dinsdag 14 september 2010

Magie en Kritiek

Het moet mij van het hart: met verbazing heb ik de ontwikkeling van Sterzoeker gadegeslagen. Van een informatieve blog is Sterzoeker uitgegroeid tot een podium voor magisch werk. Men kan er niet alleen allerhande beschouwingen en wetenswaardigheden lezen, maar ook de beoefenaars van magisch werk worden scherp onder de loep genomen.

Uit de reacties van lezers blijkt dat er een groot ongenoegen onder heksen en magiƫrs is. Dit ongenoegen richt zich vooral op opleiders en z.g. magische scholen. Dat betekent niet alleen dat er heel veel leergierige aspiranten zijn, maar dat men ook zeer kritisch kijkt naar de opleider en de inhoud van een opleiding.

Logische, want in deze tijd zijn wij immers mondig en kritisch. Wanneer een leverancier van wasmachines of vloerbedekking zijn verplichtingen niet nakomt en iets anders levert dan de beloofde kwaliteit, dan zijn er instanties genoeg die zo’n leverancier tot de orde kunnen roepen. Waarom zou men dan niet mogen klagen over een lage kwaliteit cursus of opleiding? In een aantal gevallen moet er immers diep in de buidel getast worden voor een opleiding.

Men klaagt dus terecht en doet dat op Sterzoeker. Ook dat is terecht want er is geen enkele ander “loket” waar dat kan. Er zijn wel allerlei fora waar men een zegje kan doen, maar meestal is men het teveel met elkaar eens. Dat komt omdat degenen die het hoogste woord hebben elkaar ook in burger kennen. Men treft elkaar immers ook in Heksencafe’s of kent elkaar via het netwerk van gerelateerde bijeenkomsten. Anoniem of onder een ander naam doen de mensen van deze fora's op Sterzoeker vaak ook nog even hun echte zegje. Dit staat soms 180 graden haaks op wat zij op het andere forum schrijven. Naar de reden hier van kunnen we alle(e)n gissen......

Het Sterzoekerteam laat zijn specialisme zien als het om gaat om bijzondere onderwerpen en het toont dat Sterzoeker z’n pappenheimers wel terdege kent. Sterzoeker doet research, checkt allerlei bronnen, gaat gesprekken aan met deskundigen, verzamelt informatie, vergelijkt meningen, overlegt en dan ..... worden er zaken voor het voetlicht gebracht die de moeite waard zijn om aan het licht te brengen.

Men zou daar blij mee moeten zijn maar het tegendeel is waar. Men begint boos te worden op Sterzoeker of lezers die hun mening onder een blog zetten en er wordt gescholden in de blogs. Soms vergeet men dat mening in het commentaar onder de blogs, absoluut niet de mening van het Sterzoekerteam is.

Sterzoeker heeft middels een blog een analyse geven over wat er na onderzoek zoal over de op het gebied van magie en magische ordes te vinden is en baseert deze vindingen op feitenmateriaal. Daarop zijn een ongelofelijk groot aantal persoonlijke reacties van lezers binnengekomen, waar een ieder zijn of haar conclusie uit kan trekken. Sterzoeker zal dan ook niet zeggen dat je iets moet mijden, maar dat je het zelf moet onderzoeken om het onderscheid te kunnen maken.

We zien dat Sterzoeker de ogen geopend heeft. Zo zien we ineens een felle uitwisseling van inzichten op andere fora (natuurlijk ook gevoed door de teksten op Sterzoeker) maar vervolgens haalt de herderlijke moderator deze gedachtewisseling van het betreffende forum. Er waren daar mensen aan het woord die heel goed wisten waar ze het over hadden. Daar halve gingen ze in de clinch met de magus van de beruchte magische school. Mag dat dan niet?

Is het verboden om kritisch te zijn? Of is dat alleen verboden in het magische werk?
Waar kennen we dit toch van? Ik zal het vertellen. Dit is overal verboden waar GELOOF de boventoon voert. De feitenkennis die haaks staat op dat wat de gezagsdragers van een geloof (de paus en zijn cohorten, dominees, magisters, hogepriesters, hogepriesteressen enz.) pretenderen te doen wordt ondergeschoffeld. De gelovigen willen het gewoon niet GELOVEN!
Zo kon het gebeuren dat systematisch kindermisbruik gewoon niet werd geloofd omdat de gezagsdragers beweerden dat het niet bestond (of hooguit een zeldzame afwijking was).

Mijn mede-Sterzoeker Horus vatte het al eens treffend samen: "Waar ontkend wordt is geen correctie mogelijk".
Een magische school die de kritiek van leerlingen niet serieus neemt verdient geen leerlingen, die melkt alleen mensen uit. De grootheidswaanzin van zo’n schoolhoofd is een obstakel in de voortgang van de spirituele ontwikkeling van de leerlingen. Hetzelfde geldt voor covenleiders die niet bij machte zijn om vernieuwing in te passen in een verouderd stramien dat abusievelijk traditie genoemd wordt.

De kern van magisch werk is de ontwikkeling van de autonome geest. De nadruk ligt op de vrije wil. Daar is elk stramien, elk voorschrift en elk dogma volledig ondergeschikt aan.
Wie iets anders beweert is chronisch ongeschikt voor magisch werk. Die kan beter in de politiek gaan of een PR bureau beginnen.

Moet Sterzoeker daarom aangevallen worden? Tja, dat is altijd makkelijker dan eens een kijkje in de eigen wereld te nemen. Kritiseren is een noodzakelijke voorwaarde voor de voortgang van de ontwikkeling. In het magische werk wordt dat direct en zonder omhaal zichtbaar. Dat gaat overigens uitstekend samen met geloven in het ware, het goede en het schone. Dat wil zeggen zolang duidelijk is dat dit innerlijke kwaliteiten zijn en niet ontkend wordt dat het in de buitenwereld echt wel eens anders is gesteld.

Ik hoop u te zien op Sterzoeker.

Ypsus

2 opmerkingen:

 1. “Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfils the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things.”

  Winston Churchill

  *knipoog haartoffee*

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het schiet niet op met de kritische geest van al die pientere wicca's en magiers. Ze laten zich monddood maken door die bekrompen Merlin van Silver Circle, die ze verboden heeft om op Sterzoeker te reageren. En dan doen ze dat nog ook!! Zelfs die blaaskaken die het altijd zo goed weten op dat SC forum zijn muisstil. Ze durven niet!

  Hallo, moet je je hersens inleveren bij de deur als je lid wordt van de fanclub van Merlin?

  Brave kudde, braaaaaf. En af.

  BeantwoordenVerwijderen

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails