maandag 20 juli 2009

De Amduat

De Duat kan worden beschouwd als de innelijke (droom) wereld, parallel bestaande naast; de Aarde (van het leven) en en de hemel (van de gerechtigden en de goden). Het is er voor het leven en na de dood. Dit domein wordt door iedereen betreden tijdens de uren van de slaap en de dood. Het is het huis van de goden en de geesten (van de nobele, gerechtvaardigde voorouders) in vertegenwoordigheid van van Osiris. Het vertegenwoordigt ook de mysterieuze en ongedifferentieerde sfeer van de primordiale wateren. (zoals het met water-gat gevuld met Nun van het 6e uur). In Nun, zweeft de zelfscheppende macht.

Atum is de "ziel van Nun" en dus de capaciteit van zelfcreatie in een eeuwige herhaling en is daarmee de kracht van het universum (Enade van creatie en de volgorde (Maat). Om middernacht, als het gevolg van zijn verbond met de mummie van Osiris, Re maakt gebruikt van Atum's regeneratieve macht door zichzelf uit de geschapen orde te projecteren en geregenereerde & verjongd terug te keren.

De Amduat (ca. 1426 BCE), het boek van wat is "in de Duat", deelt de nachtelijke reis van Re in 12 uur, vanaf de schemering. Dit opmerkelijke boek, met een ongeziene mix van visuele en tekstuele betekenissen, onderstreept ook de bereikbaarheid van de Duat voor diegene die nog in zijn leven op Aarde. Hoewel gevonden in de koninklijke tombes en aldus behoren tot het voorrecht van de goddelijke koning, zijn deze teksten zijn niet uitsluitend bedoled als begrafenis rituelen, maar spreken ze van “huidig”-leven-ritueel, van verjonging (regeneratie – zoals van.Osiris en over (Koninklijke) verlichting.


Herhaaldelijk verteld de Amduat ons:

"Het is goed voor de dode om deze kennis te bezitten, maar ook voor een persoon op aarde, een oplossing - een miljoen keer bewezen!”


In de Piramide teksten van Unas, de eerste en volledige en gezaghebbende corpus van Heliopolitanisme, wordt de Osirian wedergeboorte en zonne-verlichting van de goddelijke koning beschreven. Het is duidelijk dat het opgang van Re, onmogelijk zou zijn, zonder zijn gang door het koninkrijk van Osiris.


In het Oude Koninkrijk, was deze reis het privilege van de goddelijke koning. Sterker nog, in deze periode van het oude Egyptische geschiedenis, was zijn positie als Pharao nog absoluut.
Na het Midden Koninkrijk, wanneer persoonlijke verantwoordelijkheid zijn intrede deed (iedereen had een Ba) werd de rol van de goden (in het bijzonder Re) veel belangrijker dan de aanwezigheid van de Pharao. De reis moest worden uitgevoerd door Re zelf.

Verhandeling van de verborgen kamer,
de standpunten van de Ba-ziel
de goden,
de schaduwen,
de AKH-geesten,
en wat is gedaan.

Het begin is de hoorn van het Westen,
De poort van de westelijke horizon,
het einde is dikke duisternis,
De poort van de westelijke horizon.

Te kennen de Ba-zielen van de Duat,
te weten wat is gebeurd,
te weten hun spiritualisatie voor Re,
te kennen de geheime Ba-ziel
om te kennen wat is in de uren en in hun goden,
om te weten wat hij roep naar hen,
te kennen de poorten
en de wijze waarop
de grote god passeert,
te weten de koers van de uren
en hun goden,
te kennen de bloeiende en vernietigde.

Lange titel van de Amduat

De eerste zes uren van de reis, de differentiatie van bewustzijn (vertegenwoordigd door de ziel van Re) begint op de middag en eindigt in de uitputting. Om middernacht vindt een conjunctie plaats tussen dit Zonne-bewustzijn en de goddelijke substraat of basis van bewustzijn.
Op dit moment van samenkomst, of de vereniging tussen de ziel (Re) en het lichaam (Osiris) van bewustzijn, rijst bewustzijn spontaan op naar de ultieme oorzakelijkheid van het autogene bewustzijn (Atum), gelegen aan het begin van de tijd ( "ZEP tepi"), buiten de natuurlijke orde van de waarneembare heelal (Nun).

In deze conjunctie, van de goddelijke bewustzijn-stof, als zodanig, wordt Osisris bewust van zijn zelf. Het is de bewustwording van het autogene potentieel, het levende bewustzijn van Re-Osiris (dat wil zeggen de ziel verenigd zich met lichamelijke). Dit geeft een geweldige energie-overschot aan het universum en een regeneratie fase wordt gestart. Een nieuwe cyclus van 24 uur wordt mogelijk gemaakt. Bewustzijn integreert in zichzelf, in de laatste zes uur, en zijn bevattingsvermogen wordt vernieuwd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Vergelijkbare Blogs

Related Posts with Thumbnails