maandag 12 maart 2012

Ostara het Lente Feest

Ostara, de lente nachtevening, of in de Keltische traditie Alban Eilir "het licht van de wedergeboorte / lente". Ostara duidt het begin van de lente aan. De naam Ostara komt van de Angelsaksische Godin Eostra. Ostara is een Godin van het Lente seizoen. Zij symboliseert de overwinning van het licht en het aanbreken van de vruchtbare periode: Lente. Haar naam slaat dan ook op het Oosten, de richting waar het licht, de zon vandaan komt. Ostara is de Godin van de stralende morgen, het stijgende licht, en ze is een blijmoedige en heilzame verschijning. Ostara is een tijd van vernieuwing. Na Ostara zijn de dagen langer dan de nachten, de zon begint weer te overheersen.

De christenen vieren met deze tijd Pasen. Zij vieren de wederopstandig van Jezus Christus na zijn dood (op Goede Vrijdag). Het christelijke paasfeest kent erg veel tradities die afkomstig zijn van het paganistische feest. Denk hierbij aan het paasei en de paashaas! Ook bij de Christenen is het feest dus een duidelijk moment van vernieuwing en reïncarnatie.

Iedereen kent de symbolen van Ostara: de haas, het lam, het ei. En wat een symbool voor vruchtbaarheid, dat ei. Geen wonder dat de kerk de Ostara-gebruiken niet konden uitwissen. Misschien is Ostara (Easter, Ostern) daarom wel het breedst geaccepteerde paganistische jaarfeest is dat we kennen. Ostara is daarbij zo heerlijk visueel. Planten schieten uit de grond, vogels zijn al bezig nestmateriaal te verzamelen, de eerste blaadjes zitten aan de bomen.

Hier onder volgt een rituaal voor het vieren van het lente feest:

Rollen :
Vrouwelijke Druïde (met staf en trommel)
Manlijke Druïde ( met kompas, staf, trommel)
De 4 wachters van de vier windrichtingen: het Oosten, Zuiden, Westen en Noorden
Mabon
Lentegodin

Attributen :
Oosten: cauldron met hars( houtskool + lucifers)
Zuiden: kaars en lucifers / bloemen wierook(stokjes)
Westen: kelk met bronwater ( 's-morgens geschept uit de bron van de soerense beek/ eventueel te mengen met ander bijzonder water)
Noorden: grote bergkristal of iets dergelijks
Mabon: bloemen en eieren voor elke deelnemer
Vrouwe: zaad en wijn

RITUAAL:
Wij trekken een cirkel van takken rond de Duivelsteen, markeren de vier windrichtingen en maken daarbij een toegangspad in het westen.

Voor het ritueel smudgen de druïden alle deelnemers.
Na de meditatie lopen allen vanuit het westen de cirkel binnen, begroeten het oosten, en lopen vervolgens met de zon mee de cirkel rond totdat wij bij de voor ons geschikte plaats langs de cirkel aan gekomen zijn.
Als laatsten gaan de wachters van de windrichtingen op hun plaats in de cirkel staan.
De lentegodin en mabon blijven aan de westzijde iets buiten de cirkel staan.

Dan komen de twee druïden de cirkel binnen.
De vr. Druïde heet iedereen welkom in de cirkel:
Gegeven door de krachten van ster en steen, van het land binnen en buiten ons zijn, vanuit alles wat onaangetast en ongebonden is, heet ik jullie allen welkom bij deze gezamenlijke lente equinox viering.

De man. druïde: trekt de cirkel en richt zich daarna naar het oosten en brengt een groet aan het oosten:
O grote geest, GODIN
Wij vragen om jouw zegen voor deze Lente-equinox- viering.

De druïden draaien zich terug en kijken nu naar het centrum.
Man. druïde:
O geest van deze cirkel, wij vragen om je zegeningen, je aanwezigheid, bescherming en inspiratie bij deze ceremonie.

vr. Druïde:
Laat ons beginnen met vrede te brengen aan de 4 wind richtingen, want zonder vrede kunnen wij niet werken

NOORDEN: iedereen wendt zich naar het noorden Mag er vrede zijn in het noorden ( en in de landen van het noorden/ of een vergelijkbare tekst)

OOSTEN: iedereen wendt zich naar het oosten Mag er vrede zijn in het oosten ( en in de.....)

ZUIDEN: iedereen wendt zich naar het zuiden Mag er vrede zijn in het zuiden ( en in de ...)

WESTEN: iedereen wendt zich naar het westen Mag er vrede zijn in het westen ( en in...)

ALLEN
Mag er vrede zijn in de hele wereld

Man. Druïde:
Laten wij alle verontrustende gedachten aan de kant zetten.
Besteed er geen aandacht aan als zij zich toch opdringen.
Beschouw ze als wolken, die rustig voorbijdrijven.
Nu kan de cirkel gesloten worden.
Maar nu is er nog tijd om een ieder (uit welke werkelijkheid dan ook) die bij dit ritueel aanwezig wil zijn, in onze cirkel welkom te heten.

Vr. Druïde:
Wij realiseren ons dat de elementen: aarde, vuur, water en lucht deze cirkel vormen, ondersteunen en beschermen, terwijl kracht-, mystieke en andere bijzondere dieren er dynamiek in brengen.
Wij begroeten hen en alle andere positieve krachten in deze cirkel en stellen ons voor hoe hun energie door poorten onze cirkel binnenstroomt.

Man. Druïde:
Laten wij de vier windrichtingen daarom eren in de verwachting, dat hun energie en geestkracht in onze cirkel zullen komen voor het goede van alle dingen.

Iedereen neemt een trommel of ratel en begeleidt hiermee de aanroeping van de krachten.

OOSTEN: wij richten ons naar het oosten
Met de zegen van de havik, die vliegt in de heldere hemel, roepen wij opnieuw de krachten van het oosten op.
Deze rokende hars symboliseert het Element Lucht.

Hars wordt aangestoken en rondgedragen, ieder krijgt zijn deel.
het Oosten spreekt tegen een ieder een zin als zij deel krijgen van dit symbool van lucht.
Daarna wordt de cauldron in het midden gezet.


ZUIDEN:
Met de zegen van het grote hert in het heetst van de jacht en het innerlijke vuur van de zon, roepen wij opnieuw de krachten van het zuiden op.
Deze kaars symboliseert het Element Vuur.

Kaars wordt aangestoken en ieder wordt begroet met vuur.
Ook het zuiden spreekt een tekst bij elke overdracht.
Daarna wordt de kaars brandend in het midden gezet.


WESTEN:
Met de zegen van de zalm van wijsheid, die zwemt in het heilige water van de oerbron, roepen wij opnieuw de krachten van het westen op.
Deze kelk symboliseert het Element Water.

In de kelk doen wij bronwater, ieder krijgt zijn deel.
Ook het westen spreekt een tekst bij het uitdelen van ieders deel van dit symbool.
Daarna wordt de kelk in het midden neergezet.


NOORDEN:
Met de zegen van de grote beer van de sterrenhemel en de diepe vruchtrijke en fruitvolle aarde, roepen wij opnieuw de krachten van het noorden op.
Dit kristal symboliseert het Element Aarde.

Deosil lopend wordt bij ieder het kristal op de hoogte van het hartchakra gehouden.
Ook het noorden spreekt zijn zin.
Daarna wordt de kristal in het midden neergezet.


Man. Druïde:
Er bestaan meerdere werkelijkheden op dezelfde plaats.
Zo spreekt men van boven- midden en onder werelden. Laten wij ons ook naar die werkelijkheden richten.

Trommelen voor eerst de onderwereld(en) dan de bovenwerelden om vervolgens bij de middenwerelden te eindigen.

Vr. Druïde:
Welkom in ons aller wereld. Mag de harmonie compleet zijn.

Stilte, wij wenden ons allen naar binnen.

Man. druïde:
Laten wij het goddelijke en in het bijzonder nu de godin aanroepen volgens eeuwenoude (druïden-)traditie

Druïden zeggen eerst een zin, de anderen volgen:
Godin, geef bescherming
En in bescherming kracht
En in kracht begrip
En in begrip kennis
En in kennis rechtvaardigheid
En in rechtvaardigheid de liefde
En in de liefde liefde voor al wat leeft
En in liefde voor al wat leeft de liefde voor het goddelijke.

Man. Druïde:
In deze cirkel en in de verschijnende wereld verklaar ik dit feest van Alban Eilir voor geopend.

Vr. druïde:
Iemand vraagt toegang tot deze grove.

Man. druïde:
Wie ben je en wat voert je tot ons?

MABON (het zonnekind)
Ik ben het Kind van het licht en ik breng bloemen en eieren, symbolen van dit lentefeest.

WESTEN
Wees welkom met je gaven

Mabon betreedt de cirkel en geeft, met de klok meelopend, iedereen een bloem en een eitje. Neemt vervolgens plaats in het westen.

Vr. Druïde:
Wij danken de Mabon voor zijn geschenken, die de levenskracht symboliseren,
zoals die ontspringt uit de voetsporen van de Godin van het nieuwe begin.

Man. Druïde:
Er nadert een vrouw onze cirkel.

Vr. druïde:
Vraag haar de reden van haar komst

VROUWE:
Ik ben gekomen met offergaven. Maar ook om de voortekenen voor overvloed te brengen aan de houders van deze grove en alle anderen hier aanwezig in deze en alle andere werkelijkheden.
Men noemt mij soms CERIDWEN (Cariadwen), maar ook wel Nehalennia in de streken aan de kust van de lage landen.
In de Anglo-Saksische traditie noemt men mij Eostre ( waarnaar het paasfeest ook genoemd is),
in de Duitse gebieden vroeger ook OSTERA.
Ook als de elvenkoningin Blodeuwedd ( spreek uit blod-oe-ieth) gemaakt van de bloesem van onder andere eik, brem en pinksterbloemen
ontmoet ik velen elk voorjaar opnieuw.

De WACHTERS gezamenlijk:
De lentegodin is in ons midden gekomen

Man. druïde:
Vraag haar binnen te treden, zodat wij haar welkom kunnen heten.

OOSTEN:
Als wachter van het oosten, van de dageraad, de geboorte en elk begin
wil ik U vragen deze cirkel binnen te treden.

Zuiden:
Als wachter van het zuiden, van de vruchtbaarheid, de zon wil ik U vragen deze cirkel binnen te treden.

Westen:
Als wachter van het westen, van de stromingen in het leven binnen & buiten jezelf wil ik U vragen deze cirkel binnen te treden.

Noorden:
Als wachter van het noorden, de aard-energieën en innerlijke wijsheid
wil ik U vragen deze cirkel binnen te treden.

Vr Druïde:
Als madron, wil ik U gegeven de krachten van de spirit verzoeken de cirkel te betreden

VROUWE
Ga voor, zodat ik kan volgen.

Man druïde: begeleidt de Vrouwe naar het Oosten. Zij overhandigt het Oosten zaad en wijn met de woorden:

Als de nacht en dag gelijk zijn geworden breng ik zaad en wijn.
Zaad dat al volgroeid is en wijn die nog moet rijpen.
Het zijn geschenken voor allen die het zaad der kennis en de wijn der wijsheid bewaren en verspreiden over de aarde en onder de mensen.

OOSTEN:
In dank aanvaarden wij de belofte van de aarde en de gaven van U, o Vrouwe.
Wij kunnen zo opnieuw het bouwwerk van de Lichtende poort oprichten.
Zie in dit zaad en deze wijn de wijding van het oude en het nieuwe land.

De beide druïden gaan in het Oosten staan, zij vormen samen een poort;
Zij spreken om beurten de deelnemers bij naam aan.
Deze lopen tussen de druïden door en nemen vervolgens plaats achter de druïden (mannen achter de man. druïde / vrouwen achter de vr. druïde)Elke deelnemer legt zijn/haar hand op de schouder van zijn/haar voorganger.


Nadat alle deelnemers in twee rijen tegenover elkaar staan zegt de Man. druïde:
Ontwaakt en vindt het licht

Vervolgens lopen allen rustig na elkaar weer door de poort de cirkel weer in.
De druïden staan bij voorkeur zo, dat de deelnemers tegen het zonlicht in de cirkel in moeten lopen.


Bij het passeren van de poort zegt de man. druïde (fluisterend):
Vader .... Zon.....Spirit

En de vr. druïde tegelijkertijd ook fluisterend:
Moeder....Maan...Lichaam

Vr. Druïde:
Het licht heeft weer van de duisternis gewonnen. Zie het zonnekind

MABON:
Ik heb voor elk een geschenk van moeder aarde.

En geeft aan ieder wat zaad met de woorden:
neem dit zaad, laat het kiemen, zodat jouw plek weer een vernieuwde plaats van licht op deze aarde wordt.

NOORDEN:
Ik spreek voor de aanbidding van moeder aarde en haar rechten voor nu en altijd: wees wijs.
Denk aan deze woorden als je je zaad op deze aarde uitstrooit.

OOSTEN:
Ik spreek voor het zaad van leven voor nu en altijd: wees vernieuwd.
Denk aan deze woorden als nieuw leven op onze wereld kiemt.

WESTEN:
Ik spreek voor de zegeningen van water, de kracht van liefde voor nu en altijd: wees gezegend.
Denk aan deze woorden als je het leven op deze aarde vult met levenswater.

ZUIDEN:
Mag de warmte en het licht van de groeiende dagen het zaad vruchtbaar maken.
Denk aan deze woorden als de zon het leven laat groeien.

Man. Druïde:
Op dit tijdstip van de equinox vragen en geven wij dank voor de zegeningen van GEARR, de heilige haas.
Wij verwelkomen de belofte van de geboorte, maar zeker ook de zegeningen van de godin en de leiding van onze intuïtie.

WESTEN: gaat de cirkel rond en spreek tegen elke windrichting:
Wij danken voor het leven hier op aarde

(samen met het Noorden)
En wij vragen voor zegeningen voor onszelf en voor diegenen, die wij liefhebben.

(samen met het Oosten)
Vul ons met heilige kracht en zegen ons met wijsheid, zodat wij deze kracht goed kunnen benutten.

(samen met het Zuiden)
Verlicht ons, zodat wij dit licht kunnen uitstralen in de wereld om ons heen.

(samen met het Oosten weer)
Wij vragen dit in de naam van vader ster en moeder aarde, één wezen van licht. AWEN

ZUIDEN:
Ik vraag of deze wierook gezegend en geheiligd mag worden voor het doel van dit ritueel.
Met de zon mee bewierookt het Zuiden de cirkel.

Man. druïde:
Nu kan in deze grove het festival van Alban Eilir voor geopend worden verklaard.
Het is nu tijd voor gedichten, genezing en meditatie.
Maar eerst is het tijd om de stilte in ons zelf te vinden.

Wij geven elkaar de hand: een gevende hand en een ontvangende hand

STILTE

En spreken vervolgens samen de volgende tekst driemaal!!!

We swear by peace and love to stand
Heart to heart and hand in hand
Mark O Spirit and hear us now
Confirming this our sacred Vow

Eistedfodd......

Als eerste activiteit – paaseieren zoeken, kinderen verstoppen, alle volwassen zoeken.

Dan zang, dans, klank, heling, het delen van eten & drinken en ander vermaak.

Vr. Druïde:
Nu is het moment om te eindigen.
Als het vuur gedoofd is, zal het voortbranden in onze harten.

Het ZUIDEN blaast de kaars uit.

Man. druïde:
Mogen onze herinneringen vasthouden, wat onze ogen hebben gezien en onze harten hebben gevoeld.

Man. druïde gaat verder:
Door de Kelten wordt de universele, goddelijke levens- energie aangeduid als AWEN.
Wij kunnen dit woord zingen, ter ere van de steeds terugkerende levenskracht.

Mantra ‘Aaaa Ooooh WEN’ in drievoud.

Vr. druïde:
Laten wij de vier windrichtingen en hun bewakers bedanken voor hun zegen

NOORDEN: wij richten ons naar het noorden
In naam van de grote beer van de sterrenhemel, en het element aarde, bedanken wij de krachten van het Noorden.
Het is het moment om dank uit te spreken aan ons aller moeder, de aarde.
Voor haar vruchtbaarheid, seksualiteit, gebondenheid aan de groei.
Voor de veelheid aan geschenken: de lente bloemen, de levenbrengende eieren, het vruchtbare zaad,
de groene heilzame kruiden en andere gegroeide medicijnen.
Zodat wortels dieper kunnen wortelen, de knoppen aan struik en boom kunnen knotten, gestuurd door de krachten van de natuur, verbeeld in de groene man.
Dat wij zo het pad van draak en slang kunnen volgen, dat inzichten geeft vanuit ieders innerlijk.

WESTEN: wij richten ons naar het Westen
In de naam van de zalm van wijsheid, en het element water, bedanken wij de krachten van het Westen.
Nu kunnen wij dank uitspreken voor het met ons mee leven, verzorgen en voeden.
Voor heet venwicht tussen de emoties, het innerlijke weten en ons groeiend vertouwen in & op onze intuïtie.
Voor het volgen van de stromen in je en buiten je, ieders poëzie, de dromen vol mystiek vooral als wij ons hart volgen.
Daarmee kunnen wij inde spiraal van tijd evenwicht in al onze activiteiten ontvangen.

ZUIDEN: wij richten ons naar het Zuiden
In de naam van het grote hert en het element vuur, bedanken wij de krachten van het Zuiden.
Ook het vuur geeft energie voor vruchtbaarheid, seksualiteit, expansiedrift, nieuwe groei, daarvoor alleen al is het zinvol nu onze dank uit te spreken.
Maar ook de kracht nodig voor het volgen van ons pad in de voetsporen van draak & slang, om evenwicht te bewaren, te kunnen transformeren wordt in de zon geboren, in een veelheid van vormen: vuur binnenin, vuur vanbuiten, expressie & beweging.

OOSTEN: wij richten wij ons naar het Oosten
In de naam van de havik, die vliegt in de heldere hemel, en het element lucht, bedanken wij de krachten van het Oosten en het element lucht.
Het punt van de lente-equinox ligt exact in het oosten, richt je nu vol dank op deze krachten.
Zonder is er geen terugkeer van leven, geen geboorte, geen dageraad vol vogelgezang, geen inspiratie.
In de geuren van de lente voel je iets van de adem van leven op dit punt van de terugkeer van de lente, het evenwicht tussen licht en donker.
Neem ze in dank op.
In de spiralen van ontwaken drijven wolken verder, liggen onze innerlijke stemmen en wijsheid, het evenwicht in denken, het bewust & onbewust zijn.
Door dit te communiceren kunnen wij onze dank voor zoveel uitspreken.

Man. Druïde: wij richten ons naar het midden, de duivelssteen
Net zoals velen voor deze steen op hun hoede waren, die niet voor niets de duivelssteen wordt genoemd, en in verwarring worden gebracht, brengt de spirit ons in verwarring.
En net zoals deze steen is het eigenlijk zo simpel.
In onvoorwaardelijke liefde ligt dat waar wij al lang naar op zoek zijn.
Reik naar de krachten van deze steen en je zult naar de spirit in je en buiten je reiken, als je je zelf onvoorwaardelijk verbindt met de bron van zijn en de gidsen binnen in jezelf.
Raak het stille punt van kracht aan in het centrum van je zijn. Voel dat je deel
uitmaakt van al het leven wat bestaat.

PAUZE

Allen blijven kijken naar binnen, de cirkel in

WESTEN:
Mag de harmonie van onze landen nu compleet zijn.

Vr. Druïde:
Laat ons allen uitstralen:

Het licht in onze harten
In onze handen en in ons leven.
Ik verklaar hierbij dit feest van EOSTRE voor gesloten
en het ritueel is ten einde
in alle werelden.

Het is geëindigd.

Man. Druïde: Niets Eindigt

Allen brengen een groet naar het oosten, en verlaten tegen de zon inlopend de cirkel.

De vr. Druïde: heft de cirkel op.

--------------------------------------------------
Verdere mogelijke punten ter uitwerking en/of verrijking:

* de teksten van de wachters wanneer zij de vrouwe welkom heten
vanuit de speciale kwaliteiten van de windrichting met het daarbij horende element.

* de bedank-teksten, idem voor de wachters

* Lente-equinox: "Alle slapende zaden wekt de lente, de regenboog is haar symbool"

* Het ophangen van gekleurde linten of linten en/of mooi papier met een wens aan een voor jou belangrijke boom.

* Het bakken van een "margrietbrood", dat is een brood, eigenlijk bestaande uit verschillende broodjes, die aan elkaar vast zitten in de vorm van een bloem/ wiel , bestrooid met zaden.

* Alle traditionele "paas"gebruiken- gekleurde eieren, boterschaapjes, paashaas etc.

* Iedere deelnemer heeft een ei bij zich met een wens erop geschreven, die leggen we in een mandje, waaruit ieder later een ei krijgt.

* De draak en slang als symbolen voor de vruchtbaarheid van de lente.

Door:Promoterre

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails