
  Dolores heeft altijd twijfels gehad over Custers, maar het belang van de SOL liet ze voor gaan. Pas toen de goede naam van de SOL in de knel kwam door de leugens uit Nederland heeft ze heeft ze Custers uit de SOL gegooid, maar ze heeft ook niet meer gedaan dan dat en dat kon ze ook niet omdat ze geen greep had op de Temple of Starlight.

  Zo, duidelijk? Ik hoop van wel. Dit staat allemaal al een paar keer beschreven op Sterzoeker dus ga een keer wat lezen. En nadenken ook graag.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Dus je zou nu nog steeds in no time die graden in Engeland kunnen behalen?

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @ Anoniem

  HET STAAT ER AL!! Je moet de hele cursus doorlopen om je 1e graads te krijgen. Dan ben je een flink aantal jaren verder. Daar is niks aan veranderd. Geen sprake van "no time".

  Ga zelf je licht maar opsteken bij Dolores Ashcroft op de site van de Servants of the Light. Doe dat nou maar.

  (nog diepere zucht)

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Nou, dat bedoel ik dus One who knows, Ina heeft wel degelijk jaren gestudeerd bij Dolores, je zegt het hier mee zelf!

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Iedereen studeert jaren bij de SOL. Custers was geen uitzondering, maar dat maakt haar niet speciaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @Anoniem en anderen

  Dolores zelf heeft mij haar excuses in persoon aangeboden dat ze de fout ´Ina´ heeft gemaakt. Ze vertelde mij letterlijk dat ook op dit niveau fouten worden gemaakt helaas.

  Dit zegt genoeg.........

  - voormalig Ina leerling -

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails